Logo Kiến Edu

Âm nhạc Tiểu học

Kienedu giới thiệu các sáng kiến kinh nghiệm cho môn Âm nhạc tiểu học, hỗ trợ giáo viên sử dụng hiệu quả bộ sách ‘Cánh diều’, ‘Chân trời sáng tạo’, và ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’. Các sáng kiến được thiết kế để phát triển tình yêu âm nhạc trong học sinh, từ việc học các loại nhạc cụ, hiểu biết về âm nhạc truyền thống đến âm nhạc thế giới. Kienedu khuyến khích việc áp dụng phương pháp dạy học mới mẻ, kích thích sự sáng tạo và phát triển kỹ năng biểu diễn, giúp học sinh không chỉ học âm nhạc mà còn thể hiện bản thân qua âm nhạc. Điều này góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và sự nhạy bén văn hóa cho học sinh, theo đuổi mục tiêu giáo dục toàn diện.

SKKN Tổ chức trò chơi học tập nâng cao hiệu quả môn âm nhạc cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Tổ chức trò chơi học tập nâng cao hiệu quả môn âm nhạc cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức trò chơi học tập nâng cao hiệu quả môn âm nhạc cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a) Trò chơi “Ai đúng hơn” b) Trò chơi “Đèn xanh, đèn đỏ” c) Trò chơi Đố bạn d) Trò chơi “Hái hoa dân chủ” e) Trò chơi “Con thỏ ăn cỏ, uống nước, vào hang”

429 1 lượt tải
SKKN Một số biết pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong môn âm nhạc cho học sinh lớp 1(Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biết pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong môn âm nhạc cho học sinh lớp 1(Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biết pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong môn âm nhạc cho học sinh lớp 1(Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Tổ chức sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp để khơi gợi cảm hứng nghệ thuật cho học sinh Biện pháp 2: Ứng dụng các trò chơi có nội dung liên quan đến âm nhạc để thay đổi không khí học tập Biện pháp 3: Tăng cường cho học sinh hoạt động theo nhóm trong tiết học âm nhạc để phát huy tính tích cực, chủ động Biện pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học âm nhạc

742 5 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh lớp 3 trong môn âm nhạc (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh lớp 3 trong môn âm nhạc (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh lớp 3 trong môn âm nhạc (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Thay đổi cách sắp xếp lớp học và chỗ ngồi để khơi gợi tinh thần nghệ thuật cho học sinh Biện pháp 2: Tăng cường vận dụng các trò chơi có nội dung liên quan đến âm nhạc để đổi mới phương pháp dạy học Biện pháp 3: Tổ chức các hoạt động thảo luận, làm bài tập nhóm cho học sinh trong tiết học âm nhạc để phát huy tính tích cực, chủ động Biện pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học âm nhạc

411 5 lượt tải
SKKN Biện pháp nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc trong dạy học môn âm nhạc lớp 3 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Biện pháp nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc trong dạy học môn âm nhạc lớp 3 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc trong dạy học môn âm nhạc lớp 3 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Đa dạng hóa các phương tiện dạy học âm nhạc để cao hứng thú và năng lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh Biện pháp 2: Tăng cường hoạt động luyện tập đọc nhạc trên lớp để học ghi nhớ kiến thức tốt hơn Biện pháp 3: Lồng ghép các trò chơi âm nhạc vào trong quá trình dạy học để nâng cao hứng thú và khả năng cảm thụ âm nhạc cho học sinh Biện pháp 4: Vận dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học để giúp học sinh hiểu và cảm nhận âm nhạc rõ hơn Biện pháp 5: Hướng dẫn học sinh chủ động xây dựng sơ đồ tư duy để nắm vững nội dung chính của bài học

234 3 lượt tải
SKKN Một vài biện pháp quyết định sự thành công trong giờ dạy học Âm nhạc khối 3 Sách Chân trời sáng tạo

SKKN Một vài biện pháp quyết định sự thành công trong giờ dạy học Âm nhạc khối 3 Sách Chân trời sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một vài biện pháp quyết định sự thành công trong giờ dạy học Âm nhạc khối 3 Sách Chân trời sáng tạo" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Thứ nhất: Vận dụng các kĩ năng hát và phương pháp rèn luyện cơ bản Thứ hai: Hướng dẫn cho học sinh nắm rõ về lý thuyết m nhạc đối với kí hiệu ghi chép nhạc Thứ ba: Xây dựng các phương pháp tập hát phù hợp theo từng đối tượng lớp học Thứ tư: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học Thứ năm: Xây dựng phong trào giúp nhau cùng học tập "Đôi bạn cùng tiến" Thứ sáu: Dạy học tích cực có sự kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và tăng cường liên hệ với thực tiễn cuộc sống

322 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp rèn luyện kĩ năng học môn âm nhạc lớp 3 hiệu quả đối với các em dân tộc thiểu số (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số giải pháp rèn luyện kĩ năng học môn âm nhạc lớp 3 hiệu quả đối với các em dân tộc thiểu số (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp rèn luyện kĩ năng học môn âm nhạc lớp 3 hiệu quả đối với các em dân tộc thiểu số (Bộ sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Thứ nhất: Vận dụng các kĩ năng hát và phương pháp rèn luyện cơ bản Thứ hai: Hướng dẫn cho học sinh nắm rõ về lý thuyết m nhạc đối với kí hiệu ghi chép nhạc Thứ ba: Xây dựng các phương pháp tập hát phù hợp theo từng đối tượng lớp học Thứ tư: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học Thứ năm: Xây dựng phong trào giúp nhau cùng học tập "Đôi bạn cùng tiến" Thứ sáu: Dạy học tích cực có sự kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và tăng cường liên hệ với thực tiễn cuộc sống

738 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học

SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Đổi mới phương pháp dạy học 3.2. Đổi mới phương pháp dạy hát 3.3.Đổi mới phương pháp dạy TĐN 3.4. Đổi mới phương pháp phát triển khả năng âm nhạc 4.Tổ chức các hoạt động âm nhạc ngoại khóa 4.1. Hoạt động văn nghệ trong sinh hoạt chung của nhà trường 4.2. Đưa các trò chơi – đồng giao vào hoạt động ngoại khóa

926 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng ca hát cho học sinh khối 5

SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng ca hát cho học sinh khối 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng ca hát cho học sinh khối 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. Giải pháp 1: Luyện thanh * Biện pháp: Khởi động giọng 2. Giải pháp 2: Rèn tư thế hát cho học sinh * Biện pháp 1: Tư thế đứng hát * Biện pháp 2: Tư thế ngồi hát * Biện pháp 3: Rèn các kĩ năng về hơi thở cho học sinh* Biện pháp 4: Rèn các kĩ năng hát chính xác cho học sinh * Biện pháp 5: Rèn các kĩ năng phát âm, nhả chữ, hát rõ lời cho học sinh * Biện pháp 6: Rèn các kĩ năng hát đồng đều, hòa giọng cho học sinh 3. Giải pháp 3: Rèn các kĩ năng * Biện pháp 1: Rèn kĩ năng thông qua uốn nắn những sai sót * Biện pháp 2 : Sử dụng nhạc cụ (đàn) * Biện pháp 3: Rèn các kĩ năng thông qua các trò chơi m nhạc 4. Giải pháp 4: Phối kết hợp * Biện pháp 1: Thành lập câu lạc bộ m nhạc trong nhà trường * Biện pháp 2: Phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường

439 5 lượt tải
SKKN Phương pháp dạy phát triển khả năng Âm nhạc lớp 5

SKKN Phương pháp dạy phát triển khả năng Âm nhạc lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phương pháp dạy phát triển khả năng Âm nhạc lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Các phương pháp giúp dạy tốt Phát triển khả năng âm nhạc a. Kể chuyện b. Sử dụng tranh ảnh ( kết hợp được cả phần kể chuyện, giới thiệu nhạc cụ, tác giả bài hát) c. Nghe nhạc ( Hoạt động nghe nhạc) d. Hỏi đáp e.Chơi trò chơi Giải pháp 2: Phối hợp các phương pháp trong tiết dạy Giải pháp 3: Sinh khí tiết học Giải pháp 4: Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm động viên khích lệ các em tham gia các chương trình văn nghệ của lớp Giải pháp 5: Khuyến khích các em về tìm hiểu và nghe, xem nhiều các hoạt động âm nhạc

501 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Âm nhạc cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Âm nhạc cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Âm nhạc cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  I. GIẢI PHÁP THỨ NHẤT: Gây tình thương, tạo sự tự tin, tránh mặc sự cảm II. GIẢI PHÁP THỨ HAI: Tìm hiểu đối tượng học sinh III. GIẢI PHÁP THỨ BA: Phân loại đối tượng học sinh IV. GIẢI PHÁP THỨ TƯ: Quan hệ với gia đình học sinh và xã hội

712 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc lớp 4 - 5

SKKN Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc lớp 4 - 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc lớp 4 - 5" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Thường xuyên củng cố và phát triển hứng thú của học sinh trong giờ học âm nhạc Giải pháp 2: Giáo viên vận dụng phương pháp tích hợp kiến thức, kỹ năng giữa các môn học (đặc biệt là môn mỹ thuật) để các em có điều kiện luyện tập để phát triển toàn diện hơn Giải pháp 3: Giáo viên phải biết sử dụng phương tiện dạy học như một yếu tố gây xúc cảm Giải pháp 4: Tăng cường luyện tập đọc nhạc ở trên lớp Giải pháp 5: Xây dựng phương pháp ghi chép nhạc Giải pháp 6: Củng cố, kiểm tra Giải pháp 7: Đối với việc dạy bài hát

892 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4- 5

SKKN Một số biện pháp dạy tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4- 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp dạy tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4- 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. Xây dựng phương pháp tập đọc nhạc 2. Tăng cường luyện đọc nhạc ở trên lớp 3. Xây dựng phương pháp ghi chép nhạc 4. Xây dựng phong trào “tập xướng âm” ngoài giờ học 5. Phối hợp với gia đình để rèn đọc nhạc cho học sinh 6. Tổ chức các giờ đọc nhạc ngoại khóa 7. Thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ

717 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com