Logo Kiến Edu

Toán 8

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 8 được Kienedu tổng hợp dựa trên chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo. Các sáng kiến được biên soạn dành cho giáo viên năm học 2023 – 2024. Tài liệu này nhấn mạnh vào việc giới thiệu các khái niệm toán học tiên tiến và phức tạp qua các phương pháp giảng dạy đổi mới, bao gồm thực hành, dự án và học qua trải nghiệm. Mục tiêu là khích lệ học sinh lớp 8 phát triển kỹ năng quan sát, phân tích và tư duy phê phán trong lĩnh vực Toán học, từ đó tăng cường hiểu biết và yêu thích môn học, cũng như nhận thức về vai trò của mình trong việc ứng dụng Toán học một cách sáng tạo và có trách nhiệm.

SKKN Một số kinh nghiệm về việc vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử vào giải toán môn Đại số 8

SKKN Một số kinh nghiệm về việc vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử vào giải toán môn Đại số 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm về việc vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử vào giải toán môn Đại số 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Kiến thức cơ bản: 2. Các bài tập 2.1. Dạng 1: Bài tập đơn giản ở mức độ nhận biết. 2.2. Dạng 2: Dạng bài biến đổi, đặt nhân tử chung, nhóm hạng tử để làm xuất hiện hằng đẳng thức. 2.3. Dạng 3: Dạng bài sử dụng nhiều hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử. 2.4. Dạng 4: Các nhóm bài tìm giá trị của biểu thức, khi phân tích đa thức thành nhân tử thay giá trị vào thì xuất hiện nhân tử bằng 0. 2.5. Dạng 5: Giải phương trình tích thông qua phân tích đa thức thành nhân tử. 2.6. Dạng 6: Một số bài Toán chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan đến các hằng đẳng thức. 2.7. Dạng 7: Dạng bài tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất thông qua hằng đẳng thức.  

1034 7 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Một số kiến thức cần nhớ 3.2. Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử thông thường 3.2.1. Phương pháp đặt nhân tử chung 3.2.2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức 3.2.3. Phương pháp nhóm nhiều hạng tử 3.2.4. Phối hợp nhiều phương pháp 3.3. Một số phương pháp khác  

649 4 lượt tải
SKKN Phân loại và cách giải một số dạng phương trình nghiệm nguyên

SKKN Phân loại và cách giải một số dạng phương trình nghiệm nguyên

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phân loại và cách giải một số dạng phương trình nghiệm nguyên" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Nhắc lại định nghĩa, định lí, tính chất và kiến thức liên quan giải phương trình nghiệm nguyên. 3.2. Khai thác các phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên 3.2.1. Biến đổi phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 (a, b Z) 3.2.2. Ứng dụng của phương trình bậc hai trong tìm nghiệm nguyên: 3.2.3. Khai thác phân tích đa thức thành nhân tử đưa dạng phương trình tích, tìm nghiệm nguyên. 3.2.4. Phương trình bậc nhất hai ẩn trở nên: 3.2.5. Nhận xét về ẩn số trong phương trình nghiệm nguyên 3.2.6. Dựa vào tính chất chia hết giải phương trình nghiệm nguyên 3.2.7. Sử dụng phương pháp lùi vô hạn khi giải phương trình nghiệm nguyên 3.2.8. Đưa về phương trình tổng giải phương trình nghiệm nguyên. 3.2.9. Vận dụng tính chất chữ số tận cùng 3.2.10. Áp dụng bất đẳng thức 3.2.11. Xét số dư từng vế của phương trình  

1968 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học phân môn Hình học lớp 8

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học phân môn Hình học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học phân môn Hình học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Tạo hứng thú cho học sinh khi tìm hiểu về kiến thức mới. Biện pháp 2: Tạo hứng thú cho học sinh khi vẽ hình. Biện pháp 3: Tạo hứng thú cho học sinh khi giải bài tập. Biện pháp 4: Tạo hứng thú, hấp dẫn cho học sinh trong những tiết ôn tập. Biện pháp 5: Tạo hứng thú cho học sinh khi áp dụng kiến thức vào thực tiễn.  

747 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học môn Hình học 8

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học môn Hình học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học môn Hình học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Tạo niềm tin, hình thành động cơ, gây say mê và yêu thích môn học. Giải pháp 2. Củng cố vững chắc kiến thức “nền”, “hỏng” của năm học trước. Giải pháp 3. Tạo hứng thú cho học sinh khi tìm hiểu kiến thức mới. Giải pháp 4: Áp dụng liên hệ vào thực tiễn kiến thức bài học của học sinh tiếp thu được. Giải pháp 5. Xây dựng các bước giải bài toán hình theo sơ đồ ngược (phân tích đi lên). Giải pháp 6. Tạo hứng thú, sự hấp dẫn cho học sinh trong những tiết ôn tập. Giải pháp 7. Tạo hứng thú cho học sinh khi giải bài tập. Giải pháp 8. Tạo hứng thú cho học sinh khi vẽ hình. Giải pháp 9. Hệ thống kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.  

719 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh Khối 8 tìm hiểu ý nghĩa, khai thác và vận dụng bài toán "Phân tích thành nhân tử và khai triển biểu thức

SKKN Hướng dẫn học sinh Khối 8 tìm hiểu ý nghĩa, khai thác và vận dụng bài toán "Phân tích thành nhân tử và khai triển biểu thức

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh Khối 8 tìm hiểu ý nghĩa, khai thác và vận dụng bài toán "Phân tích thành nhân tử và khai triển biểu thức" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1/ Ý nghĩa và ứng dụng của bài toán phân tích đa thức thành nhân tử và bài toán khai triển biểu thức. a/ Các bài toán có sử dụng việc khai triển biểu thức trong quá trình giải. b/ Các bài toán có sử dụng việc khai triển biểu thức, và phân tích đa thức thành nhân tử trong quá trình giải trong quá trình giải. 3.2/ Giải pháp giúp học sinh thực hành vận dụng tốt kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử và khai triển biểu thức trong giải toán 3.3/ Hệ thống lý thuyết cơ về bản phân tích đa thức thành nhân tử.  

626 5 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng hình thành và phát triển năng lực HS trong chương Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng hình thành và phát triển năng lực HS trong chương Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng hình thành và phát triển năng lực HS trong chương Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Lý luận chung 1.1. Những khái niệm cơ bản 1.2. Về nội dung chương trình 1.3. Về PPDH, phương tiện, cách thức tổ chức lớp học 1.4. Về KTĐG 2. Cụ thể trong chương “Phương trình bậc nhất một ẩn” 2.1. Nội dung dạy học (theo chủ đề kiến thức) 2.2. Lập bảng mô tả cho từng chủ đề 2.3. Soạn giáo án theo bảng mô tả 2.4. Tổ chức hoạt động dạy - học (theo 5 bước trong giáo án đã soạn) 2.5. Biên soạn đề kiểm tra (dựa vào bảng mô tả) theo quy trình sau  

2186 4 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng dạy các loại tứ giác trong môn Hình học 8 thông qua phương pháp thảo luận nhóm

SKKN Nâng cao chất lượng dạy các loại tứ giác trong môn Hình học 8 thông qua phương pháp thảo luận nhóm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao chất lượng dạy các loại tứ giác trong môn Hình học 8 thông qua phương pháp thảo luận nhóm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp dạy học thảo luận nhóm Vai trò của giáo viên, nhóm trưởng, các thành viên Những chuẩn bị cần thiết Quá trình thực hiện Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm vào dạy học các loại tứ giác Dạy học định nghĩa, tính chất. Dạy học dấu hiệu nhận biết. Dạy học cũng cố, vận dụng Dạy học hệ thống bài tập, khai thác, lấp lổ hổng kiến thức  

896 6 lượt tải
SKKN Rèn kĩ năng Giải phương trình cho học sinh lớp 8

SKKN Rèn kĩ năng Giải phương trình cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn kĩ năng Giải phương trình cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1: Phương trình đưa về dạng ax+b=0 Dạng 2: Phương trình chứa mẫu là các hằng số Dạng 3: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Dạng 4: Phương trình tích Dạng 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối  

811 9 lượt tải
SKKN Rèn kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh lớp 8

SKKN Rèn kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2. Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử : 2.3.2.1. Phương pháp đặt nhân tử chung ta thường làm như sau: 2.3.2.2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức đáng nhớ: 2.3.2.3. Phương pháp nhóm các hạng tử: 2.3.2.4. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp: (Vận dụng và phát triển kỹ năng) 2.3.2.5. Giới thiệu bốn phương pháp phân tích khác: (Nâng cao - phát triển tư duy)  

549 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 khắc phục những khó khăn, sai lầm thường gặp khi học về phương trình và bất phương trình

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 khắc phục những khó khăn, sai lầm thường gặp khi học về phương trình và bất phương trình

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 khắc phục những khó khăn, sai lầm thường gặp khi học về phương trình và bất phương trình" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp thứ nhất: Chỉ ra, hệ thống hóa những khó khăn, sai lầm thường gặp của học sinh và phân tích nguyên nhân dẫn đến sai lầm khi học về phương trình và bất phương trình. 3.2. Biện pháp thứ hai: Tăng cường các hoạt động sư phạm để trang bị đầy đủ, chính xác các khái niệm, định lý về phương trình và bất phương trình. 3.3. Biện pháp thứ ba: Giáo viên cần kiến tạo các tình huống dễ dẩn đến sai lầm để học sinh được thử thách và rèn luyện thường xuyên qua những sai lầm đó. 3.4. Biện pháp thứ tư: Theo dõi diễn biến các giai đoạn có thể dẫn đến sai lầm của học sinh khi học phương trình và bất phương trình. 3.5. Biện pháp thứ năm: Yêu cầu học sinh thực hiện đầy đủ trình tự giải một bài toán trong khi giải phương trình, bất phương trình.  

3196 3 lượt tải
SKKN Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy học sinh yếu kém môn Toán 8 giải phương trình bậc nhất một ẩn

SKKN Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy học sinh yếu kém môn Toán 8 giải phương trình bậc nhất một ẩn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy học sinh yếu kém môn Toán 8 giải phương trình bậc nhất một ẩn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: -Tôi chọn đối tượng là các em học sinh yếu kém lớp 8 trường THCS .... để thực hiện dạy các em “Giải phương trình bậc nhất một ẩn”. Để áp dụng SKKN.Trên cơ sở nhằm bổ sung kiến thức mà các em chưa nắm vững một các kịp thời. Để các em có thể làm được bài tập dạng này nhanh chóng và chính xác hơn có hệu quả hơn. -Tăng cường giáo dục cho học sinh tinh thần tự học, tự nghiên cứu kiến thức .Tạo tiền đề để các em có khả năng tiếp thu học các loại toán khác .Vì đây là con đường làm chủ và chiếm lĩnh tri thức một cách hiệu quả nhất  

746 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com