Sinh học 9

Kienedu in được giới thiệu đến quý thầy cô các mẫu đề tài sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Sinh học lớp 9 cập nhật mới nhất dành cho giáo viên năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến này tập trung vào việc giáo dục học sinh về sinh học ở cấp độ tiên tiến, bao gồm gen và di truyền, sinh thái và bảo tồn, qua các phương pháp giảng dạy sáng tạo bao gồm thực hành, thảo luận và dự án. Tài liệu nhằm mục đích khuyến khích học sinh lớp 9 khám phá thế giới sinh học, phát triển tư duy khoa học và kỹ năng giải quyết vấn đề, qua đó nuôi dưỡng niềm đam mê học tập và trách nhiệm đối với môi trường tự nhiên.

SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9

SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9

Môn: Sinh học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1176
Lượt tải: 10
Số trang: 24
Tác giả: Ngô Mai Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Nghĩa Thái
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 24
Tác giả: Ngô Mai Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Nghĩa Thái
Năm viết: 2022-2023
1176 10 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm ứng dụng toán xác suất để giải một số dạng bài tập di truyền Sinh học 9

SKKN Kinh nghiệm ứng dụng toán xác suất để giải một số dạng bài tập di truyền Sinh học 9

Môn: Sinh học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 527
Lượt tải: 5
Số trang: 22
Tác giả: Lê Thị Hồng Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Lê Hồng Phong
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 22
Tác giả: Lê Thị Hồng Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Lê Hồng Phong
Năm viết: 2020-2021
527 5 lượt tải
SKKN Vận dụng bài thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại, để giải bài tập phần di truyền học lớp 9

SKKN Vận dụng bài thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại, để giải bài tập phần di truyền học lớp 9

Môn: Sinh học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 737
Lượt tải: 3
Số trang: 24
Tác giả: Trần Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Cát
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 24
Tác giả: Trần Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Cát
Năm viết: 2019-2020
737 3 lượt tải
SKKN Lựa chọn một số trò chơi để củng cố kiến thức nhằm tạo hứng thú học tập bộ môn sinh học học 9

SKKN Lựa chọn một số trò chơi để củng cố kiến thức nhằm tạo hứng thú học tập bộ môn sinh học học 9

Môn: Sinh học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 992
Lượt tải: 8
Số trang: 26
Tác giả: Bùi Thị Minh Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Hồng Phong
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 26
Tác giả: Bùi Thị Minh Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Hồng Phong
Năm viết: 2020-2021
992 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

Môn: Sinh học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1622
Lượt tải: 7
Số trang: 41
Tác giả: Phạm Thị Minh Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Lê Quý Đôn
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 41
Tác giả: Phạm Thị Minh Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Lê Quý Đôn
Năm viết: 2019-2020
1622 7 lượt tải
SKKN KKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường địa phương trong một số tiết dạy môn Sinh học lớp 9

SKKN KKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường địa phương trong một số tiết dạy môn Sinh học lớp 9

Môn: Sinh học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 773
Lượt tải: 4
Số trang: 27
Tác giả: Đặng Thị Hồng Minh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Đông Hải
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 27
Tác giả: Đặng Thị Hồng Minh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Đông Hải
Năm viết: 2021-2022
773 4 lượt tải
SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9

SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9

Môn: Sinh học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 908
Lượt tải: 6
Số trang: 27
Tác giả: Trần Thị Kim Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thăng Long
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 27
Tác giả: Trần Thị Kim Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thăng Long
Năm viết: 2022-2023
908 6 lượt tải
SKKN Vận dụng nội dung dạy học tích hợp vào dạy - Học tiết 41, bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái nhằm nâng cao chất lượng dạy- học môn Sinh học 9

SKKN Vận dụng nội dung dạy học tích hợp vào dạy - Học tiết 41, bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái nhằm nâng cao chất lượng dạy- học môn Sinh học 9

Môn: Sinh học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 669
Lượt tải: 4
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Kiên Thọ
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Kiên Thọ
Năm viết: 2019-2020
669 4 lượt tải
SKKN Phương pháp giải bài tập nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

SKKN Phương pháp giải bài tập nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

Môn: Sinh học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1659
Lượt tải: 9
Số trang: 29
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Nguyễn Hiền
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 29
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Nguyễn Hiền
Năm viết: 2021-2022
1659 9 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính trong chương trình Sinh học 9

SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính trong chương trình Sinh học 9

Môn: Sinh học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1176
Lượt tải: 9
Số trang: 27
Tác giả: Phạm Thị Thanh Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Văn Lang
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 27
Tác giả: Phạm Thị Thanh Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Văn Lang
Năm viết: 2020-2021
1176 9 lượt tải
SKKN Một vài kinh nghiệm hình thành kỹ năng giải bài tập di truyền menđen cho học Sinh lớp 9

SKKN Một vài kinh nghiệm hình thành kỹ năng giải bài tập di truyền menđen cho học Sinh lớp 9

Môn: Sinh học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 728
Lượt tải: 4
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Liên Mạc
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Liên Mạc
Năm viết: 2019-2020
728 4 lượt tải
SKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9

SKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9

Môn: Sinh học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 820
Lượt tải: 5
Số trang: 28
Tác giả: Lê Thị Minh Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Giang
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 28
Tác giả: Lê Thị Minh Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Giang
Năm viết: 2020-2021
820 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com