Logo Kiến Edu

Sinh học 9

Kienedu in được giới thiệu đến quý thầy cô các mẫu đề tài sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Sinh học lớp 9 cập nhật mới nhất dành cho giáo viên năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến này tập trung vào việc giáo dục học sinh về sinh học ở cấp độ tiên tiến, bao gồm gen và di truyền, sinh thái và bảo tồn, qua các phương pháp giảng dạy sáng tạo bao gồm thực hành, thảo luận và dự án. Tài liệu nhằm mục đích khuyến khích học sinh lớp 9 khám phá thế giới sinh học, phát triển tư duy khoa học và kỹ năng giải quyết vấn đề, qua đó nuôi dưỡng niềm đam mê học tập và trách nhiệm đối với môi trường tự nhiên.

SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9

SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trong quá trình giảng dạy và ôn tập cho học sinh tôi đã hệ thống cho học sinh một số dạng bài tập từ đó cung cấp những kiến thức liên quan như sau: 2.3.1. Một số dạng bài tập về chuỗi thức ăn 2.3.2. Một số dạng bài tập mối liên hệ giữa chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

1176 10 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm ứng dụng toán xác suất để giải một số dạng bài tập di truyền Sinh học 9

SKKN Kinh nghiệm ứng dụng toán xác suất để giải một số dạng bài tập di truyền Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm ứng dụng toán xác suất để giải một số dạng bài tập di truyền Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Căn cứ vào cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đề thi vào các trường THPT, tôi xin đưa ra phương pháp giải một số dạng bài tập di truyền phổ biến thường gặp trong các năm gần đây có ứng dụng toán xác suất: Dạng 1 : Bài tập tính xác suất về kiểu gen khi biết kiểu gen của P Dạng 2 : Bài tập tính xác suất về kiểu hình Dạng 3 : Ứng dụng toán xác suất trong các bài tập di truyền người

527 5 lượt tải
SKKN Vận dụng bài thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại, để giải bài tập phần di truyền học lớp 9

SKKN Vận dụng bài thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại, để giải bài tập phần di truyền học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng bài thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại, để giải bài tập phần di truyền học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Xác định rõ mục tiêu và thực hiện chính xác nội dung thực hành b. Thống kê kết quả và kết luận c. Vận dụng kết quả vào việc giải thích sự hình thành các loại giao tử trong các phép lai của Menđen d. Vận dụng để giải các bài toán xác suất trong phần di truyền học lớp 9

737 3 lượt tải
SKKN Lựa chọn một số trò chơi để củng cố kiến thức nhằm tạo hứng thú học tập bộ môn sinh học học 9

SKKN Lựa chọn một số trò chơi để củng cố kiến thức nhằm tạo hứng thú học tập bộ môn sinh học học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Lựa chọn một số trò chơi để củng cố kiến thức nhằm tạo hứng thú học tập bộ môn sinh học học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Xác định rõ những công việc cần thực hiện khi tổ chức một trò chơi để củng cố kiến thức ở môn sinh học 9 2.3.2. Lựa chọn một số trò chơi phù hợp để củng cố kiến thức nhằm tạo hứng thú học tập bộ môn sinh học học 9

992 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: III.1. Người giáo viên phải luôn giữ được ngọn lửa nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp III.2. Chủ động phân loại học sinh, phát hiện những học sinh có khả năng về môn sinh học và tiến hành tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi III.3. Thời gian bồi dưỡng III.4. Lập kế hoạch bồi dưỡng III.5. Tài liệu bồi dưỡng III.6 Xác định nội dung bồi dưỡng III.7. Phương pháp bồi dưỡng III.8. Gặp gỡ và nhắc nhở một số lưu ý trước khi đi thi

1622 7 lượt tải
SKKN KKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường địa phương trong một số tiết dạy môn Sinh học lớp 9

SKKN KKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường địa phương trong một số tiết dạy môn Sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN KKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường địa phương trong một số tiết dạy môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Giáo viên cần xác định rõ một số vấn đề cơ bản trong quá trình tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ngay trong các hoạt động dạy học. - Định hướng phương pháp giảng dạy bài học có liên quan tới môi trường - Tích hợp giáo dục môi trường thông qua các trò chơi, hội thi vẽ tranh về môi trường, hội thi viết bài về môi trường, tổ chức sân khấu hóa về môi trường. - Tăng cường ngoại khoá thực tế trong giờ thực hành, hướng dẫn học sinh thu thập thông tin thực tế - Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường địa phương.

773 4 lượt tải
SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9

SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Sưu tầm tranh ảnh, băng hình, chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học 2.3.2. Xác định rõ mục tiêu của bài và các năng lực phẩm chất cần hình thành và phát triển cho HS qua bài học 2.3.3. Xác định kiến thức tích hợp 2.3.4. Xác định phương pháp, kỹ thuật dạy học; Câu hỏi/mức độ; Năng lực, phẩm chất cần đạt; Nội dung tích hợp; ở các hoạt động/nội dung của bài học 2.3.5. Hướng khai thác kiến thức của bài 2.3.6. Xây dựng đề kiểm tra sau tiết học theo kiểm tra đánh giá định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

908 6 lượt tải
SKKN Vận dụng nội dung dạy học tích hợp vào dạy - Học tiết 41, bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái nhằm nâng cao chất lượng dạy- học môn Sinh học 9

SKKN Vận dụng nội dung dạy học tích hợp vào dạy - Học tiết 41, bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái nhằm nâng cao chất lượng dạy- học môn Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng nội dung dạy học tích hợp vào dạy - Học tiết 41, bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái nhằm nâng cao chất lượng dạy- học môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phương thức tích hợp. 2.3.2. Các bước xây dựng bài soạn tích hợp. 2.3.3. Tích hợp kiến thức các môn học. 2.3.4. Giáo án thực nghiệm.

669 4 lượt tải
SKKN Phương pháp giải bài tập nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

SKKN Phương pháp giải bài tập nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phương pháp giải bài tập nguyên phân, giảm phân và thụ tinh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Củng cố lý thuyết liên quan đến việc giải bài tập nguyên phân, giảm phân và thụ tinh 2.3.1.1. Nguyên phân 2.3.1.2. Giảm phân 2.3.1.3. Thụ tinh 2.3.2. Phân loại các dạng bài tập 2.3.2.1. Bài tập về nguyên phân 2.3.2.2. Bài tập về giảm phân và thụ tinh

1659 9 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính trong chương trình Sinh học 9

SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính trong chương trình Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính trong chương trình Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Chọn học lọc sinh Biện pháp 2: Định hướng học tập cho học sinh Biện pháp 3: Hướng dẫn cách học cho học sinh Biện pháp 4: Phân chia các loại kiến thức Biện pháp 5: Sưu tầm tài liệu bồi dưỡng Biện pháp 6: Khích lệ, động viên kịp thời

1176 9 lượt tải
SKKN Một vài kinh nghiệm hình thành kỹ năng giải bài tập di truyền menđen cho học Sinh lớp 9

SKKN Một vài kinh nghiệm hình thành kỹ năng giải bài tập di truyền menđen cho học Sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một vài kinh nghiệm hình thành kỹ năng giải bài tập di truyền menđen cho học Sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Phân tích để học sinh hiểu nắm vững và ghi nhớ các khái niệm của một số thuật ngữ cơ bản 3.2. Hướng dẫn học sinh cách xác định giao tử 3.3. Hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh cách tìm kiểu gen của phép lai 3.4. Hướng dẫn học sinh về phương pháp giải và rèn kỹ năng giải bài tập di truyền Menđen

728 4 lượt tải
SKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9

SKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SSKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phối hợp linh hoạt kỹ thuật mảnh ghép trong phương dạy học nhóm 2.3.2. Phối hợp linh hoạt kỹ thuật “khăn phủ bàn”(Khăn trải bàn) trong dạy học nhóm ở trường THCS 2.3.3. Sử dụng sơ đồ tư duy (bản đồ tư duy) trong phương pháp dạy học hợp tác ở trường THCS

820 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com