Logo Kiến Edu

Sinh học THCS

Trong bối cảnh giáo dục đổi mới, Kienedu giới thiệu đến quý thầy cô mẫu các sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THCS, dựa trên chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Các sáng kiến cho năm học 2023 – 2024 không chỉ giúp giáo viên cập nhật các phương pháp giảng dạy hiện đại mà còn khuyến khích học sinh khám phá thế giới tự nhiên qua các thí nghiệm thực tế, dự án sáng tạo. Mục tiêu là tạo ra môi trường học tập linh hoạt, nơi học sinh có thể tìm hiểu về sinh vật, hệ sinh thái và tương tác giữa các yếu tố sinh học, từ đó phát triển tư duy khoa học, kỹ năng quan sát và giải quyết vấn đề liên quan đến sinh học và môi trường.

SKKN Một số biện pháp giới thiệu bài ấn tượng để tạo hứng thú học tập phân môn Sinh học - KHTN 8 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp giới thiệu bài ấn tượng để tạo hứng thú học tập phân môn Sinh học - KHTN 8 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giới thiệu bài ấn tượng để tạo hứng thú học tập phân môn Sinh học - KHTN 8 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Linh động vận dụng hiệu quả các câu chuyện ngắn, thú vị để khơi gợi trí tò mò của học sinh trước khi vào giảng dạy Giải pháp 2: Lồng ghép các tình huống có trong thực tế vào giảng dạy giúp học sinh có khả năng liên hệ kiến thức và thực tiễn Giải pháp 3: Tăng cường sử dụng các câu hỏi liên quan, câu hỏi gợi nhắc dẫn dắt học sinh vào bài học Giải pháp 4: Sử dụng các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ để giải thích các hiện tượng thực tế trong môn sinh học

1092 9 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập để cải thiện chất lượng phân môn Sinh học - KHTN 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập để cải thiện chất lượng phân môn Sinh học - KHTN 7 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập để cải thiện chất lượng phân môn Sinh học - KHTN 7 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các hình thức tổ chức trò chơi đã được áp dụng Trò chơi 1: GIẢI Ô CHỮ - KHÁM PHÁ KIẾN THỨC SINH HỌC Trò chơi 2: CHÚ THÍCH HOÀN HẢO Trò chơi 3: TRÒ CHƠI: KHÁM PHÁ VAI TRÒ/ CHỨC NĂNG Trò chơi 4: TRÒ CHƠI: TIẾP SỨC Trò chơi 5: TRÒ CHƠI: TÌM HOA - TRA KIẾN THỨC

793 9 lượt tải
SKKN Vận dụng nguồn kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6

SKKN Vận dụng nguồn kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng nguồn kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khảo sát một số nội dung bài học có thể vận dụng nguồn kiến thức Văn học 3.2. Sưu tầm, lựa chọn, tự làm các nguồn kiến thức phù hợp với nội dung bài học Cách 1: Tra cứu thông tin, nguồn kiến thức trên sách báo, nguồn internet Cách 2: Hỏi các bậc cao niên và học tập các đồng nghiệp Cách 3: Tự làm 3.3. Vận dụng nguồn kiến thức Văn học vào một vài bài dạy học cụ thể

994 6 lượt tải
SKKN Một số phương pháp và kĩ năng dạy bài thực hành ở bộ môn Sinh học 6

SKKN Một số phương pháp và kĩ năng dạy bài thực hành ở bộ môn Sinh học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp và kĩ năng dạy bài thực hành ở bộ môn Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xây dựng kế hoạch cho các bài thực hành và các thí nghiệm trong cả năm học. 2.3.2. Thiết kế giáo án và tổ chức dạy học loại bài thực hành hoặc bài có thí nghiệm cho học sinh.

417 3 lượt tải
SKKN Lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư vào dạy môn Sinh học 6

SKKN Lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư vào dạy môn Sinh học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư vào dạy môn Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Lập kế hoạch chi tiết, khoa học cho một tiết dạy lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư 2.3.2. Thực hiện tốt nguyên tắc dạy lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư 2.3.3. Một số lưu ý cho giáo viên khi dạy lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư vào dạy môn sinh học 6 2.3.3.1. Định hướng áp dụng các phương pháp, phương tiện dạy học khi tích hợp các nội dung lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư vào môn sinh học 6 ở trường THCS 2.3.3.2. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực 2.3.3.2.1.Dạy học nêu và giải quyết vấn đề 2.3.3.2.2. Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ 2.3.3.2.3 Dạy học kiến tạo 2.3.4.Tiết dạy minh họa giáo dục lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư thông qua việc giảng dạy môn sinh học 6

826 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tổ chức các trò chơi trong môn Sinh học lớp 6

SKKN Kinh nghiệm tổ chức các trò chơi trong môn Sinh học lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm tổ chức các trò chơi trong môn Sinh học lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Giai đoạn chuẩn bị: - Xác định mục tiêu dạy học - Xây dựng , lựa chọn trò chơi - Giáo viên xác định 2.3.2. Giai đoạn thực hiện a/ Trình bày trò chơi b/ Điều khiển trò chơi 2.3.3. Giai đoạn kết thúc 2.3.4. Kỹ năng tổ chức trò chơi của giáo viên 2.3.5. Quy trình tổ chức trò chơi học tập trong dạy học sinh học

2045 1 lượt tải
SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy Bài 28: “Cấu tạo và chức năng của hoa” môn Sinh học 6

SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy Bài 28: “Cấu tạo và chức năng của hoa” môn Sinh học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy Bài 28: “Cấu tạo và chức năng của hoa” môn Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giải pháp: 3.1.1. Hình ảnh của sơ đồ tư duy 3.1.2. Phương thức tạo sơ đồ tư duy 3.1.3. Tác dụng của sơ đồ tư duy 3.1.4. Sơ đồ tư duy được sử dụng trong các dạng bài sau đây * Sử dụng sơ đồ tư duy trong việc kiểm tra bài cũ * Sử dụng bản đồ tư duy trong việc củng cố kiến thức bài học * Sử dụng sơ đồ tư duy trong việc giảng bài mới 3.2. Tổ chức thực hiện

1338 7 lượt tải
SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 6

SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Giờ dạy chính khóa 3.1.1.Lồng ghép vào tiết dạy 3.1.1.1. Lồng ghép toàn phần 3.1.1.2. Lồng ghép một phần 3.1.2.Dạng liên hệ 3.2. Giờ dạy ngoại khóa 3.2.1.Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi tường ở nhà trường

992 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy bài 21: tiết 24 “quang hợp” môn Sinh học lớp 6

SKKN Kinh nghiệm dạy bài 21: tiết 24 “quang hợp” môn Sinh học lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm dạy bài 21: tiết 24 “quang hợp” môn Sinh học lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Phần chuẩn bị 2.3.2 Các bước tiến hành a/ Bước 1 b/ Bước 2 c/ Bước 3 d/ Bước 4 2.3.3. Một số lưu ý trong bài Đối với các thí nghiệm có sự tham gia của học sinh trong thực hiện thí nghiệm

628 4 lượt tải
SKKN Vận dụng kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6

SKKN Vận dụng kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.4.1. Khảo sát một số nội dung bài học có thể vận dụng kiến thức Văn học 2.4.2. Sưu tầm, lựa chọn, tự làm các nguồn kiến thức phù hợp với nội dung bài học 2.4.3. Vận dụng kiến thức Văn học vào một vài bài dạy sinh học cụ thể

1273 8 lượt tải
SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong các tiết ôn tập Sinh học lớp 6 nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh

SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong các tiết ôn tập Sinh học lớp 6 nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong các tiết ôn tập Sinh học lớp 6 nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Bản thân giáo viên phải nắm rõ vai trò của bản đồ tư duy, biết sử dụng phần mềm mindmap để thiết kế bản đồ tư duy 2.3.1. Bản thân giáo viên phải nắm rõ vai trò của bản đồ tư duy, biết sử dụng phần mềm mindmap để thiết kế bản đồ tư duy Bước 1: Lập bản đồ tư duy Bước 2: Báo cáo, thuyết minh bản đồ tư duy ( vừa thiết lập ở bước 1) Bước 3: Thảo luận, chỉnh sửa, hoàn thiện bản đồ tư duy 2.3.3. Hướng dẫn học sinh làm bản đồ tư duy 2.3.4. Vận dụng bản đồ tư duy vào giảng dạy

912 7 lượt tải
SKKN Một số giải pháp sử dụng mẫu vật để nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 6

SKKN Một số giải pháp sử dụng mẫu vật để nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp sử dụng mẫu vật để nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.3.1. Thường xuyên thu thập và sử dụng mẫu vật trong quá trình dạy học 2.3.3.2. Kết hợp mẫu vật với các phương tiện trực quan khác để nâng cao hiệu quả * Mẫu vật * Mô hình * Tranh ảnh * Video - băng đĩa * Kính hiển vi- tiêu bản 2.3.3.3. Hướng dẫn và nhắc nhở học sinh chuẩn bị mẫu vật cho từng bài học 2.3.3.4. Giáo viên chủ động thu thập, nghiên cứu mẫu vật trước khi đến lớp để có sự chủ động trong tiến trình tổ chức dạy học 2.3.3.5. Kết hợp giáo dục ý thức bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường

1274 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com