Sinh học THCS

Trong bối cảnh giáo dục đổi mới, Kienedu giới thiệu đến quý thầy cô mẫu các sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THCS, dựa trên chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Các sáng kiến cho năm học 2023 – 2024 không chỉ giúp giáo viên cập nhật các phương pháp giảng dạy hiện đại mà còn khuyến khích học sinh khám phá thế giới tự nhiên qua các thí nghiệm thực tế, dự án sáng tạo. Mục tiêu là tạo ra môi trường học tập linh hoạt, nơi học sinh có thể tìm hiểu về sinh vật, hệ sinh thái và tương tác giữa các yếu tố sinh học, từ đó phát triển tư duy khoa học, kỹ năng quan sát và giải quyết vấn đề liên quan đến sinh học và môi trường.

SKKN Một số biện pháp giới thiệu bài ấn tượng để tạo hứng thú học tập phân môn Sinh học - KHTN 8 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp giới thiệu bài ấn tượng để tạo hứng thú học tập phân môn Sinh học - KHTN 8 (Bộ sách Cánh diều)

Môn: KHTN (phân môn Sinh học)
Lớp: 8
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 1092
Lượt tải: 9
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1092 9 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập để cải thiện chất lượng phân môn Sinh học - KHTN 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập để cải thiện chất lượng phân môn Sinh học - KHTN 7 (Bộ sách Cánh diều)

Môn: KHTN (phân môn Sinh học)
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 793
Lượt tải: 9
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
793 9 lượt tải
SKKN Vận dụng nguồn kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6

SKKN Vận dụng nguồn kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6

Môn: Sinh học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 994
Lượt tải: 6
Số trang: 22
Tác giả: Bùi Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Vân Am
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 22
Tác giả: Bùi Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Vân Am
Năm viết: 2020-2021
994 6 lượt tải
SKKN Một số phương pháp và kĩ năng dạy bài thực hành ở bộ môn Sinh học 6

SKKN Một số phương pháp và kĩ năng dạy bài thực hành ở bộ môn Sinh học 6

Môn: Sinh học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 417
Lượt tải: 3
Số trang: 29
Tác giả: Trần Thị Hồng Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Hưng
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 29
Tác giả: Trần Thị Hồng Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Hưng
Năm viết: 2020-2021
417 3 lượt tải
SKKN Lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư vào dạy môn Sinh học 6

SKKN Lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư vào dạy môn Sinh học 6

Môn: Sinh học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 826
Lượt tải: 9
Số trang: 27
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hoàn Kiếm
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 27
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hoàn Kiếm
Năm viết: 2019-2020
826 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tổ chức các trò chơi trong môn Sinh học lớp 6

SKKN Kinh nghiệm tổ chức các trò chơi trong môn Sinh học lớp 6

Môn: Sinh học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 2045
Lượt tải: 1
Số trang: 30
Tác giả: Đặng Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Châu
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 30
Tác giả: Đặng Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Châu
Năm viết: 2019-2020
2045 1 lượt tải
SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy Bài 28: “Cấu tạo và chức năng của hoa” môn Sinh học 6

SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy Bài 28: “Cấu tạo và chức năng của hoa” môn Sinh học 6

Môn: Sinh học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 1338
Lượt tải: 7
Số trang: 25
Tác giả: Lê Thị Mai Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Minh Khai
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 25
Tác giả: Lê Thị Mai Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Minh Khai
Năm viết: 2020-2021
1338 7 lượt tải
SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 6

SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 6

Môn: Sinh học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 992
Lượt tải: 7
Số trang: 17
Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Chi Lăng
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 17
Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Chi Lăng
Năm viết: 2019-2020
992 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy bài 21: tiết 24 “quang hợp” môn Sinh học lớp 6

SKKN Kinh nghiệm dạy bài 21: tiết 24 “quang hợp” môn Sinh học lớp 6

Môn: Sinh học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 628
Lượt tải: 4
Số trang: 19
Tác giả: Trần Thị Hồng Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Hưng
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 19
Tác giả: Trần Thị Hồng Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Hưng
Năm viết: 2020-2021
628 4 lượt tải
SKKN Vận dụng kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6

SKKN Vận dụng kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6

Môn: Sinh học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 1273
Lượt tải: 8
Số trang: 23
Tác giả: Bùi Thị Kim
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Lương Thế Vinh
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 23
Tác giả: Bùi Thị Kim
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Lương Thế Vinh
Năm viết: 2019-2020
1273 8 lượt tải
SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong các tiết ôn tập Sinh học lớp 6 nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh

SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong các tiết ôn tập Sinh học lớp 6 nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh

Môn: Sinh học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 912
Lượt tải: 7
Số trang: 29
Tác giả: Trần Thị Hồng Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Hưng
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 29
Tác giả: Trần Thị Hồng Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Hưng
Năm viết: 2020-2021
912 7 lượt tải
SKKN Một số giải pháp sử dụng mẫu vật để nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 6

SKKN Một số giải pháp sử dụng mẫu vật để nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 6

Môn: Sinh học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 1274
Lượt tải: 8
Số trang: 25
Tác giả: Lê Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Thịnh
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 25
Tác giả: Lê Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Thịnh
Năm viết: 2019-2020
1274 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com