Logo Kiến Edu

Mĩ thuật 6

Các giáo viên môn Mỹ thuật sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng vô giá từ sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Mỹ thuật 6 mới nhất của Kienedu, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống. Dành cho năm học 2023 – 2024, những sáng kiến này không chỉ giới thiệu các kỹ thuật vẽ mà còn bao gồm cách thức giảng dạy lịch sử nghệ thuật, giúp học sinh lớp 6 hiểu rõ và đánh giá cao vẻ đẹp của nghệ thuật qua các thời kỳ. Tài liệu được thiết kế để giáo viên có thể thực hiện các dự án nghệ thuật sáng tạo, khuyến khích học sinh thể hiện cá tính và tư duy nghệ thuật của mình, qua đó nâng cao kỹ năng mỹ thuật và tạo dựng niềm đam mê nghệ thuật trong học sinh.

SKKN Một số giải pháp nhằm gây hứng thú học môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 6 theo phương pháp mới của Đan Mạch (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số giải pháp nhằm gây hứng thú học môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 6 theo phương pháp mới của Đan Mạch (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm gây hứng thú học môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 6 theo phương pháp mới của Đan Mạch (Bộ sách Cánh diều)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Giải pháp 1: Tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh về phương pháp mới. * Giải pháp 2: Phát huy và nâng cao vai trò của người thầy trong việc vận dụng các phương pháp dạy học mới. * Giải pháp 3 : Xây dựng, tổ chức tốt dạy học theo nhóm. * Giải pháp 4: Trong cùng chủ đề luôn tạo sản phẩm mới mang tính sáng tạo. * Giải pháp 5: Tổ chức trò chơi gây hứng thú trong dạy học Mĩ thuật. * Giải pháp 6: Đổi mới kiểm tra đánh giá, tuyên dương khen thưởng học sinh.

452 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng vẽ tranh đề tài môn Mỹ Thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng vẽ tranh đề tài môn Mỹ Thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng vẽ tranh đề tài môn Mỹ Thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề nâng cao kỹ năng vẽ tranh đề tài mĩ thuật 6 2.3.1. Nâng cao tư tưởng và ý thức tìm tòi, sáng tạo của giáo viên trong việc giảng dạy phân môn vẽ tranh 2.3.2. Điều tra kỹ năng vẽ tranh đề tài của học sinh lớp 6 2.3.3. Trau dồi kỹ năng sử dụng các biện pháp nâng cao ở bài vẽ tranh đề tài lớp 6

577 6 lượt tải
SKKN Tổ chức các phương pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo trong phân môn vẽ tranh Mỹ thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Tổ chức các phương pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo trong phân môn vẽ tranh Mỹ thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức các phương pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo trong phân môn vẽ tranh Mỹ thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo ở học sinh khối 6 trong dạy - học vẽ tranh. 3.1. Tính tích cực sáng tạo trong dạy - học vẽ tranh. 3.2. Nâng cao và phát huy vai trò của giáo viên. 3.3 Phương pháp dạy - học, thiết kế và sử dụng giáo cụ trực quan. 3.4.Chuẩn bị tốt đồ dùng dạy - học. 3.5. Tạo tình huống có vấn đề ở phần giới thiệu bài: 3.6. Phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh trong các hoạt động dạy - học vẽ tranh. 3.7. Tổ chức các trò chơi, hội thi phù hợp.

505 7 lượt tải
SKKN Giáo dục học sinh lớp 6 nâng cao nhận thức và phát huy giá trị vốn văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật

SKKN Giáo dục học sinh lớp 6 nâng cao nhận thức và phát huy giá trị vốn văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giáo dục học sinh lớp 6 nâng cao nhận thức và phát huy giá trị vốn văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a) Lựa chọn các bài có nội dung phù hợp tạo thành chuỗi liên kết để có thể triển khai lồng ghép: Bài 1: Chép họa tiết trang trí dân tộc Bài 2: Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời kỳ cổ đại Bài 9: Sơ lược về mĩ thuật thời Lý Bài 10: Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý Bài 14: Trang trí đường diềm Bài 18: Trang trí hình vuông b) Lựa chọn các phương tiện, thiết bị dạy – học

955 8 lượt tải
SKKN Tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy bài “Sơ lược Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại” môn Mĩ thuật lớp 6

SKKN Tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy bài “Sơ lược Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại” môn Mĩ thuật lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy bài “Sơ lược Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại” môn Mĩ thuật lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định rõ những yêu cầu cơ bản trong việc vận dụng phương pháp dạy học tích hợp * Nâng cao nhận thức của giáo viên về sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tích hợp liên môn * Xác định ý nghĩa thực tiễn của việc áp dụng đổi mới theo hướng tích hợp, liên môn 2.3.2. Các bước cụ thể trong việc thiết kế tiến trình dạy học bài: Sơ lược Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại- Mĩ thuật Lớp 6 * Xác định những kiến thức liên môn cần vận dụng để giải quyết các vấn đề của bài học * Xác định đối tượng dạy học của bài học 2.3.3. Soạn giáo án theo hướng dạy học tích hợp

738 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm phát huy tính tíc cực sáng tạo cho học sinh khối 6 trong dạy - Học vẽ tranh

SKKN Một số kinh nghiệm phát huy tính tíc cực sáng tạo cho học sinh khối 6 trong dạy - Học vẽ tranh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm phát huy tính tíc cực sáng tạo cho học sinh khối 6 trong dạy - Học vẽ tranh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Tính tích cực sáng tạo trong dạy - học vẽ tranh 3.2. Nâng cao và phát huy vai trò của giáo viên 3.3 Phương pháp dạy - học, thiết kế và sử dụng giáo cụ trực quan - Phương pháp trực quan trong dạy học Mỹ thuật - Trong dạy học phân môn vẽ tranh 3.4.Chuẩn bị tốt đồ dùng dạy - học 3.5. Tạo tình huống có vấn đề ở phần giới thiệu bài 3.6. Phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh trong các hoạt động day - học vẽ tranh 3.7. Tổ chức các trò chơi, hội thi phù hợp

1558 1 lượt tải
SKKN Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm hiệu quả trong giờ thực hành vẽ tranh khối lớp 6

SKKN Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm hiệu quả trong giờ thực hành vẽ tranh khối lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm hiệu quả trong giờ thực hành vẽ tranh khối lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Phân chia nhóm học sinh một cách khoa học, đảm bảo thành phần nhóm gồm những học sinh có năng lực, khả năng nhận thức khác nhau. Giải pháp 2: Một số yêu cầu khi tổ chức hình thức học tập nhóm. - Phân chia nhóm học sinh hợp lý. - Hoạt động nhóm phải đảm bảo mọi thành viên tích cực tham gia, không để tình trạng học sinh làm dùm hoặc thụ động ngồi không. - Quản lý trật tự lớp, nhất là khi học sinh tranh luận quá lớn hay gây ồn, tránh làm ảnh hưởng đến lớp bên cạch.

901 6 lượt tải
SKKN Tích hợp một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy phân môn vẽ trang trí lớp 6

SKKN Tích hợp một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy phân môn vẽ trang trí lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tích hợp một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy phân môn vẽ trang trí lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Sự cần thiết phải vận dụng nhiều phương pháp dạy học 3.2. Tích hợp một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy phân môn vẽ trang trí lớp 6 *Phương pháp trực quan kết hợp với phương pháp quan sát *Kết hợp các phương pháp vấn đáp, gợi mở, phân tích *Phương pháp trực quan kết hợp với phương pháp phân tích *Phương pháp làm việc theo nhóm kết hợp với phương pháp luyện tập thực hành tạo ra sản phẩm *Phương pháp vận dụng bản đồ tư duy kết hợp với phương pháp trực quan *Phương pháp trực quan kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm *Phương pháp liên hệ với thực tiễn cuộc sống và phương pháp nêu vấn đề *Phương pháp kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả học tập của học sinh 3.3. Biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài *Sử dụng một số biện pháp gây hứng thú học tập 3.4. Một số giải pháp cho từng bài dạy 3.5. Sử dụng các phương tiện dạy học nhằm hỗ trợ cho quá trình dạy học, mang lại giờ học có hiệu quả hơn

908 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 rèn luyện và nâng cao kỹ năng vẽ tranh Đề tài

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 rèn luyện và nâng cao kỹ năng vẽ tranh Đề tài

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 rèn luyện và nâng cao kỹ năng vẽ tranh Đề tài” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Nâng cao tư tưởng và ý thức tìm tòi, sáng tạo của giáo viên trong việc giảng dạy phân môn vẽ tranh 2.3.2 Điều tra kỹ năng vẽ tranh đề tài của học sinh lớp 6 - Khảo sát tình hình sử dụng các biện pháp rèn luyện và nâng cao kỹ năng vào vẽ tranh đề tài của học sinh - Khảo sát tình hình sử dụng đồ dùng trực quan của giáo viên 2.3.3 Trau dồi kỹ năng sử dụng các biện pháp nâng cao ở bài vẽ tranh đề tài lớp 6 2.3.4 Tổng kết rút kinh nghiệm về kỹ năng sử dụng đồ dùng trực quan của giáo viên trong giảng dạy

711 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao kĩ năng vẽ theo mẫu môn Mĩ thuật lớp 6

SKKN Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao kĩ năng vẽ theo mẫu môn Mĩ thuật lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao kĩ năng vẽ theo mẫu môn Mĩ thuật lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Trước tiên giáo viên phải rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích cho học . Để làm được điều này giáo viên cần a. Chuẩn bị mẫu vẽ b. Tổ chức lớp học c. Bày mẫu d. Hướng dẫn học sinh quan sát mẫu 2 . Để phát triển những kĩ năng trên cho học sinh, giáo viên cần 3 Để hình thành và phát triển những kĩ năng trên cho học sinh, giáo viên nên sử dụng một số phương tiện dạy học 4. Dưạ vào các giải pháp trên tôi thử vận dụng các phương pháp vào dạy học một số bài vẽ theo mẫu trong chương trình sách giáo khoa mĩ thuật 6

836 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com