Tiếng anh 12

Kiến Edu đã tổng hợp các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 THPT mới nhất năm học 2023 – 2024 nhằm mục đích chuẩn bị kỹ năng ngôn ngữ và tư duy cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp và bước vào đại học hoặc môi trường làm việc quốc tế. Các sáng kiến tập trung vào việc phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và tư duy phê phán, thông qua các phương pháp giảng dạy đổi mới và sáng tạo, bao gồm việc sử dụng công nghệ, thực hiện dự án và thảo luận nhóm. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 12 nắm vững và sử dụng Tiếng Anh một cách tự tin và hiệu quả, chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp học thuật và nghề nghiệp trong tương lai.

SKKN Ứng dụng Quizizz – Công cụ hỗ trợ ôn tập, kiểm tra, đánh giá trong việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cho học sinh lớp 12 tại trường THPT

SKKN Ứng dụng Quizizz – Công cụ hỗ trợ ôn tập, kiểm tra, đánh giá trong việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cho học sinh lớp 12 tại trường THPT

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 548
Lượt tải: 3
Số trang: 27
Tác giả: Đinh Thị Hoa Sen
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nho Quan A
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 27
Tác giả: Đinh Thị Hoa Sen
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nho Quan A
Năm viết: 2022-2023
548 3 lượt tải
SKKN Sử dụng tài liệu đọc IELTS để nâng cao khả năng viết cho học sinh chuyên tại trường THPT

SKKN Sử dụng tài liệu đọc IELTS để nâng cao khả năng viết cho học sinh chuyên tại trường THPT

Môn: TIẾNG ANH
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 564
Lượt tải: 2
Số trang: 39
Tác giả: Hà Thị Thanh Thủy
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT chuyên Lương Văn Tụy
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 39
Tác giả: Hà Thị Thanh Thủy
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT chuyên Lương Văn Tụy
Năm viết: 2022-2023
564 2 lượt tải
SKKN Một số giải pháp đổi mới tổ chức hoạt động CLB Tiếng anh cấp trung học phổ thông

SKKN Chinh phục bài Đọc hiểu tiếng Anh trong đề thi TN THPT thông qua chuỗi video tự học

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 445
Lượt tải: 9
Số trang: 33
Tác giả: Phan Thị Ngọc Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nho Quan A
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 33
Tác giả: Phan Thị Ngọc Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nho Quan A
Năm viết: 2022-2023
445 9 lượt tải
SKKN Một số giải pháp đổi mới tổ chức hoạt động CLB Tiếng anh cấp trung học phổ thông

SKKN Một số giải pháp đổi mới tổ chức hoạt động CLB Tiếng anh cấp trung học phổ thông

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 10;11;12
Bộ sách:
Lượt xem: 423
Lượt tải: 1
Số trang: 56
Tác giả: Đinh Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nho Quan C
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 56
Tác giả: Đinh Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nho Quan C
Năm viết: 2022-2023
423 1 lượt tải
SKKN Một số giải pháp sử dụng có hiệu quả 15 phút đầu giờ, nhằm phát triển kĩ năng thực hành tiếng Anh ở trường THPT

SKKN Một số giải pháp sử dụng có hiệu quả 15 phút đầu giờ, nhằm phát triển kĩ năng thực hành tiếng Anh ở trường THPT

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 501
Lượt tải: 8
Số trang: 48
Tác giả: Trần Thị Hồng Phúc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Hoa Lư A
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 48
Tác giả: Trần Thị Hồng Phúc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Hoa Lư A
Năm viết: 2022-2023
501 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com