Logo Kiến Edu

Lớp 4

Trong bối cảnh chương trình giáo dục 2018, Kienedu tự hào giới thiệu bộ sưu tập sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 mới nhất, năm 2023 – 2024. Với sự phong phú từ các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều, chúng tôi cam kết cung cấp những tài liệu giảng dạy hay nhất, giúp giáo viên tối ưu hóa quá trình giảng dạy, mang lại trải nghiệm học tập thú vị và hiệu quả cho học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 với đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học,… không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức mà còn khuyến khích sự sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề.

SKKN Vận dụng phương pháp "Học mà chơi" để cải thiện chất lượng môn Lịch sử và Địa lý 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp "Học mà chơi" để cải thiện chất lượng môn Lịch sử và Địa lý 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng phương pháp "Học mà chơi" để cải thiện chất lượng môn Lịch sử và Địa lý 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Trò chơi câu đố, bài hát, khai thác kênh hình trong dạy học Lịch sử qua sách giáo khoa và qua bài giảng điện tử 2.2. Trò chơi “Chọn số” 2.3. Trò chơi “Xem ai nhớ nhất” 2.4. Trò chơi “Mặt xanh mặt đỏ” 2.5. Trò chơi “Ai chỉ đúng”

832 9 lượt tải
SKKN Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 thông qua các trò chơi học tập (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)

SKKN Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 thông qua các trò chơi học tập (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 thông qua các trò chơi học tập (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. Trò chơi “Secret word” (Từ bí mật) Trò chơi “Mine and guess” hoặc “Charade” (Làm điệu bộ và đoán) Trò chơi “Pass the ball” (Chuyền bóng) Trò chơi “Challenging” (Thách đấu)

378 6 lượt tải
SKKN Áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" để cải thiện chất lượng học môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" để cải thiện chất lượng học môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" để cải thiện chất lượng học môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề. Bước 2: Bộc lộ biểu tượng (quan niệm) ban đầu của học sinh. Bước 3: Đề xuất câu hỏi và phương án thực nghiệm nghiên cứu. Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu. Bước 5: Kết luận và hợp thức hóa kiến thức

192 1 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm số trung bình cộng dựa vào công thức (CD) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm số trung bình cộng dựa vào công thức (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm số trung bình cộng dựa vào công thức (CD) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. Loại 1: Tìm trung bình cộng của các số dạng đơn. Loại 2: Tìm trung bình cộng của các số dạng phức. Loại 3: Loại bài củng cố công thức tìm số trung bình cộng

489 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số thông qua nhiều trường hợp khác nhau (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số thông qua nhiều trường hợp khác nhau (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số thông qua nhiều trường hợp khác nhau (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện Trường hợp 1: Mẫu số lớn chia hết cho mẫu số bé Trường hợp 2: Quy đồng mẫu số một phân số với một số tự nhiên (Viết số tự nhiên thành phân số có mẫu số bằng mẫu số của phân số kia) Trường hợp 3: Các phân số cần quy đồng mẫu số là phân số chưa tối giản

892 12 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp học theo nhóm trong giảng dạy môn Khoa học lớp 4 (KNTT)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp học theo nhóm trong giảng dạy môn Khoa học lớp 4 (KNTT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp học theo nhóm trong giảng dạy môn Khoa học lớp 4 (KNTT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện 1.1. Cơ sở lý luận phương pháp học nhóm 1.2. Điều kiện tổ chức phương pháp học nhóm 1.3. Ứng dụng phương pháp học nhóm

893 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng biện pháp nghệ thuật (nhân hóa, so sánh) nhằm nâng cao chất lượng viết văn miêu tả lớp 4 - KNTT

SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng biện pháp nghệ thuật (nhân hóa, so sánh) nhằm nâng cao chất lượng viết văn miêu tả lớp 4 - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng biện pháp nghệ thuật (nhân hóa, so sánh) nhằm nâng cao chất lượng viết văn miêu tả lớp 4 - KNTT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện a) Yêu cầu học sinh thực hiện bài tập về sử dụng biện pháp nghệ thuật b) Hướng dẫn học sinh thực hành sử dụng biện pháp nghệ thuật

421 7 lượt tải
SKKN SKKN Biện pháp phát huy tinh thần tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy tinh thần tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN SKKN Biện pháp phát huy tinh thần tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Hướng dẫn học sinh hiểu một số thuật ngữ toán học và giúp học sinh yêu thích học Toán qua việc cung cấp thêm những thông tin “ Khám phá”. Biện pháp 2: Giúp học sinh phát hiện, tự chiếm lĩnh kiến thức và hiểu sâu kiến thức trọng tâm của bài học. Đúc rút thành các bước giải, công thức giải. Biện pháp 3: Sử dụng các đồ dùng dạy học đơn giản, hiệu quả phát huy tính trực quan cụ thể trong tư duy của học sinh. Biện pháp 4: Tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, của học sinh. Biện pháp 5: Khuyến khích học sinh tìm nhiều cách giải trong một bài toán nhằm phát huy tính sáng tạo, khả năng phát hiện của học sinh. Biện pháp 6: Khai thác sâu các bài tập trong sách giáo khoa nhằm phát triển tư duy và gây hứng thú học tập cho học, để dạy học đến cá thể học sinh.

799 9 lượt tải
SKKN SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập nhằm nâng cao khả năng giải các dạng toán cho học sinh lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập nhằm nâng cao khả năng giải các dạng toán cho học sinh lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập nhằm nâng cao khả năng giải các dạng toán cho học sinh lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Trò chơi có nội dung số học 2. Trò chơi có nội dung hình học 3. Trò chơi có nội dung đại lượng và đo đại lượng 4. Trò chơi có nội dung giải toán

933 6 lượt tải
SKKN Phát triển kỹ năng giải toán có lời văn điển hình trong chương trình Toán 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Phát triển kỹ năng giải toán có lời văn điển hình trong chương trình Toán 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển kỹ năng giải toán có lời văn điển hình trong chương trình Toán 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. Dạng 1: Tìm số trung bình cộng. Dạng 2: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Dạng 3: Tìm một trong hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

893 6 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp "Học thông qua chơi" nhằm nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp "Học thông qua chơi" nhằm nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng phương pháp "Học thông qua chơi" nhằm nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Rèn cho học sinh các kiến thức và kĩ năng toán học, biết vận dụng linh hoạt các kiến thức và kĩ năng đó vào việc giải toán có lời văn. 2. Rèn luyện qua các bước giải để học sinh có kĩ năng giải bài toán. 3. Hướng dẫn HS giải các bài toán có lời văn điển hình ở lớp 4.

922 6 lượt tải
SKKN Biện pháp cải thiện và nâng cao chất lượng kỹ năng đọc cho học sinh qua hoạt động Đọc môn Tiếng Việt lớp 4 (Bộ sách Chân rời sáng tạo) (W+PPT)

SKKN Biện pháp cải thiện và nâng cao chất lượng kỹ năng đọc cho học sinh qua hoạt động Đọc môn Tiếng Việt lớp 4 (Bộ sách Chân rời sáng tạo) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp cải thiện và nâng cao chất lượng kỹ năng đọc cho học sinh qua hoạt động Đọc môn Tiếng Việt lớp 4 (Bộ sách Chân rời sáng tạo) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chuẩn bị cho giờ dạy 2. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng 3. Rèn kĩ năng đọc thầm 4. Rèn kĩ năng luyện đọc theo nhóm

672 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com