Lớp 4

Trong bối cảnh chương trình giáo dục 2018, Kienedu tự hào giới thiệu bộ sưu tập sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 mới nhất, năm 2023 – 2024. Với sự phong phú từ các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều, chúng tôi cam kết cung cấp những tài liệu giảng dạy hay nhất, giúp giáo viên tối ưu hóa quá trình giảng dạy, mang lại trải nghiệm học tập thú vị và hiệu quả cho học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 với đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học,… không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức mà còn khuyến khích sự sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề.

SKKN Vận dụng phương pháp "Học mà chơi" để cải thiện chất lượng môn Lịch sử và Địa lý 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp "Học mà chơi" để cải thiện chất lượng môn Lịch sử và Địa lý 4 (CTST) (W+PPT)

Môn: Lịch sử và địa lí
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 832
Lượt tải: 9
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
832 9 lượt tải
SKKN Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 thông qua các trò chơi học tập (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)

SKKN Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 thông qua các trò chơi học tập (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)

Môn: Tiếng Anh
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Global Success
Lượt xem: 378
Lượt tải: 6
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
378 6 lượt tải
SKKN Áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" để cải thiện chất lượng học môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" để cải thiện chất lượng học môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Môn: Khoa học
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 192
Lượt tải: 1
Số trang: 16
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 16
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
192 1 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm số trung bình cộng dựa vào công thức (CD) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm số trung bình cộng dựa vào công thức (CD) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 489
Lượt tải: 6
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
489 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số thông qua nhiều trường hợp khác nhau (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số thông qua nhiều trường hợp khác nhau (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 892
Lượt tải: 12
Số trang: 13
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 13
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
892 12 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp học theo nhóm trong giảng dạy môn Khoa học lớp 4 (KNTT)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp học theo nhóm trong giảng dạy môn Khoa học lớp 4 (KNTT)

Môn: Khoa học
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 893
Lượt tải: 6
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
893 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng biện pháp nghệ thuật (nhân hóa, so sánh) nhằm nâng cao chất lượng viết văn miêu tả lớp 4 - KNTT

SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng biện pháp nghệ thuật (nhân hóa, so sánh) nhằm nâng cao chất lượng viết văn miêu tả lớp 4 - KNTT

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 421
Lượt tải: 7
Số trang: 12
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 12
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
421 7 lượt tải
SKKN SKKN Biện pháp phát huy tinh thần tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy tinh thần tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 799
Lượt tải: 9
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
799 9 lượt tải
SKKN SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập nhằm nâng cao khả năng giải các dạng toán cho học sinh lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập nhằm nâng cao khả năng giải các dạng toán cho học sinh lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 933
Lượt tải: 6
Số trang: 24
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 24
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
933 6 lượt tải
SKKN Phát triển kỹ năng giải toán có lời văn điển hình trong chương trình Toán 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Phát triển kỹ năng giải toán có lời văn điển hình trong chương trình Toán 4 (CTST) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 893
Lượt tải: 6
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
893 6 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp "Học thông qua chơi" nhằm nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp "Học thông qua chơi" nhằm nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 922
Lượt tải: 6
Số trang: 17
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 17
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
922 6 lượt tải
SKKN Biện pháp cải thiện và nâng cao chất lượng kỹ năng đọc cho học sinh qua hoạt động Đọc môn Tiếng Việt lớp 4 (Bộ sách Chân rời sáng tạo) (W+PPT)

SKKN Biện pháp cải thiện và nâng cao chất lượng kỹ năng đọc cho học sinh qua hoạt động Đọc môn Tiếng Việt lớp 4 (Bộ sách Chân rời sáng tạo) (W+PPT)

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 672
Lượt tải: 5
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
672 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com