KHTN 6

Sáng kiến kinh nghiệm môn Khoa học Tự nhiên lớp 6 THCS cho năm học 2023 – 2024 cung cấp các phương pháp giáo dục đổi mới và tương tác, hướng dẫn giáo viên sử dụng các bộ sách mới hiệu quả, tạo điều kiện cho học sinh khám phá và kết nối với thế giới tự nhiên. Các hoạt động giáo dục được thiết kế để thúc đẩy sự hiểu biết của học sinh về các quy luật tự nhiên, từ việc nghiên cứu các hệ sinh thái đến hiểu biết về cấu trúc và chức năng của các loài sinh vật. Mục tiêu là khuyến khích học sinh phát triển tư duy khoa học, qua đó nuôi dưỡng tình yêu với khoa học, giúp học sinh lớp 6 phát triển kỹ năng quan sát, phân tích và đánh giá, đồng thời chuẩn bị những kiến thức cần thiết để tiếp tục học tập và phát triển.

SKKN Thiết kế một số hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học môn KHTN 6 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Thiết kế một số hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học môn KHTN 6 (KNTT) (W+PPT)

Môn: KHTN
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 552
Lượt tải: 5
Số trang: 15
Tác giả: Bùi Thị Minh Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS An Hoạch
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 15
Tác giả: Bùi Thị Minh Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS An Hoạch
Năm viết: 2021-2022
552 5 lượt tải
SKKN Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong hoạt động luyện tập – vận dụng thuộc chương hai chất quanh ta môn KHTN lớp 6 (W+PPT)

SKKN Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong hoạt động luyện tập – vận dụng thuộc chương hai chất quanh ta môn KHTN lớp 6 (W+PPT)

Môn: KHTN
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 524
Lượt tải: 8
Số trang: 16
Tác giả: Đặng Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Đông Lĩnh
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 16
Tác giả: Đặng Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Đông Lĩnh
Năm viết: 2021-2022
524 8 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh thông qua tổ chức trò chơi khi dạy phân môn Sinh học KHTN 6 (CTST)

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh thông qua tổ chức trò chơi khi dạy phân môn Sinh học KHTN 6 (CTST)

Môn: KHTN (CHUNG)
Lớp: 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 541
Lượt tải: 7
Số trang: 35
Tác giả: Đặng Thị Bảo Hân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Nguyễn Thị Thập
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 35
Tác giả: Đặng Thị Bảo Hân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Nguyễn Thị Thập
Năm viết: 2021-2022
541 7 lượt tải
SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Vật Lí KHTN 6 Kết nối tri thức

SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Vật Lí KHTN 6 Kết nối tri thức

Môn: KHTN (CHUNG)
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 534
Lượt tải: 2
Số trang: 24
Tác giả: Phạm Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Nguyễn Văn Luông
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 24
Tác giả: Phạm Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Nguyễn Văn Luông
Năm viết: 2021-2022
534 2 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong môn KHTN lớp 6 Cánh Diều

SKKN Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong môn KHTN lớp 6 Cánh Diều

Môn: KHTN (CHUNG)
Lớp: 6
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 525
Lượt tải: 3
Số trang: 28
Tác giả: Lê Thị Minh Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Văn Thân
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 28
Tác giả: Lê Thị Minh Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Văn Thân
Năm viết: 2021-2022
525 3 lượt tải
SKKN Biện pháp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy môn KHTN 6 sách Chân trời sáng tạo

SKKN Biện pháp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy môn KHTN 6 sách Chân trời sáng tạo

Môn: KHTN (CHUNG)
Lớp: 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 502
Lượt tải: 0
Số trang: 23
Tác giả: Trần Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Hậu Giang
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 23
Tác giả: Trần Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Hậu Giang
Năm viết: 2021-2022
502 0 lượt tải
SKKN Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp trong giảng dạy môn KHTN 6 (KNTT)

SKKN Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp trong giảng dạy môn KHTN 6 (KNTT)

Môn: KHTN (CHUNG)
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 418
Lượt tải: 5
Số trang: 33
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Phú Định
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 33
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Phú Định
Năm viết: 2021-2022
418 5 lượt tải
SKKN Thiết kế và sáng tạo đồ dùng dạy học môn KHTN lớp 6 và lớp 7 nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS (KNTT)

SKKN Thiết kế và sáng tạo đồ dùng dạy học môn KHTN lớp 6 và lớp 7 nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS (KNTT)

Môn: KHTN (phân môn Vật lí)
Lớp: 6,7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 567
Lượt tải: 5
Số trang: 64
Tác giả: Lê Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Long
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 64
Tác giả: Lê Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Long
Năm viết: 2022-2023
567 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com