Logo Kiến Edu

Mĩ thuật 8

Sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Mỹ thuật lớp 8 từ Kienedu, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới, được thiết kế để năm học 2023 – 2024 trở thành một trải nghiệm giáo dục nghệ thuật đầy cảm hứng. Tài liệu này cung cấp cho giáo viên các phương pháp mới mẻ trong việc dạy vẽ, thiết kế, và lịch sử nghệ thuật, giúp học sinh lớp 8 phát triển kỹ năng quan sát, tư duy sáng tạo và đánh giá nghệ thuật. Các sáng kiến bao gồm việc sử dụng công nghệ trong nghệ thuật, phát triển dự án cá nhân và nhóm, và khám phá nghệ thuật ứng dụng, nhằm mục đích khích lệ học sinh khám phá và phát triển niềm đam mê với nghệ thuật, cũng như nâng cao kỹ năng mỹ thuật của bản thân.

Một số biện pháp hỗ trợ cải thiện và nâng cao chất lượng học tập môn Mỹ Thuật cho học sinh lớp 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp hỗ trợ cải thiện và nâng cao chất lượng học tập môn Mỹ Thuật cho học sinh lớp 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp hỗ trợ cải thiện và nâng cao chất lượng học tập môn Mỹ Thuật cho học sinh lớp 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Tăng cường sử dụng đồ dùng học tập mang tính trực quan nhằm cải thiện kỹ năng quan sát mĩ thuật cho học sinh Biện pháp 2: Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để cải thiện chất lượng giờ học mĩ thuật cho học sinh Biện pháp 3: Lồng ghép đa dạng các trò chơi học tập trong giờ dạy mĩ thuật để giúp học sinh nâng cao hứng thú Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động theo nhóm để phát huy năng lực hợp tác, cải thiện chất lượng học tập mĩ thuật cho học sinh

335 6 lượt tải
SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy hiệu quả học tập môn Mỹ thuật 8 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy hiệu quả học tập môn Mỹ thuật 8 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy hiệu quả học tập môn Mỹ thuật 8 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề 3.1. Sử dụng kĩ thuật “ Động não” 3.2. Sử dụng kĩ thuật “Bản đồ tư duy” 3.3. Sử dụng kĩ thuật “ Khăn phủ bàn” 3.4. Phương pháp chia nhóm 3.5. Sử dụng phương pháp trò chơi

422 3 lượt tải
SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học môn Mĩ thuật lớp 8 Tiết 2 - Bài 2: Sơ lược mĩ thuật thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII)

SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học môn Mĩ thuật lớp 8 Tiết 2 - Bài 2: Sơ lược mĩ thuật thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học môn Mĩ thuật lớp 8 Tiết 2 - Bài 2: Sơ lược mĩ thuật thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định mục tiêu của bài dạy 2. Mức độ dạy học liên môn 3. Chuẩn bị tài liệu 4. Sử dụng các phương pháp để tích hợp vào môn Mĩ thuật 5. Phân tích cách tổ chức dạy học và đánh giá hiệu quả dạy học 6. Tiết dạy thực nghiệm lớp 8  

703 4 lượt tải
SKKN Giải pháp tạo hứng thú học sinh học khối 8 qua bài dạy gia đình

SKKN Giải pháp tạo hứng thú học sinh học khối 8 qua bài dạy gia đình

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp tạo hứng thú học sinh học khối 8 qua bài dạy gia đình" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Hướng dẫn học sinh tìm và chọn nội dung đề tài 3.2. Hướng dẫn học sinh cách vẽ 3.3 Hướng dẫn học sinh thực hành 3. 4 Hướng dẫn học sinh nhận xét đánh giá bài vẽ 3.5. Kết thúc bài dạy 3.6. Tiết học cụ thể  

737 4 lượt tải
SKKN Sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong môn mĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng đối với phân môn vẽ theo mẫu ở lớp 8

SKKN Sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong môn mĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng đối với phân môn vẽ theo mẫu ở lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong môn mĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng đối với phân môn vẽ theo mẫu ở lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Sử dụng kĩ thuật “ Động não” 3.2. Sử dụng kĩ thuật “Bản đồ tư duy” 3.3. Sử dụng kĩ thuật “ Khăn phủ bàn” 3.4. Kĩ thuật chia nhóm 3.5. Sử dụng phương pháp trò chơi  

428 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy học đạt kết quả cao theo hướng "tích hợp liên môn" trong tiết dạy mỹ thuật lớp 8: Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975

SKKN Một số biện pháp dạy học đạt kết quả cao theo hướng "tích hợp liên môn" trong tiết dạy mỹ thuật lớp 8: Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy học đạt kết quả cao theo hướng "tích hợp liên môn" trong tiết dạy mỹ thuật lớp 8: Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Lên kế hoạch cho bài dạy 2. Các biện pháp tiến hành 2.1 Vận dụng kiến thức liên môn vào bài học 2.2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 3. Các hoạt động cơ bản  

1406 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh Khối 8 học tốt phân môn vẽ tranh

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh Khối 8 học tốt phân môn vẽ tranh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh Khối 8 học tốt phân môn vẽ tranh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp giải quyết a. Về nội dung đề tài - Để giúp các em dễ dàng hơn trong việc tìm chọn cho mình nội dung của đề tài tôi thường cho các em thành lập đôi bạn học tập để bổ sung nội dung và bố cục cho nhau. - Trong quá trình lên lớp, phần dặn dò về nhà, tôi thường yêu cầu học sinh ghi hẳn nội dung chuẩn bị ở nhà vào trong tập Mĩ thuật để các em không bị quên. - Đối với bài vẽ tranh phong cảnh tôi thường nhắc cho các em nghe lại những bài thơ đã học ở tiểu học hoặc ở trung học cơ sở nói về cảnh đẹp đất nước để các em có thể lấy ý tưởng từ những bài thơ b. Về bố cục - Trong mỗi giờ học tôi thường nhắc cho học sinh những tiêu chuẩn về bố cục và những điểm cần tránh trong xây dựng bố cục c. Về vẽ hình - Về kĩ năng vẽ người và cây các loại, trong phần kiểm tra bài cũ mỗi tiết tôi thường cho học sinh lên vẽ hình người khi thì với tư thế khom cuốc đất, khi thì chạy nhảy, khi thì kéo, khi thì đẩy, khi thì vẽ cây với vòm lá tròn khi thì với vòm lá nhọn, khi thì vẽ cây khuất sau mái nhà, khi thì vẽ người khuất sau góc cây, người khuất sau miệng giếng d. Về màu sắc - Tôi thường nhắc nhở cho học sinh nhớ về màu nhị hợp, chúng thường do hai màu nào tạo thành để có thể chọn màu vẽ theo gam mà em thích.  

685 4 lượt tải
SKKN Phương pháp sử dụng Bản đồ tư duy kết hợp phương pháp trực quan trong dạy và học môn Mĩ Thuật

SKKN Phương pháp sử dụng Bản đồ tư duy kết hợp phương pháp trực quan trong dạy và học môn Mĩ Thuật

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phương pháp sử dụng Bản đồ tư duy kết hợp phương pháp trực quan trong dạy và học môn Mĩ Thuật" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1: Biểu đồ tư duy là gì? 3.2: Phương pháp Trực quan là gì? * Phương pháp minh họa: * Phương pháp tổ chức tham quan triển lãm, bảo tàng, các khu di tích văn hóa. 3.3: Sử dụng biểu đồ tư duy và kết hợp phương pháp trực quan trong dạy học mĩ thuật - Trực quan được coi như nội dung bài học cần tìm hiểu. Cách tổ chức giờ dạy Mỹ thuật là ứng dụng của phương pháp nêu và giải quyết vấn đề. - Một trong những phương pháp hay sử dụng nhất trong giảng dạy mỹ thuật đó là phương pháp trực quan, có thể nói bước đầu tiên để người giáo viên giúp học sinh tiếp cận với mỹ thuật đó là các hình ảnh trực quan  

696 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com