Logo Kiến Edu

Toán THPT

Đối với môn Toán tại THPT, sáng kiến kinh nghiệm THPT môn Toán cho năm học 2023 – 2024 nhấn mạnh vào việc áp dụng chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách mới như Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống,… để cải thiện phương pháp giảng dạy và học tập. Các sáng kiến bao gồm việc phát triển tư duy phê phán, kỹ năng giải quyết vấn đề, và khả năng ứng dụng toán học vào thực tiễn thông qua các dự án sáng tạo, thảo luận nhóm, và hoạt động thực hành. Mục tiêu là khuyến khích học sinh phát triển một tình yêu với Toán học, qua đó nâng cao khả năng học tập, chuẩn bị cho họ những kỹ năng cần thiết cho tương lai trong thế giới ngày càng dựa vào dữ liệu và công nghệ.

SKKN Giải pháp tiếp cận với dạy và học song ngữ bộ môn Toán

SKKN Giải pháp tiếp cận với dạy và học song ngữ bộ môn Toán

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp tiếp cận với dạy và học song ngữ bộ môn Toán"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: GIẢI PHÁP 1: Thiết kế các hoạt động học tập sử dụng video hoặc trò chơi tiếng Anh GIẢI PHÁP 2: Cung cấp các thuật ngữ Toán học trong bài học bằng tiếng Anh GIẢI PHÁP 3: Trình bày lời giải bài toán bằng tiếng Anh GIẢI PHÁP 4: Tổ chức cho học sinh báo cáo sản phẩm học tập bằng tiếng Anh GIẢI PHÁP 5: Thiết kế một số câu hỏi trong các bài kiểm tra đánh giá bằng tiếng Anh

501 6 lượt tải
SKKN Khai thác, mở rộng một số bài toán liên quan tới định lý Reim trong các bài hình học của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)

SKKN Khai thác, mở rộng một số bài toán liên quan tới định lý Reim trong các bài hình học của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)

Sáng kiến kinh nghiệm "Khai thác, mở rộng một số bài toán liên quan tới định lý Reim trong các bài hình học của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Tính sáng tạo. + Từ những bài tập cơ bản, chúng tôi xây dựng hệ thống các bài tập liên quan. Các bài tập này có những ứng dụng giúp học sinh biến lạ thành quen, biến bài tập với mô hình khó về mô hình đã gặp, và giải quyết bài toán khó đó. + Chúng tôi cũng đúc rút ra một số mô hình quen thuộc, để từ mô hình đó, giáo viên và học sinh có thể dễ dàng chuyển đổi để biến thành các bài toán có cấu hình phức tạp hơn. Học sinh cũng từ mô hình,các giải pháp đưa ra sáng tạo ra các bài toán mới. + Phát triển thành hệ thống bài tập liên quan tới định lí Reim một cách khoa học. Các bài tập được nhóm tác giả trình bày bằng tự luận từ dễ tới khó để tăng khả năng trình bày cho học sinh nhất là HSG Quốc gia. Sáng kiến cũng nêu bật lên một số cách sáng tạo ra các bài toán hình học với mô hình lạ từ một mô hình quen thuộc. Chính vì thế sáng kiến sẽ càng thúc đẩy hơn tinh thần say mê toán học, điều này rất ít sách cũng như tài liệu tham khảo đề cập tới.

485 6 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học trải nghiệm chủ đề Đo góc

SKKN Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học trải nghiệm chủ đề Đo góc

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học trải nghiệm chủ đề Đo góc"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Báo cáo kết quả bằng hình thức sân khấu hoá gồm ba phần: - Phần 1: Thi đo góc nhìn để tính chiều cao một vật: Mỗi lớp (11 lớp) cử 3 học sinh là một đội; dùng thiết bị đo góc đã chuẩn bị, thước dây, máy tính, … thực hiện ngay trên sân khấu đo chiều cao 1 vật. Các đội thi sẽ được BGK đánh giá và trao giải ngay. - Phần 2: Phần thi dành cho khán giả: Trò chơi trắc nghiệm Quizizz trên điện thoại (Toàn bộ học sinh được phép mang điện thoại có kết nối mạng để tham gia). Học sinh trả lời đúng nhiều đáp án đúng nhất và trong thời gian ngắn nhất với kết quả thống kê được sẽ được nhận quà. - Phần 3: Báo cáo trải nghiệm ứng dụng đo góc nhìn Các nhóm lớp (như phân công) chia làm 3 đội thi cụ thể:  Đội 1: Góc nhìn bảng, ti vi, điện thoại, rạp chiếu phim – 10B2, 10B3, 10B6, 10B10.  Đội 2: Góc nhìn trong thể thao – 10B5, 10B7, 10B9.  Đội 3: Góc nhìn trong giao thông (Xác định điểm mù của các loại phương tiện cơ giới đường bộ)

495 4 lượt tải
SKKN Thiết kế và SD phiếu học tập trong dạy học môn Toán ở trường THPT nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho HS

SKKN Thiết kế và SD phiếu học tập trong dạy học môn Toán ở trường THPT nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho HS

Sáng kiến kinh nghiệm "Thiết kế và SD phiếu học tập trong dạy học môn Toán ở trường THPT nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho HS"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: (1) PHT hỗ trợ gợi vấn đề, phát hiện vấn đề, tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề; (2) PHT hỗ trợ luyện tập, củng cố tri thức - kĩ năng; (3) PHT hỗ trợ mở rộng, đào sâu, hệ thống hóa, tổng kết tri thức - kĩ năng; (4) (4) PHT hỗ trợ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; (5) PHT hỗ trợ học sinh tự học.

446 3 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực chuyển đổi ngôn ngữ toán học cho học sinh lớp 12 thông qua các bài toán số phức

SKKN Phát triển năng lực chuyển đổi ngôn ngữ toán học cho học sinh lớp 12 thông qua các bài toán số phức

II. Phát triển năng lực ngôn ngữ toán học cho học sinh thông qua chuyển đổi một số bài toán số phức 1. Chuyển đổi bài toán cực trị số phức sang bài toán cực trị Oxy 2. Chuyển đổi bài toán cực trị số phức sang bài toán cực trị đại số 3. Chuyển đổi bài toán cực trị số phức sang sử dụng máy tính cầm tay

600 12 lượt tải
SKKN Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều)

SKKN Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều) triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Một số bản đồ tư duy về bài dạy Toán 10 ( Sách Cánh diều) 3.1.1. Bài “Định lý CôSin và Định lý Sin trong tam giác” 3.1.2. Bài “ Tọa độ của VecTơ” 3.3.3. Bài Phương trình đường thẳng. 3.2. Một số bản đồ tư duy về bài dạy Toán 11 3.3.2. Bài Ôn tập chương III (Hình học 12) 3.2.2. Bài Ôn tập chương III (Đại số & giải tích 11) 3.2.3. Bài “Đường thẳng và mặt phẳng song song” 3.3.4. Bài “Góc và khoảng cách” 3.3. Một số bản đồ tư duy về bài dạy Toán 12 3.3.1. Bài Cực trị của hàm số 3.3.2. Bài Ôn tập chương III (Hình học 12)

480 9 lượt tải
SKKN Kết hợp kĩ thuật khăn trải bàn và kĩ thuật các mảnh ghép vào dạy chủ đề phương trình đƣờng thẳng toán 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh

SKKN Kết hợp kĩ thuật khăn trải bàn và kĩ thuật các mảnh ghép vào dạy chủ đề phương trình đường thẳng toán 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Kết hợp kĩ thuật khăn trải bàn và kĩ thuật các mảnh ghép vào dạy chủ đề phương trình đường thẳng toán 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Một số giải pháp 2.1.1. Đối với nhà trường 2.1.2. Đối với giáo viên 2.1.3. Đối với học sinh 2.1.4. Tổ chức giờ học 2.2. Thiết kế các hoạt động học có sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và kĩ thuật các mảnh ghép trong chủ đề phương trình đường thẳng toán 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018

298 5 lượt tải
SKKN Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chủ đề tổ hợp – xác suất

SKKN Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chủ đề tổ hợp – xác suất

2. Thiết kế HĐTNST trong dạy học chủ đề xác suất chương trình môn Toán THPT 2.1. Yêu cầu chung về thiết kế HĐTNST trong dạy học 2.2. Đảm bảo khung lô-gic của các hoạt động trong một chủ đề 2.3. Đảm bảo môi trường để học sinh sáng tạo 2.4. Cấu trúc chung khi tổ chức HĐTNST trong dạy học 2.5 . Một số ứng dụng công nghệ trong thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chủ đề Tổ hợp – Xác suất 3. Xây dựng một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học tổ hợp - xác suất lớp 11 3.1. Hoạt động trải nghiệm sáng tạọ chủ đề Tổ hợp – Xác suất tổ chức theo mô hình trong lớp học 3.2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạọ chủ đề Tổ hợp – Xác suất tổ chức theo mô hình ngoài lớp học 3.3. Thiết kế HĐTNST chủ đề Tổ hợp - Xác suất chương trình môn Toán lớp 11

489 7 lượt tải
SKKN Nâng cao năng lực, phát triển tư duy toán học cho học sinh qua việc ứng dụng khối Nón, khối trụ, khối cầu vào giải các bài toán thực tế.

SKKN Nâng cao năng lực, phát triển tư duy toán học cho học sinh qua việc ứng dụng khối Nón, khối trụ, khối cầu vào giải các bài toán thực tế.

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Nâng cao năng lực, phát triển tư duy toán học cho học sinh qua việc ứng dụng khối Nón, khối trụ, khối cầu vào giải các bài toán thực tế. triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: III.1. Ứng dụng hình nón, khối nón vào giải các bài toán thực tế III.2. Ứng dụng hình trụ, khối trụ vào giải các bài toán thực tế III.3. Ứng dụng hình cầu, khối cầu vào giải các bài toán thực tế III.4. Ứng dụng tổng hợp khối nón, khối trụ, khối cầu vào giải các bài toán thực tế III.5. Ứng dụng khối nón, khối trụ, khối cầu giải bài toán thực tế liên quan giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

580 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán cho học sinh thông qua chuyên đề: “ứng dụng đạo hàm vào giải toán thực tế”

SKKN Một số biện pháp góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán cho học sinh thông qua chuyên đề: “ứng dụng đạo hàm vào giải toán thực tế”

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Một số biện pháp góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán cho học sinh thông qua chuyên đề: “ứng dụng đạo hàm vào giải toán thực tế”. triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Biện pháp 1: Củng cố kiến thức về ứng dụng đạo hàm trước khi trang bị cho học sinh cách thức giải toán có nội dung thực tiễn bằng công cụ đạo hàm. 2.1. Biện pháp 1: Củng cố kiến thức về ứng dụng đạo hàm trước khi trang bị cho học sinh cách thức giải toán có nội dung thực tiễn bằng công cụ đạo hàm. 2.1. Biện pháp 1: Củng cố kiến thức về ứng dụng đạo hàm trước khi trang bị cho học sinh cách thức giải toán có nội dung thực tiễn bằng công cụ đạo hàm. 2.1. Biện pháp 1: Củng cố kiến thức về ứng dụng đạo hàm trước khi trang bị cho học sinh cách thức giải toán có nội dung thực tiễn bằng công cụ đạo hàm.

479 5 lượt tải
SKKN Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua khai thác bài toán tương giao trong đề thi tnthpt

SKKN Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua khai thác bài toán tương giao trong đề thi tnthpt

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua khai thác bài toán tương giao trong đề thi tốt nghiệp thpt triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4.1. Phát triển tư duy cho học sinh thông qua khai thác bài toán tương giao của hàm số tường minh 4.2. Phát triển tư duy cho học sinh thông qua khai thác bài toán tương giao của hàm số liên kết 4.3. Phát triển tư duy cho học sinh thông qua khai thác bài toán tương giao mức độ vận dụng, vận dụng cao

628 14 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực tư duy thống kê cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học theo dự án chủ đề thống kê

SKKN Phát triển năng lực tư duy thống kê cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học theo dự án chủ đề thống kê

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển năng lực tư duy thống kê cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học theo dự án chủ đề thống kê" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Tổ chức dạy học theo dự án cho học sinh Trung học phổ thông 3.2. Tổ chức dạy học theo dự án chủ đề Thống kê ở lớp 10 Trung học phổ thông 3.2.1. Dự án 1: Thống kê lượng khách du lịch nội địa về thăm quê Bác vào tháng 5 mỗi năm từ năm 2015 đến năm 2022 3.2.2. Dự án 2: Thống kê doanh thu hàng tháng của Hợp tác xã Chanh Thiên Nhẫn trong năm 2022 3.3. Vận dụng thống kê vào các bài toán thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề, đáp ứng mục tiêu của các kì thi đánh giá năng lực 3.3.1. Các dạng bài toán phân tích và xử lý số liệu cho bởi bảng 3.3.2. Các dạng bài toán phân tích và xử lý số liệu cho bởi biểu đồ

820 16 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com