Logo Kiến Edu

Lịch sử THCS

Kienedu giới thiệu các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THCS mới nhất, bám sát chương trình giáo dục 2018 và áp dụng các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều,… Các sáng kiến này, được thiết kế cho năm học 2023 – 2024, mang lại cái nhìn mới mẻ và sâu sắc về quá khứ, giúp học sinh hiểu rõ lịch sử qua các câu chuyện hấp dẫn và các bài học sinh động. Tài liệu cung cấp các phương pháp giảng dạy độc đáo, từ việc sử dụng công nghệ trong lớp học đến tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nhằm khuyến khích học sinh khám phá và yêu thích môn học, đồng thời phát triển kỹ năng tư duy phê phán và hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa.

SKKN Vận dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học tập phần Lịch sử lớp 6 (Bộ sách CTST) (W+PPT)

SKKN Vận dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học tập phần Lịch sử lớp 6 (Bộ sách CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học tập phần Lịch sử lớp 6 (Bộ sách CTST) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Sử dụng tranh ảnh về các nhân vật lịch sử để nâng cao sự tò mò, hứng thú học lịch sử cho học sinh 2 Biện pháp 2: Chọn lọc và sử dụng tranh ảnh để diễn tả sự kiện lịch sử nhằm cụ thể hóa kiến thức và nâng cao hứng thú cho học sinh 5 Biện pháp 3: Tăng cường sử dụng tranh ảnh để củng cố kiến thức và nâng cao hứng thú học tập cho học sinh  

458 0 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Lập bảng biểu nhằm phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo phần Lịch sử 7 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Lập bảng biểu nhằm phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo phần Lịch sử 7 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Lập bảng biểu nhằm phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo phần Lịch sử 7 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Đối với dạng bài lịch sử tìm hiểu về nội dung chính trị, kinh tế-văn hóa, giáo dục, khoa học - kĩ thuật 2. Đối với dạng bài về các cuộc kháng chiến. (Ví dụ: Kháng chiến chống quân xâm lược Minh, quân xâm lược Mông Nguyên....) 3. Đối với dạng bài tìm hiểu về các cuộc khởi nghĩa 4. Đối với các dạng bài ôn tập 5. Đối với dạng bài tổng kết

752 5 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử cho học sinh lớp 7 thông qua việc lồng ghép phương pháp miêu tả (CTST) (W+PPT)

SKKN Nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử cho học sinh lớp 7 thông qua việc lồng ghép phương pháp miêu tả (CTST) (W+PPT)

Phương pháp miêu tả được sử dụng với mục đích nhằm phác hoạ bức tranh trọn vẹn về đối tượng được trình bày. Vì vậy, khi miêu tả đòi hỏi giáo viên phải lựa chọn những nét tiêu biểu bản chất nhất, đủ để dựng lại quá khứ một cách đúng đắn, khách quan. Căn cứ vào đặc điểm của phương pháp dạy học miêu tả cùng với yêu cầu nội dung bài học, tôi đã vận dụng phương pháp dạy học này kết hợp với các hình thức dạy học lịch sử khác vào dạy lớp 7A.

376 4 lượt tải
SKKN Giải pháp tổ chức hoạt động khởi động nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 phần Lịch sử môn Lịch sử và Địa Lí (KNTT)

SKKN Giải pháp tổ chức hoạt động khởi động nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 phần Lịch sử môn Lịch sử và Địa Lí (KNTT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp tổ chức hoạt động khởi động nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 phần Lịch sử môn Lịch sử và Địa Lí (KNTT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2 Nội dung giải pháp 2.2.1.Khởi động bằng tranh ảnh trực quan. 2.2.2. Khởi động bằng một thước phim, đoạn video. 2.2.3. Khởi động bằng kể chuyện lịch sử

506 6 lượt tải
SKKN Các biện pháp dạy môn Lịch sử lớp 6 theo hướng phát triển năng lực giúp học sinh yêu thích môn học (Bộ sách cánh diều)

SKKN Các biện pháp dạy môn Lịch sử lớp 6 theo hướng phát triển năng lực giúp học sinh yêu thích môn học (Bộ sách cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các biện pháp dạy môn Lịch sử lớp 6 theo hướng phát triển năng lực giúp học sinh yêu thích môn học (Bộ sách cánh diều)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Phát huy tính tích cực của học sinh qua các phương pháp dạy học Lịch sử. Biện pháp 2: Sử dụng sách giáo khoa nhằm phát triển tư duy cho học sinh. Biện pháp 3: Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp hoạt động theo các hình thức. Biện pháp 4: Khai thác vốn kiến thức đã có của học sinh. Biện pháp 5: Sử dụng thơ ca, câu đố vào bài giảng.

527 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp sử dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Bộ Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp sử dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Bộ Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp sử dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Bộ Sách Chân trời sáng tạo)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Sử dụng tranh ảnh về các nhân vật lịch sử để nâng cao sự tò mò, hứng thú học lịch sử cho học sinh Biện pháp 2: Chọn lọc và sử dụng tranh ảnh để diễn tả sự kiện lịch sử nhằm cụ thể hóa kiến thức và nâng cao hứng thú cho học sinh Biện pháp 3: Tăng cường sử dụng tranh ảnh để củng cố kiến thức và nâng cao hứng thú học tập cho học sinh Biện pháp 4: Tổ chức cuộc thi Kể chuyện lịch sử cho học sinh để tạo hứng thú và không khí cạnh tranh công bằng trong tiết lịch sử

425 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp 1/ Giúp các em tìm tài liệu tham khảo 2/ Hướng dẫn các em tự học ở nhà 3/ Hướng dẫn học sinh tự học trên lớp 4/ Kiểm tra việc tự học của học sinh

573 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp ứng dụng hiệu quả các trò chơi vào môn Lịch sử 6 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp ứng dụng hiệu quả các trò chơi vào môn Lịch sử 6 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp ứng dụng hiệu quả các trò chơi vào môn Lịch sử 6 (Bộ sách Cánh diều)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Nội dung và biện pháp thực hiện 1: TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI 2. TRÒ CHƠI HÁI HOA 3. TRÒ CHƠI AI NHANH HƠN 4. TRÒ CHƠI KHÁM PHÁ 5. TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ

485 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Biện pháp giới thiệu bài mới thông qua việc đặt vấn đề 2.3.2. Biện pháp hợp tác nhóm, thảo luận nhóm. 2.3.3. Biện pháp dạy học theo chủ đề tích hợp. 2.3.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

471 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Tăng cường sử dụng công cụ dạy học mang tính trực quan trong quá trình dạy môn Lịch sử lớp 6 Biện pháp 2: Tổ chức dạy học tích hợp liên môn để nâng cao kiến thức Lịch sử và phát triển năng lực cho học sinh Biện pháp 3: Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Lịch sử Biện pháp 4: Sử dụng đa dạng các trò chơi học tập để nâng cao hứng thú và cải thiện chất lượng môn học

477 0 lượt tải
SKKN Kết hợp phương pháp miêu tả trong dạy học lịch sử cho học sinh lớp 7 (Sách Cánh diều)

SKKN Kết hợp phương pháp miêu tả trong dạy học lịch sử cho học sinh lớp 7 (Sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kết hợp phương pháp miêu tả trong dạy học lịch sử cho học sinh lớp 7 (Sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: BIỆN PHÁP 1: Sử dụng phương pháp miêu tả trong hoạt động nội khoá BIỆN PHÁP 2: Sử dụng phương pháp miêu tả trong hoạt động ngoại khoá BIỆN PHÁP 3: Sử dụng phương pháp miêu tả trong hoạt động kiểm tra đánh giá

589 2 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy niềm tự hào học sinh qua khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử trong dạy học môn Lịch Sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Biện pháp phát huy niềm tự hào học sinh qua khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử trong dạy học môn Lịch Sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy niềm tự hào học sinh qua khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử trong dạy học môn Lịch Sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử nhằm tạo ra sự kích thích và gây hứng thú học tập cho học sinh. 2. Khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử góp phần hình thành nhân cách cho học sinh. 3. Thông qua việc khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về cả một thời kỳ lịch sử. 4. Khắc họa nhân vật lịch sử làm tăng thêm lòng tự hào dân tộc. 5. Sử dụng tranh ảnh, phim tư liệu liên quan đến khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử. 6. Khắc họa biểu tượng các nhân vật lịch sử thông qua việc cho học sinh tự mình trình bày các hiểu biết lịch sử. 7. Khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử thông qua việc hướng dẫn học sinh học tập thực địa tại di tích lịch sử.

1023 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com