Lịch sử THCS

Kienedu giới thiệu các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THCS mới nhất, bám sát chương trình giáo dục 2018 và áp dụng các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều,… Các sáng kiến này, được thiết kế cho năm học 2023 – 2024, mang lại cái nhìn mới mẻ và sâu sắc về quá khứ, giúp học sinh hiểu rõ lịch sử qua các câu chuyện hấp dẫn và các bài học sinh động. Tài liệu cung cấp các phương pháp giảng dạy độc đáo, từ việc sử dụng công nghệ trong lớp học đến tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nhằm khuyến khích học sinh khám phá và yêu thích môn học, đồng thời phát triển kỹ năng tư duy phê phán và hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa.

SKKN Vận dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học tập phần Lịch sử lớp 6 (Bộ sách CTST) (W+PPT)

SKKN Vận dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học tập phần Lịch sử lớp 6 (Bộ sách CTST) (W+PPT)

Môn: LS & ĐL
Lớp: 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 458
Lượt tải: 0
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
458 0 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Lập bảng biểu nhằm phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo phần Lịch sử 7 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Lập bảng biểu nhằm phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo phần Lịch sử 7 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) (W+PPT)

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 752
Lượt tải: 5
Số trang: 17
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 17
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
752 5 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử cho học sinh lớp 7 thông qua việc lồng ghép phương pháp miêu tả (CTST) (W+PPT)

SKKN Nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử cho học sinh lớp 7 thông qua việc lồng ghép phương pháp miêu tả (CTST) (W+PPT)

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 376
Lượt tải: 4
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
376 4 lượt tải
SKKN Giải pháp tổ chức hoạt động khởi động nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 phần Lịch sử môn Lịch sử và Địa Lí (KNTT)

SKKN Giải pháp tổ chức hoạt động khởi động nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 phần Lịch sử môn Lịch sử và Địa Lí (KNTT)

Môn: Lịch sử
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 506
Lượt tải: 6
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
506 6 lượt tải
SKKN Các biện pháp dạy môn Lịch sử lớp 6 theo hướng phát triển năng lực giúp học sinh yêu thích môn học (Bộ sách cánh diều)

SKKN Các biện pháp dạy môn Lịch sử lớp 6 theo hướng phát triển năng lực giúp học sinh yêu thích môn học (Bộ sách cánh diều)

Môn: Lịch sử
Lớp: 6
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 527
Lượt tải: 8
Số trang: 35
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 35
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
527 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp sử dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Bộ Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp sử dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Bộ Sách Chân trời sáng tạo)

Môn: Lịch sử
Lớp: 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 425
Lượt tải: 8
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
425 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Môn: Lịch sử
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 573
Lượt tải: 9
Số trang: 44
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 44
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
573 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp ứng dụng hiệu quả các trò chơi vào môn Lịch sử 6 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp ứng dụng hiệu quả các trò chơi vào môn Lịch sử 6 (Bộ sách Cánh diều)

Môn: Lịch sử
Lớp: 6
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 485
Lượt tải: 8
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
485 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Môn: Lịch sử
Lớp: 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 471
Lượt tải: 3
Số trang: 29
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 29
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
471 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

Môn: Lịch sử
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 477
Lượt tải: 0
Số trang: 38
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 38
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
477 0 lượt tải
SKKN Kết hợp phương pháp miêu tả trong dạy học lịch sử cho học sinh lớp 7 (Sách Cánh diều)

SKKN Kết hợp phương pháp miêu tả trong dạy học lịch sử cho học sinh lớp 7 (Sách Cánh diều)

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 589
Lượt tải: 2
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
589 2 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy niềm tự hào học sinh qua khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử trong dạy học môn Lịch Sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Biện pháp phát huy niềm tự hào học sinh qua khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử trong dạy học môn Lịch Sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 1023
Lượt tải: 5
Số trang: 32
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 32
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1023 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com