Logo Kiến Edu

Sinh học 6

Tổng hợp các mẫu sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Sinh học lớp 6 tại Kienedu, được thiết kế theo chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều, dành cho giáo viên năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến này tập trung vào việc giới thiệu các khái niệm cơ bản về sinh học, từ cấu trúc tế bào đến đa dạng sinh học, thông qua các phương pháp giảng dạy độc đáo và thực hành thí nghiệm. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 6 hiểu rõ và yêu thích môn Sinh học, phát triển kỹ năng quan sát và phân tích, qua đó nuôi dưỡng tinh thần khoa học và khả năng tư duy phê phán liên quan đến thế giới tự nhiên và các vấn đề môi trường.

SKKN Vận dụng nguồn kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6

SKKN Vận dụng nguồn kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng nguồn kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khảo sát một số nội dung bài học có thể vận dụng nguồn kiến thức Văn học 3.2. Sưu tầm, lựa chọn, tự làm các nguồn kiến thức phù hợp với nội dung bài học Cách 1: Tra cứu thông tin, nguồn kiến thức trên sách báo, nguồn internet Cách 2: Hỏi các bậc cao niên và học tập các đồng nghiệp Cách 3: Tự làm 3.3. Vận dụng nguồn kiến thức Văn học vào một vài bài dạy học cụ thể

994 6 lượt tải
SKKN Một số phương pháp và kĩ năng dạy bài thực hành ở bộ môn Sinh học 6

SKKN Một số phương pháp và kĩ năng dạy bài thực hành ở bộ môn Sinh học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp và kĩ năng dạy bài thực hành ở bộ môn Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xây dựng kế hoạch cho các bài thực hành và các thí nghiệm trong cả năm học. 2.3.2. Thiết kế giáo án và tổ chức dạy học loại bài thực hành hoặc bài có thí nghiệm cho học sinh.

417 3 lượt tải
SKKN Lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư vào dạy môn Sinh học 6

SKKN Lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư vào dạy môn Sinh học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư vào dạy môn Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Lập kế hoạch chi tiết, khoa học cho một tiết dạy lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư 2.3.2. Thực hiện tốt nguyên tắc dạy lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư 2.3.3. Một số lưu ý cho giáo viên khi dạy lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư vào dạy môn sinh học 6 2.3.3.1. Định hướng áp dụng các phương pháp, phương tiện dạy học khi tích hợp các nội dung lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư vào môn sinh học 6 ở trường THCS 2.3.3.2. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực 2.3.3.2.1.Dạy học nêu và giải quyết vấn đề 2.3.3.2.2. Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ 2.3.3.2.3 Dạy học kiến tạo 2.3.4.Tiết dạy minh họa giáo dục lồng ghép tác dụng của một số thực vật có khả năng phòng chống bệnh ung thư thông qua việc giảng dạy môn sinh học 6

826 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tổ chức các trò chơi trong môn Sinh học lớp 6

SKKN Kinh nghiệm tổ chức các trò chơi trong môn Sinh học lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm tổ chức các trò chơi trong môn Sinh học lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Giai đoạn chuẩn bị: - Xác định mục tiêu dạy học - Xây dựng , lựa chọn trò chơi - Giáo viên xác định 2.3.2. Giai đoạn thực hiện a/ Trình bày trò chơi b/ Điều khiển trò chơi 2.3.3. Giai đoạn kết thúc 2.3.4. Kỹ năng tổ chức trò chơi của giáo viên 2.3.5. Quy trình tổ chức trò chơi học tập trong dạy học sinh học

2045 1 lượt tải
SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy Bài 28: “Cấu tạo và chức năng của hoa” môn Sinh học 6

SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy Bài 28: “Cấu tạo và chức năng của hoa” môn Sinh học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy Bài 28: “Cấu tạo và chức năng của hoa” môn Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giải pháp: 3.1.1. Hình ảnh của sơ đồ tư duy 3.1.2. Phương thức tạo sơ đồ tư duy 3.1.3. Tác dụng của sơ đồ tư duy 3.1.4. Sơ đồ tư duy được sử dụng trong các dạng bài sau đây * Sử dụng sơ đồ tư duy trong việc kiểm tra bài cũ * Sử dụng bản đồ tư duy trong việc củng cố kiến thức bài học * Sử dụng sơ đồ tư duy trong việc giảng bài mới 3.2. Tổ chức thực hiện

1338 7 lượt tải
SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 6

SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Giờ dạy chính khóa 3.1.1.Lồng ghép vào tiết dạy 3.1.1.1. Lồng ghép toàn phần 3.1.1.2. Lồng ghép một phần 3.1.2.Dạng liên hệ 3.2. Giờ dạy ngoại khóa 3.2.1.Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi tường ở nhà trường

992 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy bài 21: tiết 24 “quang hợp” môn Sinh học lớp 6

SKKN Kinh nghiệm dạy bài 21: tiết 24 “quang hợp” môn Sinh học lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm dạy bài 21: tiết 24 “quang hợp” môn Sinh học lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Phần chuẩn bị 2.3.2 Các bước tiến hành a/ Bước 1 b/ Bước 2 c/ Bước 3 d/ Bước 4 2.3.3. Một số lưu ý trong bài Đối với các thí nghiệm có sự tham gia của học sinh trong thực hiện thí nghiệm

628 4 lượt tải
SKKN Vận dụng kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6

SKKN Vận dụng kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng kiến thức Văn học để dạy hiệu quả một số bài Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.4.1. Khảo sát một số nội dung bài học có thể vận dụng kiến thức Văn học 2.4.2. Sưu tầm, lựa chọn, tự làm các nguồn kiến thức phù hợp với nội dung bài học 2.4.3. Vận dụng kiến thức Văn học vào một vài bài dạy sinh học cụ thể

1273 8 lượt tải
SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong các tiết ôn tập Sinh học lớp 6 nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh

SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong các tiết ôn tập Sinh học lớp 6 nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong các tiết ôn tập Sinh học lớp 6 nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Bản thân giáo viên phải nắm rõ vai trò của bản đồ tư duy, biết sử dụng phần mềm mindmap để thiết kế bản đồ tư duy 2.3.1. Bản thân giáo viên phải nắm rõ vai trò của bản đồ tư duy, biết sử dụng phần mềm mindmap để thiết kế bản đồ tư duy Bước 1: Lập bản đồ tư duy Bước 2: Báo cáo, thuyết minh bản đồ tư duy ( vừa thiết lập ở bước 1) Bước 3: Thảo luận, chỉnh sửa, hoàn thiện bản đồ tư duy 2.3.3. Hướng dẫn học sinh làm bản đồ tư duy 2.3.4. Vận dụng bản đồ tư duy vào giảng dạy

912 7 lượt tải
SKKN Một số giải pháp sử dụng mẫu vật để nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 6

SKKN Một số giải pháp sử dụng mẫu vật để nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp sử dụng mẫu vật để nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.3.1. Thường xuyên thu thập và sử dụng mẫu vật trong quá trình dạy học 2.3.3.2. Kết hợp mẫu vật với các phương tiện trực quan khác để nâng cao hiệu quả * Mẫu vật * Mô hình * Tranh ảnh * Video - băng đĩa * Kính hiển vi- tiêu bản 2.3.3.3. Hướng dẫn và nhắc nhở học sinh chuẩn bị mẫu vật cho từng bài học 2.3.3.4. Giáo viên chủ động thu thập, nghiên cứu mẫu vật trước khi đến lớp để có sự chủ động trong tiến trình tổ chức dạy học 2.3.3.5. Kết hợp giáo dục ý thức bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường

1274 8 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giúp học sinh Bru – Vân Kiều học tốt môn Sinh học 6

SKKN Một số giải pháp giúp học sinh Bru – Vân Kiều học tốt môn Sinh học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp giúp học sinh Bru – Vân Kiều học tốt môn Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Trang bị sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh đầy đủ. 2.2. Nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý học sinh Bru- Vân Kiều để có phương pháp tác động cho phù hợp. 2.3. Hướng dẫn học sinh học bài trên lớp và chuẩn bị bài ở nhà một cách kĩ càng và chu đáo hơn. 2.4. Tăng cường sử dụng TBDH đặc biệt là mẫu vật sẵn có tại địa phương. 2.6. Giáo viên phải có lòng yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao. 2.7. Giáo viên phải chuẩn bị kĩ bài dạy. 2.8 : Thực hiện tốt các khâu lên lớp. 2.9. Đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

639 5 lượt tải
SKKN Rèn luyện quan sát mẫu vật, kênh hình trong chương trình Sinh học Lớp 6

SKKN Rèn luyện quan sát mẫu vật, kênh hình trong chương trình Sinh học Lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Rèn luyện quan sát mẫu vật, kênh hình trong chương trình Sinh học Lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: b.1. Bằng việc chủ động quan sát giúp học sinh tự nhận định khái quát vấn đề cần nghiên cứu b.2. Bằng quan sát giúp học sinh phân tích đặc điểm nội dung kiến thức của vấn đề nghiên cứu b.3. Bằng quan sát giúp học sinh bao quát tổng hợp kiến thức thông qua việc thực hiện các bài tập tổng hợp b.4. Quan sát cấu tạo hiển vi và chức năng của từng bộ phận b.5. Quan sát diễn biến thí nghiệm hoặc theo dõi diễn biến kết quả b.6. Quan sát hiện tượng sinh lý thực vật c. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, pham vi và hiệu quả ứng dụng

879 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com