Logo Kiến Edu

Địa lí THPT

Khám phá các mẫu đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THPT mới nhất, cập nhật cho năm học 2023 – 2024, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới như: Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều,… Chúng tôi cung cấp một loạt các phương pháp dạy học mới mẻ, sáng tạo, giúp giáo viên thiết kế bài giảng hay, độc đáo và tăng cường tính tương tác, hứng thú trong lớp học. Các sáng kiến được biên soạn nhằm hỗ trợ giáo viên áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận kiến thức môn Địa lí một cách dễ dàng, hiệu quả, từ đó nâng cao kết quả học tập và phát triển kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh.

SKKN Xây dựng và sử dụng câu hỏi theo tiếp cận PISA trong dạy học phần “Địa lí tự nhiên”- Địa lí 10 THPT nhằm phát triển năng lực cho học sinh - GDPT 2018

SKKN Xây dựng và sử dụng câu hỏi theo tiếp cận PISA trong dạy học phần “Địa lí tự nhiên”- Địa lí 10 THPT nhằm phát triển năng lực cho học sinh - GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm "Xây dựng và sử dụng câu hỏi theo tiếp cận PISA trong dạy học phần “Địa lí tự nhiên”- Địa lí 10 THPT nhằm phát triển năng lực cho học sinh - GDPT 2018"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Phát triển năng lực học sinh bằng câu hỏi PISA trong quá trình dạy học. 2 Phát triển năng lực học sinh bằng câu hỏi PISA trong kiểm tra đánh giá.

583 3 lượt tải
SKKN Thực trạng môi trường và biến đổi khí hậu tại nghệ an hiện nay và giải pháp lồng ghép giáo dục môi trường trong dạy học chuyên đề cho học sinh khối 10 theo chương trình GDTHPT 2018

SKKN Thực trạng môi trường và biến đổi khí hậu tại nghệ an hiện nay và giải pháp lồng ghép giáo dục môi trường trong dạy học chuyên đề cho học sinh khối 10 theo chương trình GDTHPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm "Thực trạng môi trường và biến đổi khí hậu tại nghệ an hiện nay và giải pháp lồng ghép giáo dục môi trường trong dạy học chuyên đề cho học sinh khối 10 theo chương trình GDTHPT 2018"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp về mặt thể chế chính sách 2 Giải pháp kiến nghị về mặt kỹ thuật công nghệ: 3. Giải pháp tích hợp nội dung giáo dục môi trường và biến đổi khí hậu vào dạy học chuyên đề chương trình giáo dục phổ thông 2018.    

598 9 lượt tải
SKKN Hình thành và phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh thông qua dạy học Địa lí 10 - GDPT 2018

SKKN Hình thành và phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh thông qua dạy học Địa lí 10 - GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm "Hình thành và phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh thông qua dạy học Địa lí 10 - GDPT 2018"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Tạo tâm thế nhập cuộc cho học sinh thông qua tình huống phản biện. 2.2. Tổ chức cho học sinh tranh luận, phản biện. 2.3. Xây dựng hệ thống bài tập, đề kiểm tra phát triển năng lực phản biện. 2.4. Sử dụng phối hợp các kĩ thuật dạy học tích cực khác nhau để hình thành và phát triển tư duy phản biện.

578 5 lượt tải
SKKN Sử dụng cảnh 3D trong dạy học môn Địa lí 10 –phần Địa lí tự nhiên theo chương trình GDPT 2018

SKKN Sử dụng cảnh 3D trong dạy học môn Địa lí 10 –phần Địa lí tự nhiên theo chương trình GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng cảnh 3D trong dạy học môn Địa lí 10 – phần Địa lí tự nhiên theo chương trình GDPT 2018"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Sử dụng cảnh 3D trong các khâu của quá trình dạy học 2 Kết hợp khai thác tri thức địa lí từ cảnh 3D với các kỹ thuật dạy học hiện đại 3 Đa dạng hoá hình thức tổ chức dạy học có sử dụng cảnh 3D trong dạy học Địa lí 10 4 GV chủ động tiếp cận CNTT và nâng cao trình độ chuyên môn 5 Trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại để dễ dàng sử dụng cảnh 3D trong dạy học Địa lí 10 - phần địa lí tự nhiên

532 7 lượt tải
SKKN Đa dạng hoạt động học tập nhằm kiến tạo giờ học hứng thú và phát triển các kĩ năng mềm cho học sinh trong dạy học môn Địa lí lớp 10 - CÁNH DIỀU

SKKN Đa dạng hoạt động học tập nhằm kiến tạo giờ học hứng thú và phát triển các kĩ năng mềm cho học sinh trong dạy học môn Địa lí lớp 10 - CÁNH DIỀU

Sáng kiến kinh nghiệm "Đa dạng hoạt động học tập nhằm kiến tạo giờ học hứng thú và phát triển các kĩ năng mềm cho học sinh trong dạy học môn Địa lí lớp 10 - CÁNH DIỀU"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Giáo viên linh hoạt từng bước “biến hình” vào vai với các hình mẫu ẩn dụ kiến tạo giờ học hứng thú, phát triển nhiều kỹ năng mềm cho học sinh trong giờ học 2.1.1. Lên kịch bản, thiết kế tài liệu học tập và các phương án triển khai bài giảng: tổ chức những hoạt động nào, sử dụng những phần mềm nào hỗ trợ. 2.1.2. Dẫn dắt học sinh vào bài và tạo động lực thúc đẩy học sinh nghiên cứu và thiết kế, thể hiện theo cách riêng của mình. 2.1.3. Tổ chức, hướng dẫn điều phối học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập. 2.1.4. Bao quát lớp học, phát hiện những “hạt giống” cần khai thác, phát huy và những “hạt” cần kiên trì vun bồi, đa dạng hóa hệ thống câu hỏi, tăng sự tương tác, kết nối với của học sinh 2.1.5.Tập trung vào nội dung trọng tâm của bài học. 2.1.6. Phát triển chỉ số hạnh phúc cho học sinh, lắng nghe và thấu hiểu trò 2.2. Giáo viên khơi gợi, nhận ra và phát huy tối đa thế mạnh của từng học sinh thông qua hoạt động nhóm

482 8 lượt tải
SKKN Hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua dạy học dự án phần Chuyên đề học tập Địa lí 10 – CTGDPT 2018 - CÁNH DIỀU

SKKN Hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua dạy học dự án phần Chuyên đề học tập Địa lí 10 – CTGDPT 2018 - CÁNH DIỀU

Sáng kiến kinh nghiệm "Hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua dạy học dự án phần Chuyên đề học tập Địa lí 10 – CTGDPT 2018 - CÁNH DIỀU"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Xác định các Chủ đề dự án trong Chuyên đề học tập Địa lí 10 2.2.2. Định hướng mẫu sản phẩm HS 2.2.3. Xác định Mục tiêu cơ bản của bài dạy 2.2.4. Xây dựng Bộ câu hỏi định hướng 2.2.5. Xây dựng kế hoạch đánh giá 2.2.6. Thiết kế Tiến trình bài dạy

569 6 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực học sinh thông qua hoạt động tự làm mô hình khi tìm hiểu kiến thức “Thạch quyển. Nội lực vàtác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất” – Địa lí 10 THPT, - CÁNH DIỀU

SKKN Phát triển năng lực học sinh thông qua hoạt động tự làm mô hình khi tìm hiểu kiến thức “Thạch quyển. Nội lực vàtác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất” – Địa lí 10 THPT, - CÁNH DIỀU

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực học sinh thông qua hoạt động tự làm mô hình khi tìm hiểu kiến thức “Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất” – Địa lí 10 THPT, - CÁNH DIỀU"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thiết kế quy trình dạy học chủ đề bằng phương pháp mô hình hóa 2. Liệt kê các nội dung có thể áp dụng phương pháp tổ chức cho học sinh tự làm mô hình trong chủ đề “Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất” phần Thạch Quyển - Địa lí 10 THPT, sách Cánh Diều 3. Thiết kế hoạt động dạy học sử dụng phương pháp tổ chức học sinh tự làm mô hình khi dạy học chủ đề “ Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất”.- Địa lí 10 THPT, sách Cánh Diều 4. Thiết kế các tiêu chí và bộ công cụ kiểm tra, đánh giá HS trong chủ đề

508 1 lượt tải
SKKN Vận dụng các hình mẫu kiến tạo giờ học gây hứng thú và phát triển các kỹ năng mềm cho học sinh trong dạy học địa lí 10 – CT 2018 ở trường THPT - CÁNH DIỀU

SKKN Vận dụng các hình mẫu kiến tạo giờ học gây hứng thú và phát triển các kỹ năng mềm cho học sinh trong dạy học địa lí 10 – CT 2018 ở trường THPT - CÁNH DIỀU

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng các hình mẫu kiến tạo giờ học gây hứng thú và phát triển các kỹ năng mềm cho học sinh trong dạy học địa lí 10 – CT 2018 ở trường THPT - CÁNH DIỀU"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tìm hiểu kiến thức và nhu cầu họa tập của hs (thông qua kiểm tra miệng, bài kiểm tra, phiếu học tập, phiếu điều tra, trò chơi…). 2.Tạo môi trường học tập cho hs (tạo tình huống có vấn đề, xây dựng bài tập nhận thức…) 3. Tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm 4. Lắng nghe và thấu hiểu hs 5 Thu thập thông tin ngược từ hs. 6. Tổ chức các cuộc thi (như “thiết kế vở ghi điện tử sáng tạo”, thiết kế bài học…) và hs thực hiện các dự án học tập. 7. Phát triển chỉ số hạnh phúc cho hs (thông qua nhận xét, động viên, khích lệ tinh thần học tập hay qua khám phá, thành công của hs…)

426 7 lượt tải
SKKN Tổ chức dạy học Địa lí 10 ở trường THPT theo phát triển năng lực - CÁNH DIỀU

SKKN Tổ chức dạy học Địa lí 10 ở trường THPT theo phát triển năng lực - CÁNH DIỀU

Sáng kiến kinh nghiệm "Tổ chức dạy học Địa lí 10 ở trường THPT theo phát triển năng lực - CÁNH DIỀU"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng phương pháp dạy học hiện đại. 2. Sử dụng các kỹ thuật dạy học 3. Sử dụng một số trò chơi học tập 4. Sử dụng phương tiện dạy học. 5. Thiết kế và tổ chức dạy học một số bài trong Địa lí 10 theo PTNL  

456 5 lượt tải
SKKN ‘Đa dạng hoá hoạt động dạy học luyện tập, vận dụng nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh trong chương trình Địa lí 10 - CÁNH DIỀU

SKKN ‘Đa dạng hoá hoạt động dạy học luyện tập, vận dụng nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh trong chương trình Địa lí 10 - CÁNH DIỀU

Sáng kiến kinh nghiệm "‘Đa dạng hoá hoạt động dạy học luyện tập, vận dụng nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh trong chương trình Địa lí 10 - CÁNH DIỀU"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Thiết kế một số hình thức tổ chức hoạt động luyện tập 2.1.1. Hướng dẫn học sinh xây dựng sơ đồ tư duy 2.1.2. Tổ chức trò chơi 2.1.3. Tổ chức hoạt động luyện tập với kỹ thuật Kipling ( 5W,1H) 2.1.4. Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 2.2. Thiết kế một số hình thức tổ chức hoạt động vận dụng 2.2.1. Lồng ghép dạy học gắn với liên hệ địa phương 2.2.2. Vẽ tranh và thuyết trình theo chủ đề bài học

410 1 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực hợp tác trong tổ chức dạy học bài 11: “Nước biển và đại dương” - Địa lí 10 - Chương trình giáo dụcTHPT 2018 thông qua thiết kế, sử dụng học liệu số và tổ chức trò chơi - CÁNH DIỀU

SKKN Phát triển năng lực hợp tác trong tổ chức dạy học bài 11: “Nước biển và đại dương” - Địa lí 10 - Chương trình giáo dụcTHPT 2018 thông qua thiết kế, sử dụng học liệu số và tổ chức trò chơi - CÁNH DIỀU

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực hợp tác trong tổ chức dạy học bài 11: “Nước biển và đại dương” - Địa lí 10 - Chương trình giáo dục THPT 2018 thông qua thiết kế, sử dụng học liệu số và tổ chức trò chơi - CÁNH DIỀU"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Thiết kế “Mô phỏng dao động thủy triều trên Trái đất”. 2. Sử dụng video về Biển Chết để khởi động bài 11: “Nước biển và đại dương”- Địa lí 10. 3. Phát triển năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học bài 11: “Nước biển và đại dương”- Địa lí 10 bằng việc sử dụng học liệu số (thí nghiệm ảo "Dao động của nước biển"; video "“Mô phỏng dao động thủy triều Trên trái đất”; tệp âm thanh; hình ảnh;...). 4. Phát triển năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học bài 11: “Nước biển và đại dương”- Địa lí 10 thông qua sử dụng học liệu số vào trò chơi " Đoán ý đồng đội" và " đội nào nhanh hơn trên Kahoot" . 5. Sử dụng nền tảng Azota để nhận bài tập vận dụng.

451 7 lượt tải
SKKN Nâng cao năng lực số của giáo viên Địa lí THPT để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và đa dạng hóa hình thức dạy học - KNTT

SKKN Nâng cao năng lực số của giáo viên Địa lí THPT để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và đa dạng hóa hình thức dạy học - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao năng lực số của giáo viên Địa lí THPT để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và đa dạng hóa hình thức dạy học - KNTT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Úng dụng chuyển đổi số để Hướng dẫn học sinh tìm kiếm tài liệu dạy và học 2. Sử dụng các phần mềm biên tập học liệu số 3. Sử dụng internet để tìm kiếm học liệu số hỗ trọ hoạt động dạy học 4. Đa dạng hóa hình thức dạy học bằng việc sử dụng năng lượng số

427 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com