Công nghệ THPT

Sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ THPT, áp dụng các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều và Kết nối tri thức với cuộc sống,… nhấn mạnh vào việc cải thiện phương pháp giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh trong năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến không chỉ giúp giáo viên cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục mà còn khuyến khích học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng áp dụng công nghệ vào thực tiễn. Tài liệu hướng dẫn giáo viên kết hợp lý thuyết và thực hành thông qua dự án, thí nghiệm và hoạt động nhóm, qua đó tạo điều kiện cho học sinh khám phá và nắm vững kiến thức công nghệ, chuẩn bị tốt nhất cho tương lai.

SKKN Các giải pháp nâng cao chất lượng trong nghiên cứu khoa học kĩ thuật đối với học sinh cấpTHPT ở môn Công nghệ

SKKN Các giải pháp nâng cao chất lượng trong nghiên cứu khoa học kĩ thuật đối với học sinh cấpTHPT ở môn Công nghệ

Môn: CÔNG NGHỆ
Lớp: 10;11;12
Bộ sách:
Lượt xem: 525
Lượt tải: 0
Số trang: 35
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 35
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
525 0 lượt tải
SKKN “ứng dụng e-learning vào dạy học môn công nghệ định hướng nông nghiệp 10 -thpt giúp phát triển năng lực tự học của học sinh”

SKKN “ứng dụng e-learning vào dạy học môn công nghệ định hướng nông nghiệp 10 -thpt giúp phát triển năng lực tự học của học sinh”

Môn: Công nghệ
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 578
Lượt tải: 10
Số trang: 51
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT chuyên Phan Bội Châu
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 51
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT chuyên Phan Bội Châu
Năm viết: 2020-2021
578 10 lượt tải
SKKN Vận dụng chuyển đổi số trong dạy học bài 11: phương pháp nhân giống cây trồng

SKKN Vận dụng chuyển đổi số trong dạy học bài 11: phương pháp nhân giống cây trồng

Môn: Công nghệ
Lớp: 10
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 280
Lượt tải: 7
Số trang: 49
Tác giả: Đặng Thị Diệu Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn 3
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 49
Tác giả: Đặng Thị Diệu Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn 3
Năm viết: 2019-2020
280 7 lượt tải
SKKN Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học chủ đề: kĩ thuật trồng trọt - công nghệ 10

SKKN Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học chủ đề: kĩ thuậttrồng trọt - công nghệ 10

Môn: Công nghệ
Lớp: 10
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 422
Lượt tải: 8
Số trang: 47
Tác giả: Bùi Thị Thanh Loan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Tân Kỳ 2
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 47
Tác giả: Bùi Thị Thanh Loan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Tân Kỳ 2
Năm viết: 2020-2021
422 8 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm làm giá thể trồng hoa, cây cảnh khi dạy học phần hoa, cây cảnh- nghề làm vườn 11

SKKN Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm làm giá thể trồng hoa, cây cảnh khi dạy học phần hoa, cây cảnh- nghề làm vườn 11

Môn: Công nghệ
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 288
Lượt tải: 6
Số trang: 87
Tác giả: Lê Thị Mỹ Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn 1
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 87
Tác giả: Lê Thị Mỹ Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn 1
Năm viết: 2020-2021
288 6 lượt tải
SKKN Khai thác sử dụng phòng học thông minh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong dạy học vật lí - công nghệ tại trường thpt

SKKN Khai thác sử dụng phòng học thông minh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong dạy học vật lí - công nghệ tại trường thpt

Môn: Công nghệ
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 227
Lượt tải: 5
Số trang: 51
Tác giả: Đặng Thị Thu Thủy
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Tân Kỳ 2
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 51
Tác giả: Đặng Thị Thu Thủy
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Tân Kỳ 2
Năm viết: 2020-2021
227 5 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học dự án: sản xuất giá thể cây trồng hữu cơ; triển lãm tranh sâu hại cây trồng và biện pháp phòng trừ - công nghệ trồng trọt lớp 10- thpt

SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học dự án: sản xuất giá thể cây trồng hữu cơ; triển lãm tranh sâu hại cây trồng và biện pháp phòng trừ - công nghệ trồng trọt lớp 10- thpt

Môn: Công nghệ
Lớp: 10
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 398
Lượt tải: 4
Số trang: 68
Tác giả: Phạm Thị Minh Tâm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Lê Hồng Phong
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 68
Tác giả: Phạm Thị Minh Tâm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Lê Hồng Phong
Năm viết: 2020-2021
398 4 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ số, kĩ thuật mảnh ghép để phát triển năng lực và hướng nghiệp cho học sinh miền núi trong bài dạy “ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” – công nghệ 10

SKKN Ứng dụng công nghệ số, kĩ thuật mảnh ghép để phát triển năng lực và hướng nghiệp cho học sinh miền núi trong bài dạy “ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” – công nghệ 10

Môn: Công nghệ
Lớp: 10
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 266
Lượt tải: 9
Số trang: 66
Tác giả: Bùi Thị Lan Phương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Tương Dương 2
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 66
Tác giả: Bùi Thị Lan Phương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Tương Dương 2
Năm viết: 2020-2021
266 9 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thpt trong dạy học môn công nghệ trồng trọt 10 bằng các bài tập tình huống.

SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thpt trong dạy học môn công nghệ trồng trọt 10 bằng các bài tập tình huống.

Môn: Công nghệ
Lớp: 10
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 192
Lượt tải: 5
Số trang: 71
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Châu
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò 2
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 71
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Châu
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò 2
Năm viết: 2019-2020
192 5 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học STEM thông qua thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề giá thể trồng cây – công nghệ trồng trọt 10

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học STEM thông qua thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề giá thể trồng cây – công nghệ trồng trọt 10

Môn: Công nghệ
Lớp: 10
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 377
Lượt tải: 6
Số trang: 58
Tác giả: Trần Thị Thanh Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 3
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 58
Tác giả: Trần Thị Thanh Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 3
Năm viết: 2020-2021
377 6 lượt tải
SKKN Sử dụng hình ảnh động kết hợp phiếu học tập vào giảng dạy bài: nguyên lí làm việc động cơ đốt trong, công nghệ 11

SKKN Sử dụng hình ảnh động kết hợp phiếu học tập vào giảng dạy bài: nguyên lí làm việc động cơ đốt trong, công nghệ 11

Môn: Công nghệ
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 378
Lượt tải: 6
Số trang: 47
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu 2
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 47
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu 2
Năm viết: 2020-2021
378 6 lượt tải
SKKN Thiết kế và tổ chức dạy học STEM chủ đề THIẾT KẾ KĨ THUẬT môn Công nghệ 10

SKKN Thiết kế và tổ chức dạy học STEM chủ đề THIẾT KẾ KĨ THUẬT môn Công nghệ 10

Môn: Công nghệ
Lớp: 10
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 578
Lượt tải: 10
Số trang: 62
Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu 4
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 62
Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu 4
Năm viết: 2019-2020
578 10 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com