Ngữ văn 10

Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn lớp 10 THPT cho năm học 2023 – 2024, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều,…, cung cấp cho giáo viên các phương pháp giảng dạy mới mẻ và sáng tạo. Tài liệu này nhằm mục đích giúp giáo viên tạo ra các bài giảng hấp dẫn, tăng cường khả năng tư duy phản biện, đọc hiểu và phân tích văn bản trong học sinh lớp 10, từ đó khơi gợi sự yêu thích và đam mê với Ngữ văn. Các sáng kiến được thiết kế để thúc đẩy học sinh phát triển kỹ năng sáng tạo, biểu đạt ý tưởng qua văn viết, và hiểu sâu sắc về văn hóa, lịch sử qua các tác phẩm văn học.

SKKN Tổ chức hoạt động thảo luận nhóm cho học sinh trong dạy học nói và nghe trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018

SKKN Tổ chức hoạt động thảo luận nhóm cho học sinh trong dạy học nói và nghe trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018

Môn: NGỮ VĂN
Lớp: 10
Bộ sách: GDPT 2018
Lượt xem: 520
Lượt tải: 7
Số trang: 36
Tác giả: Phạm Thu Quỳnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: PTTHSP Tràng An
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 36
Tác giả: Phạm Thu Quỳnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: PTTHSP Tràng An
Năm viết: 2022-2023
520 7 lượt tải
SKKN Rèn luyện năng lực, phẩm chất người học qua chủ đề “Giáo dục địa phương -môn Ngữ văn 10”

SKKN Rèn luyện năng lực, phẩm chất người học qua chủ đề “Giáo dục địa phương -môn Ngữ văn 10”

Môn: NGỮ VĂN
Lớp: 10
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 555
Lượt tải: 8
Số trang: 50
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Trần Hưng Đạo
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 50
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Trần Hưng Đạo
Năm viết: 2022-2023
555 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát huy năng lực phẩm chất học sinh qua giờ dạy nói và nghe trong chương trình Ngữ văn lớp 10

SKKN Một số biện pháp phát huy năng lực phẩm chất học sinh qua giờ dạy nói và nghe trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Môn: NGỮ VĂN
Lớp: 10
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 515
Lượt tải: 0
Số trang: 32
Tác giả: Đinh Thị Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Trần Hưng Đạo
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 32
Tác giả: Đinh Thị Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Trần Hưng Đạo
Năm viết: 2022-2023
515 0 lượt tải
SKKN Một số giải pháp phát huy năng lực đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 10 (Chương trình giáo dục phổ thông 2018)

SKKN Một số giải pháp phát huy năng lực đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 10 (Chương trình giáo dục phổ thông 2018)

Môn: NGỮ VĂN
Lớp: 10
Bộ sách: GDPT 2018
Lượt xem: 569
Lượt tải: 6
Số trang: 27
Tác giả: Phạm Thị Giang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nho Quan B
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 27
Tác giả: Phạm Thị Giang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nho Quan B
Năm viết: 2022-2023
569 6 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy học đoạn trích “Huyện đường” (Tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến) trong chương trình Ngữ văn 10, bộ Kết nối tri thức và cuộc sống

SKKN Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy học đoạn trích “Huyện đường” (Tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến) trong chương trình Ngữ văn 10, bộ Kết nối tri thức và cuộc sống

Môn: NGỮ VĂN
Lớp: 10
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 462
Lượt tải: 8
Số trang: 38
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Liên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT chuyên Lương Văn Tụy
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 38
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Liên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT chuyên Lương Văn Tụy
Năm viết: 2022-2023
462 8 lượt tải
SKKN Tăng hiệu quả học trải nghiệm đối với bài luyện nói và nghe trong môn Ngữ văn 10 - Chương trình giáo dục phổ thông 2018

SKKN Tăng hiệu quả học trải nghiệm đối với bài luyện nói và nghe trong môn Ngữ văn 10 - Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Môn: NGỮ VĂN
Lớp: 10
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 515
Lượt tải: 1
Số trang: 39
Tác giả: Lê Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT chuyên Lương Văn Tụy
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 39
Tác giả: Lê Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT chuyên Lương Văn Tụy
Năm viết: 2022-2023
515 1 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn Ngữ văn ở trường THPT

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn Ngữ văn ở trường THPT

Môn: NGỮ VĂN
Lớp: 10;11;12
Bộ sách:
Lượt xem: 448
Lượt tải: 7
Số trang: 89
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hoa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đinh Tiên Hoàng
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 89
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hoa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đinh Tiên Hoàng
Năm viết: 2022-2023
448 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com