Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 7 THCS cho năm học 2023 – 2024 cung cấp cho giáo viên các công cụ và phương pháp giảng dạy mới, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới. Điều này bao gồm việc sử dụng công nghệ trong lớp học, dự án thực tế và thảo luận nhóm để tăng cường sự hiểu biết và tương tác của học sinh với các chủ đề Địa lí. Giáo viên sẽ được hướng dẫn cách thức khuyến khích học sinh tìm hiểu về địa lý kinh tế, xã hội, và các vấn đề môi trường hiện đại, giúp học sinh phát triển tư duy phản biện và nhận thức về vai trò của mình đối với thế giới. Các sáng kiến này hướng đến việc trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để đối mặt với thách thức toàn cầu.

SKKN Rèn luyện kỹ năng xác định bản đồ nhằm nâng cao hiệu quả học phần Địa lý cho học sinh lớp 7 (CD) (W+PPT)

SKKN Rèn luyện kỹ năng xác định bản đồ nhằm nâng cao hiệu quả học phần Địa lý cho học sinh lớp 7 (CD) (W+PPT)

Môn: Địa lí
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 9
Lượt tải: 5
Số trang: 21
Tác giả: Trần Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Tân
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 21
Tác giả: Trần Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Tân
Năm viết: 2022-2023
9 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ qua môn Địa lý cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ qua môn Địa lý cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Môn: Địa lí
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 533
Lượt tải: 4
Số trang: 34
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Ngọc Trung
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 34
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Ngọc Trung
Năm viết: 2022-2023
533 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Môn: Địa lí
Lớp: 7
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 837
Lượt tải: 4
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyệt Ấn
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyệt Ấn
Năm viết: 2022-2023
837 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số phương pháp dạy tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

Môn: Địa lí
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 578
Lượt tải: 9
Số trang: 21
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Minh Tiến
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 21
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Minh Tiến
Năm viết: 2022-2023
578 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học theo nhóm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 7 (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học theo nhóm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 7 (Sách Chân trời sáng tạo)

Môn: Địa lí
Lớp: 7
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 921
Lượt tải: 9
Số trang: 35
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Ngọc Khê
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 35
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Ngọc Khê
Năm viết: 2022-2023
921 9 lượt tải
SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi nâng cao hiệu quả tiết ôn tập môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi nâng cao hiệu quả tiết ôn tập môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Môn: Địa lí
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 578
Lượt tải: 9
Số trang: 22
Tác giả: Phạm Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thuý Sơn
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 22
Tác giả: Phạm Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thuý Sơn
Năm viết: 2022-2023
578 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác dạy và học môn Địa lý lớp 7 (Sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác dạy và học môn Địa lý lớp 7 (Sách Cánh diều)

Môn: Địa lí
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 228
Lượt tải: 6
Số trang: 28
Tác giả: Bùi Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Minh Sơn
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 28
Tác giả: Bùi Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Minh Sơn
Năm viết: 2022-2023
228 6 lượt tải
SKKN Vận dụng dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong bài: Dân cư, xã hội Châu Phi – Địa lí 7

SKKN Vận dụng dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong bài: Dân cư, xã hội Châu Phi – Địa lí 7

Môn: Địa lí
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 1508
Lượt tải: 4
Số trang: 32
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hoa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Thành
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 32
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hoa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Thành
Năm viết: 2019-2020
1508 4 lượt tải
SKKN Rèn luyện kĩ năng phân tích các mối liên hệ Địa lí qua bài "thiên nhiên trung và nam mĩ" Địa lí lớp 7

SKKN Rèn luyện kĩ năng phân tích các mối liên hệ Địa lí qua bài "thiên nhiên trung và nam mĩ" Địa lí lớp 7

Môn: Địa lí
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 896
Lượt tải: 4
Số trang: 20
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng An
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 20
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng An
Năm viết: 2021-2022
896 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào soạn giảng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa – môn Địa lí 7

SKKN Một số kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào soạn giảng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa – môn Địa lí 7

Môn: Địa lí
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 2416
Lượt tải: 4
Số trang: 38
Tác giả: Đặng Thị Thanh Tuyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Chu Văn An
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 38
Tác giả: Đặng Thị Thanh Tuyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Chu Văn An
Năm viết: 2021-2022
2416 4 lượt tải
SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài “Môi trường đới lạnh” môn Địa lý lớp 7

SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài “Môi trường đới lạnh” môn Địa lý lớp 7

Môn: Địa lí
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 907
Lượt tải: 4
Số trang: 24
Tác giả: Đặng Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phú Diễn
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 24
Tác giả: Đặng Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phú Diễn
Năm viết: 2019-2020
907 4 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy bài 19 “môi trường hoang mạc” (Địa lý lớp 7)

SKKN Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy bài 19 “môi trường hoang mạc” (Địa lý lớp 7)

Môn: Địa lí
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 811
Lượt tải: 5
Số trang: 21
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Yên
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 21
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Yên
Năm viết: 2020-2021
811 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com