Địa lí 8

Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 8 THCS năm học 2023 – 2024 tập trung vào việc tích hợp chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới. Các phương pháp giảng dạy mới được giới thiệu nhằm mục tiêu kích thích sự hiểu biết sâu sắc và tương tác của học sinh với các chủ đề về địa lý tự nhiên và nhân văn. Qua việc sử dụng dự án thực tế, học sinh sẽ được khuyến khích phát triển kỹ năng nghiên cứu, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, đồng thời tăng cường nhận thức về tác động của con người đối với môi trường. Sáng kiến này không chỉ giúp học sinh thấu hiểu các vấn đề địa lí mà còn chuẩn bị cho các em kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm.

SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nâng cao chất lượng học tập Địa lý 8 cho học sinh (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nâng cao chất lượng học tập Địa lý 8 cho học sinh (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Môn: Địa lí
Lớp: 8
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 772
Lượt tải: 12
Số trang: 27
Tác giả: Bùi Thị Minh Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phạm Văn Hinh
Năm viết: 2023-2024
Số trang: 27
Tác giả: Bùi Thị Minh Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phạm Văn Hinh
Năm viết: 2023-2024
772 12 lượt tải
SKKN Vận dụng một số phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực trong quá trình dạy học Địa lí lớp 8

SKKN Vận dụng một số phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực trong quá trình dạy học Địa lí lớp 8

Môn: Địa lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 468
Lượt tải: 4
Số trang: 25
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Lan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS BC Kiến Thiết
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 25
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Lan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS BC Kiến Thiết
Năm viết: 2021-2022
468 4 lượt tải
SKKN Đặc điểm phát triển kinh tế - Xã hội các nước châu Á

SKKN Đặc điểm phát triển kinh tế - Xã hội các nước châu Á

Môn: Địa lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 643
Lượt tải: 5
Số trang: 29
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Vinh
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 29
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Vinh
Năm viết: 2020-2021
643 5 lượt tải
SKKN Dạy – học Địa lí 8 phần Địa lí tự nhiên nhằm nâng cao năng lực “tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh bằng cách sử dụng sơ đồ

SKKN Dạy – học Địa lí 8 phần Địa lí tự nhiên nhằm nâng cao năng lực “tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh bằng cách sử dụng sơ đồ

Môn: Địa lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 873
Lượt tải: 2
Số trang: 31
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Hậu Giang
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 31
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Hậu Giang
Năm viết: 2020-2021
873 2 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 8 phần Địa lí Việt Nam nhằm giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền dân tộc cho học sinh lớp 8

SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 8 phần Địa lí Việt Nam nhằm giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền dân tộc cho học sinh lớp 8

Môn: Địa lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 722
Lượt tải: 3
Số trang: 42
Tác giả: Đặng Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 42
Tác giả: Đặng Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh
Năm viết: 2020-2021
722 3 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp sơ đồ trong bài ôn tập tiết 7 - Địa lí 8, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

SKKN Sử dụng phương pháp sơ đồ trong bài ôn tập tiết 7 - Địa lí 8, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Môn: Địa lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 773
Lượt tải: 4
Số trang: 22
Tác giả: Trần Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Quảng
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 22
Tác giả: Trần Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Quảng
Năm viết: 2021-2022
773 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học Địa lí

SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học Địa lí

Môn: Địa lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 804
Lượt tải: 4
Số trang: 34
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Kim Đồng
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 34
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Kim Đồng
Năm viết: 2021-2022
804 4 lượt tải
SKKN Sử dụng di sản văn hóa địa phương và việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Địa Lí 8

SKKN Sử dụng di sản văn hóa địa phương và việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Địa Lí 8

Môn: Địa lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 552
Lượt tải: 4
Số trang: 61
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Lý Thường Kiệt
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 61
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Lý Thường Kiệt
Năm viết: 2022-2023
552 4 lượt tải
SKKN Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý 8

SKKN Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý 8

Môn: Địa lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 841
Lượt tải: 6
Số trang: 23
Tác giả: Trần Thị Lan Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Giảng Võ
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 23
Tác giả: Trần Thị Lan Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Giảng Võ
Năm viết: 2019-2020
841 6 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy học tích hợp trong bộ môn Địa lý khối 8, 9

SKKN Một số phương pháp dạy học tích hợp trong bộ môn Địa lý khối 8, 9

Môn: Địa lí
Lớp: 8, 9
Bộ sách:
Lượt xem: 731
Lượt tải: 5
Số trang: 23
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Đồng
Năm viết: NaN-NaN
Số trang: 23
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Đồng
Năm viết: NaN-NaN
731 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn giáo viên dạy học kiến thức địa phương trong môn Địa lý 8

SKKN Hướng dẫn giáo viên dạy học kiến thức địa phương trong môn Địa lý 8

Môn: Địa lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 638
Lượt tải: 4
Số trang: 23
Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lâm
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 23
Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lâm
Năm viết: 2019-2020
638 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng phân tích bảng số liệu cho học sinh trong dạy học chương XI – Châu Á, Địa lí 8

SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng phân tích bảng số liệu cho học sinh trong dạy học chương XI – Châu Á, Địa lí 8

Môn: Địa lí
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 711
Lượt tải: 3
Số trang: 29
Tác giả: Bùi Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Hai Bà Trưng
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 29
Tác giả: Bùi Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Hai Bà Trưng
Năm viết: 2020-2021
711 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com