Logo Kiến Edu

Địa lí 8

Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 8 THCS năm học 2023 – 2024 tập trung vào việc tích hợp chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới. Các phương pháp giảng dạy mới được giới thiệu nhằm mục tiêu kích thích sự hiểu biết sâu sắc và tương tác của học sinh với các chủ đề về địa lý tự nhiên và nhân văn. Qua việc sử dụng dự án thực tế, học sinh sẽ được khuyến khích phát triển kỹ năng nghiên cứu, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, đồng thời tăng cường nhận thức về tác động của con người đối với môi trường. Sáng kiến này không chỉ giúp học sinh thấu hiểu các vấn đề địa lí mà còn chuẩn bị cho các em kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm.

SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nâng cao chất lượng học tập Địa lý 8 cho học sinh (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nâng cao chất lượng học tập Địa lý 8 cho học sinh (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nâng cao chất lượng học tập Địa lý 8 cho học sinh (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Sử dụng đồ dùng dạy học trực quan nhằm nâng cao hiệu quả khai thác kiến thức tiết học Địa lý cho học sinh Biện pháp 2: Ứng dụng hiệu quả bản đồ tư duy trong công tác giảng dạy nội dung Địa lý cho học sinh Biện pháp 3: Tăng cường tổ chức các hoạt động nhóm, nâng cao hiệu quả giờ học Địa lý Biện pháp 4: Phát huy hiệu quả của phương pháp “Học thông qua chơi” để cải thiện hứng thú học tập Địa lý cho học sinh

772 12 lượt tải
SKKN Vận dụng một số phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực trong quá trình dạy học Địa lí lớp 8

SKKN Vận dụng một số phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực trong quá trình dạy học Địa lí lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng một số phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực trong quá trình dạy học Địa lí lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Phương pháp dạy học tích cực 2. Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác tri thức từ bản đồ 3. Phương pháp thảo luận 4. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề  

468 4 lượt tải
SKKN Đặc điểm phát triển kinh tế - Xã hội các nước châu Á

SKKN Đặc điểm phát triển kinh tế - Xã hội các nước châu Á

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đặc điểm phát triển kinh tế - Xã hội các nước châu Á" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Mục tiêu, nội dung bài học tích hợp 2.3.2. Thiết kế giáo án vận dụng kiến thức liên môn 2.3.3. Tổ chức giờ dạy vận dụng tích hợp kiến thức liên môn 2.3.4. Phương pháp dạy học theo hướng tích hợp liên môn 2.3.5. Mô tả giờ dạy vận dụng tích hợp kiến thức liên môn: Tiết 9- bài 7: “Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á” (Địa lí lớp 8).

643 5 lượt tải
SKKN Dạy – học Địa lí 8 phần Địa lí tự nhiên nhằm nâng cao năng lực “tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh bằng cách sử dụng sơ đồ

SKKN Dạy – học Địa lí 8 phần Địa lí tự nhiên nhằm nâng cao năng lực “tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh bằng cách sử dụng sơ đồ

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy – học Địa lí 8 phần Địa lí tự nhiên nhằm nâng cao năng lực “tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh bằng cách sử dụng sơ đồ" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nhận thức đầy đủ các mức độ phát triển năng lực “Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” của chương trình Địa Lí THCS. 2. Xác định cụ thể các mức độ yêu cầu phát triển năng lực “ tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” trong chương trình Địa Lí 8 3. Dạy học Địa lí 8 phần Địa lí tự nhiên nâng cao năng lực “Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh bằng sử dụng sơ đồ 4. Ví dụ về cách sử dụng sơ đồ để nâng cao năng lực “tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh trong dạy học Địa lí 8 Địa lí phần tự nhiên.  

873 2 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 8 phần Địa lí Việt Nam nhằm giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền dân tộc cho học sinh lớp 8

SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 8 phần Địa lí Việt Nam nhằm giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền dân tộc cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 8 phần Địa lí Việt Nam nhằm giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền dân tộc cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Xác định rõ những tiết (bài) cần lồng ghép giáo dục bảo vệ chủ quyền dân tộc. Giải pháp 2: Sưu tầm tư liệu có liên quan đến nội dung cần tích hợp liên môn. Giải pháp 3: Linh hoạt hướng dẫn học sinh tích cực hoạt động có hiệu quả.

722 3 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp sơ đồ trong bài ôn tập tiết 7 - Địa lí 8, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

SKKN Sử dụng phương pháp sơ đồ trong bài ôn tập tiết 7 - Địa lí 8, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng phương pháp sơ đồ trong bài ôn tập tiết 7 - Địa lí 8, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Xây dựng nội dung bài ôn tập dựa trên cơ sở chuẩn kiến thức kĩ năng b. Đa dạng hóa phương pháp dạy học và sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực c. Lựa chọn phương tiện, đồ dùng dạy học cần thiết: máy tính, máy chiếu đa năng, bản đồ, phiếu học tập… d. Sử dụng kiến thức liên môn gắn với thực tiễn để củng cố kiến thức cho học sinh  

773 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học Địa lí

SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học Địa lí

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học Địa lí" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Địa lí Phương pháp làm việc với bản đồ Phương pháp làm việc với sách giáo khoa Phương pháp báo cáo Phương pháp vận dụng kiến thức thực tiễn Phương pháp tổ chức trò chơi  

804 4 lượt tải
SKKN Sử dụng di sản văn hóa địa phương và việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Địa Lí 8

SKKN Sử dụng di sản văn hóa địa phương và việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Địa Lí 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng di sản văn hóa địa phương và việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Địa Lí 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Phương pháp nêu vấn đề - Phương pháp dạy học dự án - Phương pháp thuyết trình - Phương pháp dạy học và làm việc theo nhóm  

552 4 lượt tải
SKKN Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý 8

SKKN Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Kĩ năng làm việc với bản đồ trong Atlat Địa lý Việt Nam 2. Kĩ năng sử dụng biểu đồ trong Atlat Địa lý Việt Nam 3. Kĩ năng phân tích lát cắt địa hình trong Atlat Địa lý Việt Nam 4. Kĩ năng xác định phương hướng, khoảng cách trên bản đồ.  

841 6 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy học tích hợp trong bộ môn Địa lý khối 8, 9

SKKN Một số phương pháp dạy học tích hợp trong bộ môn Địa lý khối 8, 9

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp dạy học tích hợp trong bộ môn Địa lý khối 8, 9" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chuẩn bị bài soạn chu đáo theo hướng tích hợp: 2. Xác định các mức độ tích hợp trong các bài học: 3. Một số hình thức tích hợp và ví dụ minh họa cho quá trình dạy học môn Địa lý khối 8,9 THCS: 4. Giáo án minh họa vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy học Địa lý:  

731 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn giáo viên dạy học kiến thức địa phương trong môn Địa lý 8

SKKN Hướng dẫn giáo viên dạy học kiến thức địa phương trong môn Địa lý 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn giáo viên dạy học kiến thức địa phương trong môn Địa lý 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Người quản lý phải có kiến thức tổng thể, sâu rộng về bộ môn: 2. Tổ chức chuyến khám phá thực tế địa phương cho CBGV: 3 Chỉ đạo dạy học địa lý Địa phương ứng dụng bằng phương pháp trãi nghiệm thực tế 4 Hướng dẫn tổ chức viết bài thu hoạch 5. Khảo sát về mức độ hứng thú của bộ môn sau khi được học bài địa lí về trãi nghiệm thực tế  

638 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng phân tích bảng số liệu cho học sinh trong dạy học chương XI – Châu Á, Địa lí 8

SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng phân tích bảng số liệu cho học sinh trong dạy học chương XI – Châu Á, Địa lí 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng phân tích bảng số liệu cho học sinh trong dạy học chương XI – Châu Á, Địa lí 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tìm hiểu về số liệu thống kê. 2.3.2. Ý nghĩa của bảng số liệu thống kê. 2.3.3. Phân loại các số liệu thống kê trong dạy học Địa lí 2.3.4. Phân tích bảng số liệu trong dạy học Địa lí. 4.1. Các bước phân tích bảng số liệu trong dạy học Địa lí . 4.2. Các yêu cầu khi tiến hành phân tích bảng số liệu trong dạy học Địa lí . 2.3.5. Hướng dẫn các kỹ năng phân tích một số bảng số liệu cụ thể trong chương XI – Châu Á, Địa lí 8: 2.3.6. Áp dụng soạn giảng bài dạy cụ thể.  

711 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com