Logo Kiến Edu

Tiểu học

Trong bối cảnh giáo dục đổi mới với chương trình giáo dục 2018 và sự ra đời của các bộ sách mới, sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học dành cho giáo viên năm học 2023-2024 trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mục tiêu là cung cấp cho giáo viên những ý tưởng mới, hay nhất và sáng tạo để thiết kế những bài giảng tích cực và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ những năm đầu đời của học sinh. Các sáng kiến này không chỉ giúp giáo viên tiếp cận và áp dụng thành công chương trình giáo dục mới mà còn giúp học sinh phát triển kỹ năng sống, tư duy sáng tạo và khả năng học tập tự giác. Bằng cách tận dụng các phương pháp dạy học đổi mới, giáo viên có thể tạo ra một môi trường học tập linh hoạt, thú vị và mang lại hiệu quả cao, từ đó chuẩn bị cho học sinh một nền tảng vững chắc cho tương lai.

SKKN Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong môn Toán 6 Bộ sách Cánh Diều (W+PPT)

SKKN Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong môn Toán 6 Bộ sách Cánh Diều (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong môn Toán 6 Bộ sách Cánh Diều (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khắc phục khó khăn nội tại, tạo dựng không gian học tập, môi trường học tập thuận lợi cho các hoạt động học tập của học sinh, phát huy tính chủ động tích cực đạt hiệu quả cao nhất 3.2. Nhanh chóng xây dựng mối liên hệ thân thiện với học sinh 3.3. Kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học và nghệ thuật sư phạm 3.4. Cách phát huy tính chủ động tích cực trong giờ học Toán 3.5. Thực hiện triệt để các nội dung tích hợp liên môn, vận dụng thực tế vào bài học,khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo

475 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn năng lực giải toán dạng phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

SKKN Một số biện pháp rèn năng lực giải toán dạng phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp rèn năng lực giải toán dạng phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề 2.3.1 Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phân số cho HS 2.3.2. Bồi dưỡng năng lực tìm ra đường lối giải bài toán 2.3.3. Phân loại bài toán để bồi dưỡng năng lực giải toán cho các đối tượng học sinh 2.3.4. Bồi dưỡng năng lực phân tích, tổng hợp và so sánh 2.3.5. Bồi dưỡng năng lực giải toán bằng nhiều cách và biết lựa chọn phương án tối ưu 2.3.6. Bồi dưỡng năng lực sáng tạo ra bài toán mới

471 3 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả kênh hình nhằm nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả kênh hình nhằm nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng hiệu quả kênh hình nhằm nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Loại thứ nhất: Bản đồ, lược đồ 1.2. Loại thứ hai: Tranh, ảnh tư liệu 1.3. Loại thứ ba: Ảnh chân dung nhân vật lịch sử  

494 0 lượt tải
SKKN Tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

SKKN Tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Trò chơi: Nhanh mắt, nhanh tay 1.2. Trò chơi: Ghép ảnh 1.3. Trò chơi: Ô chữ kì diệu 1.4. Trò chơi: Em là chiến sĩ Điện Biên 1.5. Trò chơi: Theo chân chú giải phóng quân  

507 4 lượt tải
SKKN Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 (W+PPT)

SKKN Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Đối với bản đồ, lược đồ 1.2. Đối với quả địa cầu 1.3. Đối với tranh ảnh  

487 2 lượt tải
SKKN Tăng cường các hoạt động nhóm trong phần While – reading để cải thiện kỹ năng đọc hiểu môn Tiếng Anh lớp 5 (W+PPT)

SKKN Tăng cường các hoạt động nhóm trong phần While – reading để cải thiện kỹ năng đọc hiểu môn Tiếng Anh lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Tăng cường các hoạt động nhóm trong phần While – reading để cải thiện kỹ năng đọc hiểu môn Tiếng Anh lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạng bài Read and match 3 2. Dạng bài Read and circle 5 3. Dạng bài Read and complete 7 4. Dạng bài Read and tick Yes (Y) or No (N)/ True (T) or False (F)

573 1 lượt tải
SKKN Tổ chức trò chơi trong hoạt động Warm up để nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

SKKN Tổ chức trò chơi trong hoạt động Warm up để nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Tổ chức trò chơi trong hoạt động Warm up để nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Trò chơi “Slap the board”/ “Slap the pictures”/ “Slap the words” (Vỗ bảng/ vỗ tranh/ vỗ từ) 3 2. Trò chơi “ Kim’s game” 4 3. Trò chơi “Chinese whisper” (Rỉ tai kiểu Tàu) 5 4. Trò chơi “Mine and guess” hoặc “Charade” (Làm điệu bộ và đoán) 6 5. Trò chơi “Pass the ball” (Chuyền bóng) 7 6. Trò chơi “Challenging” (Thách đấu)

544 4 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp hoạt động theo nhóm kết hợp tranh ảnh và tình huống thực tế để cải thiện kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp hoạt động theo nhóm kết hợp tranh ảnh và tình huống thực tế để cải thiện kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng phương pháp hoạt động theo nhóm kết hợp tranh ảnh và tình huống thực tế để cải thiện kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Tiến trình thực hiện: Các bước luyện nói cho học sinh: + Chuẩn bị nói (Pre-Speaking): Giới thiệu chủ đề của bài bằng cách đặt câu hỏi (Who, what, where, how, why) Giới thiệu kiến thức ngôn ngữ mới nếu có hoặc ôn lại những kiến thức đã học để giúp các em dễ dàng trong khi luyện nói. + Luyện nói có kiểm soát (While-Speaking) Học sinh dựa vào tranh hoặc mẫu câu gợi ý để luyện nói. Học sinh luyện nói theo cá nhân, cặp, nhóm dưới sự kiểm soát của giáo viên. + Luyện nói tự do (Post-Speaking) Một vài cặp, nhóm học sinh thực hành nói. Học sinh vận dụng kiến thức ngôn ngữ để áp dụng vào thực tế

437 8 lượt tải
SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo Đức cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo Đức cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo Đức cho học sinh lớp 5 (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1. Nghiên cứu tài liệu Bước 2. Thiết kế bài học tích hợp kĩ năng sống vào môn Đạo đức phù hợp với đối tượng học sinh Bước 3. Xây dựng kế hoạch bài dạy lồng ghép kĩ năng sống theo phương pháp tích cực

380 3 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Khoa học lớp 5 thông qua phương pháp Bàn tay nặn bột (W+PPT)

SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Khoa học lớp 5 thông qua phương pháp Bàn tay nặn bột (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Khoa học lớp 5 thông qua phương pháp Bàn tay nặn bột (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Tình huống xuất phát và nêu vấn đề Bước 2: Quan điểm ban đầu của học sinh Bước 3: Câu hỏi đề xuất Bước 4: Làm thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết Bước 5: Kết luận

222 1 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp phân vai để nâng cao hứng thú học môn Đạo Đức lớp 5 (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp phân vai để nâng cao hứng thú học môn Đạo Đức lớp 5 (W+PPT)

Dạy đạo đức cho học sinh với phương pháp thuyết trình, giảng giải thì tiết học sẽ trở nên khô khan và nhàm chán. Chính vì vậy đòi hỏi giáo viên phải thay đổi phương pháp giảng dạy. Học sinh tiểu học thường thích những điều mới lạ nên việc đưa hoạt động đóng tiểu phẩm vào dạy học sẽ giúp học sinh dễ bắt bài hơn. Học sinh đóng tiểu phẩm, sắm vai xử lí tình huống làm cho tiết học trở nên sôi nổi, thu hút sự tập trung của trẻ. Đóng tiểu phẩm học sinh được rèn luyện thực hành những kĩ năng ứng xử và bày tỏ thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn. Đồng thời gây hứng thú và chú ý cho học sinh, phát huy óc sáng tạo của học sinh, khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của học sinh theo chuẩn mực hành vi đạo đức và chính trị - xã hội, có thể thấy ngay tác động và hiệu quả lời nói hoặc việc làm của các vai diễn..

411 3 lượt tải
SKKN Đổi mới hình thức dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong môn Toán 5 (W+PPT)

SKKN Đổi mới hình thức dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong môn Toán 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đổi mới hình thức dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong môn Toán 5 (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức dạy học theo hướng đổi mới để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. 1.2. Lồng ghép tổ chức trò chơi trong giờ học toán. Trò chơi 1: Xếp hàng thứ tự Trò chơi 2: Ai đúng?- Ai sai? Trò chơi 3: Kết bạn 8 Trò chơi 4: Gà mẹ tìm con Trò chơi 5: “Ai nhanh, ai đúng” Trò chơi 6: Hái hoa toán học

411 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com