Logo Kiến Edu

Quản lí

Kienedu giới thiệu các mẫu sáng kiến kinh nghiệm quản lí giáo dục mới nhất, dành cho những nhà quản lí đổi mới và cải thiện phương pháp quản lí của mình, phù hợp với chương trình giáo dục 2018 và năm học 2023 – 2024. Những sáng kiến này bao gồm các chiến lược quản lí tiên tiến, giúp cải thiện môi trường làm việc, tăng cường hiệu quả giao tiếp và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo viên và quản lí. Các phương pháp được đề xuất không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình làm việc mà còn hướng đến việc phát triển năng lực lãnh đạo, tạo điều kiện cho giáo viên và nhân viên phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, từ đó đóng góp vào sự thành công chung của tổ chức giáo dục.

skkn Một số giải pháp nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học viên các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thái

SKKN Một số giải pháp nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học viên các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thái

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học viên các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thái"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nhóm giải pháp vận dụng kỹ thuật dạy học vào giờ dạy 1.1.Tạo nhóm học tập 1.2. Luyện đọc, kể diễn cảm 2. Nhóm giải pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm 1.2.1. Trải nghiệm văn hóa 1.2.2. Trải nghiệm với giờ học tiếng Thái với các nghệ nhân, dân bản 3. Nhóm giải pháp đổi mới chủ đề 1.3.1. Xây dựng tình huống, thiết lập hội thoại 1.3.2. Đóng vai theo chủ đề 1.3.3. Đóng kịch

497 1 lượt tải
skkn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại trung tâm giáo dục thường xuyên -hướng nghiệp

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại trung tâm giáo dục thường xuyên -hướng nghiệp

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại trung tâm giáo dục thường xuyên -hướng nghiệp"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Xây dựng kế hoạch 3.2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị về các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn 3.3. Tăng cường công tác quản lý dạy và học 3.4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị máy móc phục vụ việc dạy học 3.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn 3.6. Kiểm tra đánh giá kết qủa thực hiện kế hoạch

423 0 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Một số kinh nghiệm xây dựng và chuyển giao mô hình văn hóa đọc 3 gốctại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm xây dựng và chuyển giao mô hình văn hóa đọc 3 gốctại trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Truy tìm thủ lĩnh văn hóa đọc 3.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa đọc 3.2.1. Hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày- “Hành trình một cuốn sách” 3.2.2. Tổ chức Giờ đọc hạnh phúc. 3.2.3. Tổ chức các diễn đ{n 3.2.4. Tổ chức đọc sách, phát động dự án quyên góp gây quỹ để tặng những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 3.2.5. Tổ chức lì xì sách đầu năm mới 3.2.6. Tổ chức các cuộc thi 3.4. Xây dựng không gian văn hóa đọc

499 5 lượt tải
skkn Một số giải pháp phát triển văn hóa đọc cho học sinh trường thpt

SKKN Một số giải pháp phát triển văn hóa đọc cho học sinh trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp phát triển văn hóa đọc cho học sinh trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về văn hóa đọc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhà trường. 3.2. Khảo sát nhu cầu đọc sách của các đối tượng (chú ý học sinh mới tuyển sinh vào trường) để xây dựng, bổ sung nguồn học liệu, sách phù hợp. 3.3. Vận động các đơn vị, các cá nhân, tổ chức tặng sách cho thư viện đáp ứng nhu cầu đọc cho giáo viên và học sinh. 3.4. Xây dựng thư viện thân thiện, tạo nhiều tủ sách dùng chung và duy trì nền nếp đọc sách hàng ngày trong Giáo viên, học sinh. 3.5. Tổ chức các sân chơi, các hoạt động bổ trợ, các câu lạc bộ những người yêu sách để thúc đẩy văn hóa đọc trong nhà trường.

534 1 lượt tải
skkn Những giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho học viên ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an”

SKKN Những giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho học viên ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an”

Sáng kiến kinh nghiệm "Những giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho học viên ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an”"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Tổ chức bồi dưỡng năng lực quản lý đào tạo nghề cho đội ngũ cán bộ quản lý Trung tâm GDNN-GDTX 3.2.2. Đổi mới nội dung và chương trình đạo đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX 3.2.3. Tăng cường hoạt động tư vấn nghề nghiệp cho học viên 3.2.4. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Trung tâm GDNN-GDTX với các trường liên kết, với doanh nghiệp sử dụng lao động. 3.2.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng hợp lý các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN- GDTX

543 6 lượt tải
skkn Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường thpt đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

SKKN Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường thpt đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường thpt đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên về hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động, tăng cường thực hiện các chức năng quản lí đối với công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh 3. Xây dựng đội ngũ và bồi dưỡng năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên, nhân viên 4. Đa dạng các hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp 5. Tăng cường mối quan hệ giữa các lực lượng tham gia công tác GDHN cho học sinh THPT 6. Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác giáo dục hướng nghiệp 7. Gắn hoạt động giáo duc hướng nghiệp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động 8. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giáo dục hướng nghiệp 9. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác công tác quản lí giáo dục hướng nghiệp tại các trường THPT. 10. Tăng cường công tác thi đua khen thưởng.

544 3 lượt tải
skkn Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiếtbị dạy học ở trung tâm gdtx-hn nghệ an trong giai đoạn hiện nay

SKKN Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiếtbị dạy học ở trung tâm gdtx-hn nghệ an trong giai đoạn hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiếtbị dạy học ở trung tâm gdtx-hn nghệ an trong giai đoạn hiện nay"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn về CSVC và TBDH 2. Nâng cao kỹ năng quản lý của người cán bộ, nhân viên quản lý CSVC và TBDH trong Trung tâm 3. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng sử dụng cho cán bộ, giáo viên, học viên trong việc quản lý và sử dụng TBDH 4. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 5. Xây dựng kế hoạch và quy chế bảo quản và sử dụng TBDH 6. Tổ chức thực hiện việc mua sắm, trang bị và sử dụng thiết bị. 7. Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ phụ trách TBDH 8. Tăng cường việc huy động vốn, huy động các nguồn lực đầu tư cho quá trình mua sắm, trang bị CSVC và TBDH 9. Tăng cường quản lý chặt chẽ hơn trong công tác mua sắm, tiếp nhận thiết bị mới 10. Ngoài ra còn có các biện pháp cụ thể khác về mặt thực tiễn

403 6 lượt tải
skkn Kinh nghiệm tổ chức cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh cho học sinh trường thpt

SKKN Kinh nghiệm tổ chức cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh cho học sinh trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Kinh nghiệm tổ chức cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh cho học sinh trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc thi 2 Xây dựng tủ sách Bác Hồ ở thư viện nhà trường, hàng năm bổ sung tư liệu cập nhật 3 Tổ chức tốt việc triển khai học tập Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống” đối với học sinh 4 Thành lập Ban cố vấn Biên soạn bộ câu hỏi, tổ chức cho học sinh ôn luyện. cử giáo viên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi 5 Tổ chức tốt cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” cấp trường hàng năm.  

573 0 lượt tải
skkn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất ở trường thpt

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất ở trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất ở trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc xây dựng, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất nhà trường. 2. Xây dựng kế hoạch để quản lý sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường. 3. Lập danh mục, phân cấp quản lý cơ sở vật chất và mã hóa cơ sở vật chất. 4. Xây dựng quy chế, nội quy, quy định về việc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường. 5. Bàn giao cơ sở vật chất cho người được phân công sử dụng, khai thác. 6. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cơ sở vật chất. 7. Tăng cường công tác phối hợp. 8. Tu sửa, bảo dưỡng cơ sở vật chất thường xuyên và định kỳ. 9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá, xếp loại. 10. Khen thưởng, kỷ luật.

523 3 lượt tải
skkn Các giải pháp để nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT tại trường THPT

SKKN Các giải pháp để nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Các giải pháp để nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT tại trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Rà soát lại đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp 12, đội ngũ giáo viên dạy khối 12 vào đầu năm học. Giải pháp 2. Tuyên truyền và triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục sâu rộng trong cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh. Giải pháp 3. Chỉ đạo các bộ môn xây dựng nội dung kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp khoa học để nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện Giải pháp 4. Thường xuyên quan tâm, kiểm tra công tác ôn thi tốt nghiệp của giáo viên Giải pháp 5. Khơi dậy được tinh thần nỗ lực, tận tâm của giáo viên Giải pháp 6. Phát huy vai trò của Đoàn trường Giải pháp 7. Tổ chức thi thử nhiều lần Giải pháp 8. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu kém, dạy học miễn phí trong giáo viên. Giải pháp 9. Phát huy vai trò của hội phụ huynh Giải pháp 10. Xây dựng các yếu tố đảm bảo đầu ra:

478 5 lượt tải
skkn Huy động sức mạnh tổng hợp để phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ, đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại trường THPT

SKKN Huy động sức mạnh tổng hợp để phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ, đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Huy động sức mạnh tổng hợp để phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ, đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2. Các giải pháp riêng cho các bộ phận 3.2.1. Đối với công tác thư viện 3.2. Các giải pháp riêng cho các bộ phận 3.2.1. Đối với công tác thư viện 3.2.3. Đối với các phòng chức năng (Hiệu bộ, Văn phòng, phòng Đoàn, phòng tổ) 3.2.4. Đối với phòng học 3.2.5. Công tác lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh

553 4 lượt tải
skkn Tăng cường giải pháp quản lý hiệu quả cơ sở vật chất trong trường học bằng hệ thống hóa

SKKN Tăng cường giải pháp quản lý hiệu quả cơ sở vật chất trong trường học bằng hệ thống hóa

Sáng kiến kinh nghiệm "Tăng cường giải pháp quản lý hiệu quả cơ sở vật chất trong trường học bằng hệ thống hóa"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Mục đích nghiên cứu: * Khảo sát thực trạng quản lý cơ sở vật chất. từ đó đề ra những biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý CSVC ở trường THPT * Sử dụng giải pháp quản lí cơ sở vật chất trong nhà trường qua file ảnh với đầy đủ các thông tin thiết bị trường học dùng trong phần mềm Microsoft Excel nhằm nâng cao vai trò với nhà trường trong việc bảo vệ tài sản chung và ứng dụng Công nhệ thông tin vào trường học.

479 2 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com