SKKN Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiếtbị dạy học ở trung tâm gdtx-hn nghệ an trong giai đoạn hiện nay

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Quản lý
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 403
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
26
Lượt tải:
6

Sáng kiến kinh nghiệm “Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiếtbị dạy học ở trung tâm gdtx-hn nghệ an trong giai đoạn hiện nay”triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn về CSVC và TBDH

2. Nâng cao kỹ năng quản lý của người cán bộ, nhân viên quản lý CSVC và TBDH trong Trung tâm

3. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng sử dụng cho cán bộ, giáo viên, học viên trong việc quản lý và sử dụng TBDH

4. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

5. Xây dựng kế hoạch và quy chế bảo quản và sử dụng TBDH

6. Tổ chức thực hiện việc mua sắm, trang bị và sử dụng thiết bị.

7. Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ phụ trách TBDH

8. Tăng cường việc huy động vốn, huy động các nguồn lực đầu tư cho quá trình mua sắm, trang bị CSVC và TBDH

9. Tăng cường quản lý chặt chẽ hơn trong công tác mua sắm, tiếp nhận thiết bị mới

10. Ngoài ra còn có các biện pháp cụ thể khác về mặt thực tiễn

Mô tả sản phẩm

A.    PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Hiện nay, CSVC và TBDH được xem như một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Trong báo cáo của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VIII được trình bày tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX có đoạn: “Tăng cường cơ sở vật chất và hiện đại hoá nhà trường, lớp học, sân chơi, bãi tập, máy tính nối mạng enternet, thiết bị học tập và giảng dạy hiện đại, thư viện ký túc xá…”“đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tư duy sáng tạo của người học, coi trọng thực hành. Thực nghiệm, ngoại khoá, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, tránh học vẹt, học chay…”. 

 Theo tinh thần nghị quyết của Đảng, Nhà nước đã và sẽ tăng cường đầu tư cho các trường học, bởi lẽ những yêu cầu cấp bách về chất lượng giáo dục – đào tạo, cần khắc phục nhanh chóng tình trạng trường lớp nghèo nàn, thiếu những TBDH tối thiểu mà bằng mọi cách phải xây dựng và tăng cường CSVC trường học  trở thành một hệ thống hữu hiệu, một yếu tố chủ yếu nhằm đổi mới phương pháp, đưa việc dạy và học đến một tầm chất lượng mới, đáp ứng đòi hỏi trước mắt và lâu dài cho sự nghiệp Công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước. 

  CSVC và TBDH của Trung tâm GDTX-HN Nghệ An trong những năm 

gần đây đã có những thay đổi rõ rệt, hệ thống công trình khang trang hơn, thiết bị dạy học được trang bị nhiều hơn, công tác quản lý CSVC và TBDH của trường được thực hiện ngày càng nề nếp hơn, bước đầu phát huy được hiệu quả sư phạm của thiết bị dạy học vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của trường. Tuy nhiên, thực trạng CSVC, TBDH và công tác quản lý CSVC, TBDH của trung tâm còn nhiều khó khăn, chưa tương xứng, chưa phát huy được hết chức năng, tác dụng của CSVC, TBDH đã và đang có. Yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý là phải có các biện pháp cụ thể giúp quản lý và sử dụng hiệu quả CSVC, TBDH của trung tâm trong những năm tới, khai thác ngày càng tốt hơn khả năng, tính năng  của các thiết bị vào công tác giảng dạy trong thực tế nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm. 

2. Mục đích nghiên cứu  

Khắc phục những hạn chế,  kém yếu trong công tác quản lý và sử dụng CSVC, TBDH. Đề xuất một số biện pháp quản lý và sử dụng CSVC, TBDH nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm. 

3. Nhiệm vụ đề tài  

  • Xác định cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý, cơ sở thực hiện của việc quản lý và sử dụng CSVC, TBDH; 
  • Phân tích thực trạng việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở Trung tâm; 
  • Đề xuất một số biện pháp quản lý và sử dụng CSVC, TBDH. 

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Những kinh nghiệm và biện pháp quản lý và sử dụng CSVC, TBDH ở Trung tâm GDTX-HN Nghệ An, thực trạng và giải pháp hướng tới. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

 Nghiên cứu cơ sở lý luận qua các văn kiện của Đảng, Luật giáo dục, Điều lệ, Nghị quyết, Thông tư quy định về quản lý tài sản công, Nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, Trung tâm GDTX, Giáo trình quản lý giáo dục. 

 Nghiên cứu thực tiễn: khảo sát, tổng kết kinh nghiệm quản lý và sử dụng CSVC, TBDH.  

B. NỘI DUNG 

Chương I. CƠ SỞ PHÁP LÝ QUẢN LÝ CSVC VÀ TBDH TRONG GD-ĐT 

1. Lý luận chung về CSVC và TBDH 

a. Cở sở vật chất và trang thiết bị dạy học 

 Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học là tất cả các phương tiện vật chất được huy động vào việc giảng dạy, học tập và các hoạt động mang tính giáo dục khác để đạt được mục đích giáo dục. 

 Hệ thống CSVC và TBDH bao gồm từ các công trình xây dựng, sân chơi, bãi tập, vườn thực nghiệm, trang thiết bị chuyên dùng, thiết bị giáo dục các môn học, phương tiện Nghe – Nhìn cho đến quyển sách, ngòi bút, viên phấn… Đó là một hệ thống đa dạng về chủng loại và có một số bộ phận tương đối phức tạp về mặt kỹ thuật. 

  b. Nội dung CSVC và TBDH 

 CSVC và TBDH bao gồm: cơ sở giáo dục, sách giáo khoa, thư viện, thiết bị dạy học. 

Cơ sở giáo dục: 

Cơ sở giáo dục là nơi diễn ra các hoạt động dạy và học, nơi thực hiện việc giáo dục mang tính chất tập trung.  

Cơ sở giáo dục được gọi chung là công trình văn hoá, giáo dục được xét ở mức độ kiên cố, có mức đầu tư lớn và sử dụng lâu dài. Do vậy các vấn đề đặt ra cho Cơ sở giáo dục  như quy mô, cấu trúc, địa điểm… phải được cân nhắc, tính toán sao cho phù hợp với nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh học đường, mức độ an toàn và đảm bảo tốt các quá trình cơ bản ở Cơ sở giáo dục là dạy và học cùng các hoạt động sinh hoạt khác. 

Môi trường xung quanh Cơ sở giáo dục phải đảm bảo mỹ quan sư phạm và không tác động xấu tới việc giảng dạy, học tập và sự an toàn của giáo viên và học viên. 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận