Logo Kiến Edu

3-4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm 3-4 tuổi góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường học tập phù hợp và thú vị. Các ý tưởng sáng tạo tại độ tuổi này tập trung vào việc phát triển kỹ năng cơ bản, tư duy logic và sự sáng tạo thông qua các hoạt động học tập và trò chơi.
Chính với mục tiêu đó, Kienedu tự hào cung cấp những mẫu bài sáng kiến kinh nghiệm 3-4 tuổi đầy đủ và mới nhất cho năm 2024. Những tài liệu này cung cấp hướng dẫn chi tiết, từ việc xây dựng kế hoạch giảng dạy cho tới việc thực hiện các hoạt động học tập mang tính thực tiễn. Đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc tạo môi trường học tập đa dạng, kích thích sự tò mò và phát triển toàn diện cho trẻ 3-4 tuổi.

SKKN Ứng dụng phương pháp Montessori vào phát triển vận động tinh cho trẻ nhà trẻ 3- 4 tuổi

SKKN Ứng dụng phương pháp Montessori vào phát triển vận động tinh cho trẻ nhà trẻ 3- 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng phương pháp Montessori vào phát triển vận động tinh cho trẻ nhà trẻ 3- 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  1)Biện pháp 1: Khảo sát sự hứng thú và kĩ năng sử dụng các đồ vật với kích thước nhỏ, một số trang phục của trẻ. 2) Biện pháp 2: Thực hiện các bài tập khảo sát khả năng trước khi thực nghiệm. 3)Biện pháp 3: Thực nghiệm các bài tập ứng dụng phương pháp Montessori vào phát triển vận động tinh cho trẻ 3- 4 tuổi.

2067 14 lượt tải
SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi

SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  2.2.1. Giải pháp 1: Sưu tầm lựa chọn các trò chơi vận động phù hợp với trẻ theo từng chủ đề. 2.2.2. Giải pháp 2: Chú trọng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 2.2.3. Giải pháp 3: Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, địa điểm trước khi tổ chức cho trẻ tham gia vào các trò chơi vận động. 2.2.4. Giải pháp 4: Sáng tác lời ca, thủ thuật tạo hứng thú cho trẻ khi chơi trò chơi vận động. 2.2.5. Giải pháp 5: Tổ chức các trò chơi vận động mọi lúc mọi nơi phù hợp với tính chất của hoạt động. 2.2.6. Giải pháp 6: Tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh.

615 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp biện pháp nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 3 – 4 tuổi

SKKN Một số biện pháp biện pháp nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 3 – 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp biện pháp nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 3 – 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  2.2.1: Xây dựng lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động và xây dựng góc vận động: 2.2.2: Phát triển tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ thông qua tiết học thể dục, dạy học lấy trẻ làm trung tâm. 2.2.3: Tập luyện thường xuyên liên tục đúng giờ ( Đối với thể dục sáng) 2.2.4: Sử dụng đồ dùng trực quan phong phú và đa dạng: 2.2.5: Xây dựng bài tập vận động đảm bảo tính khoa học và hệ thống , đảm bảo tính vừa sức và coi trọng đặc điểm cá nhân của trẻ. 2.2.6: Tổ chức cho trẻ tham gia vận động ở mọi lúc, mọi nơi để củng cố và nâng cao khả năng vận động cho trẻ. Lồng ghép các bài hát vào tiết thể dục và đưa bài tập Erobic vào bài tập phát triển chung. 2.2.7: Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh và cộng đồng.

573 5 lượt tải
SKKN Ứng dụng phương pháp Montessori vào phát triển vận động tinh cho trẻ 3- 4 tuổi

SKKN Ứng dụng phương pháp Montessori vào phát triển vận động tinh cho trẻ 3- 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng phương pháp Montessori vào phát triển vận động tinh cho trẻ 3- 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  1)Biện pháp 1: Khảo sát sự hứng thú và kĩ năng sử dụng các đồ vật với kích thước nhỏ, một số trang phục của trẻ. 2)Biện pháp 2: Thực hiện các bài tập khảo sát khả năng trước khi thực nghiệm. 3)Biện pháp 3: Thực nghiệm các bài tập ứng dụng phương pháp Montessori vào phát triển vận động tinh cho trẻ 3- 4 tuổi. 4).Biện pháp 4: Sưu tầm một số bài tập cơ bản khác giúp phát triển vận động tinh ở trẻ 3- 4 tuổi.

1967 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp luyện tập hỗ trợ phục hồi cho trẻ khuyết tật vận động ở lớp 3 - 4 tuổi

SKKN Một số biện pháp luyện tập hỗ trợ phục hồi cho trẻ khuyết tật vận động ở lớp 3 - 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp luyện tập hỗ trợ phục hồi cho trẻ khuyết tật vận động ở lớp 3 - 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1.Biện pháp 1: Vận động trẻ khuyết tật ra lớp hoà nhập 2.3.2.Biện pháp 2: Nghiên cứu bài tập giáo dục phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật vận động 2.3.3.Biện pháp 3: Đưa trẻ khuyết tật vào hoạt động cùng hoà nhập với trẻ ở lớp 2.3.4.Biện pháp 4: hoà nhập trẻ khuyết tật vận động thông qua các hoạt động ngoài trời 2.3.5. Biện pháp 5: Hướng dẫn trẻ khuyết tật lao động tự phục vụ 2.3.6. Biện pháp 6: Hướng dẫn trẻ luyện tập ở sân vận động 2.3.7. Biện pháp 7: Hiệu quả của công tác tuyên truyền tới phụ huynh

618 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp cho trẻ 3 – 4 tuổi lớp mầm 1 trường mầm non yêu thích học các tác phẩm văn học

SKKN Một số biện pháp cho trẻ 3 – 4 tuổi lớp mầm 1 trường mầm non yêu thích học các tác phẩm văn học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp cho trẻ 3 – 4 tuổi lớp mầm 1 trường mầm non yêu thích học các tác phẩm văn học" triển khai các biện pháp như sau:  1. Giải pháp 1: Đầu tư vào tiết dạy, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi đẹp mắt, kích thích, hấp dẫn trẻ cũng như tạo môi trường cho trẻ hoạt động. 2. Giải pháp 2: Dùng phương pháp đọc, kể diễn cảm kèm theo hệ thống câu hỏi hấp dẫn. 3. Giải pháp 3: Lồng ghép môn làm quen các tác phẩm văn học vào các môn học khác. 4. Giải pháp 4: Giáo viên phối kết hợp với phụ huynh và các tổ chức trong nhà trường thường xuyên cho trẻ làm quen với các tác phẩm văn học.

796 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với tác phẩm văn học, nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ

SKKN Một số giải pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với tác phẩm văn học, nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với tác phẩm văn học, nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ" triển khai các biện pháp như sau:  1. Giải pháp giáo viên học tập nắm vững yêu cầu nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong độ tuổi 2. Giải pháp xây dựng môi trường trong lớp cho trẻ LQTPVH đạt hiệu quả 3. Giải pháp tích cực đổi mới sáng tạo hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ LQVTPVH, gây hứng thú cho trẻ tích cực tham gia hoạt động 4. Giải pháp dạy trẻ làm quen với tác phẩm văn học thông qua hoạt động mọi lúc mọi nơi. 5. Giải pháp làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với Văn học 6. Giải pháp tuyên truyền phối hợp với phụ huynh 7. Giải pháp sưu tầm các bài hát ru và ru trẻ ngủ trong giờ ngủ

867 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi cảm thụ tốt văn học thông qua thơ

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi cảm thụ tốt văn học thông qua thơ

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi cảm thụ tốt văn học thông qua thơ" triển khai các biện pháp như sau:  - Tổ chức hoạt động theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. - Sử dụng đồ dùng trực quan vào tiết dạy. - Tạo môi trường học tập, rèn luyện cho trẻ. - Đọc thơ diễn cảm. - Kỹ năng, phương pháp đọc thơ diễn cảm. - Tạo cho trẻ học tập vui chơi lành mạnh, vui vẻ, thoải mái nhất.

960 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi vùng dân tộc thiểu số

SKKN Một số biện pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi vùng dân tộc thiểu số

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi vùng dân tộc thiểu số" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Tự học tập, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức về phương pháp “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ” 3.2. Gần gũi, thương yêu trẻ, tôn trọng tiếng mẹ đẻ của trẻ và đối xử công bằng với trẻ, tăng cường tiếng Việt cho trẻ mọi lúc, mọi nơi 3.3. Lồng ghép tăng cường tiếng Việt hợp lý vào chương trình giáo dục trẻ hàng ngày 3.4. Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ

677 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động làm quen với thơ ca cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động làm quen với thơ ca cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động làm quen với thơ ca cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1. Khảo sát, đánh giá ban đầu việc tổ chức cho trẻ làm quen với thơ ca. Biện pháp 2. Tìm hiểu nội dung tác phẩm. Biện pháp 3. Chú ý sửa sai và khắc phục những khuyết điểm của trẻ khi thể hiện tác phẩm thơ ca. Biện pháp 4. Khuyến khích trẻ bộc lộ, thể hiện ấn t¬ượng của mình về tác phẩm thơ ca một cách hồn nhiên. Biện pháp 5. Khích lệ trẻ thể hiện giọng đọc bằng nhiều hình thức một cách tự tin và diễn cảm. Biện pháp 6. Làm giàu cảm xúc cho trẻ thông qua các môn học và ở mọi lúc mọi nơi trên hoạt động hàng ngày. Biện pháp 7. Tự nghiên cứu, tham khảo trên mạng và viết lời mới cho một số bài thơ. Biện pháp 8: Xây dựng môi trường “thơ” phong phú bên trong và ngoài lớp học. Coi trọng việc sử dụng đồ dùng trực quan trong việc tổ chức hoạt độngcho trẻ 3-4 tuổi làm quen với văn học.

1078 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi

SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1. Xây dựng lập kế hoạch chương trình giáo dục phát triển thể chất cho trẻ. Giải pháp 2. Làm các dụng cụ, đồ dùng phục vụ giáo dục phát triển thể chất. Giải pháp 3. Giáo dục phát triển thể chất thông qua thể dục sáng. Giải pháp 4. Giáo dục phát triển thể chất cho trẻ thông qua hoạt động ngoài trời. Giải pháp 5. Giáo dục phát triển thể chất cho trẻ thông qua hoạt động học thể dục vận động trong ngày. Giải pháp 6. Giáo dục phát triển thể chất cho trẻ thông qua tổ chức trò chơi vận động trong các hoạt động khác. Giải pháp 7. Giáo dục phát triển thể chất cho trẻ thông qua các hội thi cấp trường.

1572 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất thông qua phát triển vận động cho trẻ 3 - 4 tuổi

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất thông qua phát triển vận động cho trẻ 3 - 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất thông qua phát triển vận động cho trẻ 3 - 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Chuẩn bị các điều kiện tốt để tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ Biện pháp 2: Phát triển vận động thông qua các hoạt động khác nhằm phát huy tính tích cực vận động ở trẻ Biện pháp 3: Phát huy tính chủ động, tích cực, mạnh dạn, tự tin của trẻ trong giờ hoạt động có chủ định. Biện pháp 4: Tổ chức cho trẻ tích cực tham gia vận động ở mọi lúc, mọi nơi Biện pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh học sinh trong việc nâng cao tính tích cực qua giáo dục phát triển thể chất cho trẻ.

782 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com