3-4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm 3-4 tuổi góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường học tập phù hợp và thú vị. Các ý tưởng sáng tạo tại độ tuổi này tập trung vào việc phát triển kỹ năng cơ bản, tư duy logic và sự sáng tạo thông qua các hoạt động học tập và trò chơi.
Chính với mục tiêu đó, Kienedu tự hào cung cấp những mẫu bài sáng kiến kinh nghiệm 3-4 tuổi đầy đủ và mới nhất cho năm 2024. Những tài liệu này cung cấp hướng dẫn chi tiết, từ việc xây dựng kế hoạch giảng dạy cho tới việc thực hiện các hoạt động học tập mang tính thực tiễn. Đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc tạo môi trường học tập đa dạng, kích thích sự tò mò và phát triển toàn diện cho trẻ 3-4 tuổi.

SKKN Ứng dụng phương pháp Montessori vào phát triển vận động tinh cho trẻ nhà trẻ 3- 4 tuổi

SKKN Ứng dụng phương pháp Montessori vào phát triển vận động tinh cho trẻ nhà trẻ 3- 4 tuổi

Môn:
Lớp: 3-4 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 2067
Lượt tải: 14
Số trang: 30
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 30
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
2067 14 lượt tải
SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi

SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi

Môn:
Lớp: 3-4 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 615
Lượt tải: 7
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
615 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp biện pháp nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 3 – 4 tuổi

SKKN Một số biện pháp biện pháp nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 3 – 4 tuổi

Môn:
Lớp: 3-4 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 573
Lượt tải: 5
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
573 5 lượt tải
SKKN Ứng dụng phương pháp Montessori vào phát triển vận động tinh cho trẻ 3- 4 tuổi

SKKN Ứng dụng phương pháp Montessori vào phát triển vận động tinh cho trẻ 3- 4 tuổi

Môn:
Lớp: 3-4 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 1967
Lượt tải: 12
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1967 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp luyện tập hỗ trợ phục hồi cho trẻ khuyết tật vận động ở lớp 3 - 4 tuổi

SKKN Một số biện pháp luyện tập hỗ trợ phục hồi cho trẻ khuyết tật vận động ở lớp 3 - 4 tuổi

Môn:
Lớp: 3-4 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 618
Lượt tải: 3
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
618 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp cho trẻ 3 – 4 tuổi lớp mầm 1 trường mầm non yêu thích học các tác phẩm văn học

SKKN Một số biện pháp cho trẻ 3 – 4 tuổi lớp mầm 1 trường mầm non yêu thích học các tác phẩm văn học

Môn:
Lớp: 3-4 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 796
Lượt tải: 5
Số trang: 18
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 18
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
796 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với tác phẩm văn học, nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ

SKKN Một số giải pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với tác phẩm văn học, nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ

Môn:
Lớp: 3-4 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 867
Lượt tải: 6
Số trang: 24
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 24
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
867 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi cảm thụ tốt văn học thông qua thơ

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi cảm thụ tốt văn học thông qua thơ

Môn:
Lớp: 3-4 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 960
Lượt tải: 5
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
960 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi vùng dân tộc thiểu số

SKKN Một số biện pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi vùng dân tộc thiểu số

Môn:
Lớp: 3-4 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 677
Lượt tải: 3
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
677 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động làm quen với thơ ca cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động làm quen với thơ ca cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi

Môn:
Lớp: 3-4 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 1078
Lượt tải: 5
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1078 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi

SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi

Môn:
Lớp: 3-4 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 1572
Lượt tải: 9
Số trang: 33
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 33
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1572 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất thông qua phát triển vận động cho trẻ 3 - 4 tuổi

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất thông qua phát triển vận động cho trẻ 3 - 4 tuổi

Môn:
Lớp: 3-4 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 782
Lượt tải: 5
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
782 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com