Logo Kiến Edu

Hóa học THPT

Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT áp dụng chương trình giáo dục 2018 và bộ sách giáo khoa mới nhằm mục đích cải thiện phương pháp giảng dạy và tăng cường hiểu biết học sinh về Hóa học trong năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến tập trung vào việc giới thiệu học sinh với các khái niệm Hóa học cơ bản đến nâng cao, thông qua thí nghiệm, dự án sáng tạo và ứng dụng thực tế. Mục tiêu là khuyến khích học sinh phát triển tư duy phê phán, khả năng giải quyết vấn đề và tình yêu với Hóa học, qua đó chuẩn bị cho họ kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong học tập và nghề nghiệp tương lai. Giáo viên được khuyến khích sử dụng các công cụ giáo dục hiện đại và phương pháp dạy học tích cực, để tạo ra môi trường học tập thú vị và hiệu quả cho học sinh.

SKKN Some techniques for 12 graders at high school to effectively deal with synonym and antonym questions in the national high school graduation examination

SKKN Some techniques for 12 graders at high school to effectively deal with synonym and antonym questions in the national high school graduation examination

Sáng kiến kinh nghiệm "Some techniques for 12 graders at high school to effectively deal with synonym and antonym questions in the national high school graduation examination"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

460 7 lượt tải
SKKN Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đệm bóng trong bóng chuyền cho nữ học sinh trường Trung học phổ thông

SKKN Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đệm bóng trong bóng chuyền cho nữ học sinh trường Trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đệm bóng trong bóng chuyền cho nữ học sinh trường Trung học phổ thông"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đệm bóng cho học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1. 3.2.2. Tổng hợp một số bài tập nâng cao hiệu quả đệm bóng cho học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1. 3.2.3. Ứng dụng lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đệm bóng cho học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1.

450 1 lượt tải
SKKN Gắn kiến thức với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học ở trường trung học phổ thông

SKKN Gắn kiến thức với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học ở trường trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Gắn kiến thức với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học ở trường trung học phổ thông"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Giải pháp. 2.3.1. Hệ thống các kiến thức thực tiễn dùng trong các bài giảng chương trình Hoá 10, 11, 12

421 0 lượt tải
SKKN Gắn kiến thức với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học ở trường trung học phổ thông

SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực nghiệm phần hóa học kim loại lớp 12 nhằm phát triển năng lực thực hành cho học sinh THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực nghiệm phần hóa học kim loại lớp 12 nhằm phát triển năng lực thực hành cho học sinh THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xây dựng hệ thống bài tập quan sát, mô tả hiện tượng thí nghiệm 2. Xây dựng hệ thống bài tập về các thông tin liên quan đến thí nghiệm 3. Xây dựng hệ thống bài tập tổng hợp

444 4 lượt tải
SKKN Xây dựng hệ thống Webquest một số chủ đề tích hợp trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 12 THPT nhằm phát huy tính chủ động và sáng tạo cho học sinh

SKKN Xây dựng hệ thống Webquest một số chủ đề tích hợp trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 12 THPT nhằm phát huy tính chủ động và sáng tạo cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "Xây dựng hệ thống Webquest một số chủ đề tích hợp trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 12 THPT nhằm phát huy tính chủ động và sáng tạo cho học sinh"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạy và học tích hợp chủ đề “Este và chất béo” theo phương pháp WebQuest 2. Dạy và học tích hợp chủ đề “Cacbohidrat” theo phương pháp WebQuest 3. Dạy và học tích hợp chủ đề “Amin, aminoaxit và protein” theo phương pháp WebQuest 4. Dạy và học tích hợp chủ đề “Polime và vật liệu polime” theo phương pháp WebQuest

587 5 lượt tải
SKKN Chuyển đổi số trong dạy học STEM chủ đề: Vật liệu polime - Hóa học 12 - THPT

SKKN Chuyển đổi số trong dạy học STEM chủ đề: Vật liệu polime - Hóa học 12 - THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Chuyển đổi số trong dạy học STEM chủ đề: Vật liệu polime - Hóa học 12 - THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phân tích nội dung và cấu trúc của chương polime 2.3.2. Kế hoạch ứng dụng CĐS trong dạy học STEM chủ đề: Vật liệu polime 2.3.3. Thiết kế bài giảng kiến thức Vật liệu polime có bài tập tương tác 2.3.4. Thiết kế thiết bị dạy học số vận dụng dạy học STEM chủ đề: Vật liệu polime 2.3.5. Sử dụng phần mềm padlet để lưu trữ sản phẩm sự án và đánh giá 2.3.6. Sử dụng phần mềm Class123 vào dạy học STEM 2.3.7. Sử dụng mã Qr trong thiết kế phiếu học tập, giao bài tập. 2.3.8. Tổ chức ứng dụng chuyển đổi số vào dạy học STEM chủ đề: Vật liệu polime với dự án “tái chế rác thải vật liệu polime”

415 6 lượt tải
SKKN Giải pháp bảo vệ môi trường thông qua xử lí hoá chất trong giờ học thực hành thí nghiệm –Hoá học THPT

SKKN Giải pháp bảo vệ môi trường thông qua xử lí hoá chất trong giờ học thực hành thí nghiệm –Hoá học THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp bảo vệ môi trường thông qua xử lí hoá chất trong giờ học thực hành thí nghiệm –Hoá học THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Bố trí thời gian tiết thực hành thí nghiệm hợp lý: 2.3.2. Sắp xếp dụng cụ, thiết bị và hoá chất đúng vị trí: 2.3.3. Rửa dụng cụ đúng cách 2.3.3.1 Rửa dụng cụ chứa khí độc: 2.3.3.2 Rửa các chất rắn bám chặt vào ống nghiệm: 2.3.3.3 Vệ sinh và xử lý dụng cụ thuỷ tinh:

557 4 lượt tải
SKKN Định hướng khởi nghiệp cho học sinh với các sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên thông qua dạy học dự án chủ đề Este – Lipit lớp 12 THPT

SKKN Định hướng khởi nghiệp cho học sinh với các sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên thông qua dạy học dự án chủ đề Este – Lipit lớp 12 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Định hướng khởi nghiệp cho học sinh với các sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên thông qua dạy học dự án chủ đề Este – Lipit lớp 12 THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Bài toán về chi phí sản xuất tối ưu 3.2.2. Thiết kế Logo cho sản phẩm 3.2.2.1. Tìm hiểu về nguyên tắc thiết kế Logo và đặt tên thương hiệu 3.2.2.2. Một số sản phẩm Logo học sinh thiết kế cho sản phẩm xà phòng Handemade 3.2.3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh bán hàng 3.2.4. Tổ chức hội chợ bán hàng và quảng bá sản phẩm  

453 2 lượt tải
SKKN Phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh thông qua việc sử dụng phần mềm Ispring Suite vào dạy học Hóa Học THPT

SKKN Phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh thông qua việc sử dụng phần mềm Ispring Suite vào dạy học Hóa Học THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh thông qua việc sử dụng phần mềm Ispring Suite vào dạy học Hóa Học THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để thiết kế bài tập tương tác bằng phầnbmềm Ispring suite 3.2 Khuyến khích học sinh tổ chức ôn tập bằng bài tập tương tác Ispring suite trên lớp 3.1.1. Chia học sinh thành nhóm, tìm hiểu cách thức sử dụng Ispring suite. 3.1.2. Học sinh ứng dụng Ispring suite vào bài tập hoạt động nhóm. 3.3. Khuyến khích học sinh tự ôn tập bằng bài tập tương tác Ispring suite ở nhà

489 7 lượt tải
SKKN Xây dựng hệ thống bài tập kết hợp các ứng dụng CNTT bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh phần hóa học vô cơ lớp 11 THPT

SKKN Vận dụng phương pháp trò chơi tạo hứng thú học tập phần Hoá học hữu cơ trong chương trình THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng phương pháp trò chơi tạo hứng thú học tập phần Hoá học hữu cơ trong chương trình THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1 - Giới thiệu tên và mục đích của trò chơi: Bước 2 - Hướng dẫn học sinh tham gia trò chơi Bước 3 - Thực hiện trò chơi Bước 4 - Nhận xét sau trò chơi

454 4 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Xây dựng hệ thống bài tập kết hợp các ứng dụng CNTT bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh phần hóa học vô cơ lớp 11 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Xây dựng hệ thống bài tập kết hợp các ứng dụng CNTT bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh phần hóa học vô cơ lớp 11 THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1.2.1. Phương pháp tương tự 2.1.2.2. Phương pháp đảo cách hỏi 2.1.2.3. Phương pháp tổng quát 2.1.2.4. Phương pháp phối hợp

554 7 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực đặc thù môn hóa học thông qua bài tập sáng tạo chủ đề HIDROCACBON lớp 11 THPT

SKKN Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM phần mở đầu hóa học hữu cơ - Hóa Học 11 - THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM phần mở đầu hóa học hữu cơ - Hóa Học 11 - THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạy học trải nghiệm phần mở đầu háo hữu cơ - dự án trảii nghiệm: nước dưỡng da dấm nha đam, hoa hồng 2. Dạy học bài STEM bài mở đầu về hóa hữu cơ- Phân tích định tính nguyên tố : dầu dưỡng da nha đam, hoa hồng

588 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com