SKKN Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đệm bóng trong bóng chuyền cho nữ học sinh trường Trung học phổ thông

Giá:
100.000 đ
Môn: Thể dục
Lớp: 10;11;12
Bộ sách:
Lượt xem: 450
Lượt tải: 1
Số trang: 48
Tác giả: Phạm Thị Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn 1
Năm viết: undefined-NaN
Số trang: 48
Tác giả: Phạm Thị Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn 1
Năm viết: undefined-NaN

Sáng kiến kinh nghiệm “Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đệm bóng trong bóng chuyền cho nữ học sinh trường Trung học phổ thông”triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

3.2.1. Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đệm bóng cho học sinh nữ

trường THPT Anh Sơn 1.

3.2.2. Tổng hợp một số bài tập nâng cao hiệu quả đệm bóng cho học sinh nữ

trường THPT Anh Sơn 1.

3.2.3. Ứng dụng lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đệm bóng cho học

sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1.

Mô tả sản phẩm

PHẦN I.  MỞ ĐẦU 

  1. Lý do chọn đề tài 

Thể dục thể thao (TDTT) là một lĩnh vực hoạt động không thể thiếu trong đời sống xã hội. Nó đóng vai trò to lớn trong việc nâng cao sức khỏe đời sống cho con người, là phương tiện giúp trang bị kỹ năng, kỹ xảo, hoàn thiện nhân cách đạo đức con người. 

TDTT có vai trò quan trọng trong việc phát triển toàn diện thể chất con người cũng như làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao năng suất lao động, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và giữ vững an ninh quốc phòng. 

Nhận thức được vai trò to lớn của TDTT ngay từ đầu năm 1946 Bác Hồ ra lời kêu gọi về phát triển sức khỏe thể chất của dân tộc Việt Nam. Người nói“…Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh làm cho cả nước mạnh khỏe…”. Và vì vậy mà “… Tập luyện thể dục bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước…” [5] 

Sau 70 năm hình thành và phát triển (27/3/1946-27/3/2016), ngành TDTT đã nhận thức rõ vai trò to lớn của TDTT. Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng phát triển TDTT trong chiến lược phát triển con người. Trong bất cứ giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến TDTT nước nhà. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và bước vào nền kinh tế tri thức thì yếu tố con người là vô cùng quan trọng và chiếm vị trí hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Bác chỉ rõ “Muốn có chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa” Đảng và nhà nước ta chỉ đạo xây dựng nền TDTT thông qua các đường lối, quan điểm, các chỉ thị nghị quyết về công tác TDTT. Trong văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Tăng đầu tư của nhà nước, đồng thời đẩy mạnh huy động các nguồn lực của xã hội để phát triển văn hoá, xã hội. Hoàn thiện hệ thống chính sách, kết hợp chặt chẽ các mục tiêu, chính sách kinh tế với các mục tiêu, chính sách xã hội thực hiện tốt tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể,…”. “Xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Coi trọng bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá dân tộc”. “Phát triển mạnh phong trào thể dục, thể thao đại chúng, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng một số môn thể thao thành tích cao nước ta có ưu thế. Kiên quyết khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong thể thao” [12] 

Những năm gần đây thể thao nước nhà đang vươn lên và khẳng định vị thế của mình ở Châu lục và Thế giới. Trong những môn thể thao như: Điền kinh, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, thể dục, võ thuật đặc biệt là môn bóng chuyền đang được quan tâm và chú trọng. Sau khi nước nhà thống nhất, bóng chuyền đang phát triển mạnh mẽ từ thành thị đến nông thôn, và du nhập vào trường học. 

Bóng chuyền nước ta đang ở vị trí phát triển vượt bậc trong khu vực và góp phần phát triển thể thao nước nhà. Trong hệ thống giáo dục thể chất ở nước ta bóng chuyền được coi như một trong những môn TDTT quan trọng. Bóng chuyền là môn thể thao có tinh thần đồng đội và ý thức tập thể rất cao. Bóng chuyền hiện đại đòi hỏi có nền tảng thể lực tốt, trình độ kỹ chiến thuật cao và tâm lý vững chất. Hoạt động thi đấu bóng chuyền là tổ hợp của mọi tư thế như: Phát bóng, chuyền bóng, đệm bóng, chắn bóng, đập bóng tạo nên thể tấn công và phòng thủ vững chắc. Trong đó kỹ thuật đệm bóng rất quan trọng trong hệ thống phòng thủ và tổ chức tần công cho đồng đội ghi điểm, muốn đệm bóng chuẩn xác phải biết phán đoán hướng bay và độ rơi của bóng, rồi phải dùng lực cho đủ để đưa bóng đến nơi mình muốn. Trong các trường THPT, bóng chuyền là môn tự chọn, đây là môn các em rất thích và hứng thú tập luyện. Kỹ thuật đệm bóng là kỹ thuật quan trọng trong việc mới bắt đầu chơi, giúp các em phải nắm rõ nếu không thì rất khó tập luyện. 

Qua theo dõi, trong tập luyện và thi đấu của các em nữ học sinh của trường THPT Anh Sơn 1. Chúng tôi nhận ra rằng các em nữ học sinh còn yếu về kỹ thuật đệm bóng, là một điểm yếu rất lớn trong việc thi đấu và phòng thủ của đồng đội, đó là vấn đề cần nghiên cứu và lựa chọn với mục đích góp phần nâng cao hiệu quả đệm bóng cho các nữ học sinh. Qua tìm hiểu tài liệu chúng tôi thấy đã có nhiều người nghiên cứu đề tài bóng chuyền nhưng chưa có tác giả nào nghiên cứu về hiệu quả đệm bóng cho nữ học sinh THPT. Xuất phát từ lý do này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: 

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đệm bóng trong bóng chuyền cho nữ học sinh trường Trung học phổ thông Anh Sơn 1” 

  • Mục đích và mục tiêu nghiên cứu  
  • Mục đích nghiên cứu: 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng hiệu quả tập luyện, học tập và thi đấu của học sinh nữ trường THPT AnhSơn 1, nhằm tìm ra hệ thống các bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đệm bóng cho học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1. 

  • Mục tiêu nghiên cứu: 

Để giải quyết mục đích nghiên cứu đề ra, đề tài tiến hành giải quyết các mục tiêu nghiên cứu sau: 

Mục tiêu 1: Tìm hiểu thực trạng sử dụng các bài tập đệm bóng cho học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1. 

₋ Thực trạng nội dung, chương trình dạy học chi tiết rõ ràng. 

₋ Thực trạng việc sử dụng một số bài tập trong tập luyện kỹ thuật đệm bóng cho học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1. 

₋ Thực trạng cơ sở vật chất, tập luyện phụ thuộc vào nhà trường. 

₋ Xác định nguyên nhân đến sự phát triển kỹ thuật đệm bóng cho học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1. 

₋ Đánh giá thực trạng nội dung các bài tập đệm bóng cho học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1. 

Mục tiêu 2: Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nâng cao hiệu quả đệm bóng cho học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1.              

₋ Lựa chọn bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đệm bóng cho học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1. 

₋ Cơ sở lựa chọn các bài tập kỹ thuật đệm bóng. 

₋ Tiến hành thực hiện trên đối tượng nghiên cứu. 

₋ Đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn sau quá trình thực nghiệm.    

  1. Giả thiết khoa học 

Nếu đề tài nghiên cứu thành công, lựa chọn các bài tập phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tiễn của trường thì sẽ giúp phần nâng cao hiệu quả đệm bóng cho học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1. 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Lịch
4.5/5

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)