Logo Kiến Edu

GDTC THPT

Các sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục Thể chất THPT áp dụng chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách giáo khoa mới nhằm tối ưu hóa phương pháp giảng dạy và tăng cường kỹ năng, sức khỏe thể chất cho học sinh trong năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động thể chất đa dạng, từ thể thao, đến các trò chơi nhóm và cá nhân, nhằm mục đích phát triển sức khỏe, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Tài liệu cung cấp cho giáo viên các công cụ và phương pháp mới để hướng dẫn học sinh nhận thức về tầm quan trọng của việc duy trì lối sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe thể chất, qua đó góp phần xây dựng một thế hệ học sinh khoẻ mạnh, linh hoạt và tự tin.

SKKN Lựa chọn một số bài tập bổ trợ phát triển thể lực môn Cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT

SKKN Lựa chọn một số bài tập bổ trợ phát triển thể lực môn Cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Lựa chọn một số bài tập bổ trợ phát triển thể lực môn Cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nhóm các bài tập phát triển sức mạnh 2. Các bài tập phát triển sức nhanh 3. Nhóm các bài tập phát triển sức bền 4.Nhóm các bài tập phát triển khéo léo (năng lực phối hợp vận động)  

538 7 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giảng dạy tiếp cận năng lực học sinh môn bóng đá lớp 10 theo chương trình GDPT 2018 tại trường THPT

SKKN Một số giải pháp giảng dạy tiếp cận năng lực học sinh môn bóng đá lớp 10 theo chương trình GDPT 2018 tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp giảng dạy tiếp cận năng lực học sinh môn bóng đá lớp 10 theo chương trình GDPT 2018 tại trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Giải pháp xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tiếp cận phẩm chất năng lực áp dụng có hiệu quả 2.2.2. Giải pháp xây dựng kế hoạch bài dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận phẩm chất năng lực áp dụng có hiệu quả 2.2.3. Giải pháp thực hiện giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn bóng đá lớp 10 THPT theo hướng tiếp cận phẩm chất năng lực áp dụng có hiệu quả 2.2.4. Một số bài tập được sử dụng và phương pháp tổ chức tập luyện áp dụng có hiệu quả  

401 7 lượt tải
SKKN Ứng dụng một số biện pháp và bài tâp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn thể thao tự chọn bóng rổ cho nam học sinh khối 10 tại Trường THPT

SKKN Ứng dụng một số biện pháp và bài tâp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn thể thao tự chọn bóng rổ cho nam học sinh khối 10 tại Trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng một số biện pháp và bài tâp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn thể thao tự chọn bóng rổ cho nam học sinh khối 10 tại Trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Tổ chức CLB Bóng rổ trong trường học 2 Giáo dục các tố chất thể lực (nhanh, mạnh, bền, mềm dẻo và khéo léo), cũng như phát triển các tổ hợp năng lực thể chất liên quan với các tố chất đó để đảm bảo hiệu quả hoạt động thi đấu. 3 Để phát triển sức bật chúng tôi sử dụng các bài tập: Tại chỗ bật nhảy với bảng liên tục, bật cóc, nhảy lò cò, tập chạy hai bước bước lên rổ có treo vật nặng tay với bảng rổ, nhảy hàng loạt liên tiếp qua hàng rào. 4 Để phát triển sức nhanh chúng tôi sử dụng các bài tập: Chạy 20m tốc độ cao, chạy nâng cao đùi tại chỗ, chạy thay đổi tốc độ, chạy đổi hướng, chạy xuất phát nhanh từ các tư thế ban đầu khác nhau, các trò chơi phát triển tốc độ. 5 Để phát triển sức bền chuyên môn trong Bóng rổ chúng tôi sử dụng các bài tập: Chạy thay đổi tốc độ khi không có bóng và khi dẫn bóng, chạy con thoi 5x28m, chạy 1800m, dẫn bóng số 6 Để phát triển tố chất khéo léo trong các tình huống thi đấu thay đổi nhanh trong Bóng rổ chúng tôi sử dụng các bài tập khắc phục chướng ngại vật được thực hiện với nhịp độ nhanh, bài tập nọ kế tiếp bài tập kia. Phương pháp cơ bản sử dụng các bài tập này là phương pháp thay đổi lặp lại, phương pháp trò chơi và phương pháp thi đấu. 7 Phương pháp chủ yếu được sử dụng trong các bài tập phát triển tố chất mềm dẻo là phương pháp lặp lại.  

478 9 lượt tải
SKKN “Nghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập dẫn dắt nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc để nâng cao hiệu quả giao cầu thấp chân nghiêng mình cho học sinh nữ khối 10 trường THPT

SKKN “Nghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập dẫn dắt nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc để nâng cao hiệu quả giao cầu thấp chân nghiêng mình cho học sinh nữ khối 10 trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "“Nghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập dẫn dắt nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc để nâng cao hiệu quả giao cầu thấp chân nghiêng mình cho học sinh nữ khối 10 trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 - Tập tư thế tung cầu. 2 - Tập giao cầu cố định 3 - Giao cầu qua lại giữa hai người 4 - Giao cầu qua lưới từ giữa sân 5 - Giao cầu cuối sân 6 - Giao cầu ở cự ly ngắn vào khu vực tấn công 7 - Giao cầu trúng đích 8 - Giao cầu thay đổi kỹ thuật  

496 9 lượt tải
SKKN Lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền tốc độ trong giai đoạn về đích 100m cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông

SKKN Lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền tốc độ trong giai đoạn về đích 100m cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền tốc độ trong giai đoạn về đích 100m cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Chạy 100m xuất phát thấp 2 Chạy 60m xuất phát cao 3 Chạy 60m xuất phát thấp 4 Chạy 120m xuât phát cao 5 Chạy biến tốc 50m nhanh, 50m chậm 6 Bật xa tại chỗ

486 5 lượt tải
SKKN Vận dụng các bài tập và trò chơi bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh về kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà nội dung Bóng chuyền khối 10

SKKN Vận dụng các bài tập và trò chơi bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh về kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà nội dung Bóng chuyền khối 10

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng các bài tập và trò chơi bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh về kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà nội dung Bóng chuyền khối 10"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Đà 1 bước thực hiện động tác đập bóng 2 Đà 2 bước thực hiện động tác đập bóng 3 Đà 3 bước thực hiện động tác đập bóng 4 Tại chổ đập bóng vào tường bóng 5 Đà 1 bước thực hiện động tác đập bóng treo 6 Đà 2 bước thực hiện động tác đập bóng treo 7 Đà 3 bước thực hiện động tác đập bóng treo 8 Đà 1 bước thực hiện động tác đập bóng tung của giáo viên 9 Đà 2 bước thực hiện động tác đập bóng tung của giáo viên 10 Đà 3 bước thực hiện động tác đập bóng tung của giáo viên 11 Bật nhảy cao bằng 2 chân. 12 Bật nhảy với cao với vật chuẩn treo. 13 Trung bình chung

587 1 lượt tải
SKKN Lựa chọn, sử dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Bóng chuyền cho học sinh lớp 10 trường THPT

SKKN Lựa chọn, sử dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Bóng chuyền cho học sinh lớp 10 trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Lựa chọn, sử dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Bóng chuyền cho học sinh lớp 10 trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Giải pháp chung 2.1.1.Các trò chơi hỗ trợ khởi động: 2.1.2. Các trò chơi bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực: 2.2. Giải pháp cụ thể    

540 4 lượt tải
SKKN Lựa chọn một số bài tập bổ trợ để hoàn thiện và nâng cao kỹ thu chuyền bóng cao tay trước mặt cho học sinh lớp 10 rường THPT

SKKN Lựa chọn một số bài tập bổ trợ để hoàn thiện và nâng cao kỹ thu chuyền bóng cao tay trước mặt cho học sinh lớp 10 rường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Lựa chọn một số bài tập bổ trợ để hoàn thiện và nâng cao kỹ thu chuyền bóng cao tay trước mặt cho học sinh lớp 10 rường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Xây dựng khái niệm đúng về kỹ thuật chuyền bóng cao tay 2 Thực hiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay không bóng 3 Chuyền óng vào tường cách tường 15 - 20cm 4 Chuyền óng vào tường cách tường 1 - 1.5m 5 Tại chỗ thực hiện kỹ thuật chuyền óng có người phục vụ tung bóng

588 4 lượt tải
SKKN PDF - Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh Trường THPT

SKKN PDF - Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh Trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "PDF - Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh Trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Đổi mới nội dung môn học GDTC cho phù hợp nhu cầu người học và điều kiện thực tiễn của trường . 2 Đổi mới phương pháp, phương tiện, hình thức lên lớp. 3 Tổ chức các giải thi đấu TDTT truyền thống của trường ít nhất 1 – 2 giải trong một năm 4 Đầu tư kinh phí xây dựng mô hình CLB TT trường học. 5 Tổ chức các hoạt động dã ngoại vào các ngày lễ lớn.    

442 1 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học môn GDTC để phát huy tính tích cực, ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh Trường THPT

SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học môn GDTC để phát huy tính tích cực, ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh Trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học môn GDTC để phát huy tính tích cực, ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh Trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Lồng ghép trò chơi vào bài học/ chủ đề dạy học 2 Lựa chọn loại trò chơi phù hợp 3 Thiết kế các trò chơi dựa trên nguyên tắc đã đề ra 4 Quy trình tổ chức từng trò chơi trong hoạt động GDTC 5 Trò chơi phát huy được tính tích cực, ý thức tổ chức kỷ luật cho HS cấp THPT.

577 0 lượt tải
SKKN Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả đỡ bước một cho đội tuyển bóng chuyền học sinh Trường THPT

SKKN Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả đỡ bước một cho đội tuyển bóng chuyền học sinh Trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả đỡ bước một cho đội tuyển bóng chuyền học sinh Trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Phương pháp nghiên cứu và phân tích tài liệu 3.2. Phương pháp quan sát sư phạm 3.3. Phương pháp phỏng vấn toạ đàm 3.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 3.5. Phương pháp toán học thống kê

509 7 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Áp dụng một số bài tập bổ trợ để điều chỉnh những sai lầm thường mắc khi học kỹ thuật đệm bóng cho học sinh lớp 11.

Sáng kiến kinh nghiệm "Áp dụng một số bài tập bổ trợ để điều chỉnh những sai lầm thường mắc khi học kỹ thuật đệm bóng cho học sinh lớp 11."triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Giải pháp 1 3.1.1 Kỹ thuật đệm bóng thấp tay cơ bản: 3.1.2 Kỹ thuật đệm bóng bằng hai tay gồm có 3 bước như sau: 3.1.3 Một số điểm lưu ý trong khi đệm bóng 3.2 Giải pháp 2 3.2.1Phương pháp bộ trợ và sửa sai kỹ thuật 3.2.2 Đội hình luyện tập  

560 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com