GDTC THPT

Các sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục Thể chất THPT áp dụng chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách giáo khoa mới nhằm tối ưu hóa phương pháp giảng dạy và tăng cường kỹ năng, sức khỏe thể chất cho học sinh trong năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động thể chất đa dạng, từ thể thao, đến các trò chơi nhóm và cá nhân, nhằm mục đích phát triển sức khỏe, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Tài liệu cung cấp cho giáo viên các công cụ và phương pháp mới để hướng dẫn học sinh nhận thức về tầm quan trọng của việc duy trì lối sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe thể chất, qua đó góp phần xây dựng một thế hệ học sinh khoẻ mạnh, linh hoạt và tự tin.

SKKN Lựa chọn một số bài tập bổ trợ phát triển thể lực môn Cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT

SKKN Lựa chọn một số bài tập bổ trợ phát triển thể lực môn Cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT

Môn: Thể dục
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 538
Lượt tải: 7
Số trang: 40
Tác giả: Lê Thị Thanh Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Lê Viết Thuật
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 40
Tác giả: Lê Thị Thanh Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Lê Viết Thuật
Năm viết: 2022-2023
538 7 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giảng dạy tiếp cận năng lực học sinh môn bóng đá lớp 10 theo chương trình GDPT 2018 tại trường THPT

SKKN Một số giải pháp giảng dạy tiếp cận năng lực học sinh môn bóng đá lớp 10 theo chương trình GDPT 2018 tại trường THPT

Môn: Thể dục
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 401
Lượt tải: 7
Số trang: 69
Tác giả: Trần Thị Kim Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 69
Tác giả: Trần Thị Kim Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2022-2023
401 7 lượt tải
SKKN Ứng dụng một số biện pháp và bài tâp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn thể thao tự chọn bóng rổ cho nam học sinh khối 10 tại Trường THPT

SKKN Ứng dụng một số biện pháp và bài tâp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn thể thao tự chọn bóng rổ cho nam học sinh khối 10 tại Trường THPT

Môn: Thể dục
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 478
Lượt tải: 9
Số trang: 55
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu 2
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 55
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu 2
Năm viết: 2022-2023
478 9 lượt tải
SKKN “Nghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập dẫn dắt nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc để nâng cao hiệu quả giao cầu thấp chân nghiêng mình cho học sinh nữ khối 10 trường THPT

SKKN “Nghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập dẫn dắt nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc để nâng cao hiệu quả giao cầu thấp chân nghiêng mình cho học sinh nữ khối 10 trường THPT

Môn: Thể dục
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 496
Lượt tải: 9
Số trang: 42
Tác giả: Bùi Thị Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 2
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 42
Tác giả: Bùi Thị Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 2
Năm viết: 2022-2023
496 9 lượt tải
SKKN Lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền tốc độ trong giai đoạn về đích 100m cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông

SKKN Lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền tốc độ trong giai đoạn về đích 100m cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông

Môn: Thể dục
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 486
Lượt tải: 5
Số trang: 45
Tác giả: Đặng Thị Mai Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: PT DTNT Tỉnh Nghệ An
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 45
Tác giả: Đặng Thị Mai Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: PT DTNT Tỉnh Nghệ An
Năm viết: 2022-2023
486 5 lượt tải
SKKN Vận dụng các bài tập và trò chơi bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh về kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà nội dung Bóng chuyền khối 10

SKKN Vận dụng các bài tập và trò chơi bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh về kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà nội dung Bóng chuyền khối 10

Môn: Thể dục
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 587
Lượt tải: 1
Số trang: 34
Tác giả: Phạm Thị Diệp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Phan Thúc Trực
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 34
Tác giả: Phạm Thị Diệp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Phan Thúc Trực
Năm viết: 2022-2023
587 1 lượt tải
SKKN Lựa chọn, sử dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Bóng chuyền cho học sinh lớp 10 trường THPT

SKKN Lựa chọn, sử dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Bóng chuyền cho học sinh lớp 10 trường THPT

Môn: Thể dục
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 540
Lượt tải: 4
Số trang: 40
Tác giả: Lê Thị Quế
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu 2
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 40
Tác giả: Lê Thị Quế
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu 2
Năm viết: 2022-2023
540 4 lượt tải
SKKN Lựa chọn một số bài tập bổ trợ để hoàn thiện và nâng cao kỹ thu chuyền bóng cao tay trước mặt cho học sinh lớp 10 rường THPT

SKKN Lựa chọn một số bài tập bổ trợ để hoàn thiện và nâng cao kỹ thu chuyền bóng cao tay trước mặt cho học sinh lớp 10 rường THPT

Môn: Thể dục
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 588
Lượt tải: 4
Số trang: 41
Tác giả: Trần Thị Lan Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Bắc Yên Thành
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 41
Tác giả: Trần Thị Lan Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Bắc Yên Thành
Năm viết: 2022-2023
588 4 lượt tải
SKKN PDF - Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh Trường THPT

SKKN PDF - Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh Trường THPT

Môn: Thể dục
Lớp: 10;11
Bộ sách:
Lượt xem: 442
Lượt tải: 1
Số trang: 102
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 1
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 102
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 1
Năm viết: 2022-2023
442 1 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học môn GDTC để phát huy tính tích cực, ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh Trường THPT

SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học môn GDTC để phát huy tính tích cực, ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh Trường THPT

Môn: Thể dục
Lớp: 10;11
Bộ sách:
Lượt xem: 577
Lượt tải: 0
Số trang: 69
Tác giả: Bùi Thị Hoa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Thái Hòa
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 69
Tác giả: Bùi Thị Hoa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Thái Hòa
Năm viết: 2022-2023
577 0 lượt tải
SKKN Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả đỡ bước một cho đội tuyển bóng chuyền học sinh Trường THPT

SKKN Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả đỡ bước một cho đội tuyển bóng chuyền học sinh Trường THPT

Môn: Thể dục
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 509
Lượt tải: 7
Số trang: 34
Tác giả: Đặng Thị Dung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Quỳ Hợp 2
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 34
Tác giả: Đặng Thị Dung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Quỳ Hợp 2
Năm viết: 2022-2023
509 7 lượt tải
SKKN Áp dụng một số bài tập bổ trợ để điều chỉnh những sai lầm thường mắc khi học kỹ thuật đệm bóng cho học sinh lớp 11.

SKKN Áp dụng một số bài tập bổ trợ để điều chỉnh những sai lầm thường mắc khi học kỹ thuật đệm bóng cho học sinh lớp 11.

Môn: Thể dục
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 560
Lượt tải: 3
Số trang: 33
Tác giả: Phạm Thị Tuyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 2
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 33
Tác giả: Phạm Thị Tuyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 2
Năm viết: 2022-2023
560 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com