Quản lí THCS

Kienedu giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm quản lí THCS, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mới 2018 và năm học 2023 – 2024. Sáng kiến này nhằm giúp các nhà quản lí trường THCS nắm bắt và áp dụng các phương pháp quản lí tiên tiến, từ quản lí nhân sự đến quản lí tài nguyên giáo dục, đảm bảo một môi trường học tập an toàn. Các chiến lược quản lí được đề xuất tập trung vào việc tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tối đa năng lực giảng dạy và quản lí lớp học, đồng thời phát triển một cơ cấu tổ chức linh hoạt, thích ứng với những thay đổi trong giáo dục và xã hội, hướng đến mục tiêu đào tạo học sinh thành những cá nhân tự tin, có trách nhiệm và sẵn sàng cho những thách thức tiếp theo.

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học thông qua việc quản lý tổ chức hoạt động nhóm học sinh ở trường THCS

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học thông qua việc quản lý tổ chức hoạt động nhóm học sinh ở trường THCS

Môn: Quản lí
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 439
Lượt tải: 2
Số trang: 39
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Yên
Năm viết: 2023-2024
Số trang: 39
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Yên
Năm viết: 2023-2024
439 2 lượt tải
SKKN Một số giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục hướng tới chương trình giáo dục phổ thông mới

SKKN Một số giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục hướng tới chương trình giáo dục phổ thông mới

Môn: Quản lí
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 893
Lượt tải: 5
Số trang: 38
Tác giả: Lê Thị Thu Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Quang
Năm viết: 2023-2024
Số trang: 38
Tác giả: Lê Thị Thu Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Quang
Năm viết: 2023-2024
893 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường THCS

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường THCS

Môn: Quản lí
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 932
Lượt tải: 6
Số trang: 39
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh An
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 39
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh An
Năm viết: 2022-2023
932 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh THCS

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh THCS

Môn: Quản lí
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 744
Lượt tải: 4
Số trang: 48
Tác giả: Đặng Thị Thu Phương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Thịnh
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 48
Tác giả: Đặng Thị Thu Phương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Thịnh
Năm viết: 2022-2023
744 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay

SKKN Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay

Môn: Quản lí
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 673
Lượt tải: 8
Số trang: 50
Tác giả: Bùi Thị Minh Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Minh
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 50
Tác giả: Bùi Thị Minh Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Minh
Năm viết: 2022-2023
673 8 lượt tải
SKKN Giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ở trường trung học cơ sở

SKKN Giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ở trường trung học cơ sở

Môn: Quản lí
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 439
Lượt tải: 8
Số trang: 26
Tác giả: Phạm Thị Hồng Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Tiến
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 26
Tác giả: Phạm Thị Hồng Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Tiến
Năm viết: 2022-2023
439 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục ý thức tự học góp phần nâng cao hiệu quả học tập, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh tại trường THCS

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục ý thức tự học góp phần nâng cao hiệu quả học tập, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh tại trường THCS

Môn: Quản lí
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 439
Lượt tải: 3
Số trang: 32
Tác giả: Đặng Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Tân
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 32
Tác giả: Đặng Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Tân
Năm viết: 2022-2023
439 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất ở trường trung học cơ sở

SKKN Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất ở trường trung học cơ sở

Môn: Quản lí
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 732
Lượt tải: 4
Số trang: 31
Tác giả: Bùi Thị Minh Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Giang
Năm viết: 2023-2024
Số trang: 31
Tác giả: Bùi Thị Minh Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Giang
Năm viết: 2023-2024
732 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường THCS

SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường THCS

Môn: Quản lí
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 439
Lượt tải: 5
Số trang: 24
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Long
Năm viết: 2023-2024
Số trang: 24
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Long
Năm viết: 2023-2024
439 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường THCS

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường THCS

Môn: Quản lí
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 833
Lượt tải: 3
Số trang: 48
Tác giả: Trần Thị Hồng Phúc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Bắc
Năm viết: 2023-2024
Số trang: 48
Tác giả: Trần Thị Hồng Phúc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Bắc
Năm viết: 2023-2024
833 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com