Logo Kiến Edu

Ngữ Văn THPT

Kienedu xin giới thiệu đến quý thầy cô các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn THPT mới nhất cho năm học 2023 – 2024, dựa trên chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều,… Bộ tài liệu này bao gồm các phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả, giúp giáo viên tạo ra các bài giảng hay, phát triển kỹ năng đọc hiểu, phân tích văn bản, và sáng tạo văn học trong học sinh. Mục tiêu là khuyến khích sự yêu thích Ngữ văn, nâng cao khả năng tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh, qua đó cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập môn Ngữ văn tại các trường THPT, đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi quan trọng.

SKKN Ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong dạy học Chuyên đề 2: Sân khấu hóa tác phẩm văn học (SGK Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống) tại trường THPT

SKKN Ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong dạy học Chuyên đề 2: Sân khấu hóa tác phẩm văn học (SGK Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống) tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong dạy học Chuyên đề 2: Sân khấu hóa tác phẩm văn học (SGK Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống) tại trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Giải pháp 1: Lựa chọn và sử dụng phần mềm để chuẩn bị dữ liệu dạy và học 2 Giải pháp 2: Lựa chọn và sử dụng nền tảng tương tác và lưu trữ nội dung dạy học. 3 Giải pháp 3: Lựa chọn và sử dụng công cụ hỗ trợ kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học 4 Giải pháp 4: Lựa chọn và sử dụng phần mềm đa phương tiện và khai thác thông tin phục vụ cho dạy và học  

451 6 lượt tải
SKKN Sử dụng rubric trong đánh giá kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận của học sinh lớp 10 theo chương trình ngữ văn 2018 - KNTT

SKKN Sử dụng rubric trong đánh giá kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận của học sinh lớp 10 theo chương trình ngữ văn 2018 - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng rubric trong đánh giá kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận của học sinh lớp 10 theo chương trình ngữ văn 2018 - KNTT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1.2. Bám sát đặc trưng bài học đọc hiểu văn bản nghị luận ở lớp 10 2.1.3. Đảm bảo tính giá trị và tính tin cậy trong thiết kế rubric 2.3.1.Hướng dẫn giáo viên thiết kế và sử dụng rubric đánh giá kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận của học sinh 2.3.2. Hướng dẫn học sinh thiết kế và sử dụng rubric tự đánh giá kĩ năng dọc hiểu văn bản nghị luận. 2.3.3. Hướng dẫn giáo viên và học sinh thiết kế và sử dụng rubric qua một số phần mềm.

408 2 lượt tải
SKKN Rèn luyện, phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh THPT Quỳnh Lưu 2 thông qua việc tổ chức hoạt động nói và nghe theo SGK Ngữ văn lớp 10 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống - KNTT

SKKN Rèn luyện, phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh THPT Quỳnh Lưu 2 thông qua việc tổ chức hoạt động nói và nghe theo SGK Ngữ văn lớp 10 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "Rèn luyện, phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh THPT Quỳnh Lưu 2 thông qua việc tổ chức hoạt động nói và nghe theo SGK Ngữ văn lớp 10 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống - KNTT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Biện pháp tạo tình huống cho học sinh bộc lộ năng lực ngôn ngữ hiện có 2.1.1. Xây dựng tình huống giao tiếp 2.1.2. Chuyển giao nhiệm vụ điều hành hoạt động nói và nghe cho học sinh 2.1.3. Yêu cầu HS chủ động chuẩn bị bài nói - nghe hoặc ý kiến phát biểu theo hướng dẫn của SGK 2.1.4. Đánh giá đề cương bài nói - nghe hoặc dàn ý ý kiến phát biểu của HS  

502 6 lượt tải
SKKN Thiết kế Rubric đánh giá năng lực trong tổ chức dạy học hoạt động Đọc- Viết ở chương trình Ngữ văn 10 THPT – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống - KNTT

SKKN Thiết kế Rubric đánh giá năng lực trong tổ chức dạy học hoạt động Đọc- Viết ở chương trình Ngữ văn 10 THPT – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "Thiết kế Rubric đánh giá năng lực trong tổ chức dạy học hoạt động Đọc- Viết ở chương trình Ngữ văn 10 THPT – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống - KNTT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II. Thiết kế Rubric đánh giá năng lực học sinh trong tổ chức hoạt động Đọc - Viết II.1. Thiết kế Rubric đánh giá năng lực học sinh trong hoạt động Đọc văn bản I.2.1.2 Xây dựng rubric đánh giá các phương pháp dạy, kĩ thuật, hình thức, tổ chức hoạt động đọc văn bản II.2. Thiết kế Rubric đánh giá năng lực học sinh qua hoạt động Viết II.2.1. Sử dụng Rubric đánh giá hoạt động Viết để phát triển năng lực cho học sinh.

475 1 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 10 trong dạy học Ngữ văn (Bộ kết nối tri thức với cuộc sống) - KNTT

SKKN Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 10 trong dạy học Ngữ văn (Bộ kết nối tri thức với cuộc sống) - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 10 trong dạy học Ngữ văn (Bộ kết nối tri thức với cuộc sống) - KNTT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Tổ chức cho HS nhận biết thông tin cơ bản của văn bản và cách triển khai văn bản thông tin 2.2.2. Tổ chức cho HS nhận biết vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong văn bản thông tin 2.2.3. Tổ chức cho HS chỉ ra những vấn đề đặt ra trong văn bản thông tin tác động đến suy nghĩ và hành động của bản thân 2.2.4. Hướng dẫn cho HS rút ra cách đọc văn bản thông tin  

509 3 lượt tải
SKKN Một số giải pháp tổ chức hoạt động đọc mở rộng hiệu quả cho học sinh trong dạy học môn Ngữ văn lớp 10 tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên - KNTT

SKKN Một số giải pháp tổ chức hoạt động đọc mở rộng hiệu quả cho học sinh trong dạy học môn Ngữ văn lớp 10 tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp tổ chức hoạt động đọc mở rộng hiệu quả cho học sinh trong dạy học môn Ngữ văn lớp 10 tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên - KNTT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Xây dựng kế hoạch đọc mở rộng cụ thể, linh hoạt 3.2.2. Tạo “kho ngữ liệu” đọc phong phú, hấp dẫn 3.2.3. Tổ chức hoạt động đọc mở rộng kết hợp hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 3.2.4. Đa dạng hóa hình thức kiểm tra, đánh giá đọc mở rộng 3.2.4.1. Những hiểu biết về Kiểm tra đánh giá  

477 4 lượt tải
SKKN Dạy học dự án “Em làm nhà khoa học” qua chuyên đề “Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề VHDG” (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) cho HS lớp 10 tại trường THPT Bắc Yên Thành. - KNTT

SKKN Dạy học dự án “Em làm nhà khoa học” qua chuyên đề “Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề VHDG” (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) cho HS lớp 10 tại trường THPT Bắc Yên Thành. - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "Dạy học dự án “Em làm nhà khoa học” qua chuyên đề “Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề VHDG” (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) cho HS lớp 10 tại trường THPT Bắc Yên Thành. - KNTT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: BƯỚC 1: EM CHỌN ĐỀ TÀI - VẤN ĐỀ, XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU - NỘI DUNG NGHIÊN CỨU BƯỚC 2: EM LẬP KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU BƯỚC 3: EM THU THẬP, XỬ LÍ, TỔNG HỢP THÔNG TIN. BƯỚC 4: EM TÌM Ý - LẬP ĐỀ CƯƠNG BÀI VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU BƯỚC 5: EM VIẾT BÀI BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

484 7 lượt tải
SKKN Thiết kế giáo án vận dụng phương pháp lớp học đảo ngược trong tiết NÓI VÀ NGHE: THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU Ngữ văn 10 (KNTT) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh - KNTT

SKKN Thiết kế giáo án vận dụng phương pháp lớp học đảo ngược trong tiết NÓI VÀ NGHE: THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU Ngữ văn 10 (KNTT) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "Thiết kế giáo án vận dụng phương pháp lớp học đảo ngược trong tiết NÓI VÀ NGHE: THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU Ngữ văn 10 (KNTT) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh - KNTT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Giải pháp 1: Xác định rõ nguyên tắc tổ chức hoạt động vận dụng phương pháp LHĐN qua tiết Nói và Nghe Ngữ Văn 10 KNTT. 1.2. Giải pháp 2. Đa dạng hóa quá trình thực hiện hoạt động vận dụng phương pháp LHĐN qua tiết Nói và Nghe Ngữ Văn 10 KNTT. 1.2.1. Hoạt động thảo luận nhóm 1.2.2. Hình thức truyết trình. 1.3. Giải pháp 3. Đánh giá năng lực của học sinh thông qua hoạt động vận dụng phương pháp LHĐN ở tiết Nói và Nghe Ngữ Văn 10 KNTT.  

599 3 lượt tải
SKKN Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 10 rèn luyện kỹ năng “Viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề” (Bài 4 “Sức sống của Sử thi” - Ngữ văn 10). - KNTT

SKKN Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 10 rèn luyện kỹ năng “Viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề” (Bài 4 “Sức sống của Sử thi” - Ngữ văn 10). - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 10 rèn luyện kỹ năng “Viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề” (Bài 4 “Sức sống của Sử thi” - Ngữ văn 10). - KNTT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Hướng dẫn học sinh cách viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn học dân gian 2.1.1. Tập nghiên cứu, viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian được học trong sách giáo khoa. 2.1.2. Tập nghiên cứu, viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian ngoài sách giáo khoa 2.2. Hướng dẫn học sinh cách viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề trong đời sống. 2.3. Các bước hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu trong tiết học: “Viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề” (Bài 4 “Sức sống của Sử thi” - Ngữ văn 10).

508 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp phát triển năng lực viết cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng môn Ngữ văn ở trường PT DTNT THPT Số 2 - KNTT

SKKN Một số giải pháp phát triển năng lực viết cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng môn Ngữ văn ở trường PT DTNT THPT Số 2 - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp phát triển năng lực viết cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng môn Ngữ văn ở trường PT DTNT THPT Số 2 - KNTT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Phát triển năng lực viết thông qua giờ học trên lớp. 2.1.1 Với các giờ học theo chương trình GDPT 2018 2.1.2. Với các giờ học theo chương trình GDPT 2006 2.1.2.1. Phát triển năng lực viết bài văn nghị luận 2.2. Phát triển năng lực viết qua hoạt động ngoại khóa 2.2.1. Phát triển năng lực viết văn qua hoạt động chuyên san thường kì của  

512 8 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên dự án kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học chủ đề “Tích trò sân khấu dân gian” Ngữ văn lớp 10 - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - KNTT

SKKN Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên dự án kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học chủ đề “Tích trò sân khấu dân gian” Ngữ văn lớp 10 - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên dự án kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học chủ đề “Tích trò sân khấu dân gian” Ngữ văn lớp 10 - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - KNTT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2. Quy trình tổ chức dạy học dự án chủ đề “Tích trò sân khấu dân gian” Ngữ văn 10 - Chương trình GDPT 2018 2.2.1. Xây dựng quy trình chung 2.2.2. Quy trình thiết kế và tổ chức các giai đoạn. 2.3. Thiết kế và tổ chức dạy học dựa trên dự án chủ đề “Tích trò sân khấu dân gian” Ngữ văn 10 - Chương trình GDPT 2018 2.3.1. Giai đoạn chuẩn bị dự án 2.3.2. Giai đoạn thực hiện dự án 2.3.3. Giai đoạn báo cáo và đánh giá dự án.  

491 4 lượt tải
SKKN Đánh giá giữa kì I môn Ngữ văn khối 10 bằng kết quả thực hiện dự án “Vẻ đẹp của thơ ca” tại trường THPT - GDPT 2018

SKKN Đánh giá giữa kì I môn Ngữ văn khối 10 bằng kết quả thực hiện dự án “Vẻ đẹp của thơ ca” tại trường THPT - GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm "Đánh giá giữa kì I môn Ngữ văn khối 10 bằng kết quả thực hiện dự án “Vẻ đẹp của thơ ca” tại trường THPT - GDPT 2018"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I MÔN NGỮ VĂN 10 BẰNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỌC TẬP. I. XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH MỤC TIÊU HỌC TẬP SẼ ĐÁNH GIÁ II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ III. LỰA CHỌN, THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ. IV. THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ. V. PHÂN TÍCH, XỬ LÍ KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ. VI: GIẢI THÍCH VÀ PHẢN HỒI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ.

578 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com