Logo Kiến Edu

Lịch sử 6

Kienedu cung cấp các mẫu đề tài sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên môn Lịch sử lớp 6 cho giáo viên, sử dụng các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, áp dụng chương trình giáo dục 2018. Các sáng kiến được phát triển cho năm học 2023 – 2024, không chỉ nhấn mạnh vào việc giảng dạy các sự kiện lịch sử quan trọng mà còn giúp học sinh kết nối với cuộc sống qua các bài học thực tế và sinh động. Tài liệu hướng dẫn giáo viên kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, sử dụng các phương tiện giáo dục hiện đại để tăng cường hiểu biết và sự tham gia của học sinh, tạo nền tảng vững chắc cho kiến thức lịch sử của mình.

SKKN Vận dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học tập phần Lịch sử lớp 6 (Bộ sách CTST) (W+PPT)

SKKN Vận dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học tập phần Lịch sử lớp 6 (Bộ sách CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học tập phần Lịch sử lớp 6 (Bộ sách CTST) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Sử dụng tranh ảnh về các nhân vật lịch sử để nâng cao sự tò mò, hứng thú học lịch sử cho học sinh 2 Biện pháp 2: Chọn lọc và sử dụng tranh ảnh để diễn tả sự kiện lịch sử nhằm cụ thể hóa kiến thức và nâng cao hứng thú cho học sinh 5 Biện pháp 3: Tăng cường sử dụng tranh ảnh để củng cố kiến thức và nâng cao hứng thú học tập cho học sinh  

458 0 lượt tải
SKKN Giải pháp tổ chức hoạt động khởi động nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 phần Lịch sử môn Lịch sử và Địa Lí (KNTT)

SKKN Giải pháp tổ chức hoạt động khởi động nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 phần Lịch sử môn Lịch sử và Địa Lí (KNTT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp tổ chức hoạt động khởi động nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 phần Lịch sử môn Lịch sử và Địa Lí (KNTT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2 Nội dung giải pháp 2.2.1.Khởi động bằng tranh ảnh trực quan. 2.2.2. Khởi động bằng một thước phim, đoạn video. 2.2.3. Khởi động bằng kể chuyện lịch sử

506 6 lượt tải
SKKN Các biện pháp dạy môn Lịch sử lớp 6 theo hướng phát triển năng lực giúp học sinh yêu thích môn học (Bộ sách cánh diều)

SKKN Các biện pháp dạy môn Lịch sử lớp 6 theo hướng phát triển năng lực giúp học sinh yêu thích môn học (Bộ sách cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các biện pháp dạy môn Lịch sử lớp 6 theo hướng phát triển năng lực giúp học sinh yêu thích môn học (Bộ sách cánh diều)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Phát huy tính tích cực của học sinh qua các phương pháp dạy học Lịch sử. Biện pháp 2: Sử dụng sách giáo khoa nhằm phát triển tư duy cho học sinh. Biện pháp 3: Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp hoạt động theo các hình thức. Biện pháp 4: Khai thác vốn kiến thức đã có của học sinh. Biện pháp 5: Sử dụng thơ ca, câu đố vào bài giảng.

527 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp sử dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Bộ Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp sử dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Bộ Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp sử dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Bộ Sách Chân trời sáng tạo)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Sử dụng tranh ảnh về các nhân vật lịch sử để nâng cao sự tò mò, hứng thú học lịch sử cho học sinh Biện pháp 2: Chọn lọc và sử dụng tranh ảnh để diễn tả sự kiện lịch sử nhằm cụ thể hóa kiến thức và nâng cao hứng thú cho học sinh Biện pháp 3: Tăng cường sử dụng tranh ảnh để củng cố kiến thức và nâng cao hứng thú học tập cho học sinh Biện pháp 4: Tổ chức cuộc thi Kể chuyện lịch sử cho học sinh để tạo hứng thú và không khí cạnh tranh công bằng trong tiết lịch sử

425 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp 1/ Giúp các em tìm tài liệu tham khảo 2/ Hướng dẫn các em tự học ở nhà 3/ Hướng dẫn học sinh tự học trên lớp 4/ Kiểm tra việc tự học của học sinh

573 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp ứng dụng hiệu quả các trò chơi vào môn Lịch sử 6 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp ứng dụng hiệu quả các trò chơi vào môn Lịch sử 6 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp ứng dụng hiệu quả các trò chơi vào môn Lịch sử 6 (Bộ sách Cánh diều)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Nội dung và biện pháp thực hiện 1: TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI 2. TRÒ CHƠI HÁI HOA 3. TRÒ CHƠI AI NHANH HƠN 4. TRÒ CHƠI KHÁM PHÁ 5. TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ

485 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Biện pháp giới thiệu bài mới thông qua việc đặt vấn đề 2.3.2. Biện pháp hợp tác nhóm, thảo luận nhóm. 2.3.3. Biện pháp dạy học theo chủ đề tích hợp. 2.3.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

471 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Tăng cường sử dụng công cụ dạy học mang tính trực quan trong quá trình dạy môn Lịch sử lớp 6 Biện pháp 2: Tổ chức dạy học tích hợp liên môn để nâng cao kiến thức Lịch sử và phát triển năng lực cho học sinh Biện pháp 3: Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Lịch sử Biện pháp 4: Sử dụng đa dạng các trò chơi học tập để nâng cao hứng thú và cải thiện chất lượng môn học

477 0 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong dạy học lịch sử địa phương bậc THCS theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh qua bài “Khởi nghĩa Bà Triệu Tiết 37

SKKN Một số kinh nghiệm trong dạy học lịch sử địa phương bậc THCS theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh qua bài “Khởi nghĩa Bà Triệu" Tiết 37 – Lịch sử địa phương lớp 6

Việc nắm vững kiến thức trọng tâm cần thực hiện ở tiết lịch sử địa phương đã khó nói gì đến việc giáo viên chú ý nghiên cứu các phương pháp giảng dạy để giáo dục truyền thống quê hương qua tiết học cho học sinh. Vì vậy mục tiêu của chương trình đặt ra đối với các tiết lịch sử địa phương dường như chưa đạt được như mong muốn. Từ thực tế đó, nhiều năm qua bản thân tôi đã dồn tâm huyết cho việc xây dựng các phương pháp giảng dạy lịch sử địa phương nhằm đạt mục tiêu cho học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ nhớ và qua đó giáo dục truyền thống quê hương cho các em.

523 7 lượt tải
SKKN Vận dụng kiến thức liên môn nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài 6: “Văn hóa cổ đại” trong chương trình Lịch sử lớp 6

SKKN Vận dụng kiến thức liên môn nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài 6: “Văn hóa cổ đại” trong chương trình Lịch sử lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng kiến thức liên môn nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài 6: “Văn hóa cổ đại” trong chương trình Lịch sử lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Xác định kiến thức của các môn để tích hợp * Xác định việc dạy học theo hướng tích hợp liên môn * Cần xác đinh các nội dung cần tích hợp trong bài dạy * Xây dựng hệ thống câu hỏi và định hướng nội dung trả lời

736 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng tự học môn lịch sử lớp 6

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng tự học môn lịch sử lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng tự học môn lịch sử lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II.3.a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp II.3. b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp 1/ Giúp các em tìm tài liệu tham khảo 2/ Hướng dẫn các em tự học ở nhà 3/ Hướng dẫn học sinh tự học trên lớp 4. Kiểm tra việc tự học của học sinh II.3.c. Điều kiện thực hiện các giải pháp, biện pháp II.3.d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp II.3.e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu

933 1 lượt tải
SKKN Rèn luyện kĩ năng vận dụng và phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua tiết Bài tập Lịch sử - Tiết 23

SKKN Rèn luyện kĩ năng vận dụng và phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua tiết Bài tập Lịch sử - Tiết 23

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Rèn luyện kĩ năng vận dụng và phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua tiết Bài tập Lịch sử - Tiết 23” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Định hướng về yêu cầu cần và đủ để xây dựng giáo án bài tập lịch sử lớp 6 - tiết 23. 1.1. Theo phân phối chương trình thì tiết Bài tập Lịch sử thường được tiến hành sau khi đã học xong 1 hoặc 2 chương, nên giáo viên phải truyền tải hết kiến thức cơ bản cho học sinh dựa trên việc thực hiện đúng và đủ mục tiêu của từng bài, từng chương. 1.2. Ở đầu mỗi tiết dạy, giáo viên nhận báo cáo của học sinh chịu trách nhiệm chính về môn Sử của lớp (như đã phân công) về số lượng học sinh không làm Bài tập lịch sử theo câu hỏi trong SGK và chuyển danh sách này cho giáo viên chủ nhiệm có biện pháp phối hợp giáo dục ý thức học tập lịch sử của học sinh. 1.3. Giáo viên Lịch sử phải tăng cường kiểm tra bài cũ trước hoặc trong quá trình giảng dạy bài mới vì các bài học Lịch sử có quan hệ mật thiết với nhau. 1.4. Đối với những Bài học có sử dụng đồ dùng trực quan giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức và rèn luyện các kĩ năng 1.5. Ở mức độ khó, giáo viên sử dụng các câu trích để đặt câu hỏi. Với dạng câu hỏi này học sinh rèn luyện khả năng nhận định, phân tích, so sánh, liên hệ thực tế về các tri thức lịch sử có liên quan. 1.6. Cuối mỗi bài giảng, giáo viên giành 5 đến 7 phút để kiểm tra kiến thức lịch sử của học sinh dưới dạng các Bài tập trắc nghiệm: 1.7. Sau khi học sinh tiếp nhận kiến thức Lịch sử từ bài 17 đến bài 20 (từ tiết 19 đến tiết 22), giáo viên Lịch sử sử dụng 15 phút cuối tiết sinh hoạt lớp (cuối tuần) để hướng dẫn học sinh làm dạng bài tập điền ô chữ. 1.8. Theo phân phối chương trình thì tiết Bài tập Lịch sử được cấu trúc sau bài ôn tập chương. 1.9. Mặt khác giáo viên lịch sử phải nắm chắc các dạng câu hỏi, các hình thức bài tập và sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo... 2. Tổ chức rèn luyện kĩ năng vận dụng và phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua tiết Bài tập Lịch sử - tiết 23 ở trường THCS Nga Thiện - Nga Sơn.

1286 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com