24-36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm nhà trẻ 24-36 tháng tuổi đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng môi trường học tập và phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Các ý tưởng sáng tạo trong giai đoạn quan trọng này tập trung vào việc khuyến khích tư duy, phát triển ngôn ngữ, và kỹ năng xã hội cơ bản. Từ việc thiết kế hoạt động thú vị tương tác, gắn liền với hình ảnh và âm thanh, đến việc tạo ra môi trường thúc đẩy sự sáng tạo thông qua chơi đùa và khám phá.
Nắm bắt tinh thần đó, Kienedu cung cấp những mẫu bài sáng kiến kinh nghiệm đầy đủ và mới nhất cho năm 2024, tạo nguồn cẩm nang hữu ích cho giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc.

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ lớp 24 - 36 tháng tuổi đạt hiệu quả cao

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ lớp 24 - 36 tháng tuổi đạt hiệu quả cao

Môn:
Lớp: 24-36 tháng
Bộ sách:
Lượt xem: 903
Lượt tải: 6
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
903 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp rèn kỹ năng hoạt động phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 25 - 36 tháng

SKKN Một số giải pháp rèn kỹ năng hoạt động phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 25 - 36 tháng

Môn:
Lớp: 24-36 tháng
Bộ sách:
Lượt xem: 1297
Lượt tải: 9
Số trang: 34
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 34
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1297 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ lớp 24 - 36 tháng

SKKN Kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ lớp 24 - 36 tháng

Môn:
Lớp: 24-36 tháng
Bộ sách:
Lượt xem: 518
Lượt tải: 42
Số trang: 28
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 28
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
518 42 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng nhận thức cho trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng nhận thức cho trẻ 24 - 36 tháng

Môn:
Lớp: 24-36 tháng
Bộ sách:
Lượt xem: 635
Lượt tải: 7
Số trang: 29
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 29
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
635 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 24-36 tháng

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 24-36 tháng

Môn:
Lớp: 24-36 tháng
Bộ sách:
Lượt xem: 1087
Lượt tải: 12
Số trang: 34
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 34
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1087 12 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm phát triển vận động cho trẻ 24-36 tháng

SKKN Một số kinh nghiệm phát triển vận động cho trẻ 24-36 tháng

Môn:
Lớp: 24-36 tháng
Bộ sách:
Lượt xem: 978
Lượt tải: 9
Số trang: 36
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 36
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
978 9 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

Môn:
Lớp: 24-36 tháng
Bộ sách:
Lượt xem: 678
Lượt tải: 3
Số trang: 33
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 33
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
678 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi

SKKN Một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi

Môn:
Lớp: 24-36 tháng
Bộ sách:
Lượt xem: 518
Lượt tải: 4
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
518 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy trẻ vận động để phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Một số kinh nghiệm dạy trẻ vận động để phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng

Môn:
Lớp: 24-36 tháng
Bộ sách:
Lượt xem: 862
Lượt tải: 5
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
862 5 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

Môn:
Lớp: 24-36 tháng
Bộ sách:
Lượt xem: 839
Lượt tải: 7
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
839 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp trẻ nhận biết phân biệt ba màu xanh - đỏ- vàng độ tuổi 24 - 36 tháng

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ nhận biết phân biệt ba màu xanh - đỏ- vàng độ tuổi 24 - 36 tháng

Môn:
Lớp: 24-36 tháng
Bộ sách:
Lượt xem: 465
Lượt tải: 3
Số trang: 42
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 42
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
465 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp trẻ nhận biết phân biệt màu sắc độ tuổi 24 - 36 tháng

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ nhận biết phân biệt màu sắc độ tuổi 24 - 36 tháng

Môn:
Lớp: 24-36 tháng
Bộ sách:
Lượt xem: 567
Lượt tải: 5
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
567 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com