Vật lí 12

Dành cho giáo viên môn Vật lí lớp 12 THPT, sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí lớp 12 THPT năm học 2023 – 2024 nhấn mạnh vào việc đưa ra các phương pháp giảng dạy đổi mới nhưng không kém phần thực tế, giúp giáo viên phát triển các bài giảng sáng tạo và hiệu quả. Các sáng kiến bao gồm việc tăng cường sử dụng công nghệ, phương pháp dạy học dự án và thí nghiệm, nhằm khuyến khích học sinh phát triển tư duy phê phán và ứng dụng kiến thức Vật lí vào giải quyết vấn đề thực tế. Mục tiêu là trang bị cho học sinh lớp 12 những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế, đồng thời chuẩn bị cho học sinh sự sẵn sàng học tập và làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến Vật lí trong tương lai.

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế chế tạo một số phương án thí nghiệm có SD cảm biến trên điện thoại thông minh áp dụng khi tổ chức dạy học Vật lí

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế chế tạo một số phương án thí nghiệm có SD cảm biến trên điện thoại thông minh áp dụng khi tổ chức dạy học Vật lí

Môn: VẬT LÍ
Lớp: 10,12
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 477
Lượt tải: 1
Số trang: 30
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 30
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
477 1 lượt tải
SKKN Giải pháp XD SD có hiệu quả cẩm nang lý thuyết và ƯD trò chơi nhằm gây hứng thú và nâng cao chất lượng ôn thi TN môn vật lí 12

SKKN Giải pháp XD SD có hiệu quả cẩm nang lý thuyết và ƯD trò chơi nhằm gây hứng thú và nâng cao chất lượng ôn thi TN môn vật lí 12

Môn: VẬT LÍ
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 442
Lượt tải: 2
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
442 2 lượt tải
SKKN Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học phần “Sóng Ánh Sáng” Vật lí 12 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

SKKN Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học phần “Sóng Ánh Sáng” Vật lí 12 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

Môn: Vật lí
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 977
Lượt tải: 10
Số trang: 65
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 65
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
977 10 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí THPT

SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí THPT

Môn: Vật lí
Lớp: 10,11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 278
Lượt tải: 3
Số trang: 91
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 91
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
278 3 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh thông qua dạy học STEM Hiện tượng quang điện

SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh thông qua dạy học STEM Hiện tượng quang điện

Môn: Vật lí
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 768
Lượt tải: 4
Số trang: 68
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 68
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
768 4 lượt tải
SKKN Ứng dụng phần mềm graph để thiết kế và xây dựng phương pháp giải nhanh các bài tập nâng cao về đồ thị chương “dao động cơ ” - vật lí 12 thpt

SKKN Ứng dụng phần mềm graph để thiết kế và xây dựng phương pháp giải nhanh các bài tập nâng cao về đồ thị chương “dao động cơ ” - vật lí 12 thpt

Môn: Vật lí
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 256
Lượt tải: 5
Số trang: 84
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 84
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
256 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Vật lí 12 cho học sinh theo hướng tiếp cận với thực tiễn

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Vật lí 12 cho học sinh theo hướng tiếp cận với thực tiễn

Môn: Vật lí
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 190
Lượt tải: 2
Số trang: 69
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 69
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
190 2 lượt tải
SKKN Tổ chức dạy học theo trạm bài “Tia hồng ngoại và tia tử ngoại” Vật lí 12 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

SKKN Tổ chức dạy học theo trạm bài “Tia hồng ngoại và tia tử ngoại” Vật lí 12 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Môn: Vật lí
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 750
Lượt tải: 3
Số trang: 64
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 64
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
750 3 lượt tải
SKKN Tạo hứng thú học tập và phát triển một số năng lực cho học sinh THPT thông qua dạy học STEM trong môn Vật lí

SKKN Tạo hứng thú học tập và phát triển một số năng lực cho học sinh THPT thông qua dạy học STEM trong môn Vật lí.

Môn: Vật lí
Lớp: 10,11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 1673
Lượt tải: 17
Số trang: 74
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 74
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1673 17 lượt tải
SKKN Thiết kế và hướng dẫn học sinh phương pháp giải hiệu quả các bài tập Vật lí theo hướng đánh giá năng lực và tư duy nhằm giúp các em đạt được kết quả cao trong các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các trường đại học trong giai đoạn hiện nay”

SKKN Thiết kế và hướng dẫn học sinh phương pháp giải hiệu quả các bài tập Vật lí theo hướng đánh giá năng lực và tư duy nhằm giúp các em đạt được kết quả cao trong các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các trường đại học trong giai đoạn hiện nay

Môn: Vật lí
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 1390
Lượt tải: 14
Số trang: 62
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 62
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1390 14 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Môn: Vật lí
Lớp: 10,11,12
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 690
Lượt tải: 7
Số trang: 50
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 50
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
690 7 lượt tải
SKKN Dạy học chương "Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh

SKKN Dạy học chương Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

Môn: Vật lí
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 977
Lượt tải: 10
Số trang: 63
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 63
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
977 10 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com