Logo Kiến Edu

Vật lí 12

Dành cho giáo viên môn Vật lí lớp 12 THPT, sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí lớp 12 THPT năm học 2023 – 2024 nhấn mạnh vào việc đưa ra các phương pháp giảng dạy đổi mới nhưng không kém phần thực tế, giúp giáo viên phát triển các bài giảng sáng tạo và hiệu quả. Các sáng kiến bao gồm việc tăng cường sử dụng công nghệ, phương pháp dạy học dự án và thí nghiệm, nhằm khuyến khích học sinh phát triển tư duy phê phán và ứng dụng kiến thức Vật lí vào giải quyết vấn đề thực tế. Mục tiêu là trang bị cho học sinh lớp 12 những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế, đồng thời chuẩn bị cho học sinh sự sẵn sàng học tập và làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến Vật lí trong tương lai.

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế chế tạo một số phương án thí nghiệm có SD cảm biến trên điện thoại thông minh áp dụng khi tổ chức dạy học Vật lí

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế chế tạo một số phương án thí nghiệm có SD cảm biến trên điện thoại thông minh áp dụng khi tổ chức dạy học Vật lí

Sáng kiến kinh nghiệm "Hướng dẫn học sinh thiết kế chế tạo một số phương án thí nghiệm có SD cảm biến trên điện thoại thông minh áp dụng khi tổ chức dạy học Vật lí"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trong sáng kiến này, chúng tôi đã tổ chức cho HS thiết kế, chế tạo 6 phương án thí nghiệm có sử dụng ứng dụng Phyphox (Phụ lục 1) cài ở điện thoại thông minh để đo đạc và xử lí số liệu, gồm: 1. Bộ thí nghiệm khảo sát sự rơi tự do – Đo gia tốc trọng trường 2. Bộ thí nghiệm kiểm chứng định luật II Newton 3. Bộ thí nghiệm khảo sát gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều 4. Bộ thí nghiệm khảo sát chu kỳ, tần số của con lắc đơn 5. Bộ thí nghiệm khảo sát dao động điều hòa và dao động tắt dần của con lắc lò xo 6. Bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động lăn không trượt của khối trụ

477 1 lượt tải
SKKN Giải pháp XD SD có hiệu quả cẩm nang lý thuyết và ƯD trò chơi nhằm gây hứng thú và nâng cao chất lượng ôn thi TN môn vật lí 12

SKKN Giải pháp XD SD có hiệu quả cẩm nang lý thuyết và ƯD trò chơi nhằm gây hứng thú và nâng cao chất lượng ôn thi TN môn vật lí 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp XD SD có hiệu quả cẩm nang lý thuyết và ƯD trò chơi nhằm gây hứng thú và nâng cao chất lượng ôn thi TN môn vật lí 12"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Sử dụng trò chơi “Rung chuông vàng” ôn tập chương dao động cơ 2.2.2. Sử dụng trò chơi “Ai là triệu phú” ôn tập chương sóng cơ và sóng âm 2.2.3. Sử dụng trò chơi “Đường lên đỉnh OLYMPIA” ôn tập chương dòng điện xoay chiều, chương mạch dao động và chương sóng ánh sáng

442 2 lượt tải
SKKN Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học phần “Sóng Ánh Sáng” Vật lí 12 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

SKKN Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học phần “Sóng Ánh Sáng” Vật lí 12 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học phần “Sóng Ánh Sáng” Vật lí 12 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh″ triển khai các biện pháp như sau:  1.Các bước thực hiện biện pháp thuyết đa trí tuệ 2.Vận dụng các trí tuệ trong học thuyết đa trí tuệ vào bài học vật lý a. Những hoạt động vận dụng Trí tuệ thông minh Logic b. Những hoạt động vận dụng trí tuệ ngôn ngữ c. Phát triển trí tuệ giao tiếp d. Trí thông minh về vận động . e. Phát triển trí tuệ không gian/hội họa f. Những hoạt động vận dụng trí thông minh hướngngoại( tự nhiên) 3.Áp dụng thuyết đa trí tuệ : chủ đề “ Máy quang phổ, Các loại bức xạ không nhìn thấy”

977 10 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí THPT

SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí THPT" triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Nâng cao năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề thông qua hoạt động thực hiện dự án khoa học kỹ thuật 2.1.1.Những điều cần biết về cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp 2.1.2.Các ví dụ nâng cao năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề thông qua hoạt động thực hiện dự án khoa học kỹ thuật 2.2.Vận dụng phương thức thể nghiệm để thiết kế câu lạc bộ sáng tạo khoa học kỹ thuật 2.3.Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp thông qua mô hình hợp tác với các trường đại học, viên nghiên cứu

278 3 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh thông qua dạy học STEM Hiện tượng quang điện

SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh thông qua dạy học STEM Hiện tượng quang điện

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh thông qua dạy học STEM Hiện tượng quang điện“ triển khai các biện pháp như sau:  6.1. Bài học triển khai dự án 6.2. Đôn đốc hướng dẫn học sinh thực hiện bản thiết kế của dự án 6.3. Tổ chức thực hiện bài học trình bày giải pháp và bảo vệ bản thiết kế 6.4. Đôn đốc và giúp đỡ học sinh chế tạo và thử nghiệm lò đốt rác 6.5. Tổ chức thực hiện bài học trưng bày và hoàn thiện sản phẩm

768 4 lượt tải
SKKN Ứng dụng phần mềm graph để thiết kế và xây dựng phương pháp giải nhanh các bài tập nâng cao về đồ thị chương “dao động cơ ” - vật lí 12 thpt

SKKN Ứng dụng phần mềm graph để thiết kế và xây dựng phương pháp giải nhanh các bài tập nâng cao về đồ thị chương “dao động cơ ” - vật lí 12 thpt

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng phần mềm graph để thiết kế và xây dựng phương pháp giải nhanh các bài tập nâng cao về đồ thị chương “dao động cơ ” - vật lí 12 thpt“ triển khai các biện pháp như sau:  1 Xây dựng phương pháp thiết kế bài tập đồ thị Vật lí và ứng dụng phần mềm GRAPH để vẽ bài tập đồ thị Vật lí. 2 Xây dựng phương pháp giải bài tập đồ thị vật lí chương “dao động cơ”- vật lí 12 THPT. 3 Xây dựng phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập khó đồ thị Vật lí chương “dao động cơ” – Vật lí 12 THPT.

256 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Vật lí 12 cho học sinh theo hướng tiếp cận với thực tiễn

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Vật lí 12 cho học sinh theo hướng tiếp cận với thực tiễn

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Vật lí 12 cho học sinh theo hướng tiếp cận với thực tiễn″ triển khai các biện pháp như sau:  2.1.1.Biện pháp 1: Vận dụng kiến thức Vật lí để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. 2.1.2.Biện pháp 2: Cho học sinh tự trải nghiệm các thí nghiệm Vật lí. 2.1.3.Biện pháp 3: Tổ chức dạy học một số chủ đề STEM. 2.1.4.Biện pháp 4: Tổ chức tham quan. 2.1.5.Biện pháp 5: Đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh.

190 2 lượt tải
SKKN Tổ chức dạy học theo trạm bài “Tia hồng ngoại và tia tử ngoại” Vật lí 12 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

SKKN Tổ chức dạy học theo trạm bài “Tia hồng ngoại và tia tử ngoại” Vật lí 12 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức dạy học theo trạm bài “Tia hồng ngoại và tia tử ngoại” Vật lí 12 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.″ triển khai các biện pháp như sau:  -Giải pháp 1: Xây dựng quy trình tổ chức dạy học theo trạm -Giải pháp 2: Thiết kế các trạm học tập phát hiện sự tồn tại tia hồng ngoại, tia tư ngoại bằng quang điện trở -Giải pháp 3: Thiết kế trạm học tập sự tồn tại của tia hồng ngoại thông qua tác dụng nhiệt -Giải pháp 4: Thiết kế trạm học tập Phát hiện sự tồn tại của tia tử ngoại bằng bạc clorua -Giải pháp 5: Thiết kế trạm học tập tìm hiểu ứng dụng của tia hồng ngoại trong bếp hồng ngoại -Giải pháp 6: Thiết kế trạm học tập tìm hiểu ứng dụng của tia hồng ngoại trong thiết bị điều khiển từ xa. Khảo sát tính chất phản xạ, khúc xạ của tia hồng ngoại -Giải pháp 7: Thiết kế trạm học tập tìm hiểu ứng dụng của tia hồng ngoại trong nhiệt kế hồng ngoại -Giải pháp 8: Thiết kế trạm học tập tìm hiểu ứng dụng của tia hồng ngoại trong công nghệ chụp ảnh hồng ngoại -Giải pháp 9: Thiết kế trạm học tập tìm hiểu tính chất gây phát quang của tia tử ngoại – Thí nghiệm với nước Tonic -Giải pháp 10: Thiết kế trạm học tập tìm hiểu ứng dụng của tia tử ngoại trong bút thử tiền, bút tàng hình -Giải pháp 11: Thiết kế trạm học tập tìm hiểu ứng dụng của tia tử ngoại trong đèn huỳnh quang

750 3 lượt tải
SKKN Tạo hứng thú học tập và phát triển một số năng lực cho học sinh THPT thông qua dạy học STEM trong môn Vật lí

SKKN Tạo hứng thú học tập và phát triển một số năng lực cho học sinh THPT thông qua dạy học STEM trong môn Vật lí.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tạo hứng thú học tập và phát triển một số năng lực cho học sinh THPT thông qua dạy học STEM trong môn Vật lí”triển khai các biện pháp như sau:  1. Tạo hứng thú học tập và phát triển một số năng lực cho học sinh THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên thông qua dạy học STEM trong chương trình vật lí kết hợp với dạy học liên môn. 2. Tạo hứng thú học tập và phát triển một số năng lực cho học sinh THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên thông qua dạy học STEM trong chương trình vật lí. 3. Tạo hứng thú học tập và phát triển một số năng lực cho học sinh THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên thông qua dạy học STEM trong chương trình vật lí kết hợp với các phương tiện dạy học hiện đại.

1673 17 lượt tải
SKKN Thiết kế và hướng dẫn học sinh phương pháp giải hiệu quả các bài tập Vật lí theo hướng đánh giá năng lực và tư duy nhằm giúp các em đạt được kết quả cao trong các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các trường đại học trong giai đoạn hiện nay”

SKKN Thiết kế và hướng dẫn học sinh phương pháp giải hiệu quả các bài tập Vật lí theo hướng đánh giá năng lực và tư duy nhằm giúp các em đạt được kết quả cao trong các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các trường đại học trong giai đoạn hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Thiết kế và hướng dẫn học sinh phương pháp giải hiệu quả các bài tập Vật lí theo hướng đánh giá năng lực và tư duy nhằm giúp các em đạt được kết quả cao trong các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các trường đại học trong giai đoạn hiện nay”“ triển khai các biện pháp như sau:  3. Xây dựng các bài tập Vật lí THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 3.1. Một số bài tập Vật lí năng lực lớp 11 điển hình. 3.2. Một số bài tập Vật lí năng lực lớp 12 điển hình. 4. Phương pháp giải hiệu quả các bài tập Vật lí THPT theo định hướng PTNL học sinh trong các đề thi đánh giá năng lực của các trường đại học trong giai đoạn hiện nay.

1390 14 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi " triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Trong công tác tham mưu, lập kế hoạch bồi dưỡng HSG 2.2.Công tác lập kế hoạch bồi dưỡng HSG của giáo viên 2.3.Về xây dựng giáo án, tài liệu phục vụ công tác ôn thi HSG 2.4.Phương pháp bồi dưỡng HSG 2.4.1.Phương pháp tuyền đạt trực tiếp 2.4.2.Phương pháp giao nhiệm vụ ở nhà 2.4.3.Phương pháp giao dự án và nạp sản phẩm 2.4.4.Phương pháp luyện đề 2.4.5.Thi thử để đánh giá mức độ kiến thức của học sinh 2.4.6.Phương pháp giải đáp thắc mắc

690 7 lượt tải
SKKN Dạy học chương "Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh

SKKN Dạy học chương Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học chương "Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số ″ triển khai các biện pháp như sau:  3.2.2.1.Chú trọng tổ chức dạy học bài xây dựng kiến thức mới gắn với nội dung định hướng nghề 3.2.2.2.Tổ chức dạy học Bài tập Vật lý theo định hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn của học sinh 3.2.2.3.Tổ chức dạy học Thí nghiệm gắn với rèn luyện kỹ năng thực hành Vật lý, kỹ năng thực hành nghề 3.2.2.4.Tổ chức dạy học ôn tập, tổng kết chương theo định hướng vận dụng vào chương trình định hướng nghề 3.2.2.5.Tổ chức Hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn các nghề được định hướng cho học sinh

977 10 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com