Logo Kiến Edu

Công nghệ 6

Các đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ lớp 6 THCS trong năm học 2023 – 2024 được tổng hợp, nhấn mạnh việc áp dụng chương trình giáo dục 2018, sử dụng các bộ sách đổi mới như ‘Chân trời sáng tạo’, ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’, ‘Cánh diều’… Các giải pháp mới được giới thiệu không chỉ giúp giáo viên có phương pháp giảng dạy tích cực, đổi mới mà còn giúp học sinh hiểu biết sâu hơn về công nghệ thông tin và kỹ thuật, thúc đẩy học sinh áp dụng kiến thức vào thực tiễn, qua các dự án sáng tạo và thực hành. Mục tiêu là khơi gợi sự tò mò, tư duy phản biện và khả năng sáng tạo của học sinh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ.

SKKN Vận dụng một số trò chơi học tập nâng cao hứng thú trong quá trình dạy học Công nghệ 6 (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Vận dụng một số trò chơi học tập nâng cao hứng thú trong quá trình dạy học Công nghệ 6 (Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN SKKN Vận dụng một số trò chơi học tập nâng cao hứng thú trong quá trình dạy học Công nghệ 6 (Sách Chân trời sáng tạo)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trình tự thực hiện. 3.1.1. Tổ chức trò chơi cần thực hiện một số nguyên tắc sau. 3.1.2. Tổ chức trò chơi đối với bộ môn công nghệ có vai trò và ý nghĩa rất lớn trong dạy học. 3.1.3. Hình thức tổ chức “trò chơi” phục vụ giảng dạy bộ môn công nghệ

552 2 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm mới phương pháp dạy học và cách thức đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả các tiết học thực hành Công nghệ 6 (sách Cánh diều)

SKKN Một số kinh nghiệm mới phương pháp dạy học và cách thức đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả các tiết học thực hành Công nghệ 6 (sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm mới phương pháp dạy học và cách thức đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả các tiết học thực hành Công nghệ 6 (sách Cánh diều)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề. a. Đổi mới cách tổ chức dạy học: b. Đổi mới phương pháp dạy – học: c. Đổi mới đánh giá kết quả thực hiện các bài thực hành.

423 2 lượt tải
Hien hoc code

SKKN Một số biện pháp khuyến khích học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập trực quan để nâng cao hiệu quả học tập môn Công Nghệ 6 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp khuyến khích học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập trực quan để nâng cao hiệu quả học tập môn Công Nghệ 6 (Sách Kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các biện pháp tổ chức thực hiện 3.2.1- Giáo viên phải gương mẫu và định hướng cho học sinh trong việc chuẩn bị và sử dụng TB-ĐDDH. 3.2.2- Phát huy vai trò thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh trong các tiết dạy, có hình thức khen chê kịp thời khoa học và biện pháp hỗ trợ kinh phí khi cần. 3.2.3 - Gắn liền việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị của học sinh vào việc kiểm tra đánh giá.

223 1 lượt tải
SKKN Tích hợp bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 6 thông qua mô đun nấu ăn môn Công Nghệ 6

SKKN Tích hợp bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 6 thông qua mô đun nấu ăn môn Công Nghệ 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tích hợp bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 6 thông qua mô đun nấu ăn môn Công Nghệ 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: *Giải pháp 1: Tuyên truyền cho các em học sinh kiến thức về tình hình môi trường của nước ta hiện nay. *Giải pháp 2: Giới thiệu với các em học sinh t×m hiểu về những nước có môi trường “ xanh - sạch - đẹp” trên thế giới và những tấm gương điển hình về bảo vệ môi trường. *Giải pháp 3: Cung cấp cho các em học sinh hiểu và nắm được những hậu quả của ô nhiễm môi trường: *Giải pháp 4: Cung cấp cho các em học sinh tư liệu về 5 bước thụt lùi do biến đổi khí hậu: *Giải pháp 5: Trách nhiệm học sinh phải làm để góp phần bảo vệ môi trường. *Giải pháp 6: Hướng dẫn các em học sinh phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình và nhà trường. *Giải pháp 7: Phát động phong trào thi đua “ Bảo vệ môi trường” *Giải pháp 8: Các địa chỉ tích hợp cụ thể lồng ghép vào chương III - Nấu ăn trong gia đình: * Ví dụ: Bài 20- Thực hành - TRỘN HỖN HỢP NỘM RAU MUỐNG

893 5 lượt tải
SKKN Đổi mới tổ chức dạy học kết hợp đổi mới đánh giá nâng cao hiệu quả các bài học thực hành, môn Công nghệ lớp 6

SKKN Đổi mới tổ chức dạy học kết hợp đổi mới đánh giá nâng cao hiệu quả các bài học thực hành, môn Công nghệ lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đổi mới tổ chức dạy học kết hợp đổi mới đánh giá nâng cao hiệu quả các bài học thực hành, môn Công nghệ lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Đổi mới cách tổ chức dạy học b. Đổi mới phương pháp dạy – học Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu gồm các hoạt động sau Hoạt động 2: Hướng dẫn thường xuyên Hoạt động 3: Hướng dẫn kết thúc c. Đổi mới đánh giá kết quả thực hiện các bài thực hành * Đánh giá phần chuẩn bị của học sinh * Đánh giá việc thực hiện quy trình thực hành * Đánh giá sản phẩm thực hành * Đánh giá ý thức thái độ * Lập bảng tiêu chí đánh giá và sổ nhật ký thực hành

784 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh thực hành cắm hoa trong môn Công nghệ 6 (tiết 31 - 34)

SKKN Hướng dẫn học sinh thực hành cắm hoa trong môn Công nghệ 6 (tiết 31 - 34)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh thực hành cắm hoa trong môn Công nghệ 6 (tiết 31 - 34)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1.Tìm hiểu nghệ thuật cắm hoa trên thế giới. 3.2.Hướng dẫn cách cắm hoa dạng nghiêng. 3.3. Hướng dẫn cách làm bình cắm hoa. 3.4. Thực hành làm bình cắm hoa. 3.5. Thực hành cắm hoa.

1428 8 lượt tải
SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6

SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1- Giáo viên phải gương mẫu và định hướng cho học sinh trong việc chuẩn bị và sử dụng TB-ĐDDH. 2. 2- Phát huy vai trò thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh trong các tiết dạy, có hình thức khen chê kịp thời khoa học và biện pháp hỗ trợ kinh phí khi cần. 2.3 - Gắn liền việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị của học sinh vào việc kiểm tra đánh giá. a) Đánh giá chất lượng thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh. b) Việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị học tập của học sinh phải được đưa vào như một tiêu chí đánh giá kết quả học tập.

991 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com