Logo Kiến Edu

SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6

Giá:
50.000 đ
Cấp học: THCS
Môn: Công nghệ
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 991
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
23
Lượt tải:
7

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.1- Giáo viên phải gương mẫu và định hướng cho học sinh trong việc chuẩn bị và sử dụng TB-ĐDDH.
2. 2- Phát huy vai trò thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh trong các tiết dạy, có hình thức khen chê kịp thời khoa học và biện pháp hỗ trợ kinh phí khi cần.
2.3 – Gắn liền việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị của học sinh vào việc kiểm tra đánh giá.
a) Đánh giá chất lượng thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh.
b) Việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị học tập của học sinh phải được đưa vào như một tiêu chí đánh giá kết quả học tập.

Mô tả sản phẩm

  1. MỞ ĐẦU

I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Giáo dục và đào tạo đang là vấn đề thách thức của toàn cầu. Hiện nay tất cả các  Quốc gia trên Thế giới đang nỗ lực “Đổi mới nội dung và phương pháp Giáo dục- Đào tạo” với nhiều mô hình, biện pháp khác nhau nhằm mở rộng qui mô, nâng cao tính tích cực trong dạy và học một cách toàn diện, dạy làm như thế nào để giúp người học hướng tới việc học tập  một cách chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động.  Do đó cần phải nâng cao, cải tiến đồng bộ các yếu tố liên quan trong dạy học, mà việc sử dụng thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học là một yếu tố cực kỳ quan trọng. 

  Việc sử dụng thiết bị dạy học trong quá trình dạy học nó được gắn bó chặt chẽ với phương pháp dạy học. Mặt khác đặc thù của môn Công nghệ là môn học gắn liền với kỹ thuật, với thực tiễn sản xuất do vậy những thiết bị và dụng cụ để dạy thực hành không chỉ cần thiết cho giáo viên mà còn cần thiết cho học sinh để các em rèn luyện kĩ năng , người thầy không thể dạy “chay” mà cần phải có cơ sở vật chất và thiết bị tối thiểu để dạy học. 

Nhưng trong thực tế giáo viên giảng dạy các bộ môn nói chung và giáo viên giảng dạy môn Công nghệ  nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong các bài dạy đặc biệt là dạy các bài thực hành cho học sinh quan sát trực quan do một số nguyên nhân sau:

– Phòng bộ môn không đạt yêu cầu.

– Đồ dùng thiết bị phân bổ theo danh mục nêu vẫn còn thiếu. 

– Đồ dùng thiết bị có nhưng chất lượng rất kém, hoặc đã hư hỏng sau nhiều năm sử dụng nhưng chưa được bổ sung kịp thời. 

Trước hiện trạng đó, tôi đã phân tích và tự đặt ra cho mình những câu hỏi: Phải làm gì? Làm như thế nào? Để khắc phục tình trạng trên làm phong phú thêm thiết bị đồ dùng dạy học ở trường hiện nay vì thế trong những năm học gần đây tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6  Trường THCS Nga Thạch -Huyện Nga Sơn“.

  1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, về vấn đề kiểm tra tính trực quan của học sinh, đề xuất các biện pháp hợp lý kiểm tra tính trực quan của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả  giáo dục môn công nghệ 6 trong nhà trường.

  1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .

Một số biện pháp kiểm tra tính trực quan của học sinh trường THCS Nga Thạch – Nga Sơn – Thanh Hóa

  1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: 

Để thực hiện đề tài này đã sử dụng các phương pháp sau:

  1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết.

Phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống các văn bản, tài liệu các công trình khoa học có liên quan tới đề tài mà tính trực quan của học sinh khi thực hành cao .

  1. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:   

Có sử dụng phương pháp quan sát,  điều tra, phỏng vấn, trắc nghiệm, phân tích tổng hợp, tổng kết kinh nghiệm…

  1. Nhóm phương pháp nghiên cứu thống kê toán học.

Sử dụng các toán thống kê để xử lý các số liệu thu được.

  1. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN

Đổi mới phương pháp dạy học nhất là trong giảng dạy môn công nghệ là yêu cầu cấp thiết. Trọng tâm đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay là coi học sinh làm trung tâm, chuyển vai trò thụ động tiếp thu kiến thức của học sinh sang vai trò chủ động, sử dụng đồ dùng dạy học khi giảng dạy môn công nghệ ở trường THCS là một phương pháp giảng dạy tiến bộ, đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học. Khi áp dụng phương pháp dạy học này, học sinh thực sự đóng vai trò trung tâm, tự giác nhận thức tri thức, giáo viên truyền đạt trên lớp, hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

Giáo cụ trực quan phục vụ giảng dạy môn công nghệ rất đa dạng về chủng loại và phong phú về mẫu mã. Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật các phương tiện nghe nhìn ngày càng phát triển có thể ứng dụng giảng dạy như tranh ảnh có nhiều màu sắc, máy tính, đèn chiếu, đồ dùng được cấp nhưng muốn có được thiết bị đồ dùng phong phú phục vụ cho từng bài học, tiết học thì chỉ có vậy thôi chưa đủ người giáo viên phải biết sử dụng khả năng của bản thân cùng với học sinh có thể sử dụng các đồ dùng thiết bị khác dễ tìm kiếm trong học đường, gia đình, địa phương nơi sinh sống, hay có thể tự làm để dùng vào việc dạy học. Tất cả những giáo cụ đó đều có thể trở thành giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy môn công nghệ  nói chung và môn công nghệ 6 nói riêng.

Đồ dùng dạy học có một vai trò hết sức quan trọng. Mỗi người giáo viên cần biết cách tận dụng những đồ dùng thiết bị sẵn có và khai thác triệt để yếu tố con người và đồ vật xung quanh thì việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị dạy học trở nên hết sức đơn giản, dễ làm nhưng lại có hiệu quả cao.

II -THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1- Thực trạng chung.

      Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn công nghệ của trường qua  điều tra, khảo sát trong những năm học gần đây bản thân tôi nhận thấy về đồ dùng thiết bị dùng cho giảng dạy môn công nghệ nói chung và môn công nghệ 6 nói riêng đang gặp phải một thực trạng như sau:

– Phòng học bộ môn ở một số trường chưa được đầu tư nên rất khó khăn cho giáo viên trong công tác thực hành thí nghiệm.

– Việc bảo quản, bảo dưỡng một số thiết bị ở phòng thiết bị chưa được 

quan tâm nên một số đồ dùng dạy học xuống cấp một cách nghiêm trọng.

– Đồ dùng dạy học được ngành cấp theo danh mục còn thiếu, thậm chí có những thí nghiệm trong sách giáo khoa công nghệ  THCS hiện nay không có đồ dùng dạy học, phần lớn tranh ảnh minh họa cho các bài học không có.

– Đồ dùng dạy học kém chất lượng, có những đồ dùng dạy học chỉ sử dụng được một vài lần các lần sau không sử dụng được.

Ví dụ: 

Ở chương trình công nghệ lớp 6 bộ đồ dùng cho phần thực hành cắt may đã được cấp nhưng hiện nay đã cũ và ôxi hóa nên không dùng được, phần thực hành trang trí nhà ở và nấu ăn trong gia đình hầu như không có thiết bị, đồ dùng để sử dụng cho bài học.

2- Thực trạng tại trường THCS Nga Thạch.

2.1. Thuận lợi.

Về phía địa phương: Tình hình kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng đã có nhiều tiến bộ và ảnh hưởng tốt đến việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn toàn xã, công tác xã hội hóa giáo dục được Đảng, chính quyền và các đoàn thể luôn quan tâm đặc biệt là xây dựng cơ sở vật chất trường học như: Xây dựng các phòng chức năng, phòng máy vi tính… tạo điều kiện để giáo viên và học sinh thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học.

Về phía nhà trường: Ban giám hiệu và tổ chuyên môn luôn phân công chuyên môn đúng người, đúng việc, tạo điều kiện và động viên khuyến khích giáo viên không ngừng đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng bộ môn.

Nhà trường đã có giáo viên được cử làm công tác thiết bị riêng nên cũng góp

phần thuận lợi cho việc chuẩn bị phương tiện, thiết bị cho các bài học. 

Về phía bản thân: Là một giáo viên trẻ được đào tạo đúng chuyên môn, tâm huyết với nghề, không ngừng học hỏi, tự học và rèn luyện để ngày càng có thêm những phương pháp dạy học tích cực phù hợp từng kiểu bài và đối tượng học sinh.

Về phía học sinh: Học sinh hầu hết là con em nông thôn rất chăm chỉ và ngoan ngoãn, các em sớm được làm quen với các hoạt động lao động chân tay với thực tiễn sản xuất nên rất gần gũi với những mẫu vật được dùng cho nhiều bài dạy môn công nghệ.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Lớp 6
Công nghệ
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

6
Công nghệ
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)