Logo Kiến Edu

Ngữ văn 6

Kienedu xin được giới thiệu với các giáo viên mẫu các sáng kiến kinh nghiệm THCS Ngữ Văn lớp 6 mới nhất, áp dụng với chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều,… Các sáng kiến cho năm học 2023 – 2024 bao gồm các bài học được thiết kế để thúc đẩy sự hiểu biết và yêu thích văn học trong học sinh, từ việc khám phá các tác phẩm văn học cổ điển đến hiện đại. Tài liệu hướng dẫn giáo viên kích thích tư duy sáng tạo, phát triển kỹ năng thảo luận và phân tích văn bản, giúp học sinh lớp 6 phát triển niềm đam mê đọc sách và viết lách, qua đó nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa.

SKKN Ứng dụng tranh ảnh minh họa để nâng cao hứng thú học Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (CD) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng tranh ảnh minh họa để nâng cao hứng thú học Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng tranh ảnh minh họa để nâng cao hứng thú học Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (CD) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Sử dụng tranh minh họa để giới thiệu bài 1.2. Sử dụng tranh minh hoạ để khai thác và phân tích văn bản. 1.3. Sử dụng tranh minh hoạ để củng cố, luyện tập phát triển tư duy

582 6 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ văn lớp 6 (CTST) (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ văn lớp 6 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ văn lớp 6 (CTST) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Sử dụng sơ đồ tư duy trong việc kiểm tra bài cũ: 1.2. Sử dụng sơ đồ tư duy để dạy bài mới và ghi bảng: 1.3. Sử dụng sơ đồ tư duy sau mỗi bài học, mỗi phần của bài học: 1.4. Sử dụng sơ đồ tư duy khi dạy học bài ôn tập, tổng kết:

539 6 lượt tải
SKKN Rèn luyện kỹ năng nhận biết và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ môn Ngữ văn 6 (CTST) (W+PPT)

SKKN Rèn luyện kỹ năng nhận biết và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ môn Ngữ văn 6 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Rèn luyện kỹ năng nhận biết và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ môn Ngữ văn 6 (CTST) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Để cảm thụ văn học thông qua việc khai thác, phân tích giá trị biểu cảm của các biện pháp NTTT trong một số bài, đoạn văn, thơ cụ thể đòi hỏi học sinh thực hiện tốt các yêu cầu sau đây: Hiểu được khái niệm, cấu tạo về các biện pháp NTTT (So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ). Phát hiện những tín hiệu nghệ thuật được tác giả thể hiện trong bài văn, bài thơ. (các từ ngữ, hình ảnh tiêu biểu, đặc sắc). Thông qua hệ thống câu hỏi xoáy vào trọng tâm nội dung cần khai thác giúp học sinh nhận diện đúng những biện pháp nghệ thuật tu từ được sử dụng. Để làm tốt được điều đó tôi hướng dẫn các em cần:

412 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh cách tìm ý và lập dàn ý chính xác nhằm nâng cao chất lượng bài văn miêu tả môn Ngữ văn 6 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh cách tìm ý và lập dàn ý chính xác nhằm nâng cao chất lượng bài văn miêu tả môn Ngữ văn 6 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh cách tìm ý và lập dàn ý chính xác nhằm nâng cao chất lượng bài văn miêu tả môn Ngữ văn 6 (KNTT) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Hướng dẫn học sinh tìm ý: 1.2. Rèn kỹ năng lập dàn ý cho bài văn. a. Tả cảnh sinh hoạt: b. Tả về trải nghiệm: c. Tả cảm xúc về một bài thơ:

572 3 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (KNTT) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1.Tạo hứng thú trong khâu giới thiệu bài 1.2. Tạo hứng thú trong khâu phân tích ngữ liệu 1.3. Tạo hứng thú trong khâu làm bài tập nhanh

517 0 lượt tải
SKKN Vận dụng một số cách thức tổ chức giờ dạy - Học môn tiếng Việt nhằm phát huy tính tích cực - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Vận dụng một số cách thức tổ chức giờ dạy - Học môn tiếng Việt nhằm phát huy tính tích cực - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng một số cách thức tổ chức giờ dạy - Học môn tiếng Việt nhằm phát huy tính tích cực - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2. Các giải pháp tiến hành 2.2.1. Phiếu học tập 2.2.2. Tạo tình huống 2.2.3. Tổ chức học sinh thảo luận nhóm 2.2.4. Tổ chức chơi trò chơi  

452 6 lượt tải
SKKN Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học Ngữ văn 6 - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học Ngữ văn 6 - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học Ngữ văn 6 - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Những giải pháp cụ thể 2.3.1. Nội dung giáo dục kỹ năng sống 2.3.2. Những công việc giáo viên cần chuẩn bị: 2.3.3. Tổ chức cho học sinh thực hành kỹ năng sống vừa được học. 2.3.4. Thực hiện đúng quy trình lên lớp với các tiết có nội dung lồng ghép giáo dục kỹ năng sống.

494 6 lượt tải
SKKN Nâng cao kĩ năng thực hành luyện viết bài văn miêu tả thông qua tiết trả bài cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Nâng cao kĩ năng thực hành luyện viết bài văn miêu tả thông qua tiết trả bài cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao kĩ năng thực hành luyện viết bài văn miêu tả thông qua tiết trả bài cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Mục đích nghiên cứu - Khắc phục khó khăn trong quá trình viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 6. - Giúp học sinh có được kĩ năng viết văn miêu tả có hiệu quả hơn. - Định hướng cho giáo viên trong việc chữa lỗi viết bài văn miêu tả cho học sinh để kết quả dạy học đạt kết quả tốt hơn.

534 4 lượt tải
SKKN Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

SKKN Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các biện pháp thực hiện a. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng của học sinh trong giờ dạy tác phẩm văn học b. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng trong các giờ dạy Tiếng Việt. c. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng trong các giờ dạy Tập làm văn

418 1 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

SKKN Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề 2.3.1. Nắm bắt tâm lý của học sinh để tìm phương pháp dạy học phù hợp 2.3.2. Giúp học sinh xác định động cơ của việc học tốt môn Ngữ văn nói chung, kiểu bài miêu tả nói riêng, từ đó các em không còn tư tưởng xem nhẹ môn học. 2.3.3. Cần giúp học sinh hiểu rõ những đặc điểm cơ bản của văn miêu tả và kiểu bài văn miêu tả: 2.3.4. Cần rèn luyện cho học sinh kỹ năng quan sát 2.3.5. Hướng dẫn học sinh biết cách xác định đúng yêu cầu của đề bài để định hướng làm bài 2.3.6. Hướng dẫn cách tìm ý và lập dàn ý cho bài văn miêu tả 2.3.7. Cung cấp vốn từ và giúp học sinh biết cách dùng từ đặt câu, sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi miêu tả 2.3.8. Rèn kỹ năng diễn đạt cho học sinh trong văn miêu tả 2.3.9. Rèn kỹ năng dựng đoạn văn miêu tả 2.3.10. Luyện lời văn chuyển ý, liên kết đoạn trong văn miêu tả 2.3.11. Hướng cho học sinh luyện cách mở bài và kết bài miêu tả

439 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng khi học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng khi học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng khi học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các giải pháp tiến hành a. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng của học sinh trong giờ dạy tác phẩm văn học b. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng trong các giờ dạy Tiếng Việt c. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng trong các giờ dạy Tập làm văn

416 2 lượt tải
SKKN Một số phương pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

SKKN Một số phương pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số phương pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Các bước rèn luyện kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu rõ bản chất của các kỹ năng: quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả. Hướng dẫn học sinh cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh như thế nào cho có hiệu quả trong đoạn văn miêu tả. Tổ chức cho học sinh làm một số bài tập luyện kỹ năng: quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét. Tổ chức cho học sinh viết một số đoạn văn (bài văn miêu tả) hoàn chỉnh có chủ đề.

536 2 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com