Ngữ văn 6

Kienedu xin được giới thiệu với các giáo viên mẫu các sáng kiến kinh nghiệm THCS Ngữ Văn lớp 6 mới nhất, áp dụng với chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều,… Các sáng kiến cho năm học 2023 – 2024 bao gồm các bài học được thiết kế để thúc đẩy sự hiểu biết và yêu thích văn học trong học sinh, từ việc khám phá các tác phẩm văn học cổ điển đến hiện đại. Tài liệu hướng dẫn giáo viên kích thích tư duy sáng tạo, phát triển kỹ năng thảo luận và phân tích văn bản, giúp học sinh lớp 6 phát triển niềm đam mê đọc sách và viết lách, qua đó nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa.

SKKN Ứng dụng tranh ảnh minh họa để nâng cao hứng thú học Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (CD) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng tranh ảnh minh họa để nâng cao hứng thú học Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (CD) (W+PPT)

Môn: NGỮ VĂN
Lớp: 6
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 582
Lượt tải: 6
Số trang: 18
Tác giả: Bùi Thị Minh Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hoằng Quang
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 18
Tác giả: Bùi Thị Minh Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hoằng Quang
Năm viết: 2021-2022
582 6 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ văn lớp 6 (CTST) (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ văn lớp 6 (CTST) (W+PPT)

Môn: NGỮ VĂN
Lớp: 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 539
Lượt tải: 6
Số trang: 15
Tác giả: Đặng Thị Thu Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Tào Xuyên
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 15
Tác giả: Đặng Thị Thu Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Tào Xuyên
Năm viết: 2021-2022
539 6 lượt tải
SKKN Rèn luyện kỹ năng nhận biết và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ môn Ngữ văn 6 (CTST) (W+PPT)

SKKN Rèn luyện kỹ năng nhận biết và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ môn Ngữ văn 6 (CTST) (W+PPT)

Môn: NGỮ VĂN
Lớp: 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 412
Lượt tải: 5
Số trang: 15
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thiệu Dương
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 15
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thiệu Dương
Năm viết: 2021-2022
412 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh cách tìm ý và lập dàn ý chính xác nhằm nâng cao chất lượng bài văn miêu tả môn Ngữ văn 6 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh cách tìm ý và lập dàn ý chính xác nhằm nâng cao chất lượng bài văn miêu tả môn Ngữ văn 6 (KNTT) (W+PPT)

Môn: NGỮ VĂN
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 572
Lượt tải: 3
Số trang: 15
Tác giả: Lê Thị Thu Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thiệu Khánh
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 15
Tác giả: Lê Thị Thu Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thiệu Khánh
Năm viết: 2021-2022
572 3 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (KNTT) (W+PPT)

Môn: NGỮ VĂN
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 517
Lượt tải: 0
Số trang: 17
Tác giả: Trần Thị Hồng Phúc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường TH&THCS Thiệu Vân
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 17
Tác giả: Trần Thị Hồng Phúc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường TH&THCS Thiệu Vân
Năm viết: 2021-2022
517 0 lượt tải
SKKN Vận dụng một số cách thức tổ chức giờ dạy - Học môn tiếng Việt nhằm phát huy tính tích cực - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Vận dụng một số cách thức tổ chức giờ dạy - Học môn tiếng Việt nhằm phát huy tính tích cực - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Môn: Văn 6
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 452
Lượt tải: 6
Số trang: 24
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: TH&THCS Newton TH
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 24
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: TH&THCS Newton TH
Năm viết: 2021-2022
452 6 lượt tải
SKKN Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học Ngữ văn 6 - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học Ngữ văn 6 - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Môn: Văn 6
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 494
Lượt tải: 6
Số trang: 25
Tác giả: Bùi Thị Minh Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Thắng
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 25
Tác giả: Bùi Thị Minh Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Thắng
Năm viết: 2021-2022
494 6 lượt tải
SKKN Nâng cao kĩ năng thực hành luyện viết bài văn miêu tả thông qua tiết trả bài cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Nâng cao kĩ năng thực hành luyện viết bài văn miêu tả thông qua tiết trả bài cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Môn: Văn 6
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 534
Lượt tải: 4
Số trang: 23
Tác giả: Đặng Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Lợi
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 23
Tác giả: Đặng Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Lợi
Năm viết: 2021-2022
534 4 lượt tải
SKKN Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

SKKN Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

Môn: Văn 6
Lớp: 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 418
Lượt tải: 1
Số trang: 28
Tác giả: Phạm Thị Hồng Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 28
Tác giả: Phạm Thị Hồng Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
Năm viết: 2021-2022
418 1 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

SKKN Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

Môn: Văn 6
Lớp: 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 439
Lượt tải: 8
Số trang: 28
Tác giả: Lê Thị Thu Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Quang Trung
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 28
Tác giả: Lê Thị Thu Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Quang Trung
Năm viết: 2021-2022
439 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng khi học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng khi học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

Môn: Văn 6
Lớp: 6
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 416
Lượt tải: 2
Số trang: 31
Tác giả: Trần Thị Hồng Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Trần Phú
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 31
Tác giả: Trần Thị Hồng Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Trần Phú
Năm viết: 2021-2022
416 2 lượt tải
SKKN Một số phương pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

SKKN Một số phương pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

Môn: Văn 6
Lớp: 6
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 536
Lượt tải: 2
Số trang: 29
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Tân Sơn
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 29
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Tân Sơn
Năm viết: 2021-2022
536 2 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com