Logo Kiến Edu

Công nghệ 7

Năm học 2023 – 2024 mang đến cơ hội mới cho giáo viên môn Công nghệ lớp 7 THCS với sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ lớp 7 THCS phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Các giáo viên sẽ được hướng dẫn cách giảng dạy theo phương pháp mới, phù hợp với kiến thức của các bộ sách giáo khoa mới như ‘Chân trời sáng tạo’, ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’, ‘ Cánh diều’,… vào bài giảng, giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực công nghệ. Qua đó, học sinh được khuyến khích tham gia vào các hoạt động thực hành, từ đó nâng cao hiểu biết và kỹ năng ứng dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời phát triển khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi cải thiện hứng thú học tập môn Công nghệ 7 (Sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi cải thiện hứng thú học tập môn Công nghệ 7 (Sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi cải thiện hứng thú học tập môn Công nghệ 7 (Sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trình tự thực hiện 3.1.1. Tổ chức trò chơi cần thực hiện một số nguyên tắc sau 3.1.2. Tổ chức trò chơi đối với bộ môn công nghệ có vai trò và ý nghĩa rất lớn trong dạy học 3.1.3. Hình thức tổ chức “trò chơi” phục vụ giảng dạy bộ môn công nghệ 3.2. Cụ thể phương pháp tổ chức trò chơi theo nhóm được tiến hành theo quy trình sau 3.2.1. Chuẩn bị 3.2.2. Tổ chức trò chơi 3.3. Tổ chức thực hiện.

1092 9 lượt tải
SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy công nghệ lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy công nghệ lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy công nghệ lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH Bước 1. Xác định yêu cầu. Bước 2. Xác định mục tiêu kiểm tra. Bước 3. Xác định nội dung, hình thức kiểm tra. Bước 4. Thiết kế hệ thống câu hỏi. Bước 5. Xây dựng đáp án và biểu điểm.

472 9 lượt tải
Một số giải pháp tổ chức hiệu quả công tác giảng dạy bài thực hành công nghệ 7 để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số giải pháp tổ chức hiệu quả công tác giảng dạy bài thực hành công nghệ 7 để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh (Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp tổ chức hiệu quả công tác giảng dạy bài thực hành công nghệ 7 để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh (Sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, định hướng làm bài văn nghị luận xã hội cho học sinh Biện pháp 2. Củng cố và khắc sâu kiến thức lý thuyết về bài văn nghị luận xã hội Biện pháp 3. Hướng dẫn cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống cụ thể Biện pháp 4. Hướng dẫn học sinh tìm dẫn chứng cho bài văn nghị luận xã hội Biện pháp 5. Hướng dẫn học sinh làm bài nghị luận xã hội theo hướng mở Biện pháp 6. Giáo viên cần có những bài văn mẫu để đọc học sinh tham khảo

269 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú, cải thiện chất lượng môn học Công nghệ cho học sinh lớp 7 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú, cải thiện chất lượng môn học Công nghệ cho học sinh lớp 7 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú, cải thiện chất lượng môn học Công nghệ cho học sinh lớp 7 (Sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Xây dựng bộ "hồ sơ dạy môn Công nghệ" Giải pháp 2: Sự chuẩn bị bài của giáo viên và học sinh Giải pháp 3: Liên môn kiến thức với các môn học có liên quan Giải pháp 4: Sử dụng Video minh họa cho bài dạy Giải pháp 5: Sử dụng linh hoạt các hình thức dạy trên lớp Giải pháp 6: Khai thác và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả Giải pháp 7: Tạo không khí sôi nổi thi đua bằng một số trò chơi học tập Giải pháp 8: Tổ chức các tiết học ngoài trời Giải pháp 9: Kết hợp kiến thức giảng dạy với thực tế ở gia đình và địa phương

611 7 lượt tải
SKKN Phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn Công nghệ 7

SKKN Phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn Công nghệ 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn Công nghệ 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Các phương pháp có thể sử dụng trong giảng dạy tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường Phương pháp đàm thoại Phương pháp sử dụng các tài liệu trực quan Phương pháp thảo luận Phương pháp thuyết trình Phương pháp ngoại khóa, thực hành, tham quan thiên nhiên Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 2. Các dạng tích hợp 2.1. Dạng lồng ghép 2.2. Dạng liên hệ  

786 5 lượt tải
SKKN Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh thiết kế và lồng ghép các câu chuyện dân gian vào bài học nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh trong môn Công nghệ 7

SKKN Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh thiết kế và lồng ghép các câu chuyện dân gian vào bài học nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh trong môn Công nghệ 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh thiết kế và lồng ghép các câu chuyện dân gian vào bài học nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh trong môn Công nghệ 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Thiết kế, lồng ghép các câu chuyện dân gian theo hình thức sân khấu hóa. Biện pháp 2: Thiết kế lồng ghép các câu chuyện theo hình thức tổ chức trò chơi.  

890 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy học kĩ thuật nông nghiệp - Môn Công nghệ 7

SKKN Một số phương pháp dạy học kĩ thuật nông nghiệp - Môn Công nghệ 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp dạy học kĩ thuật nông nghiệp - Môn Công nghệ 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Soạn bài học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh 2. Xây dựng hệ thống bài tập. 3. Quá trính thực hiện một tiết lên lớp và một số thủ thuật sư phạm.  

896 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp tổ chức giảng dạy bài thực hành Công nghệ 7 nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

SKKN Một số giải pháp tổ chức giảng dạy bài thực hành Công nghệ 7 nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp tổ chức giảng dạy bài thực hành Công nghệ 7 nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Lên kế hoạch sử dụng đồ dùng từ đầu năm học. Giải pháp 2: Xác định rõ mục tiêu bài học và đặt vấn đề vào bài hấp dẫn. Giải pháp 3: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu đầy đủ, chu đáo. Giải pháp 4: Gắn nội dung học tập với các vấn đề của thực tiễn. Giải pháp 5: Hướng dẫn học sinh làm đồ dùng thực hành. Giải pháp 6: Sử dụng và khai thác triệt để công nghệ thông tin. Giải pháp 7: Xây dựng Mẫu đánh giá kết quả thực hành của các nhóm.  

893 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com