Logo Kiến Edu

Toán 12

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 12 THPT, năm học 2023 – 2024, dựa trên chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều,… nhằm chuẩn bị kỹ năng Toán học cao cấp cho học sinh. Các sáng kiến tập trung vào việc phát triển khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, và áp dụng toán học vào thực tiễn, thông qua các dự án sáng tạo và hoạt động thực hành. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 12 nắm vững và sử dụng toán học một cách tự tin và hiệu quả, chuẩn bị cho họ những kỹ năng cần thiết cho các kỳ thi quan trọng và tương lai học tập hoặc làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến toán học, khoa học và công nghệ.

SKKN Giải pháp tiếp cận với dạy và học song ngữ bộ môn Toán

SKKN Giải pháp tiếp cận với dạy và học song ngữ bộ môn Toán

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp tiếp cận với dạy và học song ngữ bộ môn Toán"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: GIẢI PHÁP 1: Thiết kế các hoạt động học tập sử dụng video hoặc trò chơi tiếng Anh GIẢI PHÁP 2: Cung cấp các thuật ngữ Toán học trong bài học bằng tiếng Anh GIẢI PHÁP 3: Trình bày lời giải bài toán bằng tiếng Anh GIẢI PHÁP 4: Tổ chức cho học sinh báo cáo sản phẩm học tập bằng tiếng Anh GIẢI PHÁP 5: Thiết kế một số câu hỏi trong các bài kiểm tra đánh giá bằng tiếng Anh

501 6 lượt tải
SKKN Khai thác, mở rộng một số bài toán liên quan tới định lý Reim trong các bài hình học của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)

SKKN Khai thác, mở rộng một số bài toán liên quan tới định lý Reim trong các bài hình học của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)

Sáng kiến kinh nghiệm "Khai thác, mở rộng một số bài toán liên quan tới định lý Reim trong các bài hình học của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Tính sáng tạo. + Từ những bài tập cơ bản, chúng tôi xây dựng hệ thống các bài tập liên quan. Các bài tập này có những ứng dụng giúp học sinh biến lạ thành quen, biến bài tập với mô hình khó về mô hình đã gặp, và giải quyết bài toán khó đó. + Chúng tôi cũng đúc rút ra một số mô hình quen thuộc, để từ mô hình đó, giáo viên và học sinh có thể dễ dàng chuyển đổi để biến thành các bài toán có cấu hình phức tạp hơn. Học sinh cũng từ mô hình,các giải pháp đưa ra sáng tạo ra các bài toán mới. + Phát triển thành hệ thống bài tập liên quan tới định lí Reim một cách khoa học. Các bài tập được nhóm tác giả trình bày bằng tự luận từ dễ tới khó để tăng khả năng trình bày cho học sinh nhất là HSG Quốc gia. Sáng kiến cũng nêu bật lên một số cách sáng tạo ra các bài toán hình học với mô hình lạ từ một mô hình quen thuộc. Chính vì thế sáng kiến sẽ càng thúc đẩy hơn tinh thần say mê toán học, điều này rất ít sách cũng như tài liệu tham khảo đề cập tới.

485 6 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực chuyển đổi ngôn ngữ toán học cho học sinh lớp 12 thông qua các bài toán số phức

SKKN Phát triển năng lực chuyển đổi ngôn ngữ toán học cho học sinh lớp 12 thông qua các bài toán số phức

II. Phát triển năng lực ngôn ngữ toán học cho học sinh thông qua chuyển đổi một số bài toán số phức 1. Chuyển đổi bài toán cực trị số phức sang bài toán cực trị Oxy 2. Chuyển đổi bài toán cực trị số phức sang bài toán cực trị đại số 3. Chuyển đổi bài toán cực trị số phức sang sử dụng máy tính cầm tay

600 12 lượt tải
SKKN Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều)

SKKN Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều) triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Một số bản đồ tư duy về bài dạy Toán 10 ( Sách Cánh diều) 3.1.1. Bài “Định lý CôSin và Định lý Sin trong tam giác” 3.1.2. Bài “ Tọa độ của VecTơ” 3.3.3. Bài Phương trình đường thẳng. 3.2. Một số bản đồ tư duy về bài dạy Toán 11 3.3.2. Bài Ôn tập chương III (Hình học 12) 3.2.2. Bài Ôn tập chương III (Đại số & giải tích 11) 3.2.3. Bài “Đường thẳng và mặt phẳng song song” 3.3.4. Bài “Góc và khoảng cách” 3.3. Một số bản đồ tư duy về bài dạy Toán 12 3.3.1. Bài Cực trị của hàm số 3.3.2. Bài Ôn tập chương III (Hình học 12)

480 9 lượt tải
SKKN Nâng cao năng lực, phát triển tư duy toán học cho học sinh qua việc ứng dụng khối Nón, khối trụ, khối cầu vào giải các bài toán thực tế.

SKKN Nâng cao năng lực, phát triển tư duy toán học cho học sinh qua việc ứng dụng khối Nón, khối trụ, khối cầu vào giải các bài toán thực tế.

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Nâng cao năng lực, phát triển tư duy toán học cho học sinh qua việc ứng dụng khối Nón, khối trụ, khối cầu vào giải các bài toán thực tế. triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: III.1. Ứng dụng hình nón, khối nón vào giải các bài toán thực tế III.2. Ứng dụng hình trụ, khối trụ vào giải các bài toán thực tế III.3. Ứng dụng hình cầu, khối cầu vào giải các bài toán thực tế III.4. Ứng dụng tổng hợp khối nón, khối trụ, khối cầu vào giải các bài toán thực tế III.5. Ứng dụng khối nón, khối trụ, khối cầu giải bài toán thực tế liên quan giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

580 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán cho học sinh thông qua chuyên đề: “ứng dụng đạo hàm vào giải toán thực tế”

SKKN Một số biện pháp góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán cho học sinh thông qua chuyên đề: “ứng dụng đạo hàm vào giải toán thực tế”

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Một số biện pháp góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán cho học sinh thông qua chuyên đề: “ứng dụng đạo hàm vào giải toán thực tế”. triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Biện pháp 1: Củng cố kiến thức về ứng dụng đạo hàm trước khi trang bị cho học sinh cách thức giải toán có nội dung thực tiễn bằng công cụ đạo hàm. 2.1. Biện pháp 1: Củng cố kiến thức về ứng dụng đạo hàm trước khi trang bị cho học sinh cách thức giải toán có nội dung thực tiễn bằng công cụ đạo hàm. 2.1. Biện pháp 1: Củng cố kiến thức về ứng dụng đạo hàm trước khi trang bị cho học sinh cách thức giải toán có nội dung thực tiễn bằng công cụ đạo hàm. 2.1. Biện pháp 1: Củng cố kiến thức về ứng dụng đạo hàm trước khi trang bị cho học sinh cách thức giải toán có nội dung thực tiễn bằng công cụ đạo hàm.

479 5 lượt tải
SKKN Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua khai thác bài toán tương giao trong đề thi tnthpt

SKKN Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua khai thác bài toán tương giao trong đề thi tnthpt

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua khai thác bài toán tương giao trong đề thi tốt nghiệp thpt triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4.1. Phát triển tư duy cho học sinh thông qua khai thác bài toán tương giao của hàm số tường minh 4.2. Phát triển tư duy cho học sinh thông qua khai thác bài toán tương giao của hàm số liên kết 4.3. Phát triển tư duy cho học sinh thông qua khai thác bài toán tương giao mức độ vận dụng, vận dụng cao

628 14 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán

SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2. 2.1. Hình thành kiến thức mới cho học sinh thông qua khảo sát một hay nhiều trường hợp riêng lấy từ thực tiễn 2.2.2.Tăng cường xây dựng các tình huống gắn với thực tế để học sinh giải quyết 2.2.3.Tổ chức cho học sinh khai thác,vận dụng kiến thức đã học dựa trên các đồ dùng được làm từ vật liệu có sẵn trong cuộc sống hằng ngày 2.2.4. Phải xây dựng một hệ thống các tình huống, bài tập theo từng chủ đề chú trọng đến hoạt động MHH toán học 2.2.5. Xây dựng các tình huống dạy học hỗ trợ quá trình toán học hóa

580 9 lượt tải
skkn-dinh-li-euler-va-tinh-ung-dung-thuc-tien

SKKN Định lí EULER và tính ứng dụng thực tiễn

Đề tài tập trung làm rõ một số vấn đề sau: • Khái niệm phi hàm Euler và phát biểu định lí Euler. • Các tính chất và hệ quả của định lí. • Các bài toán áp dụng. • Ứng dụng vào hệ mã hóa RSA. • Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.

892 10 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua dạy học hình học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột”

SKKN Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua dạy học hình học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột”

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua dạy học hình học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức lớp học 2. Kỹ thuật tổ chức hoạt động thảo luận cho học sinh 3. Kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm trong phương pháp BTNB 4. Kỹ thuật đặt câu hỏi của giáo viên 5. Rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh thông qua dạy học bằng phương pháp Bàn tay nặn bột 6. Kỹ thuật chọn ý tưởng, nhóm ý tưởng của học sinh 7. Hướng dẫn học sinh đề xuất ý tưởng nghiên cứu hay phương án tìm câu trả lời.. 8. Hướng dẫn học sinh sử dụng vở thí nghiệm 9. Hướng dẫn học sinh phân tích thông tin, hiện tượng quan sát khi nghiên cứu để đưa ra kết luận 10. So sánh kết quả thu nhận được và đối chiếu với kiến thức khoa học 11. Đánh giá học sinh trong dạy học bằng phương pháp BTNB

580 9 lượt tải
SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực tạo hứng thú nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh trong chương “ mặt nón, mặt trụ, mặt cầu” hình học lớp 12

SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực tạo hứng thú nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh trong chương “ mặt nón, mặt trụ, mặt cầu” hình học lớp 12

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực tạo hứng thú nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh trong chương “ mặt nón, mặt trụ, mặt cầu” hình học lớp 12 triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tạo môi trường học tập thân thiện 2.3.2. Đa dạng hóa hoạt động mở đầu tiết dạy (Khởi động) 2.3.2.1. Tạo những tình huống có vấn đề để hướng học sinh đi tìm lời giải trong nội dung bài học 2.3.2.2. Cho học sinh xem hình ảnh, video, mô hình...từ đó đặt câu hỏi liên quan để dẫn học sinh đến với nội dung bài học 2.3.2.3. Vận dụng trò chơi trong dạy học Toán 2.3.3. Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề thông qua hoạt động nhóm

892 14 lượt tải
SKKN Ứng dụng kĩ thuật dạy học theo mô hình “lớp học đảo ngược” trong dạy học một số chủ đề toán lớp 12 nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh.

SKKN Ứng dụng kĩ thuật dạy học theo mô hình “lớp học đảo ngược” trong dạy học một số chủ đề toán lớp 12 nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh.

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Ứng dụng kĩ thuật dạy học theo mô hình “lớp học đảo ngược” trong dạy học một số chủ đề toán lớp 12 nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh. triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nghiên cứu thực trạng tự học của học sinh và ứng dụng CNTT, truyền thông trong dạy tự học môn Toán ở trường THPT + Nghiên cứu kỹ lý luận dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược. + Vận dụng dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược vào bài học cụ thể. + Phối hợp với các phương pháp nhận thức khoa học khác. + Đánh giá hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm.

788 12 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com