Logo Kiến Edu

Giáo viên chủ nhiệm

Trong nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện cho học sinh, Kienedu giới thiệu các sáng kiến kinh nghiệm mới nhất dành cho giáo viên chủ nhiệm, áp dụng linh hoạt trong chương trình giáo dục 2018. Những sáng kiến này không chỉ tập trung vào việc cải thiện kỹ năng giảng dạy mà còn nhấn mạnh việc phát triển kỹ năng sống, tư duy phản biện, và khả năng làm việc nhóm cho học sinh. Qua đó, giáo viên chủ nhiệm có thể tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích học sinh thể hiện bản thân, tôn trọng đa dạng và phát triển tinh thần trách nhiệm. Các sáng kiến kinh nghiệm này đóng góp vào việc xây dựng nền tảng vững chắc cho học sinh, chuẩn bị cho các em một tương lai thành công và hạnh phúc.

SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Biện pháp 1: Phân chia nhóm học tập hợp lý, hiệu quả. - Biện pháp 2: Thường xuyên thay đổi nhóm trưởng để tạo sự hứng thú với học sinh trong quá trình học tập. - Biện pháp 3: Tổ chức những tiết ngoài giờ lên lớp nhằm tập huấn các kĩ năng cần có của một nhóm trưởng kết hợp với giáo dục kĩ năng sống.

893 3 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)

SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của giáo viên và phụ huynh trong việc giáo dục lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia cho trẻ. Giải pháp 2: Giúp giáo viên tìm ra cách tiếp cận hiệu quả nhằm giáo dục, bồi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết cho học sinh. Giải pháp 3: Giáo dục lòng nhân ái thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

673 2 lượt tải
SKKN Đổi mới tiết sinh hoạt chủ nhiệm thông qua các chủ đề "Giáo dục thẩm mĩ" giúp hình thành văn hóa ứng xử cho học sinh (W+PPT)

SKKN Đổi mới tiết sinh hoạt chủ nhiệm thông qua các chủ đề "Giáo dục thẩm mĩ" giúp hình thành văn hóa ứng xử cho học sinh (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới tiết sinh hoạt chủ nhiệm thông qua các chủ đề "Giáo dục thẩm mĩ" giúp hình thành văn hóa ứng xử cho học sinh (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Xây dựng kế hoạch GDTM qua các tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm 1.2. Tiến trình tổ chức hoạt động GDTM trong tiết sinh hoạt lớp

332 3 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. Bước 1: Xây dựng lớp học thân thiện Bước 2: Khơi gợi tính chủ động, sáng tạo của học sinh Bước 3: Khơi gợi tính tích cực của học sinh

932 4 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là biện pháp 2.1. Ổn định nề nếp, tạo môi trường thân thiện 2.2. Xây dựng nề nếp học tập trên lớp, trường 2.3. Xây dựng nề nếp học tập ở nhà 2.4. Thường xuyên phối hợp với Phụ huynh học sinh

389 2 lượt tải
SKKN Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và giảng dạy (W+PPT)

SKKN Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và giảng dạy (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và giảng dạy (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý học sinh Biện pháp 2. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Biện pháp 3. Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả tiết sinh hoạt lớp Biện pháp 4. Ứng dụng CNTT vào tổ chức các tiết học trên lớp

599 2 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua công tác chủ nhiệm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh THCS (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua công tác chủ nhiệm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh THCS (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua công tác chủ nhiệm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh THCS (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2. Nội dung giải pháp: Xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua công tác chủ nhiệm Bước 1: Thảo luận dân chủ, công khai trong việc xây dựng nội quy lớp học Bước 2: Giáo viên chủ nhiệm cần đảm bảo nguyên tắc tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh lớp chủ nhiệm Bước 3: Giáo viên chủ nhiệm cần kiểm soát cảm xúc bản thân Bước 4: Đổi mới và nâng cao hiệu quả của tiết sinh hoạt lớp, tăng cường giáo dục đạo đức, giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh. Bước 5: Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Bước 6: Sử dụng phương pháp kỉ luật tích cực, nói không với xâm phạm thân thể và xúc phạm nhân phẩm học sinh

992 5 lượt tải
SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Ứng dụng công nghệ thông tin vào chủ đề thiết kế infographic nhằm giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. 2.2. Tổ chức cuộc thi làm video phóng sự, kịch ngắn. 2.3. Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp tạo cơ hội cho học sinh tìm hiểu các ngành nghề và định hướng nghề cho bản thân. 2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm.

693 2 lượt tải
SKKN Biện pháp thay đổi phương pháp quản lí lớp học nhắm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh THCS (W+PPT)

SKKN Biện pháp thay đổi phương pháp quản lí lớp học nhắm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh THCS (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp thay đổi phương pháp quản lí lớp học nhắm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh THCS (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Thay đổi phương pháp quản lí lớp học Giải pháp 2: Đổi mới phương pháp dạy học Giải pháp 3: Thông qua các hoạt động ngoại khóa

1202 12 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Sinh hoạt lớp gắn với chủ đề 1.2. Sinh hoạt lớp với trò chơi 1.3. Sinh hoạt lớp với “Tình huống giả định” 1.4. Sinh hoạt lớp với những câu chuyện kể 1.5. Đọc sách trong tiết sinh hoạt lớp

353 3 lượt tải
skkn Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thpt thông qua giờ sinh hoạt lớp

SKKN Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thpt thông qua giờ sinh hoạt lớp

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thpt thông qua giờ sinh hoạt lớp"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Học cách đánh giá vấn đề khách quan. 2. Luyện tập đánh giá từ những câu hỏi đơn giản liên quan đến nội quy trường học và cách ứng xử của HS. 3. Đề xuất những câu hỏi , tình huống giả định. 4. Kết luận vấn đề qua các bằng chứng thực tế. 5. Hạn chế sự thỏa hiệp khi tranh luận. 6. Tạo tình huống có vấn đề  

546 0 lượt tải
skkn Nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường thpt thông qua công tác chủ nhiệm lớp

SKKN Nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường thpt thông qua công tác chủ nhiệm lớp

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường thpt thông qua công tác chủ nhiệm lớp"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh về kỹ năng sống 2.2. Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý, hoàn cảnh học sinh. 14 2.3. Lựa chọn đội ngũ và phát huy vai trò của Cán bộ lớp trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm. 2.4. Xây dựng kế hoạch, nội dung giáo dục kỹ năng sống phù hợp 2.5. Đa dạng về nội dung và hình thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 2.6. Giáo dục kỹ năng cho học sinh thông qua các việc làm cụ thể, thiết thực. 2.7. Tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thanh niên, hội cha mẹ học sinh và các tổ chức trong trường để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

556 0 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com