Logo Kiến Edu

Lịch sử 9

Dành cho giáo viên môn Lịch sử, Kienedu cung cấp các sáng kiến kinh nghiệm THCS Môn Lịch sử 9 cập nhật theo chương trình giáo dục 2018 và áp dụng các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến này được phát triển để giáo viên có thể tạo ra môi trường học tập hấp dẫn, giúp học sinh khám phá lịch sử qua các góc nhìn mới, từ các cuộc chiến tranh đến các biến động xã hội quan trọng. Tài liệu bao gồm các kỹ thuật giảng dạy tiên tiến, như hoạt động dự án, thảo luận nhóm, và trò chơi học tập,…, nhằm thúc đẩy học sinh phát triển kỹ năng phân tích, tư duy phản biện và hiểu sâu hơn về quá khứ để liên hệ với hiện tại.

SKKN Một vài kinh nghiệm lồng ghép giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa thực địa môn Lịch sử lớp 9

SKKN Một vài kinh nghiệm lồng ghép giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa thực địa môn Lịch sử lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một vài kinh nghiệm lồng ghép giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa thực địa môn Lịch sử lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1. Xây dựng kế hoạch tổ chức và công tác chuẩn bị Bước 2: Lập danh sách học sinh tham gia để tổng hợp số lượng, thông báo đến cha mẹ học sinh về chủ trương của nhà trường Bước 3: Lập dự trù kinh phí thực hiện Bước 4: Công tác tiền trạm Bước 5: Họp đoàn đi thực địa Bước 6: Gửi thông báo về chuyến đi cho các lớp nắm cụ thể về thời gian, địa điểm và những điều cần chuẩn bị cho chuyến đi Bước 7: Tiến hành chuyến đi

1076 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9

SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: b.1 Xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi b.2 Chọn đối tượng bồi dưỡng và thường xuyên làm công tác tư tưởng với học sinh tham gia bồi dưỡng b.3 Giáo viên bồi dưỡng nên biên soạn tài liệu theo từng chuyên đề để bồi dưỡng học sinh giỏi. b.4 Sau đây xin trình bày một số phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử

934 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn để dạy học hiệu quả nội dung Lịch sử Việt Nam - Lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn để dạy học hiệu quả nội dung Lịch sử Việt Nam - Lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn để dạy học hiệu quả nội dung Lịch sử Việt Nam - Lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.4.1. Khảo sát một số bài học có thể vận dụng kiến thức liên môn 2.4.2. Sưu tầm, lựa chọn các nguồn ngữ liệu phù hợp với nội dung bài học 2.4.3. Vận dụng kiến thức liên môn vào một số bài dạy học cụ thể

3175 4 lượt tải
SKKN Sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử Việt Nam ở lớp 9

SKKN Sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử Việt Nam ở lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử Việt Nam ở lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Kể chuyện lịch sử b. Xây dựng các bài miêu tả, tường thuật c. Dùng tài liệu văn học để khắc sâu kiến thức d. Tài liệu văn học kết hợp với tài liệu khác e. Sử dụng tài liệu văn học trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học sinh

811 5 lượt tải
SKKN Phương pháp sử dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy Lịch sử lớp 9 phần lịch sử Việt Nam nhằm gây hứng thú cho học sinh

SKKN Phương pháp sử dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy Lịch sử lớp 9 phần lịch sử Việt Nam nhằm gây hứng thú cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phương pháp sử dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy Lịch sử lớp 9 phần lịch sử Việt Nam nhằm gây hứng thú cho học sinh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên dạy môn lịch sử không chỉ nắm vững nội dung chương trình lịch sử cấp THCS cũng như mục tiêu từng chương, bài cụ thể mà còn phải nắm được phần kiến thức liên quan đến lịch sử của các môn khoa học xã hội khác như Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân 2. Giáo viên phải chú ý kết hợp nguồn kiến thức liên môn với cập nhật thông tin từ các nguồn thông tin đại chúng chính thống, khoa học đê bổ sung vào bài học lịch sử 3. Giáo viên cần trau dồi, tham khảo kiến thức của nhiều lĩnh vực khác như văn học, âm nhạc, hội họa , kiến trúc điêu khắc, địa lí, giáo dục công dân ...liên quan đến bài học lịch sử 4. Phương pháp, cách thức sử dụng kiến thức liên môn trong bài giảng lịch sử rất phong phú, đa dạng 5. Những điều chú ý cần tránh khi sử dụng phương pháp dạy học kết hợp kiến thức liên môn

854 3 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập các tiết 24, 25, 27, 28 môn Lịch sử lớp 9

SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập các tiết 24, 25, 27, 28 môn Lịch sử lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập các tiết 24, 25, 27, 28 môn Lịch sử lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Nghiên cứu kĩ nội dung bài giảng 2.3.2. Giáo viên soạn bài 2.3.3. Chọn các đồ dùng trực quan có thể sử dụng trong tiết dạy 2.3.4. Dự giờ, học hỏi, rút kinh nghiệm đồng nghiệp 2.3.5. Thực hiện giảng dạy ở trên lớp 2.3.6. Giao nhiệm vụ cho học sinh 2.3.7. Khen thưởng để khuyến khích học sinh 2.3.8. Công tác kiểm tra, đánh giá 2.3.9. Đánh giá rút kinh nghiệm sau giờ dạy

891 3 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp phần Lịch sử Việt Nam môn Lịch Sử lớp 9

SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp phần Lịch sử Việt Nam môn Lịch Sử lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp phần Lịch sử Việt Nam môn Lịch Sử lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Xác định nội dung tích hợp 2.3.2 Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà 2.3.3 Khai thác kiến thức các môn học liên qua đến từng nội dung của bài học 2.3.4 Xác định cách thức và mức độ tích hợp có hiệu quả trong giờ dạy 2.3.5 Thiết kế giáo án minh họa dạy học tích hợp

3871 4 lượt tải
SKKN Nghiên cứu đặc điểm các bài dạy có nội dung lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn lịch sử lớp 9

SKKN Nghiên cứu đặc điểm các bài dạy có nội dung lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn lịch sử lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nghiên cứu đặc điểm các bài dạy có nội dung lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn lịch sử lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Môn lịch sử với việc giáo dục kỹ năng sống 3.2. Một số kỹ năng sống được sử dụng trong môn lịch sử 3.3. Các bước thực hiện một bài giáo dục kỹ năng sống 3.4. Kỹ năng sống được tích hợp qua - Phần “Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến nay - Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc(1953-1954)

807 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Sử dụng phim tư liệu và công nghệ thông tin nhằm gây hứng thú cho học sinh, giúp các em yêu thích môn lịch sử. Giải pháp 2. Tuyển chọn học sinh Giải pháp 3. Xây dựng kế hoạch/ chương trình bồi dưỡng/ Tài liệu, giáo án chi tiết cụ thể Giải pháp 4. Giáo viên dạy đội tuyển phải thường xuyên trao dồi kiến thức, tự học tự bồi dưỡng Giải pháp 5. Hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy và lập bảng niên biểu Giải pháp 6. Thường xuyên chấm chữa bài cho học sinh Giải pháp 7. Hướng dẫn cho học sinh một số kĩ thuật khi làm bài thi

679 3 lượt tải
SKKN Một vài kinh nghiệm khai thác, sử dụng kiến thức lịch sử thế giới để dạy và học tốt lịch sử Việt Nam lớp 9 (giai đoạn từ năm 1919 đến năm 1945)

SKKN Một vài kinh nghiệm khai thác, sử dụng kiến thức lịch sử thế giới để dạy và học tốt lịch sử Việt Nam lớp 9 (giai đoạn từ năm 1919 đến năm 1945)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một vài kinh nghiệm khai thác, sử dụng kiến thức lịch sử thế giới để dạy và học tốt lịch sử Việt Nam lớp 9 (giai đoạn từ năm 1919 đến năm 1945)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Những lưu ý chung khi khai thác, sử dụng kiến thức lịch sử thế giới để dạy và học tốt lịch sử Việt Nam lớp 9 (từ năm 1919 đến năm 1945) 2.3.2. Một số biện pháp khai thác và sử dụng kiến thức lịch sử thế giới để dạy và học tốt lịch sử Việt Nam lớp 9 (từ năm 1919 đến năm 1945) 2.3.3. Một số ví dụ cụ thể sử dụng kiến thức lịch sử thế giới để dạy và học tốt lịch sử Việt Nam lớp 9 (từ năm 1919 đến năm 1945)

736 4 lượt tải
SKKN Rèn luyện cho học sinh kỹ năng khai thác kênh hình sách giáo khoa Lịch sử 9

SKKN Rèn luyện cho học sinh kỹ năng khai thác kênh hình sách giáo khoa Lịch sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Rèn luyện cho học sinh kỹ năng khai thác kênh hình sách giáo khoa Lịch sử 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4.1. Hướng dẫn học sinh thực hiện các kĩ năng để khai thác kênh hình 4.2. Hướng dẫn học sinh thực hiện các kĩ năng sử dụng lược đồ thông qua bài học cụ thể

637 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Biện pháp 1: Dạy học sinh nắm kiến thức cơ bản 2.2.2. Biện pháp2 : Rèn luyện kĩ năng ôn tập cho đội tuyển 2.2.3. Biện pháp 3: Rèn luyện kĩ năng làm bài cho học sinh 2.2.4. Biện pháp 4: Kĩ năng nhận dạng đề thi 2.2.5. Biện pháp 5: Chú trọng việc kiểm soát kiến thức của học sinh thông qua từng chuyên đề và qua các bài kiểm tra 2.2.6. Biện pháp 6: Xây dựng tư tưởng, tâm lý vững chắc cho học sinh

891 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com