Logo Kiến Edu

Lớp 1

Chương trình giáo dục lớp 1 mang tính quyết định để xác lập nền tảng vững chắc cho hành trình giáo dục của học sinh. Đây là thời kỳ quan trọng, nơi những hoạt động sáng tạo tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận kiến thức một cách sâu sắc và thú vị. Từ việc áp dụng phương pháp học tương tác đến việc khuyến khích tư duy sáng tạo thông qua các bài học thực tế, hỗ trợ phát triển tư duy, khả năng xã hội và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Vì vậy Kienedu đã sưu tầm và tổng hợp mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 mới nhất đầy đủ tài liệu từ các bộ sách kết nối tri thức, chân trời sáng tạo và cánh diều là nguồn tài liệu hỗ trợ hữu ích dành cho thầy cô giáo.

SKKN Tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hứng thú học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hứng thú học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hứng thú học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a) Trò chơi “Ai đúng hơn” b) Trò chơi “Đèn xanh, đèn đỏ” c) Trò chơi Đố bạn d) Trò chơi “Hái hoa dân chủ” e) Trò chơi "Con thỏ ăn cỏ, uống nước, vào hang"

288 1 lượt tải
SKKN Ứng dụng hiệu quả phương pháp Quan sát để nâng cao chất lượng học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (CTST) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng hiệu quả phương pháp Quan sát để nâng cao chất lượng học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng hiệu quả phương pháp Quan sát để nâng cao chất lượng học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Xác định mục đích quan sát Bước 2: Lựa chọn đối tượng quan sát Bước 3: Tổ chức và hướng dẫn học sinh quan sát Bước 4: Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả về đối tượng được quan sát

663 5 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp "bàn tay nặn bột" giúp phát triển năng lực và sự sáng tạo của học sinh trong môn THXH lớp 1 (CD)

SKKN Sử dụng phương pháp "bàn tay nặn bột" giúp phát triển năng lực và sự sáng tạo của học sinh trong môn THXH lớp 1 (CD)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng phương pháp "bàn tay nặn bột" giúp phát triển năng lực và sự sáng tạo của học sinh trong môn THXH lớp 1 (CD)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Đưa ra tình huống xuất phát Bước 2: Làm bộc lộ những hiểu biết ban đầu của HS qua vật thực hoặc hình vẽ về tai nạn xảy ra do các đồ vật nêu trên Bước 3: Đề xuất câu hỏi (dự đoán /giả thuyết) và phương pháp tìm tòi Bước 4: Thực hiện phương án tìm tòi Bước 5: Kết luận kiến thức

288 3 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập nhằm cải thiện hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 1 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập nhằm cải thiện hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 1 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập nhằm cải thiện hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 1 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trò chơi 1: Cây nở hoa Trò chơi 2: Em làm phóng viên Trò chơi 3: Ai nhanh, ai đúng Trò chơi 4: Em là ca sĩ thông minh

334 4 lượt tải
SKKN Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp 1 nhằm đá ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (CTST)

SKKN Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp 1 nhằm đá ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (CTST)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp 1 nhằm đá ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (CTST)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Phương pháp động não b. Phương pháp đóng vai c. Phương pháp trò chơi d. Phương pháp thảo luận nhóm

622 4 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả học tập môn toán 1 thông qua việc áp dụng đồ dùng dạy học trực quan môn toán (KNTT)

SKKN Nâng cao hiệu quả học tập môn toán 1 thông qua việc áp dụng đồ dùng dạy học trực quan môn toán (KNTT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao hiệu quả học tập môn toán 1 thông qua việc áp dụng đồ dùng dạy học trực quan môn toán (KNTT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Nắm vững bản chất dạy học trực quan và một số yêu cầu khi sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học 1. Nắm vững bản chất của việc sử dụng đồ dùng trực quan 2. Vận dụng linh hoạt quy trình sử dụng đồ dùng trực quan 3. Một số lưu ý khi sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học toán Giải pháp 2: Nâng cao hiệu quả cách sử dụng đồ dùng trực quan khi dạy hình thành khái niệm số có một chữ số Giải pháp 3: Sử dụng hiệu quả đồ dùng trực quan giúp học sinh học tốt dạng toán về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

677 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 ghi nhớ các trường hợp bài toán so sánh số có hai chữ số hiệu quả (KNTT) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 ghi nhớ các trường hợp bài toán so sánh số có hai chữ số hiệu quả (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 ghi nhớ các trường hợp bài toán so sánh số có hai chữ số hiệu quả (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trường hợp 1: So sánh hai số có chữ số hàng chục giống nhau Trường hợp 2. So sánh hai số có chữ số hàng chục không giống nhau Trường hợp 3. So sánh hai số có chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị giống nhau

999 8 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 1 thông qua tổ chức trò chơi học tập (CTST)

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 1 thông qua tổ chức trò chơi học tập (CTST)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 1 thông qua tổ chức trò chơi học tập (CTST)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Trò chơi “Nhanh mà đúng” b. Trò chơi “Ong đi tìm nhụy” c. Trò chơi “Xếp đúng thứ tự” d, Trò chơi “Tìm nhà cho thỏ” e. Trò chơi “Đối đáp toán học” f. Trò chơi “Tô hình đúng màu đẹp”

452 3 lượt tải
SKKN Rèn kỹ năng tính nhẩm cho học sinh lớp 1 thông qua cách đặt tính (CTST) (W+PPT)

SKKN Rèn kỹ năng tính nhẩm cho học sinh lớp 1 thông qua cách đặt tính (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh lớp Một học tốt dạng toán giải có lời văn theo bộ sách cánh diều (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Cho học sinh học thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10. a. Trước hết phải cho học sinh thực hiện thao tác “gộp” và “bớt” để tìm ra kết quả của phép tính. b. Cho học sinh thực hiện các thao tác nghe, nhìn, đọc, viết để thuộc từng kết quả phép tính c. Cho học sinh luyện tập để luyện thêm kết quả phép tính khi vòng số được mở dần d. Cho học sinh luyện tập để thuộc kết quả của phép tính xuất hiện bất kì. 2 Áp dụng cơ sở khoa học của cách đặt tính để hướng dẫn học sinh tính nhẩm a. Cộng, trừ số có hai chữ số với số có một chữ số. b. Cộng nhẩm số có một chữ số với số có hai chữ số c. Ở dạng tính nhẩm phép tính cộng và phép tính trừ số có hai chữ số số có hai chữ số (không nhớ) d. Cộng một số với 0 e. Số 0 cộng với một số g. Cộng số tròn chục với số có một chữ số h. Cộng, trừ các số tròn chục i. Cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục k. Cách tính cộng, trừ nhẩm chung

822 7 lượt tải
SKKN Rèn kỹ năng đặt tính và tính đúng các dạng toán phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 môn Toán lớp 1 (CD) (W+PPT)

SKKN Rèn kỹ năng đặt tính và tính đúng các dạng toán phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 môn Toán lớp 1 (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn kỹ năng đặt tính và tính đúng các dạng toán phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 môn Toán lớp 1 (CD) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạng cộng, trừ số có hai chữ số với số có một chữ số 2. Dạng toán cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục 3. Dạng toán cộng, trừ một số có 2 chữ số với một số có 2 chữ số

1029 5 lượt tải
SKKN Thiết kế đa dạng các dạng bài tập giúp học sinh lớp 1 nâng cao kỹ năng so sánh các số có 2 chữ số (CD) (W+PPT)

SKKN Thiết kế đa dạng các dạng bài tập giúp học sinh lớp 1 nâng cao kỹ năng so sánh các số có 2 chữ số (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Thiết kế đa dạng các dạng bài tập giúp học sinh lớp 1 nâng cao kỹ năng so sánh các số có 2 chữ số (CD) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1. Dạng bài điền dấu >,<, = vào ô trống Dạng 2. Dạng bài khoanh vào số lớn nhất, số bé nhất Dạng 3. Dạng bài viết theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé

390 2 lượt tải
SKKN Nâng cao khả năng ngắt nghỉ câu đúng khi đọc bài môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 (CD) (W+PPT)

SKKN Nâng cao khả năng ngắt nghỉ câu đúng khi đọc bài môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy luyện nói cho học sinh lớp 1 theo bộ sách chân trời sáng tạo (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Đối với các bài văn, truyện 2. Đối với các bài thơ

399 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com