Logo Kiến Edu

Lớp 3

Để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như thúc đẩy việc tiếp thu kiến thức của học sinh trong môi trường giáo dục Tiểu học, sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 đóng vai trò vô cùng quan trọng. Giai đoạn này không chỉ là cơ hội để xây dựng kiến thức cơ bản mà còn là nền tảng để phát triển tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và sự sáng tạo cho các lớp trên. Vì vậy, Kienedu đã giúp bạn tổng hợp một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 mới nhất theo chương trình bộ sách KNTT, Cánh diều, CTST, với mục tiêu nâng cao hiệu quả giảng dạy thông qua việc tạo ra môi trường học tập thú vị và phát triển khả năng tự học cho học sinh.

SKKN Nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm trong môn Đạo đức cho học sinh lớp 3 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm trong môn Đạo đức cho học sinh lớp 3 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm trong môn Đạo đức cho học sinh lớp 3 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Làm tốt công tác chuẩn bị 2. Tổ chức tốt các bước thảo luận

321 2 lượt tải
SKKN Ứng dụng trò chơi sắm vai để nâng cao hiệu quả tiết dạy Đạo đức lớp 3 (CTST) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng trò chơi sắm vai để nâng cao hiệu quả tiết dạy Đạo đức lớp 3 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng trò chơi sắm vai để nâng cao hiệu quả tiết dạy Đạo đức lớp 3 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tác dụng của trò chơi đối với trẻ em 2. Thế nào là trò chơi sắm vai 3. Vai trò của trò chơi Sắm vai 4. Yêu cầu của trò chơi sắm vai 5. Quá trình điều khiển trò chơi sắm vai

377 4 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp "Học thông qua chơi" để nâng cao chất lượng giảng dạy môn TNXH lớp 3 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp "Học thông qua chơi" để nâng cao chất lượng giảng dạy môn TNXH lớp 3 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp "Học thông qua chơi" để nâng cao chất lượng giảng dạy môn TNXH lớp 3 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Nhóm 1: Phương pháp tổ chức trò chơi có thể áp dụng để tổ chức cho học sinh khai thác nội dung kiến thức bài học. a) Tôi cần đến đâu? b) Từ nào đây? Nhóm 2: Phương pháp tổ chức trò chơi mang tính chất củng cố nội dung bài hoặc khởi động tạo sự liên hệ nhẹ nhàng giữa bài cũ vào bài. a) Nhuỵ hoa nói gì? b) Hoa nào đẹp?

738 4 lượt tải
SKKN Nâng cao khả năng giải các dạng toán tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Nâng cao khả năng giải các dạng toán tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao khả năng giải các dạng toán tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạng bài 1 (áp dụng quy tắc 1 và 2): Biểu thức có 2 dấu phép tính: cộng, trừ hoặc nhân, chia 2. Dạng bài 2 (áp dụng quy tắc 3): Biểu thức có 2 dấu phép tính: cộng, nhân (chia) hoặc trừ, nhân (chia) 3. Dạng bài 3 (áp dụng quy tắc 4): Biểu thức có dấu ngoặc đơn

622 3 lượt tải
SKKN Nâng cao khả năng giải toán bằng 2 bước tính cho học sinh lớp 3 (CTST) (W+PPT)

SKKN Nâng cao khả năng giải toán bằng 2 bước tính cho học sinh lớp 3 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao khả năng giải toán bằng 2 bước tính cho học sinh lớp 3 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Bước 1: Đọc kĩ bài toán và tóm tắt bài toán. 2. Bước 2: Phân tích đề toán để tìm cách giải. 3. Bước 3: Tổng hợp và trình bày bài giải. 4. Bước 4: Kiểm tra và thử lại các kết quả.

922 3 lượt tải
SKKN Rèn luyện kỹ năng thực hiện các dạng bài toán liên quan đến phép chia cho học sinh lớp 3 (CTST) (W+PPT)

SKKN Rèn luyện kỹ năng thực hiện các dạng bài toán liên quan đến phép chia cho học sinh lớp 3 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện kỹ năng thực hiện các dạng bài toán liên quan đến phép chia cho học sinh lớp 3 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hướng dẫn học sinh cách chia. 2. Rèn kĩ năng chia thông qua hệ thống bài tập.

632 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh cải thiện kỹ năng làm toán dạng bài tính giá trị biểu thức có hai dấu phép tính Toán 3 (CD) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh cải thiện kỹ năng làm toán dạng bài tính giá trị biểu thức có hai dấu phép tính Toán 3 (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng kĩ thuật trình bày một phút và kỹ thuật lược đồ tư duy giúp học sinh học tốt các chủ đề toán lớp 3 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Sử dụng kĩ thuật trình bày một phút giúp rèn kỹ năng thuyết trình, đặt câu hỏi cho học sinh Biện pháp 2. Sử dụng kỹ thuật Lược đồ tư duy giúp phát huy tính tích cực cho học sinh

357 2 lượt tải
SKKN Nâng cao kỹ năng giải toán liên quan đến phép nhân cho học sinh lớp 3 (CD) (W+PPT)

SKKN Nâng cao kỹ năng giải toán liên quan đến phép nhân cho học sinh lớp 3 (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao kỹ năng giải toán liên quan đến phép nhân cho học sinh lớp 3 (CD) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Đối với phép tính nhân trong bảng: Hình thành bảng nhân 2. Đối với phép tính nhân ngoài bảng 3. Đối với phép tính nhân nhẩm

632 4 lượt tải
SKKN Ứng dụng trò chơi học tập nhằm nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 3 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng trò chơi học tập nhằm nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 3 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng trò chơi học tập nhằm nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 3 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Quy trình sử dụng chung b. Quy trình sử dụng các trò chơi vào các bài học cụ thể trong toán học lớp 3 Trò chơi thứ 1: Truyền điện Trò chơi thứ 2: Ai nhiều điểm nhất Trò chơi thứ 3: Tìm lá cho hoa Trò chơi thứ 4: Rồng cuốn lên mây Trò chơi thứ 5: Thi quay kim đồng hồ

632 4 lượt tải
SKKN Xây dựng hệ thống bài tập để nâng cao khả năng cảm thụ văn học (W+PPT)

SKKN Xây dựng hệ thống bài tập để nâng cao khả năng cảm thụ văn học (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Xây dựng hệ thống bài tập để nâng cao khả năng cảm thụ văn học (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Với dạng bài tập về rèn đọc hay * Với dạng bài tập cảm thụ văn học qua tác phẩm, đoạn văn thơ ngắn * Ở dạng bài tìm hiểu nội dung của đoạn văn, thơ qua cách dùng từ đặt câu sinh động * Với dạng bài phát hiện những hình ảnh chi tiết có giá trị gợi tả * Với dạng bài tìm hiểu và vận dụng một số biện pháp tu từ

792 4 lượt tải
SKKN Rèn kỹ năng làm bài tập chính tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (CTST) (W+PPT)

SKKN Rèn kỹ năng làm bài tập chính tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn kỹ năng làm bài tập chính tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a) Khắc phục lỗi s - x b) Khắc phục lỗi tr- ch c) Khắc phục lỗi r - d - gi d) Phân biệt và ghi nhớ các vần khó, vần dễ lẫn e) Khắc phục những lỗi sai khi viết hoa

1026 3 lượt tải
SKKN Ứng dụng trò chơi học tập nâng cao chất lượng phân môn Luyện từ và câu trong Tiếng Việt lớp 3 (CTST) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng trò chơi học tập nâng cao chất lượng phân môn Luyện từ và câu trong Tiếng Việt lớp 3 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng trò chơi học tập nâng cao chất lượng phân môn Luyện từ và câu trong Tiếng Việt lớp 3 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Sử dụng phương pháp trò chơi trong học tập đối với các bài tập phân loại, quản lý vốn từ và bài tập sử dụng từ b. Sử dụng trò chơi học tập để củng cố kiến thức đã học c. Sử dụng phương pháp trò chơi ô chữ để củng cố và mở rộng thêm vốn từ

738 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com