GVCN Tiểu học

Giai đoạn tiểu học là thời kỳ đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của học sinh. Kienedu cung cấp các sáng kiến kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm tiểu học mới nhất, theo chương trình giáo dục 2018. Các sáng kiến bao gồm phương pháp dạy học đổi mới, tập trung vào việc phát triển năng lực cho học sinh. Bằng cách tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào các hoạt động học tập thực tiễn và dự án sáng tạo, giáo viên chủ nhiệm có thể khuyến khích sự tò mò, khám phá và tư duy độc lập. Các sáng kiến này nhằm mục tiêu xây dựng một môi trường học tập ấm áp, an toàn và kích thích sự phát triển cá nhân của mỗi học sinh, đặt nền móng vững chắc cho quá trình học tập và phát triển sau này.

SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: Lớp 3
Bộ sách:
Lượt xem: 893
Lượt tải: 3
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
893 3 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)

SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: Lớp 4
Bộ sách:
Lượt xem: 673
Lượt tải: 2
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
673 2 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (W+PPT)

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: Lớp 2
Bộ sách:
Lượt xem: 932
Lượt tải: 4
Số trang: 15
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 15
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
932 4 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: Lớp 1
Bộ sách:
Lượt xem: 389
Lượt tải: 2
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
389 2 lượt tải
SKKN Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và giảng dạy (W+PPT)

SKKN Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và giảng dạy (W+PPT)

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: Lớp 3
Bộ sách:
Lượt xem: 599
Lượt tải: 2
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
599 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp xây dựng “lớp học thân thiện” tạo môi trường học tập tốt cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp xây dựng “lớp học thân thiện” tạo môi trường học tập tốt cho học sinh lớp 5

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 5
Bộ sách:
Lượt xem: 478
Lượt tải: 7
Số trang: 28
Tác giả: Phạm Thị Minh Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Xuân Lâm
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 28
Tác giả: Phạm Thị Minh Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Xuân Lâm
Năm viết: 2019-2020
478 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 5
Bộ sách:
Lượt xem: 1270
Lượt tải: 15
Số trang: 29
Tác giả: Lê Thị Hồng Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Trưng Vương.
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 29
Tác giả: Lê Thị Hồng Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Trưng Vương.
Năm viết: 2020-2021
1270 15 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập lớp 5

SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập lớp 5

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 5
Bộ sách:
Lượt xem: 1288
Lượt tải: 12
Số trang: 22
Tác giả: Bùi Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Bắc Lương
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 22
Tác giả: Bùi Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Bắc Lương
Năm viết: 2020-2021
1288 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực cho học sinh lớp 5

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 5
Bộ sách:
Lượt xem: 1289
Lượt tải: 18
Số trang: 29
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Trưng Vương.
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 29
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Trưng Vương.
Năm viết: 2020-2021
1289 18 lượt tải
SKKN Xây dựng nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 5

SKKN Xây dựng nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 5

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 5
Bộ sách:
Lượt xem: 278
Lượt tải: 6
Số trang: 24
Tác giả: Trần Thị Minh Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Hưng Lộc I
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 24
Tác giả: Trần Thị Minh Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Hưng Lộc I
Năm viết: 2020-2021
278 6 lượt tải
SKKN Một số biện nâng cao năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 5 ở trường tiêu học mô hình “Trường tiểu học mới VNEN”

SKKN Một số biện nâng cao năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 5 ở trường tiêu học mô hình “Trường tiểu học mới VNEN”

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 5
Bộ sách:
Lượt xem: 480
Lượt tải: 10
Số trang: 25
Tác giả: Đặng Thị Minh Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Hưng Lộc I
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 25
Tác giả: Đặng Thị Minh Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Hưng Lộc I
Năm viết: 2020-2021
480 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua công tác chủ nhiệm

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua công tác chủ nhiệm

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 5
Bộ sách:
Lượt xem: 1238
Lượt tải: 12
Số trang: 31
Tác giả: Đặng Thị Bảo Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Bình Lương
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 31
Tác giả: Đặng Thị Bảo Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Bình Lương
Năm viết: 2019-2020
1238 12 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com