Logo Kiến Edu

GVCN Tiểu học

Giai đoạn tiểu học là thời kỳ đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của học sinh. Kienedu cung cấp các sáng kiến kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm tiểu học mới nhất, theo chương trình giáo dục 2018. Các sáng kiến bao gồm phương pháp dạy học đổi mới, tập trung vào việc phát triển năng lực cho học sinh. Bằng cách tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào các hoạt động học tập thực tiễn và dự án sáng tạo, giáo viên chủ nhiệm có thể khuyến khích sự tò mò, khám phá và tư duy độc lập. Các sáng kiến này nhằm mục tiêu xây dựng một môi trường học tập ấm áp, an toàn và kích thích sự phát triển cá nhân của mỗi học sinh, đặt nền móng vững chắc cho quá trình học tập và phát triển sau này.

SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Biện pháp 1: Phân chia nhóm học tập hợp lý, hiệu quả. - Biện pháp 2: Thường xuyên thay đổi nhóm trưởng để tạo sự hứng thú với học sinh trong quá trình học tập. - Biện pháp 3: Tổ chức những tiết ngoài giờ lên lớp nhằm tập huấn các kĩ năng cần có của một nhóm trưởng kết hợp với giáo dục kĩ năng sống.

893 3 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)

SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của giáo viên và phụ huynh trong việc giáo dục lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia cho trẻ. Giải pháp 2: Giúp giáo viên tìm ra cách tiếp cận hiệu quả nhằm giáo dục, bồi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết cho học sinh. Giải pháp 3: Giáo dục lòng nhân ái thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

673 2 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. Bước 1: Xây dựng lớp học thân thiện Bước 2: Khơi gợi tính chủ động, sáng tạo của học sinh Bước 3: Khơi gợi tính tích cực của học sinh

932 4 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là biện pháp 2.1. Ổn định nề nếp, tạo môi trường thân thiện 2.2. Xây dựng nề nếp học tập trên lớp, trường 2.3. Xây dựng nề nếp học tập ở nhà 2.4. Thường xuyên phối hợp với Phụ huynh học sinh

389 2 lượt tải
SKKN Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và giảng dạy (W+PPT)

SKKN Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và giảng dạy (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và giảng dạy (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý học sinh Biện pháp 2. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Biện pháp 3. Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả tiết sinh hoạt lớp Biện pháp 4. Ứng dụng CNTT vào tổ chức các tiết học trên lớp

599 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp xây dựng “lớp học thân thiện” tạo môi trường học tập tốt cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp xây dựng “lớp học thân thiện” tạo môi trường học tập tốt cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp xây dựng “lớp học thân thiện” tạo môi trường học tập tốt cho học sinh lớp 5" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Xây dựng không gian lớp học thân thiện - Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa thầy cô với học sinh - Xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiện

478 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tìm hiểu thông tin về học sinh. - Rèn kĩ năng sống cho học sinh qua việc tích hợp vào các môn học. - Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

1270 15 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập lớp 5

SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập lớp 5" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh - Lập kế hoạch giáo dục - Giáo dục, giúp đỡ trẻ khuyết tật

1288 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực cho học sinh lớp 5" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của việc “Xây dựng lớp học thân thiện, tích cực” cho học sinh và phụ huynh; cụ thể hoá các nội dung của phong trào “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các tiêu chuẩn và tiêu chí  “Xây dựng lớp học thân thiện, tích cực” - Tăng cường công tác trang trí lớp học - Xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực thông qua giáo dục đạo đức - Xây dựng các tiết học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh - Xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực thông qua giáo dục kĩ năng sống cho các em - Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Làm tốt công tác phối hợp với cha mẹ học sinh để có biện pháp giáo dục học sinh cho phù hợp Tổ chức các hoạt động giáo dục, vui chơi lành mạnh cho học sinh

1289 18 lượt tải
SKKN Xây dựng nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 5

SKKN Xây dựng nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Xây dựng nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 5" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Xây dựng nội dung sinh hoạt các tiết HĐNGLL theo chủ điểm từng tháng cho học sinh khối 5 - Tháng 9: Chủ điểm mái trường thân yêu kết hợp giáo dục An toàn giao thông. - Tháng 10: Chủ điểm Vòng tay bè bạn - Tháng 11: Chủ điểm Biết ơn thầy cô - Tháng 1: Chủ điểm Ngày Tết quê em - Tháng 2: Chủ điểm Em yêu Tổ quốc Việt Nam - Tháng 3: Chủ điểm Yêu quý mẹ và cô giáo - Tháng 4: Chủ điểm Hòa bình và Hữu nghị - Tháng 5: Bác Hồ kính yêu( Giáo dục lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh)

278 6 lượt tải
SKKN Một số biện nâng cao năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 5 ở trường tiêu học mô hình “Trường tiểu học mới VNEN”

SKKN Một số biện nâng cao năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 5 ở trường tiêu học mô hình “Trường tiểu học mới VNEN”

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện nâng cao năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 5 ở trường tiêu học mô hình “Trường tiểu học mới VNEN”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm bắt đầy đủ thông tin về học sinh - Xây dựng nề nếp lớp học - Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn Hội đồng tự quản thực hiện các nhiệm vụ, kĩ năng như những người thầy thứ hai - Trang trí lớp học - Xây dựng mối quan hệ thầy - trò, bạn bè, gia đình - nhà trường - xã hội - Bồi dưỡng các chuẩn mực hành vi đạo đức cho học sinh - Nêu gương khen thưởng  

480 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua công tác chủ nhiệm

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nhận thức sâu sắc về sự cần thiết  của việc giáo dục  kĩ năng sống và phân loại các nhóm KNS cần tăng cường cho các em - Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp - Trang trí “Lớp học thân thiện” - Xây dựng môi trường “ Học tập thân thiện” trong lớp học - Thường xuyên củng cố các mối quan hệ thân thiện

1238 12 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com