Logo Kiến Edu

GDTC THCS

Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục thể chất THCS cho năm học 2023 – 2024 mang lại phương pháp giảng dạy đổi mới, áp dụng chương trình giáo dục 2018, sử dụng các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều,… Những sáng kiến này nhằm mục tiêu nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần học sinh thông qua các hoạt động thể dục sáng tạo, kết nối tri thức với cuộc sống, khuyến khích học sinh tham gia tích cực vào thể thao và lối sống lành mạnh. Tập trung vào việc phát triển kỹ năng thể thao, sự hiểu biết về giá trị của việc duy trì sức khỏe và tầm quan trọng của việc làm việc nhóm, các sáng kiến giáo dục thể chất này chuẩn bị cho học sinh những bài học quý giá về sức khỏe và phát triển cá nhân.

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung Lớp 6

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung Lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung Lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: *Đối với giáo viên: a. Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí học sinh b. Công tác chuẩn bị của giáo viên trước khi lên lớp b1/ Nghiên cứu kế hoạch bài soạn và tập lại động tác b2/ Sân tập, dụng cụ b3/ Cán sự lớp c. Dùng phương pháp trực quan d. Biện pháp sửa chữa động tác sai cho học sinh e.Trò chơi giúp học sinh hưng phấn, tự giác, tích cực hơn trong tập luyện f. Biện pháp thi đua khen thưởng

841 4 lượt tải
SKKN Phát huy tính chủ động tích cực, tự giác của học sinh khi học bài thể dục phát triển chung Lớp 6

SKKN Phát huy tính chủ động tích cực, tự giác của học sinh khi học bài thể dục phát triển chung Lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát huy tính chủ động tích cực, tự giác của học sinh khi học bài thể dục phát triển chung Lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Trong khi làm mẫu phân tích kỹ thuật cho học sinh, giáo viên cần phải làm mẫu động tác chính xác, phân tích động tác phải ngắn gọn dể hiểu, chú ý cho học sinh nắm được những nét cơ bản và nhấn mạnh được những yếu lĩnh của động tác (ví dụ động tác bụng thì nhịp 2 phải gập sâu chân thẳng). - Khẩu lệnh của giáo viên phát ra xác định nội dung chính xác, buộc học sinh hành động theo - Trong các tiết dạy phân chia học sinh thành các nhóm nhỏ để luyện tập sao cho hợp lý. - Cán sự là người điều hành các nhóm luyện tập. - Tại các nhóm lần lượt từng học sinh sẽ phải lên chỉ huy cho nhóm tập, quan sát sửa sai cho nhóm. - Giáo viên là người hướng dẫn, tổ chức, quán xuyến và sửa sai cho học sinh.

773 4 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi để nâng cao hiệu quả môn Thể dục lớp 9

SKKN Sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi để nâng cao hiệu quả môn Thể dục lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi để nâng cao hiệu quả môn Thể dục lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bao giờ giáo viên cũng phải có kế hoạch cụ thể là giáo án mà ở đây muốn chọn được trò chơi phù hợp để đưa vào tiết dạy, trước tiên giáo viên cần tìm hiểu và nắm được: * Nội dung bài dạy * Không gian, thời gian: Chú ý điều kiện sân tập: Một tiết dạy thời lượng cho phép 45 phút. Như vậy khi phân phối thời gian cho phép tổ chức trò chơi, giáo viên cần lưu ý sao cho hợp lý, phần này còn lệ thuộc vào mục đích của trò chơi. Ngoài ra cần chú ý đến thời gian vào buổi nào ảnh hưởng của thời tiết.

1528 7 lượt tải
SKKN Sử dụng nhạc nền nhằm nâng cao hiệu quả tập thể dục giữa giờ

SKKN Sử dụng nhạc nền nhằm nâng cao hiệu quả tập thể dục giữa giờ

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng nhạc nền nhằm nâng cao hiệu quả tập thể dục giữa giờ” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Nghiên cứu sự hứng thú tập luyện TDGG với nhịp trống của học sinh trường THCS - Nga Sơn Biện pháp 2: Tôi chọn bài “Khát vọng tuổi trẻ” làm nhạc dạo tập trung học sinh toàn trường để ổn định đội hình trong thời gian 2 phút

943 7 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học chạy bền lớp 9

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học chạy bền lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SSKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học chạy bền lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chú trọng giảng dạy lý thuyết. 2. Tổ chức giảng dạy cho học sinh nắm vững kĩ thuật trước khi vào đường chạy 3. Tổ chức cho học sinh nắm vững Chiến thuật thi đấu chạy bền. 4. Tổ chức giờ dạy phong phú sinh động 5. Giao bài tập về nhà, khuyến khích tính tự tập của học sinh 6. Tiến hành kiểm tra đánh giá và tổ chức thi đấu

896 6 lượt tải
SKKN Phương pháp giảng dạy kĩ thuật chạy 60m để nâng cao thành tích cho học sinh lớp 9

SKKN Phương pháp giảng dạy kĩ thuật chạy 60m để nâng cao thành tích cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phương pháp giảng dạy kĩ thuật chạy 60m để nâng cao thành tích cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giải pháp tham khảo tài liệu và đồng nghiệp. 3.2. Giải pháp làm mẫu và giảng giải. 3.3. Giải pháp trực quan. 3.4. Giải pháp luyện tập. 3.5. Giải pháp toán thống kê.

971 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho nam học sinh khối 9

SKKN Kinh nghiệm lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho nam học sinh khối 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho nam học sinh khối 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa cho nam học sinh khối 9 trường THCS. * Các guyên tắc lựa chọn bài tập * Lựa chọn các bài tập * Lựa chọn các Test đánh giá kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho học sinh nam khối 9 trường THCS. ( n = 20). * Đánh giá hiệu quả các bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nam học sinh khối 9 trường THCS. ( n = 26). * Kế hoạch huấn luyện

1642 12 lượt tải
SKKN Ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho học sinh lớp 9

SKKN Ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Lựa chọn một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho học sinh lớp 9 2. Ứng dụng các bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho học sinh lớp 9

628 4 lượt tải
SKKN Phương pháp huấn luyện môn cầu lông cho hoch sinh ở trường THCS

SKKN Phương pháp huấn luyện môn cầu lông cho hoch sinh ở trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phương pháp huấn luyện môn cầu lông cho hoch sinh ở trường THCS” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các phương pháp huấn luyện kĩ thuật, bài tập bổ trợ vào giờ học cầu lông để phát triển thể lực nâng cao thành tích môn Cầu lông. Để góp phần nâng cao hiệu quả của tiết học Cầu lông tôi đã nghiên cứu và vận dụng đem vào giảng dạy các phương pháp, bài tập bổ trợ phát triển thể lực với thời gian từ 10 – 15 phút/tiết ( vào phần thể lực của mỗi tiết giáo án bồi dưỡng đội tuyển) liên tục từ tiết thứ nhất cho đến tiết cuối cùng của chương trình huấn luyện cầu lông.

1125 8 lượt tải
SKKN Sử dụng một số trò chơi vận động trong giảng dạy nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua đối với học sinh lớp 9

SKKN Sử dụng một số trò chơi vận động trong giảng dạy nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua đối với học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng một số trò chơi vận động trong giảng dạy nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua đối với học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Lựa chọn một số trò chơi vận động phát triển sức mạnh chân trong dạy học nhảy cao Trò chơi 1. Bật xa tiếp sức Trò chơi 2. Lò cò tiếp sức Trò chơi 3. Nhảy vượt “rào” tiếp sức Trò chơi 4. Nhảy vào vòng tròn tiếp sức Trò chơi 5. Lò cò “chọi gà”

752 4 lượt tải
SKKN Bài tập phát triển sức nhanh trong giờ học thể dục khối 9

SKKN Bài tập phát triển sức nhanh trong giờ học thể dục khối 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bài tập phát triển sức nhanh trong giờ học thể dục khối 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh thông qua các bước sau a) Nhiệm vụ 1: Xây dựng khái niệm môn học b) Nhiệm vụ 2: Dạy kỹ thuật trên đường thẳng c) Nhiệm vụ 3: Dạy kỹ thuật chạy đường vòng d) Nhiệm vụ 4: Dạy kỹ thuật xuất phát thấp và chạy tăng tốc độ sau xuất phát e) Nhiệm vụ 5: Dạy chuyển tiếp từ chạy lao sang chạy giữa quãng f) Nhiệm vụ 6: Dạy kỹ thuật xuất phát thấp đầu đường vòng g) Nhiệm vụ 7: Dạy kỹ thuật chạy về đích h) Nhiệm vụ 8: Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh thông qua các bước sau

970 6 lượt tải
SKKN Phương pháp tổ chức, hướng dẫn trò chơi vận động cho học sinh trong giờ học thể dục lớp 7

SKKN Phương pháp tổ chức, hướng dẫn trò chơi vận động cho học sinh trong giờ học thể dục lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phương pháp tổ chức, hướng dẫn trò chơi vận động cho học sinh trong giờ học thể dục lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định đối tượng chơi để chọn trò chơi 2. Chuẩn bị địa điểm và phương tiện để tổ chức trò chơi 3. Ổn định tổ chức, bố trí đội hình cho học sinh chơi 4. Giới thiệu và giải thích cách chơi 5. Điều khiển trò chơi 6. Đánh giá kết quả cuộc chơi

1164 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com