GDTC THCS

Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục thể chất THCS cho năm học 2023 – 2024 mang lại phương pháp giảng dạy đổi mới, áp dụng chương trình giáo dục 2018, sử dụng các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều,… Những sáng kiến này nhằm mục tiêu nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần học sinh thông qua các hoạt động thể dục sáng tạo, kết nối tri thức với cuộc sống, khuyến khích học sinh tham gia tích cực vào thể thao và lối sống lành mạnh. Tập trung vào việc phát triển kỹ năng thể thao, sự hiểu biết về giá trị của việc duy trì sức khỏe và tầm quan trọng của việc làm việc nhóm, các sáng kiến giáo dục thể chất này chuẩn bị cho học sinh những bài học quý giá về sức khỏe và phát triển cá nhân.

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung Lớp 6

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung Lớp 6

Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 841
Lượt tải: 4
Số trang: 17
Tác giả: Lê Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Tân
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 17
Tác giả: Lê Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Tân
Năm viết: 2019-2020
841 4 lượt tải
SKKN Phát huy tính chủ động tích cực, tự giác của học sinh khi học bài thể dục phát triển chung Lớp 6

SKKN Phát huy tính chủ động tích cực, tự giác của học sinh khi học bài thể dục phát triển chung Lớp 6

Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 773
Lượt tải: 4
Số trang: 18
Tác giả: Trần Thị Thanh Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Long Biên
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 18
Tác giả: Trần Thị Thanh Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Long Biên
Năm viết: 2020-2021
773 4 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi để nâng cao hiệu quả môn Thể dục lớp 9

SKKN Sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi để nâng cao hiệu quả môn Thể dục lớp 9

Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1528
Lượt tải: 7
Số trang: 27
Tác giả: Nguyễn Thị Vân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Cầu Giấy
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 27
Tác giả: Nguyễn Thị Vân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Cầu Giấy
Năm viết: 2021-2022
1528 7 lượt tải
SKKN Sử dụng nhạc nền nhằm nâng cao hiệu quả tập thể dục giữa giờ

SKKN Sử dụng nhạc nền nhằm nâng cao hiệu quả tập thể dục giữa giờ

Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 943
Lượt tải: 7
Số trang: 22
Tác giả: Đặng Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Lương Yên
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 22
Tác giả: Đặng Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Lương Yên
Năm viết: 2019-2020
943 7 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học chạy bền lớp 9

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học chạy bền lớp 9

Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 896
Lượt tải: 6
Số trang: 28
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Phong Sắc
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 28
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Phong Sắc
Năm viết: 2021-2022
896 6 lượt tải
SKKN Phương pháp giảng dạy kĩ thuật chạy 60m để nâng cao thành tích cho học sinh lớp 9

SKKN Phương pháp giảng dạy kĩ thuật chạy 60m để nâng cao thành tích cho học sinh lớp 9

Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 971
Lượt tải: 9
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Hồng Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS DL Hồng Hà
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Hồng Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS DL Hồng Hà
Năm viết: 2019-2020
971 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho nam học sinh khối 9

SKKN Kinh nghiệm lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho nam học sinh khối 9

Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1642
Lượt tải: 12
Số trang: 31
Tác giả: Lê Thị Trà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Láng Hạ
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 31
Tác giả: Lê Thị Trà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Láng Hạ
Năm viết: 2020-2021
1642 12 lượt tải
SKKN Ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho học sinh lớp 9

SKKN Ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho học sinh lớp 9

Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 628
Lượt tải: 4
Số trang: 18
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Sài Đồng
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 18
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Sài Đồng
Năm viết: 2019-2020
628 4 lượt tải
SKKN Phương pháp huấn luyện môn cầu lông cho hoch sinh ở trường THCS

SKKN Phương pháp huấn luyện môn cầu lông cho hoch sinh ở trường THCS

Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1125
Lượt tải: 8
Số trang: 29
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Mạch Kiếm Hùng
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 29
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Mạch Kiếm Hùng
Năm viết: 2019-2020
1125 8 lượt tải
SKKN Sử dụng một số trò chơi vận động trong giảng dạy nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua đối với học sinh lớp 9

SKKN Sử dụng một số trò chơi vận động trong giảng dạy nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua đối với học sinh lớp 9

Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 752
Lượt tải: 4
Số trang: 21
Tác giả: Bùi Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường TH&THCS Thạch Định
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 21
Tác giả: Bùi Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường TH&THCS Thạch Định
Năm viết: 2022-2023
752 4 lượt tải
SKKN Bài tập phát triển sức nhanh trong giờ học thể dục khối 9

SKKN Bài tập phát triển sức nhanh trong giờ học thể dục khối 9

Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 970
Lượt tải: 6
Số trang: 21
Tác giả: Lê Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thị trấn
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 21
Tác giả: Lê Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thị trấn
Năm viết: 2019-2020
970 6 lượt tải
SKKN Phương pháp tổ chức, hướng dẫn trò chơi vận động cho học sinh trong giờ học thể dục lớp 7

SKKN Phương pháp tổ chức, hướng dẫn trò chơi vận động cho học sinh trong giờ học thể dục lớp 7

Môn: Giáo dục thể chất
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 1164
Lượt tải: 4
Số trang: 30
Tác giả: Đặng Thị Bảo Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Phúc Diễn
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 30
Tác giả: Đặng Thị Bảo Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Phúc Diễn
Năm viết: 2020-2021
1164 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com