GD QP&AN THPT

Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh THPT áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách giáo khoa mới đã được Kienedu tổng hợp. Các sáng kiến hướng dẫn giáo viên tối ưu hóa phương pháp giảng dạy và tăng cường nhận thức học sinh về trách nhiệm quốc phòng và an ninh quốc gia trong năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến nhằm mục đích khuyến khích học sinh phát triển tinh thần yêu nước, hiểu biết về lịch sử, truyền thống quốc phòng và kỹ năng sống cần thiết để đối mặt với các tình huống an ninh. Tài liệu giúp giáo viên kết hợp lý thuyết với thực hành thông qua các hoạt động ngoại khóa, dự án và giáo dục thực tiễn, qua đó tạo điều kiện cho học sinh hiểu và đánh giá cao vai trò của bản thân trong việc bảo vệ Tổ quốc.

SKKN một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hứng thú và thành tích trong huấn luyện ND Ném lựu đạn xa trúng đích cho đội tuyển GDQPAN khối 11 THPT

SKKN Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hứng thú và thành tích trong huấn luyện ND Ném lựu đạn xa trúng đích cho đội tuyển GDQPAN khối 11 THPT

Môn: GDQP
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 494
Lượt tải: 9
Số trang: 13
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 13
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
494 9 lượt tải
SKKN Nâng cao hứng thú học môn GDQPAN cho học sinh trường THPT thông qua hoạt động trải nghiệm

SKKN Nâng cao hứng thú học môn GDQPAN cho học sinh trường THPT thông qua hoạt động trải nghiệm

Môn: GDQP
Lớp: 10
Bộ sách: GDPT 2018
Lượt xem: 520
Lượt tải: 8
Số trang: 40
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 40
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
520 8 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng bài học “Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC” cho học sinh khối 11

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng bài học “Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC” cho học sinh khối 11

Môn: GDQP
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 593
Lượt tải: 5
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
593 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao nhận thức trong cao nhận thức trong phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của học sinh THPT hiện nay

SKKN Một số giải pháp nâng cao nhận thức trong cao nhận thức trong phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của học sinh THPT hiện nay

Môn: undefined
Lớp: 10 11 12
Bộ sách:
Lượt xem: 481
Lượt tải: 2
Số trang: 44
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nghi Lộc 5
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 44
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nghi Lộc 5
Năm viết: 2020-2021
481 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát huy năng lực cốt lõi của học sinh trong giảng dạy bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân, chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh khối 12

SKKN Một số biện pháp phát huy năng lực cốt lõi của học sinh trong giảng dạy bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân, chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh khối 12

Môn: undefined
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 416
Lượt tải: 8
Số trang: 41
Tác giả: Bùi Thị Hoa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Hoàng Mai
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 41
Tác giả: Bùi Thị Hoa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Hoàng Mai
Năm viết: 2020-2021
416 8 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học bài 2 “Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học bài 2 “Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

Môn: undefined
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 445
Lượt tải: 8
Số trang: 58
Tác giả: Trần Thị Mỹ Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Tân Kỳ
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 58
Tác giả: Trần Thị Mỹ Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Tân Kỳ
Năm viết: 2019-2020
445 8 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh THPT trên địa bàn huyên Tương Dương về chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự

SKKN Một số giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh THPT trên địa bàn huyên Tương Dương về chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự

Môn: undefined
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 513
Lượt tải: 0
Số trang: 50
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Tương Dương
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 50
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Tương Dương
Năm viết: 2019-2020
513 0 lượt tải
SKKN Thiết kế và sử dụng bệ tỳ thay đổi chiều cao tự động góp phần nâng cao hiệu quả bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC trong dạy học GDQP-AN cho học sinh THPT khối 11

SKKN Thiết kế và sử dụng bệ tỳ thay đổi chiều cao tự động góp phần nâng cao hiệu quả bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC trong dạy học GDQP-AN cho học sinh THPT khối 11

Môn: undefined
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 507
Lượt tải: 1
Số trang: 23
Tác giả: Bùi Thị Thu Thủy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Phan Đăng Lưu
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 23
Tác giả: Bùi Thị Thu Thủy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Phan Đăng Lưu
Năm viết: 2020-2021
507 1 lượt tải
SKKN Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam cho học sinh vùng đông bắc Nghi Lộc qua bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia Việt Nam”. Lớp 11 môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

SKKN Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam cho học sinh vùng đông bắc Nghi Lộc qua bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia Việt Nam”. Lớp 11 môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Môn: undefined
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 532
Lượt tải: 6
Số trang: 35
Tác giả: Đặng Thị Thanh Tuyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nghi Lộc 5
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 35
Tác giả: Đặng Thị Thanh Tuyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nghi Lộc 5
Năm viết: 2019-2020
532 6 lượt tải
SKKN Sử dụng thiết bị điện tử thông minh vào nội dung bắn súng để gây hứng thú và nâng cao kết quả học tập cho học sinh

SKKN Sử dụng thiết bị điện tử thông minh vào nội dung bắn súng để gây hứng thú và nâng cao kết quả học tập cho học sinh

Môn: undefined
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 401
Lượt tải: 3
Số trang: 29
Tác giả: Phạm Thị Mai Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nam Đàn 2
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 29
Tác giả: Phạm Thị Mai Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nam Đàn 2
Năm viết: 2020-2021
401 3 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giáo dục tình yêu biển đảo cho học sinh khối 11 trường THPT Diễn Châu 5 qua môn học Giáo dục quốc phòng an ninh

SKKN Một số giải pháp giáo dục tình yêu biển đảo cho học sinh khối 11 trường THPT Diễn Châu 5 qua môn học Giáo dục quốc phòng an ninh

Môn: undefined
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 514
Lượt tải: 7
Số trang: 95
Tác giả: Lê Thị Bảo Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 95
Tác giả: Lê Thị Bảo Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2019-2020
514 7 lượt tải
SKKN Vận dụng thiết bị công nghệ, học liệu số và phần mềm hỗ trợ trong hoạt động dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung học phổ thông

SKKN Vận dụng thiết bị công nghệ, học liệu số và phần mềm hỗ trợ trong hoạt động dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung học phổ thông

Môn: undefined
Lớp: 10.11
Bộ sách:
Lượt xem: 436
Lượt tải: 5
Số trang: 81
Tác giả:
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác:
Năm viết: -1
Số trang: 81
Tác giả:
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác:
Năm viết: -1
436 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com