Logo Kiến Edu

GD QP&AN THPT

Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh THPT áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách giáo khoa mới đã được Kienedu tổng hợp. Các sáng kiến hướng dẫn giáo viên tối ưu hóa phương pháp giảng dạy và tăng cường nhận thức học sinh về trách nhiệm quốc phòng và an ninh quốc gia trong năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến nhằm mục đích khuyến khích học sinh phát triển tinh thần yêu nước, hiểu biết về lịch sử, truyền thống quốc phòng và kỹ năng sống cần thiết để đối mặt với các tình huống an ninh. Tài liệu giúp giáo viên kết hợp lý thuyết với thực hành thông qua các hoạt động ngoại khóa, dự án và giáo dục thực tiễn, qua đó tạo điều kiện cho học sinh hiểu và đánh giá cao vai trò của bản thân trong việc bảo vệ Tổ quốc.

SKKN một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hứng thú và thành tích trong huấn luyện ND Ném lựu đạn xa trúng đích cho đội tuyển GDQPAN khối 11 THPT

SKKN Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hứng thú và thành tích trong huấn luyện ND Ném lựu đạn xa trúng đích cho đội tuyển GDQPAN khối 11 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hứng thú và thành tích trong huấn luyện ND Ném lựu đạn xa trúng đích cho đội tuyển GDQPAN khối 11 THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bài Tập 1: Xoay các khớp, ép dọc và ép ngang. Bài Tập 2: Chống đẩy Bài Tập 3: Bật nhảy tại chỗ đổi chân ( chân trước chân sau) Bài tập 4: Chuyển tạ từ tay này sang tay kia Bài tập 5: Mô phỏng động tác ném lựu đạn ( không sử dụng súng) Bài tập 6: Tập ném lựu đạn với các cự ly khác nhau

494 9 lượt tải
SKKN Nâng cao hứng thú học môn GDQPAN cho học sinh trường THPT thông qua hoạt động trải nghiệm

SKKN Nâng cao hứng thú học môn GDQPAN cho học sinh trường THPT thông qua hoạt động trải nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao hứng thú học môn GDQPAN cho học sinh trường THPT thông qua hoạt động trải nghiệm"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Địa điểm thứ nhất: Nhà bảo tàng xã Quỳnh Lưu 2.Địa điểm thứ hai: Lữ đoàn 241 3. Địa điểm thứ ba: khu tưởng niệm đồng chí Lương Văn Thăng 4. Địa điểm thứ bốn: Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quỳnh Lưu.

520 8 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng bài học “Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC” cho học sinh khối 11

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng bài học “Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC” cho học sinh khối 11

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp nâng cao chất lượng bài học “Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC” cho học sinh khối 11"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Để đạt được điều đó tôi đã thực hiện nghiên cứu và áp dụng một số biện pháp sau: - Sử dụng video, hình ảnh sinh động kích thích hứng thú cho học sinh - Sử dụng phiếu học tập phát triển năng lực tự học cho học sinh - Sử dụng kỹ thuật tổ chức trò chơi để tăng hứng thú cho học sinh trong quá trình tiếp thu nội dung cơ bản của bài học

593 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao nhận thức trong cao nhận thức trong phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của học sinh THPT hiện nay

SKKN Một số giải pháp nâng cao nhận thức trong cao nhận thức trong phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của học sinh THPT hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao nhận thức trong cao nhận thức trong phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của học sinh THPT hiện nay"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao hơn nữa nhận thức vị trí vai trò và ảnh hưởng của giáo viên GDQP&AN trong giảng dạy nội dung phòng, chống vị phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. 2. Phát huy vai trò xung kích của đoàn trường THPT trong việc phổ biến pháp luật cho ĐVTN. 3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục pháp luật cho ĐVTN. 4. Tăng cường sự phối hợp giữa Hội phụ huynh vơi giáo viên chủ nhiệm và nhà trường. 5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên bộ môn trong công tác giáo dục pháp luật và rèn luyện nhân cách cho học sinh. 6. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Công an và ngành GD&ĐT về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 7. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, kết hợp giáo dục giữa: Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong việc giáo dục pháp luật cho học sinh.

481 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát huy năng lực cốt lõi của học sinh trong giảng dạy bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân, chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh khối 12

SKKN Một số biện pháp phát huy năng lực cốt lõi của học sinh trong giảng dạy bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân, chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh khối 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp phát huy năng lực cốt lõi của học sinh trong giảng dạy bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân, chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh khối 12"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Phương pháp vấn đáp 3.2. Phương pháp bản đồ tư duy 3.3. Phương pháp dạy học nhóm 3.4. Phương pháp trò chơi  

416 8 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học bài 2 “Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học bài 2 “Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học bài 2 “Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Vận dụng phương pháp vấn đáp 2 Vận dụng phương pháp đóng vai 3 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm 4 Vận dụng phương pháp trò chơi

445 8 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh THPT trên địa bàn huyên Tương Dương về chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự

SKKN Một số giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh THPT trên địa bàn huyên Tương Dương về chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh THPT trên địa bàn huyên Tương Dương về chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa: 3.2.2. Tổ chức hoạt động ngoại khóa 3.2.3. Xây dựng kế hoạch hội thao giáo dục QP-AN cấp trường 3.2.4. Tổ chức hội thao  

513 0 lượt tải
SKKN Thiết kế và sử dụng bệ tỳ thay đổi chiều cao tự động góp phần nâng cao hiệu quả bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC trong dạy học GDQP-AN cho học sinh THPT khối 11

SKKN Thiết kế và sử dụng bệ tỳ thay đổi chiều cao tự động góp phần nâng cao hiệu quả bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC trong dạy học GDQP-AN cho học sinh THPT khối 11

Sáng kiến kinh nghiệm "Thiết kế và sử dụng bệ tỳ thay đổi chiều cao tự động góp phần nâng cao hiệu quả bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC trong dạy học GDQP-AN cho học sinh THPT khối 11"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thiết kế bệ tỳ thay đổi chiều cao tự động. 1.1. Cấu tạo của bệ tỳ thay đổi chiều cao tự động 1.2. Chuẩn bị vật liệu. 1.3. Các bước tiến hành làm bệ tỳ thay đổi chiều cao tự động. 2. Cách sử dụng bệ tỳ thay đổi chiều cao tự động.

507 1 lượt tải
SKKN Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam cho học sinh vùng đông bắc Nghi Lộc qua bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia Việt Nam”. Lớp 11 môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

SKKN Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam cho học sinh vùng đông bắc Nghi Lộc qua bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia Việt Nam”. Lớp 11 môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Sáng kiến kinh nghiệm "Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam cho học sinh vùng đông bắc Nghi Lộc qua bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia Việt Nam”. Lớp 11 môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.4. Thực trạng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam cho học sinh môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường THPT Nghi Lộc 4 trong giai đoạn hiện nay 2.4.1. Mục tiêu của đề tài 2.4.2. Cách thức thực hiện 2.4.2.1. Hệ thống và hướng dẫn các em tìm hiểu, nắm chắc các cơ sở khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam 2.4.2.2. Giáo dục về hành động  

532 6 lượt tải
SKKN Sử dụng thiết bị điện tử thông minh vào nội dung bắn súng để gây hứng thú và nâng cao kết quả học tập cho học sinh

SKKN Sử dụng thiết bị điện tử thông minh vào nội dung bắn súng để gây hứng thú và nâng cao kết quả học tập cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng thiết bị điện tử thông minh vào nội dung bắn súng để gây hứng thú và nâng cao kết quả học tập cho học sinh"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Sử dụng máy tính và máy chiếu đồng bộ, kết hợp với thiết bị điện tử thông minh hiện có, để giảng dạy phần lí thuyết bắn 2 Sử dụng kết hợp thiết bị thông minh (dùng đèn Lasez, máy điện thoại thông mính kết hợp với ống Zoom để chụp ảnh từ xa của vệt sáng do ánh sáng đèn Laser chiếu dọi trên bia) thay thế cho thiết bị MBT–3 trong việc huấn luyện, kiểm tra đánh giá kỷ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng CKC    

401 3 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giáo dục tình yêu biển đảo cho học sinh khối 11 trường THPT Diễn Châu 5 qua môn học Giáo dục quốc phòng an ninh

SKKN Một số giải pháp giáo dục tình yêu biển đảo cho học sinh khối 11 trường THPT Diễn Châu 5 qua môn học Giáo dục quốc phòng an ninh

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp giáo dục tình yêu biển đảo cho học sinh khối 11 trường THPT Diễn Châu 5 qua môn học Giáo dục quốc phòng an ninh"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giải pháp 1: Tăng cường công tác giáo dục tình yêu biển đảo cho học 16 sinh trường THPT Diễn Châu 5 2.3.2. Giải pháp 2: Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, trình chiếu các hình ảnh có tính chất trực quan sinh động dễ nhớ 2.3.3. Giải pháp 3: Kể câu chuyện thực tế, nhân vật được trải nghiệm tham quan các đảo trong quần đảo Trường Sa 2.3.4. Giải pháp 4: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về biển đảo để kiểm tra nhận thức của người học 2.3.5. Giải pháp 5: Giáo viên giảng dạy Giáo dục Quốc phòng an ninh được tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn về biển đảo 2.3.6. Giải pháp 6: Công tác phối hợp với các bên liên quan. 2.3.7. Giải pháp 7: Công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo 2.3.8. Giải pháp 8: Giáo dục truyền thống yêu nước, yêu biển thông qua công tác quyên góp trong khả năng để xây dựng biển đảo  

514 7 lượt tải
SKKN Vận dụng thiết bị công nghệ, học liệu số và phần mềm hỗ trợ trong hoạt động dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung học phổ thông

SKKN Vận dụng thiết bị công nghệ, học liệu số và phần mềm hỗ trợ trong hoạt động dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng thiết bị công nghệ, học liệu số và phần mềm hỗ trợ trong hoạt động dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung học phổ thông "triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Vận dụng để tìm kiếm, biên tập học liêu 2 Vận dụng để tổ chức ho t động học 3 Vận dụng để tổ chức ho t động kiểm tra đánh giá 4 Vận dụng để quản lý, hỗ trợ HS

436 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com