Logo Kiến Edu

Công nghệ 8

Sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ lớp 8 THCS cho năm học 2023 – 2024 tập trung vào việc áp dụng chương trình giáo dục mới 2018, giới thiệu các bộ sách như ‘Chân trời sáng tạo’, ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’, ‘Cánh diều’ nhằm mục tiêu nâng cao trải nghiệm giáo dục cho học sinh. Các phương pháp giảng dạy mới mẻ này nhấn mạnh vào việc phát triển kỹ năng công nghệ thông qua các dự án thực hành, khích lệ học sinh áp dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh cách thức tư duy sáng tạo, làm việc nhóm hiệu quả, và phát triển tư duy phản biện, chuẩn bị cho các em học sinh những năng lực phẩm chất cần thiết cho tương lai.

SKKN Một vài kinh nghiệm giáo dục ý thức sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng góp phần bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua bộ môn Công nghệ 8

SKKN Một vài kinh nghiệm giáo dục ý thức sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng góp phần bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua bộ môn Công nghệ 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một vài kinh nghiệm giáo dục ý thức sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng góp phần bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua bộ môn Công nghệ 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 . Ảnh hưởng của các nhà máy điện tới môi trường * Các vấn đề môi trường của các nhà máy thủy điện * Các vấn đề môi trường của các nhà máy nhiệt điện * Các vấn đề môi trường của các nhà máy điện nguyên tử 2. Các biện pháp sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng góp phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu * Phần I. Nhu cầu tiêu thụ điện năng * Phần II. Sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng

532 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục thức tiết kiệm điện cho học sinh lớp 8 qua bài 48: Sử dụng hợp l‎í điện năng - Môn Công nghệ 8

SKKN Một số biện pháp giáo dục‎ thức tiết kiệm điện cho học sinh lớp 8 qua bài 48: Sử dụng hợp l‎í điện năng - Môn Công nghệ 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giáo dục thức tiết kiệm điện cho học sinh lớp 8 qua bài 48: Sử dụng hợp l‎í điện năng - Môn Công nghệ 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tổ chức dạy học bài 48: "Sử dụng hợp lý điện năng". 2.3.2. Giáo viên luôn phải là tấm gương sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm điện năng cho học sinh noi theo 2.3.3. Giải thích cho những học sinh gia đình có điều kiện cần có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện 2.3.4. Tổ chức cuộc thi về nội dung sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện vào ngày 23 - 3 – Ngày thế giới hưởng ứng “Giờ trái đất” để giáo dục, tuyên truyền cho HS tiết kiệm điện

643 5 lượt tải
SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học môn Công Nghệ 8: Tiết 17: Bài 18 - Vật liệu cơ khí

SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học môn Công Nghệ 8: Tiết 17: Bài 18 - Vật liệu cơ khí

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học môn Công Nghệ 8: Tiết 17: Bài 18 - Vật liệu cơ khí" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Các giải pháp thực hiện 2.3.1.1. Khảo sát đánh giá tình hình 2.3.1.2. Lập kế hoạch bài học: 2.3.2. Vận dụng

554 5 lượt tải
SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học Tiết 42: Bài 48 - Sử dụng hợp lí điện năng (Công nghệ 8)

SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học Tiết 42: Bài 48 - Sử dụng hợp lí điện năng (Công nghệ 8)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học Tiết 42: Bài 48 - Sử dụng hợp lí điện năng (Công nghệ 8)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Các giải pháp thực hiện 2.3.1.1. Khảo sát đánh giá tình hình 2.3.1.2. Lập kế hoạch bài học: 2.3.2. Các biện pháp để tổ chức thực hiện 2.3.2.1. Khảo sát đánh giá tình hình 2.3.2.2. Lập kế hoạch bài học 2.3.3. Vận dụng

676 6 lượt tải
SKKN Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy tiết ôn tập phần mạng điện trong nhà môn Công nghệ 8

SKKN Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy tiết ôn tập phần mạng điện trong nhà môn Công nghệ 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy tiết ôn tập phần mạng điện trong nhà môn Công nghệ 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN DẠY BÀI ÔN TẬP PHẦN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ MÔN CÔNG NGHỆ 8 2.3.1. Các giải pháp thực hiện. 2.3.1.1. Đối với giáo viên. - Căn cứ vào Chuẩn kiến thức và kĩ năng môn Công Nghệ  kết hợp sách giáo khoa để xác định nội dung kiến thức và kĩ năng cần ôn tập; - Lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp; - Chuẩn bị đồ dùng dạy học. 2.3.1.2. Đối với học sinh. - Chuẩn bị đề cương ôn tập các bài: 50, 51, 53, 55 và bài 58 SGK 2.3.2. Các biện pháp tổ chức thực hiện.

578 3 lượt tải
SKKN Ứng dụng phần mềm Sketchup giúp nâng cao hiệu quả dạy phần Vẽ kĩ thuật trong môn Công nghệ lớp 8

SKKN Ứng dụng phần mềm Sketchup giúp nâng cao hiệu quả dạy phần Vẽ kĩ thuật trong môn Công nghệ lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng phần mềm Sketchup giúp nâng cao hiệu quả dạy phần Vẽ kĩ thuật trong môn Công nghệ lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng phần mềm Sketchup thiết kế mô hình dạy hình thành khái niệm hình hộp chữ nhật và thực hành đọc bản vẽ các khối đa diện a. Hình thành khái niệm hình hộp chữ nhật b. Một số dạng bài tập về bản vẽ các khối đa diện Dạng 1: Đọc bản vẽ hình chiếu và đối chiếu với các vật thể. Dạng 2: Tương quan giữa các hình chiếu với vật thể 2. Sử dụng phần mềm Sketchup thiết kế mô hình dạy hình thành khái niệm hình cắt và thực hành đọc bản vẽ các khối tròn xoay.

425 2 lượt tải
SKKN Tổ chức trò chơi theo nhóm ở môn Công nghệ lớp 8

SKKN Tổ chức trò chơi theo nhóm ở môn Công nghệ lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức trò chơi theo nhóm ở môn Công nghệ lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Trình tự thực hiện. 3.1.1. Tổ chức trò chơi cần thực hiện một số nguyên tắc sau. 3.1.2. Tổ chức trò chơi đối với bộ môn công nghệ có vai trò và ý nghĩa rất lớn trong dạy học 3.1.3. Hình thức tổ chức “trò chơi” phục vụ giảng dạy bộ môn công nghệ . 2. Cụ thể phương pháp tổ chức trò chơi theo nhóm được tiến hành theo quy trình sau 3. Tổ chức thực hiện.

821 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com