Logo Kiến Edu

Toán 11

Trong năm học 2023 – 2024, sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 11 THPT tập trung vào việc áp dụng chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách mới để tối ưu hóa kỹ năng Toán học và tư duy sáng tạo của học sinh. Các sáng kiến nhằm mục đích khuyến khích học sinh tham gia vào các dự án sáng tạo, sử dụng phương pháp giảng dạy đổi mới, và tăng cường sử dụng công nghệ. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 11 phát triển tư duy phê phán, kỹ năng giải quyết vấn đề và áp dụng toán học một cách hiệu quả, qua đó chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

SKKN Giải pháp tiếp cận với dạy và học song ngữ bộ môn Toán

SKKN Giải pháp tiếp cận với dạy và học song ngữ bộ môn Toán

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp tiếp cận với dạy và học song ngữ bộ môn Toán"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: GIẢI PHÁP 1: Thiết kế các hoạt động học tập sử dụng video hoặc trò chơi tiếng Anh GIẢI PHÁP 2: Cung cấp các thuật ngữ Toán học trong bài học bằng tiếng Anh GIẢI PHÁP 3: Trình bày lời giải bài toán bằng tiếng Anh GIẢI PHÁP 4: Tổ chức cho học sinh báo cáo sản phẩm học tập bằng tiếng Anh GIẢI PHÁP 5: Thiết kế một số câu hỏi trong các bài kiểm tra đánh giá bằng tiếng Anh

501 6 lượt tải
SKKN Khai thác, mở rộng một số bài toán liên quan tới định lý Reim trong các bài hình học của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)

SKKN Khai thác, mở rộng một số bài toán liên quan tới định lý Reim trong các bài hình học của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)

Sáng kiến kinh nghiệm "Khai thác, mở rộng một số bài toán liên quan tới định lý Reim trong các bài hình học của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Tính sáng tạo. + Từ những bài tập cơ bản, chúng tôi xây dựng hệ thống các bài tập liên quan. Các bài tập này có những ứng dụng giúp học sinh biến lạ thành quen, biến bài tập với mô hình khó về mô hình đã gặp, và giải quyết bài toán khó đó. + Chúng tôi cũng đúc rút ra một số mô hình quen thuộc, để từ mô hình đó, giáo viên và học sinh có thể dễ dàng chuyển đổi để biến thành các bài toán có cấu hình phức tạp hơn. Học sinh cũng từ mô hình,các giải pháp đưa ra sáng tạo ra các bài toán mới. + Phát triển thành hệ thống bài tập liên quan tới định lí Reim một cách khoa học. Các bài tập được nhóm tác giả trình bày bằng tự luận từ dễ tới khó để tăng khả năng trình bày cho học sinh nhất là HSG Quốc gia. Sáng kiến cũng nêu bật lên một số cách sáng tạo ra các bài toán hình học với mô hình lạ từ một mô hình quen thuộc. Chính vì thế sáng kiến sẽ càng thúc đẩy hơn tinh thần say mê toán học, điều này rất ít sách cũng như tài liệu tham khảo đề cập tới.

485 6 lượt tải
SKKN Thiết kế và SD phiếu học tập trong dạy học môn Toán ở trường THPT nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho HS

SKKN Thiết kế và SD phiếu học tập trong dạy học môn Toán ở trường THPT nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho HS

Sáng kiến kinh nghiệm "Thiết kế và SD phiếu học tập trong dạy học môn Toán ở trường THPT nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho HS"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: (1) PHT hỗ trợ gợi vấn đề, phát hiện vấn đề, tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề; (2) PHT hỗ trợ luyện tập, củng cố tri thức - kĩ năng; (3) PHT hỗ trợ mở rộng, đào sâu, hệ thống hóa, tổng kết tri thức - kĩ năng; (4) (4) PHT hỗ trợ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; (5) PHT hỗ trợ học sinh tự học.

446 3 lượt tải
SKKN Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều)

SKKN Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều) triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Một số bản đồ tư duy về bài dạy Toán 10 ( Sách Cánh diều) 3.1.1. Bài “Định lý CôSin và Định lý Sin trong tam giác” 3.1.2. Bài “ Tọa độ của VecTơ” 3.3.3. Bài Phương trình đường thẳng. 3.2. Một số bản đồ tư duy về bài dạy Toán 11 3.3.2. Bài Ôn tập chương III (Hình học 12) 3.2.2. Bài Ôn tập chương III (Đại số & giải tích 11) 3.2.3. Bài “Đường thẳng và mặt phẳng song song” 3.3.4. Bài “Góc và khoảng cách” 3.3. Một số bản đồ tư duy về bài dạy Toán 12 3.3.1. Bài Cực trị của hàm số 3.3.2. Bài Ôn tập chương III (Hình học 12)

480 9 lượt tải
SKKN Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chủ đề tổ hợp – xác suất

SKKN Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chủ đề tổ hợp – xác suất

2. Thiết kế HĐTNST trong dạy học chủ đề xác suất chương trình môn Toán THPT 2.1. Yêu cầu chung về thiết kế HĐTNST trong dạy học 2.2. Đảm bảo khung lô-gic của các hoạt động trong một chủ đề 2.3. Đảm bảo môi trường để học sinh sáng tạo 2.4. Cấu trúc chung khi tổ chức HĐTNST trong dạy học 2.5 . Một số ứng dụng công nghệ trong thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chủ đề Tổ hợp – Xác suất 3. Xây dựng một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học tổ hợp - xác suất lớp 11 3.1. Hoạt động trải nghiệm sáng tạọ chủ đề Tổ hợp – Xác suất tổ chức theo mô hình trong lớp học 3.2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạọ chủ đề Tổ hợp – Xác suất tổ chức theo mô hình ngoài lớp học 3.3. Thiết kế HĐTNST chủ đề Tổ hợp - Xác suất chương trình môn Toán lớp 11

489 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán

SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2. 2.1. Hình thành kiến thức mới cho học sinh thông qua khảo sát một hay nhiều trường hợp riêng lấy từ thực tiễn 2.2.2.Tăng cường xây dựng các tình huống gắn với thực tế để học sinh giải quyết 2.2.3.Tổ chức cho học sinh khai thác,vận dụng kiến thức đã học dựa trên các đồ dùng được làm từ vật liệu có sẵn trong cuộc sống hằng ngày 2.2.4. Phải xây dựng một hệ thống các tình huống, bài tập theo từng chủ đề chú trọng đến hoạt động MHH toán học 2.2.5. Xây dựng các tình huống dạy học hỗ trợ quá trình toán học hóa

580 9 lượt tải
skkn-dinh-li-euler-va-tinh-ung-dung-thuc-tien

SKKN Định lí EULER và tính ứng dụng thực tiễn

Đề tài tập trung làm rõ một số vấn đề sau: • Khái niệm phi hàm Euler và phát biểu định lí Euler. • Các tính chất và hệ quả của định lí. • Các bài toán áp dụng. • Ứng dụng vào hệ mã hóa RSA. • Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.

892 10 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua dạy học hình học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột”

SKKN Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua dạy học hình học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột”

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua dạy học hình học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức lớp học 2. Kỹ thuật tổ chức hoạt động thảo luận cho học sinh 3. Kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm trong phương pháp BTNB 4. Kỹ thuật đặt câu hỏi của giáo viên 5. Rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh thông qua dạy học bằng phương pháp Bàn tay nặn bột 6. Kỹ thuật chọn ý tưởng, nhóm ý tưởng của học sinh 7. Hướng dẫn học sinh đề xuất ý tưởng nghiên cứu hay phương án tìm câu trả lời.. 8. Hướng dẫn học sinh sử dụng vở thí nghiệm 9. Hướng dẫn học sinh phân tích thông tin, hiện tượng quan sát khi nghiên cứu để đưa ra kết luận 10. So sánh kết quả thu nhận được và đối chiếu với kiến thức khoa học 11. Đánh giá học sinh trong dạy học bằng phương pháp BTNB

580 9 lượt tải
SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

1.Công thức giải nhanh số 1 2. Công thức giải nhanh số 2. 3. Công thức giải nhanh số 3. 4. Sử dụng bất đẳng thức tam giác. 5. Kỹ thuật UCT và bất đẳng thức BUNHIACOPXKI-CAUCHY-SCHWARZ. 6. Công thức NEWTON RAHSON trong giải nhanh phương trình số phức.

783 10 lượt tải
SKKN Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi môn toán từ phần mềm bt pro và tạo đề kiểm tra đánh giá định kì theo ma trận, bản đặc tả định hướng phát triển năng lực học sinh, từng bước chuyển đổi số

SKKN Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi môn toán từ phần mềm bt pro và tạo đề kiểm tra đánh giá định kì theo ma trận, bản đặc tả định hướng phát triển năng lực học sinh, từng bước chuyển đổi số

3.1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm BT PRO: 3.1.1. Tổng quan về chương trình 3.2. Trộn đề trắc nghiệm (MixTest): 3.2.1. SOẠN ĐỀ từ file 3.2.2. Soạn đề đơn từ nguồn ngoài (từ dễ đến khó, có tự luận) 3.2.3. In đề, chuyên đề từ kho ngân hàng (Matrix): 3.3. In đề theo ma trận 3.4. Sửa chữa câu hỏi trong ngân hàng 3.5 Một số biền pháp , cách thức nâng cao dự liệu kho ngân hàng câu hỏi phục vụ dạy và học góp phần chuyển đổi số 3.5.1. GÁN ID Btpro (Gán mã số cho câu hỏi trắc nghiệm) 3.5.2. Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm 3.5.3 .Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm chung theo nhóm toán trên mạng xã hội 3.5.4. Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm tổ chuyên môn từ đề kiểm tra toán 3.5.5. Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm cho cá nhân

689 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học thực hành và trải nghiệm môn toán cấp trung học phổ thông

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học thực hành và trải nghiệm môn toán cấp trung học phổ thông

2.1. Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện dạy học các chủ đề thực hành và trải nghiệm 2.2. Những căn cứ khi thực hiện dạy học các chủ đề thực hành và trải nghiệm 2.3. Quy trình học qua thực hành và trải nghiệm 1 2.4. Một số hình thức khi thực hiện thiết kế và dạy học thực hành và trải nghiệm 2.4.1.1. Tổ chức hoạt động thực hành 2.4.1.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm 2.4.2. Dạy học TH & TN một phần 2.4.2.1. Dạy học thực hành một phần trong bài học 2.5. Kế hoạch bài dạy về dạy học thực hành và trải nghiệm

892 10 lượt tải
SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

1. Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai 2. Nhóm giải pháp chung 2.1. Tăng cường quán triệt quan điểm UNESCO và các quốc gia có nền giáo dục phát triển trên thế giới; chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục – Đào tạo về giáo dục STEM đối với cán bộ, GV và HS 2.2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong nhà trường về thực hiện dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3. Nhóm giải pháp cụ thể 3.1. Đánh giá tổng quan về đặc thù của từng chủ đề trong chương trình toán THPT để có hình thức giáo dục phù hợp 3.1.1. Những chủ đề / bài học có nhiều thuận lợi khi thực hiện theo định hướng giáo dục STEM 3.1.2. Kế hoạch thực hiện dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3.2. Xây dựng quy trình x y dựng một chủ đề theo định hướng giáo dục STEM 3.3. Rèn luyện kĩ năng mềm cho HS qua thiết kế và tổ chức các chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3.3.1. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM hình học và đo lường 3.3.2. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM đại số, giải tích 3.3.3. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM thực hành và trải nghiệm"

489 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com