Toán 11

Trong năm học 2023 – 2024, sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 11 THPT tập trung vào việc áp dụng chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách mới để tối ưu hóa kỹ năng Toán học và tư duy sáng tạo của học sinh. Các sáng kiến nhằm mục đích khuyến khích học sinh tham gia vào các dự án sáng tạo, sử dụng phương pháp giảng dạy đổi mới, và tăng cường sử dụng công nghệ. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 11 phát triển tư duy phê phán, kỹ năng giải quyết vấn đề và áp dụng toán học một cách hiệu quả, qua đó chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

SKKN Giải pháp tiếp cận với dạy và học song ngữ bộ môn Toán

SKKN Giải pháp tiếp cận với dạy và học song ngữ bộ môn Toán

Môn: TOÁN
Lớp: 2012-11-09T17:00:00.000Z
Bộ sách: GDPT 2018
Lượt xem: 501
Lượt tải: 6
Số trang: 56
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 56
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
501 6 lượt tải
SKKN Khai thác, mở rộng một số bài toán liên quan tới định lý Reim trong các bài hình học của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)

SKKN Khai thác, mở rộng một số bài toán liên quan tới định lý Reim trong các bài hình học của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)

Môn: TOÁN
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 485
Lượt tải: 6
Số trang: 116
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 116
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
485 6 lượt tải
SKKN Thiết kế và SD phiếu học tập trong dạy học môn Toán ở trường THPT nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho HS

SKKN Thiết kế và SD phiếu học tập trong dạy học môn Toán ở trường THPT nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho HS

Môn: TOÁN
Lớp: 10.11
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 446
Lượt tải: 3
Số trang: 48
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 48
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
446 3 lượt tải
SKKN Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều)

SKKN Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều)

Môn: Toán
Lớp: 10,11,12
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 480
Lượt tải: 9
Số trang: 33
Tác giả: Lê Thị Mai Phương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Quỳ Hợp 2
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 33
Tác giả: Lê Thị Mai Phương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Quỳ Hợp 2
Năm viết: 2020-2021
480 9 lượt tải
SKKN Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chủ đề tổ hợp – xác suất

SKKN Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chủ đề tổ hợp – xác suất

Môn: Toán
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 489
Lượt tải: 7
Số trang: 116
Tác giả: Đặng Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu 3
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 116
Tác giả: Đặng Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu 3
Năm viết: 2019-2020
489 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán

SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán

Môn: Toán
Lớp: 10,11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 580
Lượt tải: 9
Số trang: 83
Tác giả: Bùi Thị Bảo Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đặng Thúc Hứa
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 83
Tác giả: Bùi Thị Bảo Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đặng Thúc Hứa
Năm viết: 2020-2021
580 9 lượt tải
skkn-dinh-li-euler-va-tinh-ung-dung-thuc-tien

SKKN Định lí EULER và tính ứng dụng thực tiễn

Môn: Toán
Lớp: 10,11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 892
Lượt tải: 10
Số trang: 54
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT chuyên Phan Bội Châu
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 54
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT chuyên Phan Bội Châu
Năm viết: 2020-2021
892 10 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua dạy học hình học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột”

SKKN Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua dạy học hình học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột”

Môn: Toán
Lớp: 10,11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 580
Lượt tải: 9
Số trang: 54
Tác giả: Lê Thị Minh Tâm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 54
Tác giả: Lê Thị Minh Tâm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2020-2021
580 9 lượt tải
SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

Môn: Toán
Lớp: 10,11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 783
Lượt tải: 10
Số trang: 37
Tác giả: Đặng Thị Thanh Hiền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 1
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 37
Tác giả: Đặng Thị Thanh Hiền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 1
Năm viết: 2020-2021
783 10 lượt tải
SKKN Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi môn toán từ phần mềm bt pro và tạo đề kiểm tra đánh giá định kì theo ma trận, bản đặc tả định hướng phát triển năng lực học sinh, từng bước chuyển đổi số

SKKN Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi môn toán từ phần mềm bt pro và tạo đề kiểm tra đánh giá định kì theo ma trận, bản đặc tả định hướng phát triển năng lực học sinh, từng bước chuyển đổi số

Môn: Toán
Lớp: 10,11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 689
Lượt tải: 8
Số trang: 52
Tác giả: Bùi Thị Thanh Nhàn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Quỳ Hợp
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 52
Tác giả: Bùi Thị Thanh Nhàn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Quỳ Hợp
Năm viết: 2019-2020
689 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học thực hành và trải nghiệm môn toán cấp trung học phổ thông

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học thực hành và trải nghiệm môn toán cấp trung học phổ thông

Môn: Toán
Lớp: 10,11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 892
Lượt tải: 10
Số trang: 83
Tác giả: Phạm Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 83
Tác giả: Phạm Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2020-2021
892 10 lượt tải
SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

Môn: Toán
Lớp: 10,11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 489
Lượt tải: 6
Số trang: 99
Tác giả: Đặng Thị Minh Thư
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 99
Tác giả: Đặng Thị Minh Thư
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2020-2021
489 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com