Logo Kiến Edu

Lịch sử THPT

Giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn Lịch sử THPT mới nhất cho năm học 2023 – 2024, dựa trên chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo,… Tài liệu này bao gồm các phương pháp giảng dạy sáng tạo, hiệu quả, giúp giáo viên tạo ra những bài giảng hay, phong phú, kích thích sự hứng thú và tương tác của học sinh. Mục tiêu là hỗ trợ giáo viên trong việc truyền đạt kiến thức lịch sử một cách sinh động, thu hút, làm cho học sinh cảm nhận được giá trị của lịch sử, phát triển kỹ năng tư duy phản biện và hiểu biết về bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội qua các thời kỳ, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử tại các trường THPT.

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử ở trường THPT

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử ở trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Chọn nguồn và thành lập đội tuyển Giải pháp 2: Xây dựng kế hoạch và nội dung các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử Giải pháp 3: Xác định mức độ kiến thức của các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Giải pháp 4: Xây dựng hệ thống câu hỏi tương ứng của các chuyên đề bồi dưỡng Giải pháp 5: Cách thức bồi dưỡng nội dung các chuyên đề Giải pháp 6: Sử dụng một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực Giải pháp 7: Rèn luyện một số kỹ năng học tập và làm bài thi môn Lịch sử Giải pháp 8: Luyện đề thi Giải pháp 9: Phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để tăng cường hiệu quả bồi dưỡng  

558 9 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Lịch sử cấp THPT đáp ứng yêu cầu của kỳ thi Đánh giá năng lực của các trường Đại học hiện nay

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Lịch sử cấp THPT đáp ứng yêu cầu của kỳ thi Đánh giá năng lực của các trường Đại học hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Lịch sử cấp THPT đáp ứng yêu cầu của kỳ thi Đánh giá năng lực của các trường Đại học hiện nay"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Nâng cao chất lượng xây dựng đề thi trắc nghiệm khách quan môn Lịch sử tiếp cận kì thi Đánh giá năng lực 2.2. Các dạng đề thi trắc nghiệm khách quan môn Lịch sử tiếp cận Kỳ thi Đánh giá năng lực của các trường Đại học hiện nay 2.3. Nâng cao chất lượng xây dựng đề thi tự luận môn Lịch sử tiếp cận Kỳ thi Đánh giá năng lực của một số trường Đại học hiện nay 2.4. Hướng dẫn học sinh ôn thi nâng cao chất lượng môn Lịch sử trong kỳ thi ĐGNL  

413 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực tự học của học sinh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (phần Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945)

SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực tự học của học sinh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (phần Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp phát triển năng lực tự học của học sinh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (phần Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Tạo động cơ, mục đích, hứng thú tự học 3.2.2. Hướng dẫn học sinh cách xây dựng kế hoạch ôn tập 3.2.3. Hướng dẫn học sinh cách tự đọc sách giáo khoa, tài liệu tham khảo 3.2.4. Vận dụng linh hoạt công thức “5W - 1 How” 3.2.5. Hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức  

582 7 lượt tải
SKKN Ứng dụng chuyển đổi số trong kiểm tra đánh giá phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 nhằm phát triển phẩm chất, năng cho học sinh THPT

SKKN Ứng dụng chuyển đổi số trong kiểm tra đánh giá phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 nhằm phát triển phẩm chất, năng cho học sinh THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng chuyển đổi số trong kiểm tra đánh giá phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 nhằm phát triển phẩm chất, năng cho học sinh THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Ứng dụng nền tảng công nghệ số vào quá trình kiểm tra đánh giá học sinh trong môn Lịch sử phần Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954. ( Lớp 12 ) 3.2. Ứng dụng nền tảng công nghệ số vào quá trình đánh giá hồ sơ học tập nhằm phát triển phẩm chất năng lực của học sinh THPT 3.3. Ứng dụng công nghệ số vào quá trình đánh giá qua sản phẩm học tập của học sinh phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954. 3.3.1. Phương pháp đánh giá qua sản phẩm học tập: 3.3.2. Kết quả đạt được  

465 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-2000 gắn với di tích lịch sử tỉnh Nghệ An

SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-2000 gắn với di tích lịch sử tỉnh Nghệ An

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-2000 gắn với di tích lịch sử tỉnh Nghệ An"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 . Sử dụng tài liệu di tích lịch sử để kích hoạt hoạt động nhận thức 2 . Tổ chức hoạt động nhận thức của HS với nguồn sử liệu về DTLS 3 . Sử dụng tài liệu về di tích lịch sử ở địa phương để củng cố, luyện tập 4 .Hướng dẫn HS sưu tầm tài liệu về DTLS để vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống và hoạt động kiểm tra, đánh giá  

547 7 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp với một số kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn Lịch sử 12

SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp với một số kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn Lịch sử 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp với một số kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn Lịch sử 12"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp kỹ thuật “Phòng tranh” để dạy Lịch sử 12 3.2. Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp kỹ thuật “Khăn trải bàn” để dạy Lịch sử 12 3.3. Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp kỹ thuật “3-2-1” để dạy Lịch sử 12 3.4. Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp kỹ thuật “công đoạn” để dạy Lịch sử 12 3.5. Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp kỹ thuật “KWL” để dạy Lịch sử 12

589 5 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực, phẩm chất người học trong hoạt động luyện tập phần Lịch sử thế giới hiện đại 1945-2000-Lịch sử lớp12 thông qua một số kĩ thuật dạy học tích cực

SKKN Phát triển năng lực, phẩm chất người học trong hoạt động luyện tập phần Lịch sử thế giới hiện đại 1945-2000-Lịch sử lớp12 thông qua một số kĩ thuật dạy học tích cực

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực, phẩm chất người học trong hoạt động luyện tập phần Lịch sử thế giới hiện đại 1945-2000-Lịch sử lớp12 thông qua một số kĩ thuật dạy học tích cực"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Định hướng hoạt động luyện tập nhằm phát triển năng lực, phẩm chất người học phần Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000)-lịch sử 12 2.2. Một số kĩ thuật dạy học tích cực dùng cho hoạt động luyện tập trong giờ học Lịch sử phần Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000) nhằm phát triển năng lực, phẩm chất người học 2.2.1. Sơ đồ học tập 2.2.2. Thiết kế thẻ nhớ 2.2.3. Trò chơi 2.2.4. Phiếu học tập  

592 3 lượt tải
SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược vào việc giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919- 1954 trong chương trình Lịch sử 12 nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược vào việc giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919- 1954 trong chương trình Lịch sử 12 nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược vào việc giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919- 1954 trong chương trình Lịch sử 12 nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Thứ nhất: Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học Thứ hai: Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà thông qua phiếu hướng dẫn tự học với sự hỗ trợ của công nghệ số. Thứ ba: Báo cáo ngẫu nhiên các hoạt động đã tìm hiểu ở nhà, thảo luận, chốt vấn đề ở trên lớp. Thứ tư: Nâng cao năng lực số của GV, phương pháp sử dụng một số phần mềm hỗ trợ học tập.

500 8 lượt tải
SKKN Kết hợp một số giải pháp tạo sự hứng thú giúp học sinh học tốt môn Lịch sử 12

SKKN Kết hợp một số giải pháp tạo sự hứng thú giúp học sinh học tốt môn Lịch sử 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Kết hợp một số giải pháp tạo sự hứng thú giúp học sinh học tốt môn Lịch sử 12"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giải pháp tạo ấn tượng của người thầy 3.2. Giải pháp tạo sự mới lạ trong giờ dạy lịch sử 3.3. Giải pháp kể chuyện nhân vật trong dạy học lịch sử 3.4. Giải pháp sử dụng trò chơi trong dạy học lịch sử 3.5. Giải pháp phát huy tính tích cực của học sinh. 3.6. Giải pháp xây dựng vở bài tập và sử dụng sách giáo khoa  

482 0 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực tự học và hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử cho học sinh qua tổ chức dạy học bài 17 “Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946” (lớp 12) theo mô hình lớp học đảo ngược với sự hỗ trợ của công cụ trực tuyến Padlet

SKKN Phát triển năng lực tự học và hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử cho học sinh qua tổ chức dạy học bài 17 “Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946” (lớp 12) theo mô hình lớp học đảo ngược với sự hỗ trợ của công cụ trực tuyến Padlet

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực tự học và hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử cho học sinh qua tổ chức dạy học bài 17 “Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946” (lớp 12) theo mô hình lớp học đảo ngược với sự hỗ trợ của công cụ trực tuyến Padlet"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Cấu trúc, đặc điểm của bài 17 (lịch sử lớp 12) 2. Xây dựng quy trình bài 17 (lịch sử lớp 12) theo mô hình lớp học đảo ngược với sự hỗ trợ của công cụ trực tuyến Padlet nhằm phát triển năng lực tự học và ôn thi tốt nghiệp THPT cho HS 3. Xây dựng quy trình ôn thi tốt nghiệp THPT bài 17 theo mô hình lớp học đảo ngược góp phần nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT 3.1. Lập kế hoạch hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT 3.2. Hướng dẫn học sinh cách xây dựng kế hoạch học tập cá nhân 3.3. Rèn luyện kỹ năng khai thác sách giáo khoa, tài liệu tham khảo trong quá trình tự học 3.4. Rèn luyện kỹ năng khái quát hóa, hệ thống hóa kiến thức 3.5. Hướng dẫn HS biết tự ôn tập, củng cố kiến thức và tự kiểm tra, đánh giá 4. Thiết kế một số bài giảng áp dụng mô hình lớp học đảo ngược.  

421 9 lượt tải
SKKN Sử dụng câu hỏi , bài tập phát triển năng lực phần Lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn từ năm 1930 - 1945 , cho học sinh trường THPT

SKKN Sử dụng câu hỏi , bài tập phát triển năng lực phần Lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn từ năm 1930 - 1945 , cho học sinh trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng câu hỏi , bài tập phát triển năng lực phần Lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn từ năm 1930 - 1945 , cho học sinh trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Sử dụng câu hỏi, bài tập nhận thức lịch sử để định hướng cho học sinh tiếp nhận kiến thức mới 3.2. Sử dụng câu hỏi, bài tập nhận thức lịch sử để tổ chức hoạt động nhận thức và hình thành, phát triển năng lực của học sinh trong quá trình tiếp thu kiến thức mới 3.3. Sử dụng bài tập lịch sử để kiểm tra hoạt động kiến thức mới nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng học tập của học sinh 3.4. Sử dụng bài tập hướng dẫn học sinh tự học ở nhà  

572 9 lượt tải
SKKN Đa dạng hóa hình thức hoạt động luyện tập để tạo hứng thú học tập cho học sinh trong tiết dạy học Lịch sử tại trường THPT

SKKN Đa dạng hóa hình thức hoạt động luyện tập để tạo hứng thú học tập cho học sinh trong tiết dạy học Lịch sử tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Đa dạng hóa hình thức hoạt động luyện tập để tạo hứng thú học tập cho học sinh trong tiết dạy học Lịch sử tại trường THPT "triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Sử dụng âm nhạc có liên quan để luyện tập 1.2. Sử sụng phương pháp phân tích video 1.3. Dử dụng trò chơi như mở ô chữ hoặc mảnh ghép lịch sử, hay nghe chuyện đoán nhân vật để luyện tập. 1.4. Phương pháp sử dụng thơ ca cách mạng 1.5. Phương pháp tranh luận “Ủng hộ - phản đối 1.6. Phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy 1.7. Phương pháp bản đồ câm 1.8. Phương pháp “Viết tích cực” 1.9. Phương pháp hỏi và trả lời…  

435 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com