Lịch sử THPT

Giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn Lịch sử THPT mới nhất cho năm học 2023 – 2024, dựa trên chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo,… Tài liệu này bao gồm các phương pháp giảng dạy sáng tạo, hiệu quả, giúp giáo viên tạo ra những bài giảng hay, phong phú, kích thích sự hứng thú và tương tác của học sinh. Mục tiêu là hỗ trợ giáo viên trong việc truyền đạt kiến thức lịch sử một cách sinh động, thu hút, làm cho học sinh cảm nhận được giá trị của lịch sử, phát triển kỹ năng tư duy phản biện và hiểu biết về bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội qua các thời kỳ, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử tại các trường THPT.

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử ở trường THPT

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử ở trường THPT

Môn: Lịch Sử
Lớp: 10;11;12
Bộ sách:
Lượt xem: 558
Lượt tải: 9
Số trang: 83
Tác giả: Trần Thị Hồng Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Cờ Đỏ
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 83
Tác giả: Trần Thị Hồng Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Cờ Đỏ
Năm viết: 2021-2022
558 9 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Lịch sử cấp THPT đáp ứng yêu cầu của kỳ thi Đánh giá năng lực của các trường Đại học hiện nay

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Lịch sử cấp THPT đáp ứng yêu cầu của kỳ thi Đánh giá năng lực của các trường Đại học hiện nay

Môn: Lịch Sử
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 413
Lượt tải: 8
Số trang: 79
Tác giả: Bùi Thị Thanh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT chuyên Phan Bội Châu
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 79
Tác giả: Bùi Thị Thanh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT chuyên Phan Bội Châu
Năm viết: 2021-2022
413 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực tự học của học sinh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (phần Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945)

SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực tự học của học sinh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (phần Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945)

Môn: Lịch Sử
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 582
Lượt tải: 7
Số trang: 98
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Yên Thành 2
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 98
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Yên Thành 2
Năm viết: 2021-2022
582 7 lượt tải
SKKN Ứng dụng chuyển đổi số trong kiểm tra đánh giá phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 nhằm phát triển phẩm chất, năng cho học sinh THPT

SKKN Ứng dụng chuyển đổi số trong kiểm tra đánh giá phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 nhằm phát triển phẩm chất, năng cho học sinh THPT

Môn: Lịch Sử
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 465
Lượt tải: 4
Số trang: 84
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Tân Kỳ 3
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 84
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Tân Kỳ 3
Năm viết: 2021-2022
465 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-2000 gắn với di tích lịch sử tỉnh Nghệ An

SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-2000 gắn với di tích lịch sử tỉnh Nghệ An

Môn: Lịch Sử
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 547
Lượt tải: 7
Số trang: 37
Tác giả: Lê Thị Hồng Dung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Lê Viết Thuật
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 37
Tác giả: Lê Thị Hồng Dung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Lê Viết Thuật
Năm viết: 2021-2022
547 7 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp với một số kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn Lịch sử 12

SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp với một số kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn Lịch sử 12

Môn: Lịch Sử
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 589
Lượt tải: 5
Số trang: 83
Tác giả: Trần Thị Bảo Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Phan Thúc Trực
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 83
Tác giả: Trần Thị Bảo Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Phan Thúc Trực
Năm viết: 2021-2022
589 5 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực, phẩm chất người học trong hoạt động luyện tập phần Lịch sử thế giới hiện đại 1945-2000-Lịch sử lớp12 thông qua một số kĩ thuật dạy học tích cực

SKKN Phát triển năng lực, phẩm chất người học trong hoạt động luyện tập phần Lịch sử thế giới hiện đại 1945-2000-Lịch sử lớp12 thông qua một số kĩ thuật dạy học tích cực

Môn: Lịch Sử
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 592
Lượt tải: 3
Số trang: 63
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Yên Thành 2
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 63
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Yên Thành 2
Năm viết: 2021-2022
592 3 lượt tải
SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược vào việc giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919- 1954 trong chương trình Lịch sử 12 nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược vào việc giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919- 1954 trong chương trình Lịch sử 12 nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

Môn: Lịch Sử
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 500
Lượt tải: 8
Số trang: 86
Tác giả: Bùi Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nam Đàn 1
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 86
Tác giả: Bùi Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nam Đàn 1
Năm viết: 2021-2022
500 8 lượt tải
SKKN Kết hợp một số giải pháp tạo sự hứng thú giúp học sinh học tốt môn Lịch sử 12

SKKN Kết hợp một số giải pháp tạo sự hứng thú giúp học sinh học tốt môn Lịch sử 12

Môn: Lịch Sử
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 482
Lượt tải: 0
Số trang: 69
Tác giả: Đặng Thị Hồng Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT tỉnh Nghệ An
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 69
Tác giả: Đặng Thị Hồng Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT tỉnh Nghệ An
Năm viết: 2021-2022
482 0 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực tự học và hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử cho học sinh qua tổ chức dạy học bài 17 “Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946” (lớp 12) theo mô hình lớp học đảo ngược với sự hỗ trợ của công cụ trực tuyến Padlet

SKKN Phát triển năng lực tự học và hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử cho học sinh qua tổ chức dạy học bài 17 “Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946” (lớp 12) theo mô hình lớp học đảo ngược với sự hỗ trợ của công cụ trực tuyến Padlet

Môn: Lịch Sử
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 421
Lượt tải: 9
Số trang: 54
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Hoàng Mai 2
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 54
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Hoàng Mai 2
Năm viết: 2021-2022
421 9 lượt tải
SKKN Sử dụng câu hỏi , bài tập phát triển năng lực phần Lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn từ năm 1930 - 1945 , cho học sinh trường THPT

SKKN Sử dụng câu hỏi , bài tập phát triển năng lực phần Lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn từ năm 1930 - 1945 , cho học sinh trường THPT

Môn: Lịch Sử
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 572
Lượt tải: 9
Số trang: 48
Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nam Đàn 1
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 48
Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nam Đàn 1
Năm viết: 2021-2022
572 9 lượt tải
SKKN Đa dạng hóa hình thức hoạt động luyện tập để tạo hứng thú học tập cho học sinh trong tiết dạy học Lịch sử tại trường THPT

SKKN Đa dạng hóa hình thức hoạt động luyện tập để tạo hứng thú học tập cho học sinh trong tiết dạy học Lịch sử tại trường THPT

Môn: Lịch Sử
Lớp: 11;12
Bộ sách:
Lượt xem: 435
Lượt tải: 5
Số trang: 59
Tác giả: Trần Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đặng Thai Mai
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 59
Tác giả: Trần Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đặng Thai Mai
Năm viết: 2021-2022
435 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com