Logo Kiến Edu

Tin học THPT

Mời quý thầy cô tham khảo ngay các mẫu sáng kiến kinh nghiệm Tin học THPT mới nhất, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Các sáng kiến nhằm mục đích cải thiện phương pháp giảng dạy và học tập, giúp học sinh nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin và lập trình. Đặc biệt, chúng tập trung vào việc phát triển tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề thông qua các dự án sáng tạo, và sử dụng hiệu quả công nghệ trong học tập và đời sống. Mục tiêu là trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường công nghệ hiện đại, chuẩn bị cho học sinh những năng lực cần thiết để hoàn thiện bản thân trong tương lai.

SKKN Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng sử dụng cấu trúc lặp trong dạy học lập trình cho học sinh trung học phổ thông

SKKN Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng sử dụng cấu trúc lặp trong dạy học lập trình cho học sinh trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng sử dụng cấu trúc lặp trong dạy học lập trình cho học sinh trung học phổ thông"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Để xây dựng, tổ chức và thực hiện áp dụng " Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng sử dụng cấu trúc lặp trong dạy học lập trình cho học sinh THPT " trong giảng dạy, có thể thực hiện các bước sau: - Tìm hiểu và nghiên cứu về " Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng sử dụng cấu trúc lặp trong dạy học lập trình cho học sinh THPT " để hiểu rõ về mục đích, cách thức hoạt động và ý nghĩa của hệ thống. - Xác định đối tượng học sinh mục tiêu của hệ thống và đánh giá trình độ kiến thức cũng như nhu cầu học tập của học sinh. - Lên kế hoạch sử dụng " Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng sử dụng cấu trúc lặp trong dạy học lập trình cho học sinh THPT " trong giảng dạy bằng cách tạo ra các bài tập phù hợp với trình độ của học sinh, đồng thời sắp xếp thời gian và phương pháp thực hiện bài tập.

457 0 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm và kĩ năng giảng dạy phần "BFS VÀ CÁC ỨNG DỤNG"

SKKN Kinh nghiệm và kĩ năng giảng dạy phần "BFS VÀ CÁC ỨNG DỤNG"

Sáng kiến kinh nghiệm "Kinh nghiệm và kĩ năng giảng dạy phần "BFS VÀ CÁC ỨNG DỤNG""triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3. BFS và ứng dụng 3.1 Thuật toán duyệt đồ thị ưu tiên chiều rộng 3.2 Các đặc tính của thuật toán BFS 3.3 Ứng dụng BFS để xác định thành phần liên thông 3.4 Thuật toán loang (Flood Fill) 3.5 Ứng dụng BFS để tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị không trọng số 3.6 Ứng dụng BFS để tìm chu trình ngắn nhất trong đồ thị có hướng không trọng số 3.7 Ứng dụng BFS để tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị có trọng số 0 hoặc 1 3.8 Ứng dụng BFS để kiểm tra đồ thị hai phía (Bipartite graph)

502 5 lượt tải
SKKN Sử dụng Padlet nhằm phát triển năng lực tự học Tin học cho học sinh trường THPT

SKKN Sử dụng Padlet nhằm phát triển năng lực tự học Tin học cho học sinh trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng Padlet nhằm phát triển năng lực tự học Tin học cho học sinh trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Tìm hiểu sử dụng phần mềm Padlet để phát triển năng lực tự học Tin học cho học sinh. Bước 2: Giới thiệu biện pháp sử dụng phần mềm Padlet để phát triển năng lực tự học Tin học cho học sinh. - Sử dụng Padlet để tổ chức cho học sinh thảo luận trực tuyến trên lớp học. - Sử dụng Padlet để cung cấp tư liệu Tin học cho học sinh trong giờ học trên lớp. - Sử dụng Padlet để hướng dẫn học sinh tự kiểm tra đánh giá trong giờ học trên lớp.  

448 4 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn tin học lớp 10 từ việc hỗ trợ sử dụng máy tính trong giờ học lý thuyết

SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn tin học lớp 10 từ việc hỗ trợ sử dụng máy tính trong giờ học lý thuyết

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao chất lượng giảng dạy môn tin học lớp 10 từ việc hỗ trợ sử dụng máy tính trong giờ học lý thuyết"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trong chương III “Soạn thảo văn bản”- sách giáo khoa tin học lớp 10 có nhiều nội dung có thể thực hiện bằng biện pháp trên. Chương này mục đích cuối cùng là học sinh hiểu thế nào là soạn thảo văn bản, thành thạo các kỹ năng cơ bản trong soạn thảo một văn bản đơn giản. Trước khi học bài 16 - Định dạng văn bản đã có bài tập và thực hành 6, học sinh đã được thực hành ở phòng máy và đã soạn thảo được đoạn văn bản “Đơn xin nhập học”. Đoạn văn bản đó đã được lưu vào thư mục của các em trong máy tính. Đến tiết học này các em sẽ được học cách định dạng ngay trên máy tính với chính văn bản của mình (Để thuận lợi cho việc này tôi yêu cầu tất cả các giờ, học sinh ngồi cố định một máy tính

533 3 lượt tải
SKKN Lý thuyết và bài tập về cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình Python

SKKN Lý thuyết và bài tập về cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình Python

Sáng kiến kinh nghiệm "Lý thuyết và bài tập về cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình Python"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Tài liệu được viết cho bài 8, bài 9: Câu lệnh lặp nằm trong chủ đê F “Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính”, sách giáo khoa tin học 10, dùng ngôn ngữ Python để minh hoạ. Nội dung chia làm 3 phần: Lý thuyết, bài tập có lời giải và bài tập áp dụng học sinh tự tìm kiếm lời giải. Phần lý thuyết bám sát nội dung sách giáo khoa, được viết rõ ràng, có ví dụ cụ thể cho từng phần và phân tích kỹ ví dụ để học sinh nắm và hiểu được kỹ phần kiến thức đưa ra.

416 9 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 11 học lập trình Python bằng điện thoại thông minh

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 11 học lập trình Python bằng điện thoại thông minh

Sáng kiến kinh nghiệm "Hướng dẫn học sinh lớp 11 học lập trình Python bằng điện thoại thông minh"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Khơi gợi, tạo sự hứng thú, đam mê học lập trình cho đối tượng học sinh. 1.2.1. Thực hiện lồng ghép vào bài học để tạo hứng thú cho học sinh. 1.2.2. Thực hiện lồng ghép các trò chơi trí tuệ vào bài học 2. Huớng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ học lập trình Python trên điện thoại. 2. Huớng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ học lập trình Python trên điện thoại. 3. Vận dụng phần mềm lập trình Python trên điện thoại để rèn luyện kĩ năng lập trình thông qua một số nội dung học tập.  

488 4 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực số cho học sinh trong dạy học Tin học 10 THPT để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục

SKKN Phát triển năng lực số cho học sinh trong dạy học Tin học 10 THPT để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực số cho học sinh trong dạy học Tin học 10 THPT để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Giải pháp 1: Đổi mới phương pháp dạy học môn Tin học 3.2.2. Giải pháp 2: Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Tin học 3.2.3. Giải pháp 3: Xây dựng nguồn học liệu số giúp học sinh tự học 3.2.4. Giải pháp 4: Thành lập nhóm đam mê lập trình Quỳnh Lưu 1 3.2.5. Giải pháp 5: Tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh

590 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học và kiểm tra đánh giá để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Tin học 10 tại trường THPT Kỳ Sơn

SKKN Một số giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học và kiểm tra đánh giá để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Tin học 10 tại trường THPT Kỳ Sơn

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học và kiểm tra đánh giá để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Tin học 10 tại trường THPT Kỳ Sơn"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Một số phần mềm hỗ trợ trong dạy học môn Tin học 10 3.1.1. Sử dụng blooket tạo bài tập vừa học vừa chơi trực tuyến 3.1.2. Tạo phiếu bài tập trắc nghiệm trực tuyến bằng liverworksheet. 3.1.3. Thiết kế phần thảo luận nhóm của học sinh bằng phần mềm canva. 3.2. Sử dụng phần mềm soạn bài giảng điện tử ispring suite và mô hình học tập BLENDER LEARNING tạo các bài giảng cho học sinh tự học phần nhận biết và thông hiểu tại nhà.

521 2 lượt tải
SKKN Giáo dục hành vi ứng xử trên môi trường số cho học sinh THPT thông qua bài dạy "Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền - GDPT 2018

SKKN Giáo dục hành vi ứng xử trên môi trường số cho học sinh THPT thông qua bài dạy "Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền - GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục hành vi ứng xử trên môi trường số cho học sinh THPT thông qua bài dạy "Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền - GDPT 2018"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phát hiện “Những vấn đề đạo đức, pháp luật và văn hóa” thông qua việc ứng xử trên thực tế đã diễn ra trên môi trường số đối với học sinh THPT Tây Hiếu 2. Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông để tìm hiểu “Một số quy định pháp lí đối với người dùng trên mạng” 3. Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số cho học sinh trường THPT Tây Hiếu bằng nhiều hình thức: 4.Tổ chức thực hiện giáo dục hành vi ứng xử trên môi trường số cho học sinh trường THPT Tây Hiếu Bộ quy tắc ứng xử thông qua các tiết sinh hoạt đầu giờ học hàng ngày cho tất cả các lớp. 4.1 Tổ chức giáo dục hành vi ứng xử cho học sinh trường THPT Tây Hiếu thông qua các tiết sinh hoạt 10 phút đầu giờ.

492 7 lượt tải
SKKN Vận dụng dạy học stem trong dạy học tin học lớp 10

SKKN Vận dụng dạy học stem trong dạy học tin học lớp 10

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng dạy học stem trong dạy học tin học lớp 10"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

493 7 lượt tải
SKKN Chuyển đổi số cho học sinh thông qua dạy học Tin học tăng cường

SKKN Chuyển đổi số cho học sinh thông qua dạy học Tin học tăng cường

Sáng kiến kinh nghiệm "Chuyển đổi số cho học sinh thông qua dạy học Tin học tăng cường"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xây dựng nền tảng số trên ứng dụng google 2. Xây dựng nội dung bài học 3. Xây dựng bài học trên ứng dụng trên google meet. 4. Xây dựng bài học trên ứng dụng trên google sheet 5. Xây dựng bài học trên ứng dụng trên google form

543 6 lượt tải
SKKN Khơi nguồn cảm hứng yêu thích lập trình thông qua các hoạt động trải nghiệm Câu lạc bộ Tin học tại trường THPT Nghi Lộc 5

SKKN Khơi nguồn cảm hứng yêu thích lập trình thông qua các hoạt động trải nghiệm Câu lạc bộ Tin học tại trường THPT Nghi Lộc 5

Sáng kiến kinh nghiệm "Khơi nguồn cảm hứng yêu thích lập trình thông qua các hoạt động trải nghiệm Câu lạc bộ Tin học tại trường THPT Nghi Lộc 5"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

496 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com