Tin học THPT

Mời quý thầy cô tham khảo ngay các mẫu sáng kiến kinh nghiệm Tin học THPT mới nhất, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Các sáng kiến nhằm mục đích cải thiện phương pháp giảng dạy và học tập, giúp học sinh nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin và lập trình. Đặc biệt, chúng tập trung vào việc phát triển tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề thông qua các dự án sáng tạo, và sử dụng hiệu quả công nghệ trong học tập và đời sống. Mục tiêu là trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường công nghệ hiện đại, chuẩn bị cho học sinh những năng lực cần thiết để hoàn thiện bản thân trong tương lai.

SKKN Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng sử dụng cấu trúc lặp trong dạy học lập trình cho học sinh trung học phổ thông

SKKN Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng sử dụng cấu trúc lặp trong dạy học lập trình cho học sinh trung học phổ thông

Môn: TIN HỌC
Lớp: 10.11
Bộ sách:
Lượt xem: 457
Lượt tải: 0
Số trang: 54
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 54
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
457 0 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm và kĩ năng giảng dạy phần "BFS VÀ CÁC ỨNG DỤNG"

SKKN Kinh nghiệm và kĩ năng giảng dạy phần "BFS VÀ CÁC ỨNG DỤNG"

Môn: TIN HỌC
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 502
Lượt tải: 5
Số trang: 37
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 37
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
502 5 lượt tải
SKKN Sử dụng Padlet nhằm phát triển năng lực tự học Tin học cho học sinh trường THPT

SKKN Sử dụng Padlet nhằm phát triển năng lực tự học Tin học cho học sinh trường THPT

Môn: TIN HỌC
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 448
Lượt tải: 4
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
448 4 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn tin học lớp 10 từ việc hỗ trợ sử dụng máy tính trong giờ học lý thuyết

SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn tin học lớp 10 từ việc hỗ trợ sử dụng máy tính trong giờ học lý thuyết

Môn: TIN HỌC
Lớp: 10
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 533
Lượt tải: 3
Số trang: 16
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 16
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
533 3 lượt tải
SKKN Lý thuyết và bài tập về cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình Python

SKKN Lý thuyết và bài tập về cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình Python

Môn: TIN HỌC
Lớp: 10
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 416
Lượt tải: 9
Số trang: 17
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 17
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
416 9 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 11 học lập trình Python bằng điện thoại thông minh

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 11 học lập trình Python bằng điện thoại thông minh

Môn: Tin học
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 488
Lượt tải: 4
Số trang: 57
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Lê Lợi
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 57
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Lê Lợi
Năm viết: 2020-2021
488 4 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực số cho học sinh trong dạy học Tin học 10 THPT để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục

SKKN Phát triển năng lực số cho học sinh trong dạy học Tin học 10 THPT để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục

Môn: Tin học
Lớp: 10
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 590
Lượt tải: 4
Số trang: 97
Tác giả: Bùi Thị Thanh Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu 1
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 97
Tác giả: Bùi Thị Thanh Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu 1
Năm viết: 2019-2020
590 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học và kiểm tra đánh giá để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Tin học 10 tại trường THPT Kỳ Sơn

SKKN Một số giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học và kiểm tra đánh giá để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Tin học 10 tại trường THPT Kỳ Sơn

Môn: Tin học
Lớp: 10
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 521
Lượt tải: 2
Số trang: 105
Tác giả: Đặng Thị Thanh Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Kỳ Sơn
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 105
Tác giả: Đặng Thị Thanh Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Kỳ Sơn
Năm viết: 2019-2020
521 2 lượt tải
SKKN Giáo dục hành vi ứng xử trên môi trường số cho học sinh THPT thông qua bài dạy "Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền - GDPT 2018

SKKN Giáo dục hành vi ứng xử trên môi trường số cho học sinh THPT thông qua bài dạy "Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền - GDPT 2018

Môn: Tin học
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 492
Lượt tải: 7
Số trang: 71
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Tây Hiếu
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 71
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Tây Hiếu
Năm viết: 2020-2021
492 7 lượt tải
SKKN Vận dụng dạy học stem trong dạy học tin học lớp 10

SKKN Vận dụng dạy học stem trong dạy học tin học lớp 10

Môn: Tin học
Lớp: 10
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 493
Lượt tải: 7
Số trang: 56
Tác giả: Lê Thị Mỹ Dung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Phan Thúc Trực
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 56
Tác giả: Lê Thị Mỹ Dung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Phan Thúc Trực
Năm viết: 2019-2020
493 7 lượt tải
SKKN Chuyển đổi số cho học sinh thông qua dạy học Tin học tăng cường

SKKN Chuyển đổi số cho học sinh thông qua dạy học Tin học tăng cường

Môn: Tin học
Lớp: 10.11
Bộ sách:
Lượt xem: 543
Lượt tải: 6
Số trang: 59
Tác giả: Trần Thị Thanh Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 3
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 59
Tác giả: Trần Thị Thanh Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 3
Năm viết: 2019-2020
543 6 lượt tải
SKKN Khơi nguồn cảm hứng yêu thích lập trình thông qua các hoạt động trải nghiệm Câu lạc bộ Tin học tại trường THPT Nghi Lộc 5

SKKN Khơi nguồn cảm hứng yêu thích lập trình thông qua các hoạt động trải nghiệm Câu lạc bộ Tin học tại trường THPT Nghi Lộc 5

Môn: Tin học
Lớp: 10.11
Bộ sách:
Lượt xem: 496
Lượt tải: 4
Số trang: 79
Tác giả: Lê Thị Mỹ Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nghi Lộc 5
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 79
Tác giả: Lê Thị Mỹ Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nghi Lộc 5
Năm viết: 2019-2020
496 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com