Logo Kiến Edu

Công tác đoàn

Sáng kiến kinh nghiệm công tác đoàn THPT, được cập nhật theo chương trình giáo dục 2018 năm học 2023 – 2024 đã được tổng hợp trong bài viết dưới đây. Các sáng kiến này bao gồm hướng dẫn chi tiết về cách tổ chức các hoạt động đoàn, phát triển kỹ năng lãnh đạo và tinh thần tập thể trong học sinh. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc tổ chức các sự kiện có ý nghĩa, thúc đẩy sự tham gia và đóng góp tích cực vào cộng đồng, qua đó xây dựng môi trường học đường lành mạnh, năng động. Các hoạt động đoàn được thiết kế không chỉ giáo dục về kỹ năng sống mà còn góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai.

skkn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại trường THPT Nghi Lộc 4, tỉnh Nghệ An

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại trường THPT Nghi Lộc 4, tỉnh Nghệ An

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại trường THPT Nghi Lộc 4, tỉnh Nghệ An"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp thứ nhất: Xây dựng thương hiệu nhà trường thông qua các hoạt động công đoàn. 2. Giải pháp thứ hai: Phát triển kĩ năng hợp tác, chia sẻ thông qua các ứng dụng 3. Giải pháp thứ ba: Khai thác công cụ Google Drive để lưu trữ file và thư mục hồ sơ công đoàn 4. Giải pháp thứ tư: Khai thác công cụ Google form để khảo sát, thăm dò ý kiến, của đoàn viên công đoàn

468 9 lượt tải
SKKN Phổ biến pháp luật thông qua hoạt động ngoại khóa của nhóm chuyên môn trường THPT

SKKN Phổ biến pháp luật thông qua hoạt động ngoại khóa của nhóm chuyên môn trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phổ biến pháp luật thông qua hoạt động ngoại khóa của nhóm chuyên môn trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tuyên truyền tìm hiểu pháp luật cho CBGV - CNV 2. Tuyên truyền tìm hiểu pháp luật cho HS Trường THPT 

5763 214 lượt tải
SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thpt thông qua hoạt động ngoại khóa clb tiếng anh

SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thpt thông qua hoạt động ngoại khóa clb tiếng anh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thpt thông qua hoạt động ngoại khóa clb tiếng anh triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động tổ chức các cuộc thi tại CLB tiếng Anh 2. Giáo dục KNS cho HS thông qua hoạt động thực hành ngoại khóa 3. Giáo dục KNS cho HS thông qua hoạt động giao lưu liên kết với các trung tâm tiếng Anh, các trường tại địa bàn

6892 211 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh thpt góp phần ngăn ngừa các tiêu cực và lừa đảo trên mạng xã hội

SKKN Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh thpt góp phần ngăn ngừa các tiêu cực và lừa đảo trên mạng xã hội

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh thpt góp phần ngăn ngừa các tiêu cực và lừa đảo trên mạng xã hội triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Đối với nhà trường 1. Lồng ghép nội dung “Mạng xã hội và những vấn đề liên quan” trong hoạt động tuần sinh hoạt tập thể hằng năm 2.1.2. Tăng cường triển khai các hoạt động phong trào. 2.2. Đối với Đoàn trường 2.2.1. Tổ chức sinh hoạt Đoàn với chủ đề “An toàn an ninh mạng xã hội” 2.2.2. Tuyên truyền thông qua các bài viết của facebook Đoàn trường 2.2.3. Tổ chức các cuộc thi 2.3. Đối với giáo viên

7561 261 lượt tải
SKKN Một số giải pháp góp phần rèn luyện và phát triển kỹ năng thích ứng xã hội cho học sinh THPT

SKKN Một số giải pháp góp phần rèn luyện và phát triển kỹ năng thích ứng xã hội cho học sinh THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp góp phần rèn luyện và phát triển kỹ năng thích ứng xã hội cho học sinh THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh về tầm quan trọng của việc giáo dục, rèn luyện và phát triển kỹ thích thích ứng xã hội cho học sinh THPT 2. Xây dựng câu lạc bộ phát triển kỹ năng thích ứng xã hội cho học sinh 3. Lập Fanpage “ Mỗi ngày đang sống là những ngày đáng sống” 4. Lồng ghép việc rèn luyện và phát triển kỹ năng thích ứng xã hội cho HS qua các giờ sinh hoạt lớp

5982 267 lượt tải
SKKN Câu lạc bộ nơi rèn kỹ năng cho học sinh trường THPT

SKKN Câu lạc bộ nơi rèn kỹ năng cho học sinh trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Câu lạc bộ nơi rèn kỹ năng cho học sinh trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp chung 2 Các bước thành lập câu lạc bộ 3. Một số hình thức sinh hoạt CLB thu hút hiệu quả thành viên và rèn luyện kỹ năng cho học sinh. 3.1. Sinh hoạt câu lạc bộ theo hình thức sân khấu hoá 3.2. Sinh hoạt câu lạc bộ theo chủ đề hàng tháng 3.3. Sinh hoạt câu lạc bộ bằng hình thức các trò chơi, game show, ngoại khoá. 3.4. Sinh hoạt câu lạc bộ theo hình thức tham quan học tập.

5231 254 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao nhận thức phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh tại trường THPT

SKKN Một số giải pháp nâng cao nhận thức phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao nhận thức phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh tại trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thành lập BCĐ và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 2. Đầu tư cơ sở vật chất và điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 3. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường 4. Tổ chức các hoạt động nhằm trang bị kiến thức cho học sinh về cách phòng chống dịch Covid-19 5. Xây dựng các kênh truyền thông để ứng phó phòng chống dịch Covid-19

3871 93 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm hạn chế nạn tảo hôn của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường trung học phổ thông khu vực miền núi

SKKN Một số giải pháp nhằm hạn chế nạn tảo hôn của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường trung học phổ thông khu vực miền núi

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nhằm hạn chế nạn tảo hôn của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường trung học phổ thông khu vực miền núi triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường trung học phổ thông khu vực miền núi qua các buổi hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực 2. Tuyên truyền vận động nhằm giúp học sinh thấy được tầm quan trọng của việc học văn hóa và kỹ năng sống, chống nạn tảo hôn 3. Sự kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn và Ban giám hiệu, tổ cố vấn nhà trường trong việc giáo dục kỹ năng sống, chống nạn tảo hôn là rất quan trọng 4. Thiết lập mỗi quan hệ, tình cảm thân thiện giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn với các em học sinh trong lớp 5. Xây dựng tập thể lớp đoàn kết vững mạnh thông qua các buổi sinh hoạt, các tiết dạy bộ môn, tiết dạy văn hóa giáo dục kỹ năng sống và giáo dục đạo đức 6. Phối hợp với các tổ chức như: Ban giám hiệu, công đoàn, đoàn trường để tổ chức các cuộc thi thể thao, văn nghệ các chwogn trình game show về văn hóa 7. Phối hợp với phụ huynh, hội cha mẹ học sinh, trưởng bản, xã để thực hiện việc tuyên truyền, vận động chống lại nạn tảo hôn 8. Công tác phối hợp với các nguồn lực ngoài nhà trường, các nghành chức năng Biên phòng, An ninh xã, huyện và các tổ chức từ thiện,...

2511 89 lượt tải
SKKN Văn hóa sử dụng mạng xã hội của học sinh dân tộc nội trú

SKKN Văn hóa sử dụng mạng xã hội của học sinh dân tộc nội trú

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Văn hóa sử dụng mạng xã hội của học sinh dân tộc nội trú triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp văn hóa sử dụng mạng xã hội của học sinh dân tộc nội trú: 1.1. Nhóm giải pháp chung 1.2. Nhóm giải pháp riêng 2. Đối với những lực lượng xã hội khác: 2.1. Về phía nhà nước: 2.2. Về phía nhà trường 2.3. Về phía gia đình 2.4. Về phía các cơ quan truyền thông 2.5. Một số giải pháp được các học sinh đề xuất trong phiếu khảo sát

4987 267 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho ĐVTN ở trường THPT trong giai đoạn hiện nay

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho ĐVTN ở trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho ĐVTN ở trường THPT trong giai đoạn hiện nay triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao hơn nữa nhận thức vị trí vai trò và ảnh hưởng của giáo dục pháp luật cho các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. 2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng. 3. Xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật cho ĐVTN ở trường THPT ngay từ đầu năm học. 4. Phát huy vai trò xung kích của đoàn trường THPT trong việc phổ biến pháp luật cho ĐVTN. 5. Tăng cường vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý trong công tác giáo dục pháp luật Cho ĐVTN. 6. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên bộ môn trong công tác giáo dục pháp luật và rèn luyện nhân cách cho ĐVTN 7. Phát huy vai trò, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục pháp luật cho ĐVTN. 8. Giáo dục pháp luật cho ĐVTN thông qua các môn học chính khóa. 9. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Công an và ngành GD&ĐT về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 10. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, kết hợp giáo dục giữa: Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong việc giáo dục pháp luật cho ĐVTN.

2651 165 lượt tải
SKKN Định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm tại trường thpt

SKKN Định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm tại trường thpt triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Xây dựng Câu lạc bộ, đội, nhóm phát huy năng khiếu về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần định hướng nghề nghiệp ở trường THPT Đặng Thai Mai. 1.1 Câu lạc bộ thể dục, thể thao 1.2 Câu lạc bộ văn nghệ 1.3 Câu lạc bộ Tiếng Anh 1.4 Câu lạc bộ truyền thông 1.5 Đội ANXK 2 Câu lạc bộ khéo tay – giải pháp hiệu quả góp phần phát huy năng khiếu, đam mê, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. 2.1 Xây dựng ý tưởng, lên kế hoạch thành lập CLB khéo tay 2.2 Tập hợp thành viên và xây dựng quy chế hoạt động của CLB khéo tay 2.3 Hoạt động thường niên của CLB khéo tay 2.4 Tác dụng rèn luyện kĩ năng và định hướng nghề nghiệp của CLB khéo tay

2876 87 lượt tải
SKKN Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh bằng các tình huống trực quan

SKKN Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh bằng các tình huống trực quan

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh bằng các tình huống trực quan triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp giáo dục an toàn giao thông tích cực, hiệu quả cho học sinh. 2. Phương pháp, cách thức thực hiện 3. Xây dựng giáo án để giáo dục ATGT cho học sinh trong thời gian một buổi tập trung toàn trường hoặc trong các tiết sinh hoạt của GVCN. Hoạt động 1: Giáo dục ATGT thông qua các hình ảnh ghi lại các hành vi tham gia GT gây nguy hiểm. Hoạt động 2: Giáo dục ATGT thông qua các tình huống GT nguy hiểm được ghi lại bằng các video.

2763 65 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com