Công tác đoàn

Sáng kiến kinh nghiệm công tác đoàn THPT, được cập nhật theo chương trình giáo dục 2018 năm học 2023 – 2024 đã được tổng hợp trong bài viết dưới đây. Các sáng kiến này bao gồm hướng dẫn chi tiết về cách tổ chức các hoạt động đoàn, phát triển kỹ năng lãnh đạo và tinh thần tập thể trong học sinh. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc tổ chức các sự kiện có ý nghĩa, thúc đẩy sự tham gia và đóng góp tích cực vào cộng đồng, qua đó xây dựng môi trường học đường lành mạnh, năng động. Các hoạt động đoàn được thiết kế không chỉ giáo dục về kỹ năng sống mà còn góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai.

skkn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại trường THPT Nghi Lộc 4, tỉnh Nghệ An

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại trường THPT Nghi Lộc 4, tỉnh Nghệ An

Môn: Đoàn Đội
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 468
Lượt tải: 9
Số trang: 56
Tác giả: Bùi Thị Lan Phương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nghi Lộc 4
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 56
Tác giả: Bùi Thị Lan Phương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nghi Lộc 4
Năm viết: 2022-2023
468 9 lượt tải
SKKN Phổ biến pháp luật thông qua hoạt động ngoại khóa của nhóm chuyên môn trường THPT

SKKN Phổ biến pháp luật thông qua hoạt động ngoại khóa của nhóm chuyên môn trường THPT

Môn: Công Đoàn
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 5763
Lượt tải: 214
Số trang: 46
Tác giả: Đặng Thị Thu Thủy
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô lương 1
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 46
Tác giả: Đặng Thị Thu Thủy
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô lương 1
Năm viết: 2021-2022
5763 214 lượt tải
SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thpt thông qua hoạt động ngoại khóa clb tiếng anh

SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thpt thông qua hoạt động ngoại khóa clb tiếng anh

Môn: Công Đoàn
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 6892
Lượt tải: 211
Số trang: 74
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 74
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu
Năm viết: 2021-2022
6892 211 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh thpt góp phần ngăn ngừa các tiêu cực và lừa đảo trên mạng xã hội

SKKN Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh thpt góp phần ngăn ngừa các tiêu cực và lừa đảo trên mạng xã hội

Môn: Công Đoàn
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 7561
Lượt tải: 261
Số trang: 64
Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Hoàng Mai 2
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 64
Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Hoàng Mai 2
Năm viết: 2021-2022
7561 261 lượt tải
SKKN Một số giải pháp góp phần rèn luyện và phát triển kỹ năng thích ứng xã hội cho học sinh THPT

SKKN Một số giải pháp góp phần rèn luyện và phát triển kỹ năng thích ứng xã hội cho học sinh THPT

Môn: Công Đoàn
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 5982
Lượt tải: 267
Số trang: 109
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 109
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò
Năm viết: 2021-2022
5982 267 lượt tải
SKKN Câu lạc bộ nơi rèn kỹ năng cho học sinh trường THPT

SKKN Câu lạc bộ nơi rèn kỹ năng cho học sinh trường THPT

Môn: Công Đoàn
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 5231
Lượt tải: 254
Số trang: 77
Tác giả: Bùi Thị Thanh Vân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đô lương 1
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 77
Tác giả: Bùi Thị Thanh Vân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đô lương 1
Năm viết: 2021-2022
5231 254 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao nhận thức phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh tại trường THPT

SKKN Một số giải pháp nâng cao nhận thức phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh tại trường THPT

Môn: Công Đoàn
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 3871
Lượt tải: 93
Số trang: 68
Tác giả: Đặng Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu 4
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 68
Tác giả: Đặng Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Quỳnh Lưu 4
Năm viết: 2021-2022
3871 93 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm hạn chế nạn tảo hôn của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường trung học phổ thông khu vực miền núi

SKKN Một số giải pháp nhằm hạn chế nạn tảo hôn của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường trung học phổ thông khu vực miền núi

Môn: Công Đoàn
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 2511
Lượt tải: 89
Số trang: 51
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Kỳ Sơn
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 51
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Kỳ Sơn
Năm viết: 2021-2022
2511 89 lượt tải
SKKN Văn hóa sử dụng mạng xã hội của học sinh dân tộc nội trú

SKKN Văn hóa sử dụng mạng xã hội của học sinh dân tộc nội trú

Môn: Công Đoàn
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 4987
Lượt tải: 267
Số trang: 52
Tác giả: Lê Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô lương 1
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 52
Tác giả: Lê Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô lương 1
Năm viết: 2021-2022
4987 267 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho ĐVTN ở trường THPT trong giai đoạn hiện nay

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho ĐVTN ở trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Môn: Công Đoàn
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 2651
Lượt tải: 165
Số trang: 36
Tác giả: Trần Thị Mỹ Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô lương 1
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 36
Tác giả: Trần Thị Mỹ Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô lương 1
Năm viết: 2021-2022
2651 165 lượt tải
SKKN Định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm tại trường thpt

SKKN Định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm tại trường thpt

Môn: Công Đoàn
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 2876
Lượt tải: 87
Số trang: 57
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đặng Thai Mai
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 57
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đặng Thai Mai
Năm viết: 2021-2022
2876 87 lượt tải
SKKN Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh bằng các tình huống trực quan

SKKN Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh bằng các tình huống trực quan

Môn: Công Đoàn
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 2763
Lượt tải: 65
Số trang: 46
Tác giả: Bùi Thị Thu Thủy
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 46
Tác giả: Bùi Thị Thu Thủy
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 5
Năm viết: 2021-2022
2763 65 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com