Mĩ thuật THCS

Kienedu giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm môn Mỹ thuật THCS áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều và Kết nối tri thức với cuộc sống. Các sáng kiến này dành cho năm học 2023 – 2024, nhằm mục đích cung cấp cho giáo viên các phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả, từ kỹ thuật vẽ và sơn đến lịch sử nghệ thuật và phê bình nghệ thuật. Bằng cách kết hợp lý thuyết và thực hành, giáo viên có thể khích lệ học sinh phát triển tư duy nghệ thuật, khám phá tiềm năng sáng tạo của bản thân và hiểu sâu hơn về giá trị của nghệ thuật trong xã hội. Tài liệu này giúp giáo viên tạo ra một môi trường học đầy cảm hứng, nơi học sinh có thể tự do thể hiện và phát triển kỹ năng mỹ thuật của mình.

SKKN Một số giải pháp nhằm gây hứng thú học môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 6 theo phương pháp mới của Đan Mạch (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số giải pháp nhằm gây hứng thú học môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 6 theo phương pháp mới của Đan Mạch (Bộ sách Cánh diều)

Môn: MĨ THUẬT
Lớp: 6
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 452
Lượt tải: 3
Số trang: 36
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 36
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
452 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng vẽ tranh đề tài môn Mỹ Thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng vẽ tranh đề tài môn Mỹ Thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

Môn: MĨ THUẬT
Lớp: 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 577
Lượt tải: 6
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
577 6 lượt tải
SKKN Tổ chức các phương pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo trong phân môn vẽ tranh Mỹ thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Tổ chức các phương pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo trong phân môn vẽ tranh Mỹ thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

Môn: MĨ THUẬT
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 505
Lượt tải: 7
Số trang: 30
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 30
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
505 7 lượt tải
SKKN Một số kỹ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số kỹ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Môn: Mỹ thuật
Lớp: 7
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 783
Lượt tải: 4
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
783 4 lượt tải
SKKN Một số biết pháp rèn luyện kỹ năng vẽ trang trí trong môn Mỹ thuật cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số biết pháp rèn luyện kỹ năng vẽ trang trí trong môn Mỹ thuật cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

Môn: Mỹ thuật
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 564
Lượt tải: 9
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
564 9 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học phát huy tính tích cực, chủ động nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học phát huy tính tích cực, chủ động nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Môn: Mỹ thuật
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 138
Lượt tải: 2
Số trang: 24
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 24
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
138 2 lượt tải
Một số biện pháp hỗ trợ cải thiện và nâng cao chất lượng học tập môn Mỹ Thuật cho học sinh lớp 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp hỗ trợ cải thiện và nâng cao chất lượng học tập môn Mỹ Thuật cho học sinh lớp 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Môn: Mĩ thuật
Lớp: 8
Bộ sách: Chân trời sáng tạo (bản 2)
Lượt xem: 335
Lượt tải: 6
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
335 6 lượt tải
SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy hiệu quả học tập môn Mỹ thuật 8 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy hiệu quả học tập môn Mỹ thuật 8 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Môn: Mỹ thuật
Lớp: 8
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 422
Lượt tải: 3
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
422 3 lượt tải
SKKN Giáo dục học sinh lớp 6 nâng cao nhận thức và phát huy giá trị vốn văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật

SKKN Giáo dục học sinh lớp 6 nâng cao nhận thức và phát huy giá trị vốn văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật

Môn: Mĩ thuật
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 955
Lượt tải: 8
Số trang: 31
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hàm Rồng
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 31
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hàm Rồng
Năm viết: 2020-2021
955 8 lượt tải
SKKN Tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy bài “Sơ lược Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại” môn Mĩ thuật lớp 6

SKKN Tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy bài “Sơ lược Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại” môn Mĩ thuật lớp 6

Môn: Mĩ thuật
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 738
Lượt tải: 5
Số trang: 27
Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thuý Sơn
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 27
Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thuý Sơn
Năm viết: 2019-2020
738 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm phát huy tính tíc cực sáng tạo cho học sinh khối 6 trong dạy - Học vẽ tranh

SKKN Một số kinh nghiệm phát huy tính tíc cực sáng tạo cho học sinh khối 6 trong dạy - Học vẽ tranh

Môn: Mĩ thuật
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 1558
Lượt tải: 1
Số trang: 30
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Tân
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 30
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Tân
Năm viết: 2019-2020
1558 1 lượt tải
SKKN Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm hiệu quả trong giờ thực hành vẽ tranh khối lớp 6

SKKN Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm hiệu quả trong giờ thực hành vẽ tranh khối lớp 6

Môn: Mĩ thuật
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 901
Lượt tải: 6
Số trang: 29
Tác giả: Đặng Thị Bảo Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Huỳnh Khương Ninh
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 29
Tác giả: Đặng Thị Bảo Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Huỳnh Khương Ninh
Năm viết: 2019-2020
901 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com