Logo Kiến Edu

Mĩ thuật THCS

Kienedu giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm môn Mỹ thuật THCS áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều và Kết nối tri thức với cuộc sống. Các sáng kiến này dành cho năm học 2023 – 2024, nhằm mục đích cung cấp cho giáo viên các phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả, từ kỹ thuật vẽ và sơn đến lịch sử nghệ thuật và phê bình nghệ thuật. Bằng cách kết hợp lý thuyết và thực hành, giáo viên có thể khích lệ học sinh phát triển tư duy nghệ thuật, khám phá tiềm năng sáng tạo của bản thân và hiểu sâu hơn về giá trị của nghệ thuật trong xã hội. Tài liệu này giúp giáo viên tạo ra một môi trường học đầy cảm hứng, nơi học sinh có thể tự do thể hiện và phát triển kỹ năng mỹ thuật của mình.

SKKN Một số giải pháp nhằm gây hứng thú học môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 6 theo phương pháp mới của Đan Mạch (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số giải pháp nhằm gây hứng thú học môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 6 theo phương pháp mới của Đan Mạch (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm gây hứng thú học môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 6 theo phương pháp mới của Đan Mạch (Bộ sách Cánh diều)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Giải pháp 1: Tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh về phương pháp mới. * Giải pháp 2: Phát huy và nâng cao vai trò của người thầy trong việc vận dụng các phương pháp dạy học mới. * Giải pháp 3 : Xây dựng, tổ chức tốt dạy học theo nhóm. * Giải pháp 4: Trong cùng chủ đề luôn tạo sản phẩm mới mang tính sáng tạo. * Giải pháp 5: Tổ chức trò chơi gây hứng thú trong dạy học Mĩ thuật. * Giải pháp 6: Đổi mới kiểm tra đánh giá, tuyên dương khen thưởng học sinh.

452 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng vẽ tranh đề tài môn Mỹ Thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng vẽ tranh đề tài môn Mỹ Thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng vẽ tranh đề tài môn Mỹ Thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề nâng cao kỹ năng vẽ tranh đề tài mĩ thuật 6 2.3.1. Nâng cao tư tưởng và ý thức tìm tòi, sáng tạo của giáo viên trong việc giảng dạy phân môn vẽ tranh 2.3.2. Điều tra kỹ năng vẽ tranh đề tài của học sinh lớp 6 2.3.3. Trau dồi kỹ năng sử dụng các biện pháp nâng cao ở bài vẽ tranh đề tài lớp 6

577 6 lượt tải
SKKN Tổ chức các phương pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo trong phân môn vẽ tranh Mỹ thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Tổ chức các phương pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo trong phân môn vẽ tranh Mỹ thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức các phương pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo trong phân môn vẽ tranh Mỹ thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo ở học sinh khối 6 trong dạy - học vẽ tranh. 3.1. Tính tích cực sáng tạo trong dạy - học vẽ tranh. 3.2. Nâng cao và phát huy vai trò của giáo viên. 3.3 Phương pháp dạy - học, thiết kế và sử dụng giáo cụ trực quan. 3.4.Chuẩn bị tốt đồ dùng dạy - học. 3.5. Tạo tình huống có vấn đề ở phần giới thiệu bài: 3.6. Phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh trong các hoạt động dạy - học vẽ tranh. 3.7. Tổ chức các trò chơi, hội thi phù hợp.

505 7 lượt tải
SKKN Một số kỹ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số kỹ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kỹ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng kĩ thuật “Động não” 2. Sử dụng kĩ thuật “Bản đồ tư duy” 3. Sử dụng kĩ thuật “Khăn phủ bàn” 4. Kĩ thuật chia nhóm 5. Sử dụng phương pháp trò chơi

783 4 lượt tải
SKKN Một số biết pháp rèn luyện kỹ năng vẽ trang trí trong môn Mỹ thuật cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số biết pháp rèn luyện kỹ năng vẽ trang trí trong môn Mỹ thuật cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biết pháp rèn luyện kỹ năng vẽ trang trí trong môn Mỹ thuật cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương pháp trực quan 2. Phương pháp vấn đáp 3. Phương pháp thảo luận 4. Phương pháp gợi mở 5. Phương pháp minh họa 6. Phương pháp luyện tập 7. Phương pháp trò chơi

564 9 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học phát huy tính tích cực, chủ động nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học phát huy tính tích cực, chủ động nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm dạy học phát huy tính tích cực, chủ động nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Phương pháp quan sát Biện pháp 2: Phương pháp gợi mở Biện pháp 3: Phương pháp hỏi đáp,đàm thoại Biện pháp 4. Phương pháp luyện tập, thực hành Biện pháp 5: Phương pháp sử dụng trò chơi

138 2 lượt tải
Một số biện pháp hỗ trợ cải thiện và nâng cao chất lượng học tập môn Mỹ Thuật cho học sinh lớp 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp hỗ trợ cải thiện và nâng cao chất lượng học tập môn Mỹ Thuật cho học sinh lớp 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp hỗ trợ cải thiện và nâng cao chất lượng học tập môn Mỹ Thuật cho học sinh lớp 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Tăng cường sử dụng đồ dùng học tập mang tính trực quan nhằm cải thiện kỹ năng quan sát mĩ thuật cho học sinh Biện pháp 2: Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để cải thiện chất lượng giờ học mĩ thuật cho học sinh Biện pháp 3: Lồng ghép đa dạng các trò chơi học tập trong giờ dạy mĩ thuật để giúp học sinh nâng cao hứng thú Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động theo nhóm để phát huy năng lực hợp tác, cải thiện chất lượng học tập mĩ thuật cho học sinh

335 6 lượt tải
SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy hiệu quả học tập môn Mỹ thuật 8 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy hiệu quả học tập môn Mỹ thuật 8 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy hiệu quả học tập môn Mỹ thuật 8 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề 3.1. Sử dụng kĩ thuật “ Động não” 3.2. Sử dụng kĩ thuật “Bản đồ tư duy” 3.3. Sử dụng kĩ thuật “ Khăn phủ bàn” 3.4. Phương pháp chia nhóm 3.5. Sử dụng phương pháp trò chơi

422 3 lượt tải
SKKN Giáo dục học sinh lớp 6 nâng cao nhận thức và phát huy giá trị vốn văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật

SKKN Giáo dục học sinh lớp 6 nâng cao nhận thức và phát huy giá trị vốn văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giáo dục học sinh lớp 6 nâng cao nhận thức và phát huy giá trị vốn văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a) Lựa chọn các bài có nội dung phù hợp tạo thành chuỗi liên kết để có thể triển khai lồng ghép: Bài 1: Chép họa tiết trang trí dân tộc Bài 2: Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời kỳ cổ đại Bài 9: Sơ lược về mĩ thuật thời Lý Bài 10: Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý Bài 14: Trang trí đường diềm Bài 18: Trang trí hình vuông b) Lựa chọn các phương tiện, thiết bị dạy – học

955 8 lượt tải
SKKN Tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy bài “Sơ lược Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại” môn Mĩ thuật lớp 6

SKKN Tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy bài “Sơ lược Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại” môn Mĩ thuật lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy bài “Sơ lược Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại” môn Mĩ thuật lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định rõ những yêu cầu cơ bản trong việc vận dụng phương pháp dạy học tích hợp * Nâng cao nhận thức của giáo viên về sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tích hợp liên môn * Xác định ý nghĩa thực tiễn của việc áp dụng đổi mới theo hướng tích hợp, liên môn 2.3.2. Các bước cụ thể trong việc thiết kế tiến trình dạy học bài: Sơ lược Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại- Mĩ thuật Lớp 6 * Xác định những kiến thức liên môn cần vận dụng để giải quyết các vấn đề của bài học * Xác định đối tượng dạy học của bài học 2.3.3. Soạn giáo án theo hướng dạy học tích hợp

738 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm phát huy tính tíc cực sáng tạo cho học sinh khối 6 trong dạy - Học vẽ tranh

SKKN Một số kinh nghiệm phát huy tính tíc cực sáng tạo cho học sinh khối 6 trong dạy - Học vẽ tranh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm phát huy tính tíc cực sáng tạo cho học sinh khối 6 trong dạy - Học vẽ tranh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Tính tích cực sáng tạo trong dạy - học vẽ tranh 3.2. Nâng cao và phát huy vai trò của giáo viên 3.3 Phương pháp dạy - học, thiết kế và sử dụng giáo cụ trực quan - Phương pháp trực quan trong dạy học Mỹ thuật - Trong dạy học phân môn vẽ tranh 3.4.Chuẩn bị tốt đồ dùng dạy - học 3.5. Tạo tình huống có vấn đề ở phần giới thiệu bài 3.6. Phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh trong các hoạt động day - học vẽ tranh 3.7. Tổ chức các trò chơi, hội thi phù hợp

1558 1 lượt tải
SKKN Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm hiệu quả trong giờ thực hành vẽ tranh khối lớp 6

SKKN Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm hiệu quả trong giờ thực hành vẽ tranh khối lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm hiệu quả trong giờ thực hành vẽ tranh khối lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Phân chia nhóm học sinh một cách khoa học, đảm bảo thành phần nhóm gồm những học sinh có năng lực, khả năng nhận thức khác nhau. Giải pháp 2: Một số yêu cầu khi tổ chức hình thức học tập nhóm. - Phân chia nhóm học sinh hợp lý. - Hoạt động nhóm phải đảm bảo mọi thành viên tích cực tham gia, không để tình trạng học sinh làm dùm hoặc thụ động ngồi không. - Quản lý trật tự lớp, nhất là khi học sinh tranh luận quá lớn hay gây ồn, tránh làm ảnh hưởng đến lớp bên cạch.

901 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com