Logo Kiến Edu

Toán 6

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán THCS lớp 6 từ Kienedu, được thiết kế theo chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều,… dành cho giáo viên năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến nhấn mạnh vào việc giới thiệu các khái niệm toán học cơ bản thông qua các phương pháp giảng dạy đổi mới, bao gồm trò chơi giáo dục, thí nghiệm và dự án thực tế. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 6 phát triển tư duy toán học, khả năng giải quyết vấn đề và tăng cường sự hiểu biết về toán học, qua đó khuyến khích học sinh yêu thích và tìm hiểu sâu hơn về môn học này.

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Học thông qua chơi nhằm nâng cao chất lương môn Toán 6 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Học thông qua chơi nhằm nâng cao chất lương môn Toán 6 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng hiệu quả phương pháp Học thông qua chơi nhằm nâng cao chất lương môn Toán 6 (KNTT) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. a. Trò chơi “Tiếp sức” b.Trò chơi hái hoa dân chủ c. Trò chơi: “Giải ô chữ”; “Trò chơi ô chữ” d. Trò chơi “Lật mảnh ghép” “Lật tranh”, “Đi tìm kho báu” e. Trò chơi “ Đuổi hình bắt chữ”

415 8 lượt tải
SKKN Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong môn Toán 6 Bộ sách Cánh Diều (W+PPT)

SKKN Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong môn Toán 6 Bộ sách Cánh Diều (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong môn Toán 6 Bộ sách Cánh Diều (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khắc phục khó khăn nội tại, tạo dựng không gian học tập, môi trường học tập thuận lợi cho các hoạt động học tập của học sinh, phát huy tính chủ động tích cực đạt hiệu quả cao nhất 3.2. Nhanh chóng xây dựng mối liên hệ thân thiện với học sinh 3.3. Kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học và nghệ thuật sư phạm 3.4. Cách phát huy tính chủ động tích cực trong giờ học Toán 3.5. Thực hiện triệt để các nội dung tích hợp liên môn, vận dụng thực tế vào bài học,khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo

475 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn năng lực giải toán dạng phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

SKKN Một số biện pháp rèn năng lực giải toán dạng phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp rèn năng lực giải toán dạng phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề 2.3.1 Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phân số cho HS 2.3.2. Bồi dưỡng năng lực tìm ra đường lối giải bài toán 2.3.3. Phân loại bài toán để bồi dưỡng năng lực giải toán cho các đối tượng học sinh 2.3.4. Bồi dưỡng năng lực phân tích, tổng hợp và so sánh 2.3.5. Bồi dưỡng năng lực giải toán bằng nhiều cách và biết lựa chọn phương án tối ưu 2.3.6. Bồi dưỡng năng lực sáng tạo ra bài toán mới

471 3 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong tiết dạy môn số học lớp 6 Chân trời sáng tạo

SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong tiết dạy môn số học lớp 6 Chân trời sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong tiết dạy môn số học lớp 6 Chân trời sáng tạo” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp chủ yếu 2.3.2.1. Xây dựng nội dung tích hợp phù hợp với nội dung bài học toán 6 Chân trời sáng tạo 2.3.2.2. Thu thập tài liệu sinh động và có sức thuyết phục 2.3.2.3. Sử dụng máy chiếu Projector để dạy nội dung tích hợp 2.3.3. Tổ chức triển khai thực hiện tiết dạy thực nghiệm

700 9 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy tốt dạng toán tìm x ở lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức

SKKN Một số kinh nghiệm dạy tốt dạng toán tìm x ở lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy tốt dạng toán tìm x ở lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức ” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp thực hiện để giải quyết vấn đề 2.3.1. Dạng 1: Tìm x trong tập hợp số tự nhiên 2.3.2. Dạng 2: Tìm x trong tập hợp số nguyên 2.3.3. Dạng 3: Tìm x chứa dấu giá trị tuyệt đối, tìm x trong hai phân số bằng nhau và trong số thập phân

422 3 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức

SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức ” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1) Bám sát tư tưởng chủ đạo là hoàn thiện hệ thống kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thuật toán, rèn luyện nề nếp học tập. 2) Tích cực hóa hoạt động tự luyện tập của học sinh từ khâu chuẩn bị ở nhà 3) Lựa chọn một số bài tập có cách giải quyết đơn giản hơn là áp dụng quy tắc tổng quát đã học 4) Khuyến khích học sinh tìm nhiều lời giải khác nhau của một bài toán 5) Rèn luyện cho học sinh khả năng chuyển từ tư duy thuận sang tư duy nghịch 6) Tổ chức các trò chơi giữa các nhóm học tập bằng nhiều hình thức phong phú 7) Chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi ở học sinh để giảm nhẹ những khâu tính toán không cần thiết.

221 3 lượt tải
SKKN Phương pháp dạy học tích cực thông qua tổ chức các trò chơi trong dạy học môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức

SKKN Phương pháp dạy học tích cực thông qua tổ chức các trò chơi trong dạy học môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phương pháp dạy học tích cực thông qua tổ chức các trò chơi trong dạy học môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức ” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề 2.3.1 Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phân số cho HS 2.3.2. Bồi dưỡng năng lực tìm ra đường lối giải bài toán 2.3.3. Phân loại bài toán để bồi dưỡng năng lực giải toán cho các đối tượng học sinh 2.3.4. Bồi dưỡng năng lực phân tích, tổng hợp và so sánh 2.3.5. Bồi dưỡng năng lực giải toán bằng nhiều cách và biết lựa chọn phương án tối ưu 2.3.6. Bồi dưỡng năng lực sáng tạo ra bài toán mới

733 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp bồi dưỡng năng lực giải toán phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

SKKN Một số phương pháp bồi dưỡng năng lực giải toán phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp bồi dưỡng năng lực giải toán phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề 2.3.1 Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phân số cho HS 2.3.2. Bồi dưỡng năng lực tìm ra đường lối giải bài toán 2.3.3. Phân loại bài toán để bồi dưỡng năng lực giải toán cho các đối tượng học sinh 2.3.4. Bồi dưỡng năng lực phân tích, tổng hợp và so sánh 2.3.5. Bồi dưỡng năng lực giải toán bằng nhiều cách và biết lựa chọn phương án tối ưu 2.3.6. Bồi dưỡng năng lực sáng tạo ra bài toán mới

792 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức

SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1) Bám sát tư tưởng chủ đạo là hoàn thiện hệ thống kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thuật toán, rèn luyện nề nếp học tập 2) Tích cực hóa hoạt động tự luyện tập của học sinh từ khâu chuẩn bị ở nhà 3) Lựa chọn một số bài tập có cách giải quyết đơn giản hơn là áp dụng quy tắc tổng quát đã học 4) Khuyến khích học sinh tìm nhiều lời giải khác nhau của một bài toán 5) Rèn luyện cho học sinh khả năng chuyển từ tư duy thuận sang tư duy nghịch 6) Tổ chức các trò chơi giữa các nhóm học tập bằng nhiều hình thức phong phú 7) Chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi ở học sinh để giảm nhẹ những khâu tính toán không cần thiết

489 5 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng môn Toán bằng cách rèn kỹ năng giải các dạng toán về số nguyên tố cho học sinh lớp 6

SKKN Nâng cao chất lượng môn Toán bằng cách rèn kỹ năng giải các dạng toán về số nguyên tố cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao chất lượng môn Toán bằng cách rèn kỹ năng giải các dạng toán về số nguyên tố cho học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SỐ NGUYÊN TỐ A/ Định nghĩa B/ Một số định lý cơ bản C/ Cách nhận biết một số nguyên tố D/ Số các ước số và tổng các ước số của 1 số E/ Hai số nguyên tố cùng nhau: F/ Một số định lý đặc biệt 1) Định lý Đirichlet 2) Định lý Tchebycheff 3) Định lý Vinogradow DẠNG 1: ƯỚC CỦA MỘT SỐ DẠNG 2: SỐ NGUYÊN TỐ VÀ TÍNH CHIA HẾT DẠNG 3: CÁC BÀI TOÁN CHỨNG MINH SỐ NGUYÊN TỐ DẠNG 4: NHẬN BIẾT SỐ NGUYÊN TỐ SỰ PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ TRONG N DẠNG 5 CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỐ NGUYÊN TỐ

581 6 lượt tải
SKKN Một vài biện pháp giúp học sinh học tốt chương II “Số nguyên” – Số học 6

SKKN Một vài biện pháp giúp học sinh học tốt chương II “Số nguyên” – Số học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một vài biện pháp giúp học sinh học tốt chương II “Số nguyên” – Số học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a) Tìm những biện pháp giúp học sinh dễ nhớ các tính chất, quy tắc khi áp dụng vào bài tập b) Giáo viên cần chỉ ra cho học sinh thấy được những sai lầm thường gặp khi giải toán về số nguyên và phân tích những sai lầm đó c) Rèn kỹ năng tìm các cách giải khác nhau của cùng một bài toán và chọn ra cách giải phù hợp

627 2 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khá giỏi lớp 6 khai thác bài toán về giá trị nguyên của một phân số từ một bài toán trong sách bài tập toán 6

SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khá giỏi lớp 6 khai thác bài toán về giá trị nguyên của một phân số từ một bài toán trong sách bài tập toán 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khá giỏi lớp 6 khai thác bài toán về giá trị nguyên của một phân số từ một bài toán trong sách bài tập toán 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Kiến thức cơ bản về phân số 2. Nghiên cứu bài tập 22 (Trang 9, SBT Toán 6- Tập hai) * Phân tích và hướng dẫn * Sơ lược lời giải 3. Khai thác và mở rộng các tình huống về bài toán giá trị nguyên của phân số 4. Các bài tập tự luyện

946 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com