Logo Kiến Edu

Địa lí THCS

Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THCS cho năm học 2023 – 2024 mang lại cái nhìn mới mẻ và sâu sắc về cách dạy và học Địa lí. Biên soạn theo bộ sách mới như ‘Chân trời sáng tạo’, ‘Cánh diều’,… các sáng kiến được thiết kế giúp học sinh hiểu sâu hơn về thế giới xung quanh. Từ các bài học về địa lý tự nhiên đến địa lý kinh tế xã hội, giáo viên sẽ được trang bị các phương pháp giảng dạy độc đáo và hiệu quả, khuyến khích học sinh phát triển tư duy phản biện và sự hiểu biết sâu rộng về môi trường, văn hóa, và các vấn đề toàn cầu. Các sáng kiến này phản ánh chương trình giáo dục 2018, hướng đến việc chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm.

SKKN Rèn luyện kỹ năng xác định bản đồ nhằm nâng cao hiệu quả học phần Địa lý cho học sinh lớp 7 (CD) (W+PPT)

SKKN Rèn luyện kỹ năng xác định bản đồ nhằm nâng cao hiệu quả học phần Địa lý cho học sinh lớp 7 (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện kỹ năng xác định bản đồ nhằm nâng cao hiệu quả học phần Địa lý cho học sinh lớp 7 (CD) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Kĩ năng xác định bản đồ theo điểm 1.2. Kĩ năng xác định bản đồ theo đường 1.3. Kĩ năng xác định bản đồ theo diện tích

9 5 lượt tải
SKKN Áp dụng hiệu quả phương pháp dạy học qua trò chơi môn Địa lý 6 (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Áp dụng hiệu quả phương pháp dạy học qua trò chơi môn Địa lý 6 (Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Áp dụng hiệu quả phương pháp dạy học qua trò chơi môn Địa lý 6 (Sách Chân trời sáng tạo)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề. Trò chơi 1: Tự xây dựng lược đồ Việt Nam. Trò chơi 2: "Ô chữ kì diệu". Trò chơi 3: Siêu trí tuệ. Trò chơi 4: Chỉ đường giúp tôi với Trò chơi 5: Ai nhanh hơn

234 2 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Địa lý 6 (Sách Cánh diều)

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Địa lý 6 (Sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Địa lý 6 (Sách Cánh diều) sách Kết nối tri thức) (Sao chép)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề. 2.3.1. Chuẩn bị hoạt động nhóm. 2.3.2. Cách chia nhóm. 2.3.3. Sắp xếp bàn ghế trong việc hoạt động nhóm. 2.3.4. Chọn câu hỏi (nêu vấn đề) để học sinh thảo luận. 2.3.5. Vai trò và trách nhiệm của giáo viên và các thành viên trong nhóm. 2.3.6. Tổ chức thảo luận nhóm 2.3.7. Giáo án thực nghiệm:

321 3 lượt tải
SKKN Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Địa Lý 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Địa Lý 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Địa Lý 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giáo viên chủ động nghiên cứu và soạn giáo án kỹ lưỡng trước khi đến lớp Biện pháp 2: Chọn lọc và đổi mới các hoạt động học tập trong giờ học Địa lý cho học sinh lớp 6 Biện pháp 3: Tăng cường tổ chức các hoạt động theo nhóm cho học sinh trong giờ Địa lý Biện pháp 4: Vận dụng hiệu quả phương pháp trò chơi học tập trong quá trình dạy học môn Địa Lý Trò chơi 1: Tự xây dựng lược đồ Việt Nam. Trò chơi 2: "Ô chữ kì diệu". Trò chơi 3: Siêu trí tuệ. Trò chơi 4: Chỉ đường giúp tôi với Trò chơi 5: Ai nhanh hơn

622 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp vận dụng kiến thức liên môn trong quá trình dạy Địa Lý 6 (Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo)

SKKN Một số biện pháp vận dụng kiến thức liên môn trong quá trình dạy Địa Lý 6 (Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp vận dụng kiến thức liên môn trong quá trình dạy Địa Lý 6 (Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Vận dụng kiến thức các môn khoa học tự nhiên Vận dụng kiến thức môn Toán Vận dụng kiến thức môn Vật lí Vận dụng kiến thức môn Hóa học Vận dụng kiến thức môn Sinh học 3.2.2. Vận dụng kiến thức các môn khoa học xã hội Vận dụng kiến thức môn Văn học Vận dụng kiến thức môn Lịch sử Vận dụng kiến thức môn Giáo dục công dân

600 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh khi dạy Địa Lý 6 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh khi dạy Địa Lý 6 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh khi dạy Địa Lý 6 (Bộ sách Cánh diều)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Ứng dụng ca dao, tục ngữ, thơ văn vào trong quá trình dạy Địa lý 6 Biện pháp 2: Vận dụng quả phương pháp trò chơi học tập khi dạy Địa lý cho học sinh Trò chơi: Xếp hình và ghép tên : Trò chơi: Thi giải thích các hiện tượng địa lí trong bài. Trò chơi: Mô tả các mối quan hệ địa lí theo cách của em. Trò chơi: Giải ô chữ Biện pháp 3: Tăng cường tổ chức các hoạt động theo nhóm cho học sinh trong giờ Địa lý Biện pháp 4: Sử dụng các phương tiện dạy Địa lý một cách hiệu quả để tạo hứng thú học tập Địa lý

682 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục môi trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục môi trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục môi trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2. Tổ chức thực hiện: 2.3.2.1. Tìm địa chỉ cần tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường: 2.3.2.2. Khảo sát kết quả học tập học kì I và theo dõi, đánh giá kết quả việc thực hiện bảo vệ môi trường tại trường, lớp cũng như môi trường xung quanh trong kỳ II: 2.3.2.3. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực phối hợp với ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động nội khóa và các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục bảo vệ môi trường:

682 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ qua môn Địa lý cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ qua môn Địa lý cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ qua môn Địa lý cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2. Cách thức tiến hành 2.3.2.1. Những mối liên hệ đơn giản nhất là những mối liên hệ địa lí về vị trí trong không gian giữa các đối tượng địa lí, những mối liên hệ này thể hiện trực tiếp, rõ ràng trên bản đồ. 2.3.2.2. Những mối liên hệ địa lí không thể hiện trực tiếp, rõ ràng trên bản đồ. Để phát hiện ra chúng, học sinh phải dựa vào vốn kiến thức địa lí đã tích lũy được, nhất là những hiểu biết về các quy luật địa lí. Những mối liên hệ địa lí này có thể phân thành 3 loại 2.3.3. Quy trình tiến hành

533 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Ứng dụng hiệu quả của phương pháp đàm thoại gợi mở trong môn địa lý Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua phương pháp đặt và giải quyết vấn đề trong tiết địa lý Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh thảo luận tích cực trong học tập

837 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số phương pháp dạy tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp dạy tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a) Phương pháp đàm thoại b) Phương pháp sử dụng tranh, ảnh địa lí c) Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề d) Phương pháp thảo luận e) Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục môi trường

578 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học theo nhóm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 7 (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học theo nhóm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 7 (Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học theo nhóm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 7 (Sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chuẩn bị hoạt động nhóm. 2. Cách chia nhóm. 4. Chọn câu hỏi (nêu vấn đề) để học sinh thảo luận. 5. Vai trò và trách nhiệm của Giáo viên và các thành viên trong nhóm. 6. Tổ chức thảo luận nhóm.

921 9 lượt tải
SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi nâng cao hiệu quả tiết ôn tập môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi nâng cao hiệu quả tiết ôn tập môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi nâng cao hiệu quả tiết ôn tập môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Tổ chức trò chơi trong phần khởi động của tiết “Ôn tập” Giải pháp 2: Tổ chức trò chơi trong phần nội dung chính của tiết “Ôn tập” Giải pháp 3: Tổ chức trò chơi ở phần củng cố của tiết “Ôn tập”

578 9 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com