Logo Kiến Edu

Giáo dục công dân THCS

Kienedu xin gửi đến các giáo viên các đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân THCS mới nhất, áp dụng chương trình giáo dục 2018, theo bộ sách mới. Các đề tài sáng kiến này nhằm tăng cường hiểu biết và thực hành về quyền và nghĩa vụ công dân, đạo đức, và các giá trị xã hội thông qua các phương pháp giảng dạy đổi mới và tương tác. Giáo viên sẽ khuyến khích học sinh tham gia vào các dự án thực tế, thảo luận nhóm, và phân tích tình huống, giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, tôn trọng đa dạng và hiểu biết sâu sắc về vị thế của mình trong xã hội. Các sáng kiến này không chỉ nuôi dưỡng các công dân trẻ có trách nhiệm mà còn trang bị năng lực cần thiết để các em đối mặt với thách thức toàn cầu.

SKKN Vận dụng phương pháp đóng vai nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD lớp 8 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp đóng vai nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD lớp 8 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng phương pháp đóng vai nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD lớp 8 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Các bước tiến hành 1.2. Cách chọn tình huống đóng vai 1.3. Cách phân vai 1.4. Trang phục đóng vai 1.5. Cách đánh giá cho điểm học sinh khi sử dụng phương pháp đóng vai

599 8 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học môn GDCD 6 thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Cánh diều

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học môn GDCD 6 thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Cánh diều"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Xác định mục tiêu của hoạt động chủ đề 6 Biện pháp 2. Giao nhiệm vụ và công tác chuẩn bị 8 Biện pháp 3. Trình bày, báo cáo sản phẩm và đánh giá hoạt động 13 Biện pháp 4. Đánh giá sản phẩm và kết quả hoạt động

453 7 lượt tải
SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Vận dụng Phương pháp động não 2.3.2. Phương pháp thảo luận nhóm 2.3.3. Phương pháp đóng vai 2.3.4. Phương pháp giải quyết vấn đề 2.3.5. Phương pháp diễn giải 2.3.6. Phương pháp tổ chức trò chơi a. Trò chơi “Hái hoa dân chủ” b. Trò chơi “Tiếp sức” c. Trò chơi “Nhanh mắt, nhanh tay”

432 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học các bài về pháp luật hiệu quả trong môn GDCD lớp 6 (Bộ sách kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học các bài về pháp luật hiệu quả trong môn GDCD lớp 6 (Bộ sách kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp tổ chức dạy học các bài về pháp luật hiệu quả trong môn GDCD lớp 6 (Bộ sách kết nối tri thức)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giải pháp 1: Thay đổi hình thức kiểm tra bài cũ bằng trò chơi 2.3.2. Giải pháp 2: Đa dạng hóa hình thức giảng dạy phù hợp với từng bài để nâng cao hứng thú cho học sinh Đưa thực tiễn, tư liệu cuộc sống vào bài giảng, làm cho bài giảng phong phú, sinh động, học sinh dễ hiểu và có ấn tượng sâu sắc về bài học. Phương pháp nêu gương. Phương pháp thảo luận nhóm. Phương pháp giải quyết vấn đề (hay còn gọi là phương pháp xử lí tình huống). Phương pháp đóng vai. Phương pháp trò chơi.

583 5 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp sắm vai nhằm khơi dậy niềm hứng thú học tập bộ môn GDCD cho các em học sinh lớp 7 - CTST

SKKN Sử dụng phương pháp sắm vai nhằm khơi dậy niềm hứng thú học tập bộ môn GDCD cho các em học sinh lớp 7 - CTST

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số cách thức vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả môn Giáo dục công dân cho học sinh lớp 7 (Bộ sách kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Cách sử dụng phương pháp sắm vai sao cho có hiệu quả. 2.3.1. Các bước tiến hành 2.3.2. Cách chọn tình huống sắm vai 2.3.3. Cách phân vai 2.3.4. Trang phục sắm vai 2.3.5. Cách đánh giá cho điểm học sinh khi sử dụng phương pháp sắm vai

453 9 lượt tải
SKKN Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy Bài 2 “Bảo tồn di sản văn hóa” môn Giáo dục công dân lớp 7 - Cánh diều

SKKN Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy Bài 2 “Bảo tồn di sản văn hóa” môn Giáo dục công dân lớp 7 - Cánh diều

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy Bài 2 “Bảo tồn di sản văn hóa” môn Giáo dục công dân lớp 7 - Cánh diều" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Xác định rõ những đơn vị kiến thức trong bài cần tích hợp. Giải pháp 2: Sưu tầm tư liệu có liên quan đến nội dung cần tích hợp liên môn. Giải pháp 3: Hướng dẫn học sinh tích hợp có hiệu quả.

893 10 lượt tải
SKKN Một số cách thức vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả môn Giáo dục công dân cho học sinh lớp 7 (Bộ sách kết nối tri thức)

SKKN Một số cách thức vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả môn Giáo dục công dân cho học sinh lớp 7 (Bộ sách kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số cách thức vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả môn Giáo dục công dân cho học sinh lớp 7 (Bộ sách kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực môn giáo dục công dân lớp 7 a. Phương pháp thảo luận nhóm b. Phương pháp tổ chức trò chơi c. Phương pháp đóng vai d. Phương pháp giải quyết vấn đề

390 9 lượt tải
SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy bài “Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên” – Giáo dục công dân 6 nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy bài “Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên” – Giáo dục công dân 6 nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy bài “Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên” – Giáo dục công dân 6 nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Nắm vững mục đích của dạy học tích hợp liên môn 3.2. Nắm vững các phương pháp dạy học tích hợp liên môn Dạy học theo dự án. Phương pháp trực quan. Phương pháp thực địa. Phương pháp thảo luận nhóm. Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề. Và các kĩ thuât dạy học khác. 3.3. Thiết kế giáo án dạy học tích hợp kiến thức liên môn 3.4. Tổ chức giờ dạy dạy học tích hợp kiến thức liên môn  

639 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn GDCD lớp 6

SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn GDCD lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn GDCD lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Vận dụng Phương pháp động não 2.3.2. Phương pháp thảo luận nhóm 2.3.3. Phương pháp đóng vai 2.3.4. Phương pháp giải quyết vấn đề 2.3.5. Phương pháp diễn giải 2.3.6. Phương pháp tổ chức trò chơi 2.3.7. Thực nghiệm dạy học theo tổ chức hoạt động học cho học sinh, vận dụng đề tài nghiên cứu

1163 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giảng dạy để thực hiện tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD ở Lớp 6

SKKN Một số kinh nghiệm giảng dạy để thực hiện tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD ở Lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm giảng dạy để thực hiện tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD ở Lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Giải pháp thứ nhất: Sử dụng đồ dùng trực quan. -Dạy học trực quan (hay còn gọi là trình bày trực quan) là PPDH sử dụng những phương tiện trực quan, phương tiện kĩ thuật dạy học trước, trong và sau khi nắm tài liệu mới, khi ôn tập, khi củng cố, hệ thống hóa và kiểm tra tri thức, kĩ năng, kĩ xảo - Đồ dùng trực quan có vai trò rất lớn trong việc giúp học sinh nhớ kĩ, hiểu sâu những hình ảnh, những kiến thức lịch sử 2.3.2.Giải pháp thứ hai: Sưu tầm những câu chuyện kể về Bác. 2.3.3.Phương pháp tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào một bài cụ thể. Bài 4: "Lễ độ" (Tiết PPCT 5).

733 5 lượt tải
SKKN Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua một số bài dạy GDCD lớp 6 mô hình trường học mới

SKKN Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua một số bài dạy GDCD lớp 6 mô hình trường học mới

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua một số bài dạy GDCD lớp 6 mô hình trường học mới” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Mục đích của việc giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh khối 6 mô hình trường học mới. 2.3.2. Nội dung cơ bản của việc giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần tích hợp trong một số bài dạy. 2.3.3. Cách thức tiến hành. Bước 1: Xác định nội dung bài học có tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bước 2: Xác định mức độ tích hợp. Bước 3: Xác định phương pháp tích hợp. Bước 4: Chuẩn bị phương tiện và tư liệu dạy học. 2.3.4. Thực hành một số bài dạy cụ thể.

613 3 lượt tải
SKKN Vận dụng tích hợp kiến thức liên môn vào dạy bài 14 - Thực hiện trật tự an toàn giao thông - Giáo dục công dân 6

SKKN Vận dụng tích hợp kiến thức liên môn vào dạy bài 14 - Thực hiện trật tự an toàn giao thông - Giáo dục công dân 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng tích hợp kiến thức liên môn vào dạy bài 14 - Thực hiện trật tự an toàn giao thông - Giáo dục công dân 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Về phía học sinh 2.3.2. Về phía giáo viên 2.3.3. Giáo án 2.3.4. Tổ chức giờ học vận dụng kiến thức liên môn trên lớp 2.3.5. Giáo án minh họa

1448 9 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com